Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007. Försommaren 2007 Fritflugeangripna kornplantor. Huvudskottet vissnat. Kornet kan kompensera med att skjuta sidoskott. Särskilt om tillväxtförhållandena.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007. Försommaren 2007 Fritflugeangripna kornplantor. Huvudskottet vissnat. Kornet kan kompensera med att skjuta sidoskott. Särskilt om tillväxtförhållandena."— Presentationens avskrift:

1 2007

2 Försommaren 2007

3 Fritflugeangripna kornplantor. Huvudskottet vissnat. Kornet kan kompensera med att skjuta sidoskott. Särskilt om tillväxtförhållandena är bra.

4 Ofta kan havre försenas i utvecklingen av ett angrepp fritfluga. Grönskott finns vid skörd. En del plantor blir gröna tuvor som man inte får besvär av vid skörden.

5 Försenad skottskjutning i Fritfugeangripna havreplantor

6 Gles gröda p.g.a. angrepp av frit- fluga.

7 Behandlat Obehandlat Försök med fritflugebekämpning i Hälsingland 2002

8 När blir det fritflugeangrepp? Kan göra riskvärdering för angrepp 1,5-bladsstadium efter 90D° uppnåtts Varmt, max >17°, veckan efter 1,5-bladsst. Stor övervintring av flugor Små fält Mulljord

9 Varför blev det fritflugeangrepp ? 90D° uppnåddes I början av juni. Vädret var varmt en vecka efter gradsumman uppnåtts. Vi har ofta små fält. Om mycket flugor övervintrat så stämmer förutsättningarna för att det ska bli angrepp i år. dygnsmedeltemp

10 dygns

11 2006 nåddes gradsumman senare. Grödan hade vuxit förbi känslig stadium då.

12 Bladfläcksjuka Mark och utsädessmitta

13 Manganbrist Korn Ljusrandigt Mörka prickar som växer Havre Gråfläcksjuka Åtgärdas med tillsats av mangan vid annan bekämpning, ex. ogrässprutning Bladfläcksjuka

14 DC 49 Trots en del utsädessmitta, var bestånden relativt friska. Lite nederbörd och sällan, ger ringa angrepp.

15 DC 49 Om det är först i detta stadium, var tredje blad på bladnivå tre är angripet och det inte ska regna, så blir inte skadan stor.

16 http://emus.just.nu Karta med angreppsgrader na hos olika observatörer, läggs ut på första delen av sommaren, på emus.just.nu

17 Vissa år får en del tidiga och betydande angrepp.

18 Ingen av observatörerna fick något nämnvärt med sköldfläcksjuka.

19 Sköldfläcksjuka – vanligast vid ensidig kornodling.

20 Det fanns bladlöss på häggarna – men eftersom det vet lusår förra året Så var det mycket gott om rovdjur Blomflugelarv Det blev sålunda ingen lusutveckling i fälten

21 Minerarfluga Näringsstick och äggläggning

22 Sticken på bladen nådde inte upp i 100%-ig nivå i år.

23 Mineringen nådde som regel inte de två översta bladen, utom i ett fall i inlandet.

24 När de flesta blad har stick och grödan är tidigt utvecklad, är det risk för skada.

25 Förra året var en hel del fält angripna utom på flaggbladet. Då sker så pass stor skada att en bekämpning hade varit lönsam, i samband med annan körning.

26 Minerarbekämpning 2003 Bekämpningstidpunkt (Forslunda): Flaggbladet just synligt (DC37) Bekämpning i samband med ogräsbekämpning. Flugorna upphörde med aktiviteten efter bekämpningen.

27 Det finns en stor spännvidd i kvalitén på den skördade spannmålen. (Skördenivån är svårare mäta runt om i länet.) Data från södra AC-län. Det finns en stor förbättringspotensial !!!


Ladda ner ppt "2007. Försommaren 2007 Fritflugeangripna kornplantor. Huvudskottet vissnat. Kornet kan kompensera med att skjuta sidoskott. Särskilt om tillväxtförhållandena."

Liknande presentationer


Google-annonser