Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programstyrning av anläggningsverksamheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programstyrning av anläggningsverksamheten"— Presentationens avskrift:

1 Programstyrning av anläggningsverksamheten
Matilda Iverlund Införa programstyrning den 2 maj inom anläggningsverksamheten

2 Drivkrafter Perspektivplan 2025 Statusbedömningsprojektet
Nyanställda och konsulter i projektverksamheten Omtag och behov av samordning Kvalitetssäkring Varför tittar vi på detta just nu? Två starka yttre drivkrafter – Perspektivplan 2025 som innebär att investeringsportföljen blir betydligt större än i dag. Statusbedömningsprojektet som kommer innebära mer reinvesteringsprojekt i kombination. Det prioriteringsarbete som genomförts inom A gör att fokus ligger på att klara av att också genomföra reinvesteringar i nätet. Utöver dessa finns också förbättringspotential i befintlig verksamhet: Behov av att kunna fasa in nya på ett kvalitetssäkrat sätt; vi har i år växt med mer än 80 medarbetare på Svenska Kraftnät, många av dessa är kopplade till vår investeringsverksamhet. Det sker i dag omtag och vi ser ett behov att på ett bättre sätt kunna ta hand om de samordningsfrågor som finns emellan projekten i dagsläget. Vi driver mer än 100 anläggningsprojekt och det är styrgruppens ansvar att samordna frågor mellan dessa. Styrgruppen saknar också bra verktyg för att göra detta i dag.

3 Varför har vi ett behov av programstyrning på Svenska Kraftnät?
Vi har ett uppdrag via vårat regleringsbrev som i sin tur har resulterat i ett antal drivkrafter och nyttor som vi vill realisera i vårat stamnät. Dessa krav och önskemål på nätet realiserar vi via våra drygt 100 pågående anläggningsprojekt. Dessa projekt styrs på tid, kostnad och kvalitet. För att styra dessa projekt har vi en portföljledning som styr verksamheten för att anpassa till omvärldsförändringar, följer upp resultat och prioriterar mellan projekten.

4 Programstyrningen införs som ett stöd mellan portföljledningen och projekten.
Programmen styr utöver resultat även på nyttor och drivkrafter. Programstyrnigen fokuserar på omfattande planering, uppföljningen av hela portföljens resultat, förändringsledning och ändringsstyrning

5 Programnivå Huvudprojektnivå Projektnivå
Styrgrupp XX Program Programledare Huvudprojekt ledningar Huvudprojektledare + projektmedarbetare Projekt ledning yy Projekt ledning xx Huvudprojekt stationer Huvudprojektledare + projektmedarbetare Projekt station yy Projekt station xx Huvudprojekt kabel Projekt mark o schakt Specialistkompetens Projekt kabelleverans Huvudprojekt xx Programstöd KAM, Ekonomi, Bemanning, Inköp Programnivå Huvudprojektnivå Detta är en organisationsbild som beskriver hur vi tänker oss att införa programstyrning på Svenska Kraftnät. Projekten är organiserade under ett antal huvudprojekt som t.ex. kan var stationer, ledningar, mindre projekt eller funktioner t.ex. en kabelanslutning mellan Hagby och Anneberg. Sammanhållande för hela programmet finns en programledare som har ett programstöd som hjälp. Jag tror att det kommer att skapas nya kontaktytor för er inom vår organsiation. Programmet har en styrgrupp som tar samtliga BP-beslut för underliggande projekt samt avvikelser i projekten. Programledaren ansvarar för styrgruppsmöten samt rapportering från hela programmet med stöd av huvudprojektledare och projektledare. Projektnivå

6 Programindelning Projektprogram: Områdesprogram:
Sydvästlänken (befintligt) Gotland (befintligt) Stockholms ström (befintligt) Nordbalt (befintligt) Östra Svealand (nytt) Områdesprogram: Nord (nytt) Mitt (nytt) Syd (nytt) Vi föreslår två typer av program, projektprogram och områdesprogram. Projektprogrammen har ett gemensamt mål t.ex. att ta i drift sydvästlänken senast januari I ett projektprogram så påverkar förändringar i ett projekt flera andra vilket gör att samordning av tidplaner är kritisk. Den andra typen av program är områdesprogram. Vi har haft som målsättning att hitta projektprogram där det varit möjligt och sorterat in resterande projekt inom geografiska områdesprogram. Fördelen att införa programstyrning även för resterande projekt är att bland annat kunna samordna resurser, upphandlingar, avbrottsplanering och underhållsinsatser.

7 Förändringar Start 2 maj 2013
Mer enhetlig styrning av våra anläggningsprojekt Mer paketupphandlingar Ger möjlighet att på ett mer kvalitetssäkrat sätt ta in mer konsultstöd


Ladda ner ppt "Programstyrning av anläggningsverksamheten"

Liknande presentationer


Google-annonser