Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balans- & slutavräkning Förslag till nya korrektionsrutiner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balans- & slutavräkning Förslag till nya korrektionsrutiner"— Presentationens avskrift:

1 Balans- & slutavräkning Förslag till nya korrektionsrutiner
Erfarenhet av nuvarande korrektionsavräkning Mätningsföreskrifter 2009 Förändringar i SvK avräkningssystem Balanskraftavräkning Kvarkraftavräkning

2 Balans- & slutavräkning Förslag till nya korrektionsrutiner Erfarenhet - nuvarande korrektionsavräkning Omfattande estimering av timmätvärden dygnet efter mätdygnet åsamkar BA stora balanskraftkostnader I stor utsträckning sker inte korrektion av timmätvärden enl. mätningsföreskrifterna inom 5 vardagar efter mätdygnet SvK:s tidplan för korrektionsavräkning har blivit normgivande för när många NÄ korrigerar timmätvärden SvK:s tilläggsavgift inom EDIEL för avvikelser från mätningsföreskrifterna är inte tillräckligt avskräckande

3 Balans- & slutavräkning Förslag till nya korrektionsrutiner Mätningsföreskrifter 2009 & Balansavräkning Föreskrifterna redovisar hur ett timmätvärde ska ersättas om det vid rapporteringen saknas Inga förändringar mot nu gällande föreskrifter när det gäller rättning av timmätvärden. Korrektion av balanskraften behöver göras så att förbrukningsprofilen är fastställd innan slutliga andelstal ska beräknas senast 2 månader efter leveransmånaden.

4 Balans- & slutavräkning Förslag till nya korrektionsrutiner Mätningsföreskrifter 2009 & Slutavräkning Föreskrifterna tillåter inte ersättning av mätvärden genom extrapolering av saknade mätarställningar för schablonavräknade uttagspunkter. Det resulterar i att beräkningen av slutliga AT under den 2:a månaden efter leveransmånaden har brister eftersom enbart riktiga mätvärden får ingå i beräkningen. Föreskrifterna anger att korrektion av slutliga AT ska rapporteras innan prel. AT ska beräknas (under den 11:e månaden efter leveransmånaden).

5 Balans- & slutavräkning Förslag till nya korrektionsrutiner Förändringar i SvK avräkningssystem - Balansavräkning SvK:s tar emot rapportering och omrapportering av timmätvärden utan begränsningar upp till 5 vardagar efter mätdygnet (även ”prima” mätvärden). Den 6:e vardagen spärrar SvK uppdatering av ”prima” timmätvärden för produktion och förbrukning. Negativ APERAK rapporteras vid försent rapporterade ”prima” mätvärden. SvK uppdaterar ej ”prima” mätvärden vid omrapportering. Efter ordinarie fakturering av balanskraft tar SvK fortfarande emot uppdatering av icke ”prima” mätvärden vid omrapportering. Vid fakturering tar SvK kopia av allt dataunderlag som ligger till grund för fakturan. Den operativa databasen är dock öppen för omrapportering utom för spärrade mätvärdesserier. Vid den första korrektionsavräkningen av balanskraft spärras samtliga mätserier. Negativ APERAK rapporteras vid försent rapporterade mätvärden. Om korrektion önskas av ”prima” mätvärden ska det anmälas till SvK före omrapportering. Om ytterligare korrektion önskas av mätvärden ska det anmälas till SvK före omrapportering. SvK registrerar och publicerar vilka nätområden som påverkas av korrektionsavräkning.

6 Balans- & slutavräkning Förslag till nya korrektionsrutiner Balansavräkning
Idag Ordinarie avräkning ca 7 vardagar efter halvmånaden Korrektionsavräkning ca 2 månader efter leveransmånadens slut Ev. extra korrektionsavräkning efter 12 månader men innan kvarkraftavräkningen (mot betalning) Arbetsgruppens förslag Ordinarie avräkning ca 6:e vardagen efter halvmånaden Korrektionsavräkning ,5 månader efter leveransperiodens slut för att FP ska vara korrigerad innan kvarkraftavräkningen Ev. extra korrektionsavräkning under den 12 månaden efter leveransmånaden men innan korrektion av kvarkraften

7 Arbetsgruppens förslag
Balans- & slutavräkning Förslag till nya korrektionsrutiner Slutavräkning av schablonleveranser Idag Slutavräkning av schablonleveranser sker under den 14:e månaden efter leveransmånaden Ingen korrektionsavräkning av kvarkraften accepteras Arbetsgruppens förslag Ordinarie slutavräkning under den 3:e månaden efter leveransmånaden Korrektionsavräkning under den 12:e månaden efter leveransmånaden (mot betalning)

8 Motiv till arbetsgruppens förslag
Balans- & slutavräkning Förslag till nya korrektionsrutiner Slutavräkning av schablonleveranser Motiv till arbetsgruppens förslag Genom att slutliga AT ej får beräknas med mätvärden från uttagspunkter där mätvärden saknas kommer ett behov uppstå att genomföra en korrektionsavräkning av schablonleveranserna efter att korrigerade AT har rapporterats (under den 11:e månaden efter leveransmånaden). SvK kan genomföra en korrektionsavräkning av schablonleveranserna mycket mer kostandseffektivt för Sverige som helhet än om branschen hanterar det som bilaterala överenskommelser.


Ladda ner ppt "Balans- & slutavräkning Förslag till nya korrektionsrutiner"

Liknande presentationer


Google-annonser