Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiråd för industrin ”Det var mycket enklare och mycket lönsammare att minska på energiförbrukningen än vi trodde. En bättre arbetsmiljö fick vi på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiråd för industrin ”Det var mycket enklare och mycket lönsammare att minska på energiförbrukningen än vi trodde. En bättre arbetsmiljö fick vi på."— Presentationens avskrift:

1 Energiråd för industrin ”Det var mycket enklare och mycket lönsammare att minska på energiförbrukningen än vi trodde. En bättre arbetsmiljö fick vi på köpet.” Fredrik Blomberg, Ekenäs Mekaniska

2 Energi- och klimatrådgivning Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll Rådgivningen är kostnadsfri och finns i alla kommuner Inspiratör, bollplank och rådgivare

3 Innehåll Varför energieffektivisera? Hinder Metodik Goda exempel

4 Varför? Sänkta kostnader Minskad miljöpåverkan Kvalitetssäkrad process Goodwill Stärkt konkurrenskraft Minskad känslighet för energiprishöjningar

5 Känner ni igen hindren? Rädsla för produktionsstörningar Brist på tid Brist på kapital Bristande medvetenhet hos personal Bristande tekniska färdigheter

6 Hur börjar vi? - Metodik Ta ett aktivt beslut Energikartläggning - ta fram statistik - identifiera processer - hitta besparingsåtgärder ”Nattvandring” Ta hjälp av expert Låt personalen bli delaktig!

7 Tre steg Steg 1 Minska energibehovet Steg 2 Maximera andelen förnybara bränslen Steg 3 Använd fossila bränslen så effektivt som möjligt

8 Steg 1: Minska energibehovet Släcka, stänga av, styra, reglera, täta Belysning Byt pumpar, fläktar, motorer Klimatskal och värmeöverskott Värm och kyl – men inte samtidigt Ställ krav vid inköp – tänk livscykelkostnad 130 kW pump

9 Mer om belysning ”Det som förvånat oss är att belysningen tar så stor andel av energin.” Henry Fredén, AB Bandindustri Styrning och sektionering Installerad effekt Placering Alternativ till dagens belysning: - Lågenergilampor - T5 lysrör

10 Mer om ventilation Behovstyrning - timer - tidur - närvarodetektering Använd effektiva aggregat Värmeåtervinning Uppföljning och kontinuerligt underhåll

11 Mer om elmotorer Frekvensstyrning Undvik tomgångsdrift Energisnåla motorer LCC vid inköp ”Drivmotorns effektivitet ökade med mer än 25 % när vi installerade frekvensomriktare. Vi sparar över 230 000 kronor per år bara på en enda fläkt.” Ingemar Leckborn, INEOS

12 Mer om tryckluft Läckagesökning Tryckreducering Värmeåtervinning Eldrivna verktyg Håldiameter1 mm5 mm10 mm20 mm Flöde (m 3 /minut)0,061,5625 Effektbehov kompressor (kW)0,41040150 Energikostnad per år (30 öre/kWh)1 000 kr26 000 kr105 000 kr410 000 kr

13 Steg 2: Öka andelen förnybara bränslen Konvertera bort fossila bränslen Solvärmt varmvatten Transportera på järnväg Tjänstebilar med alternativa bränslen Grön el

14 Steg 3: Använd fossila bränslen så effektivt som möjligt Serva pannan Installera rökgaskondensering Utbilda personal i sparsam körning Klimatkompensera

15 Exempel: Ekenäs Mekaniska Minskat energin med 30 % samtidigt ökat omsättning med 80 % Inga större investeringar Energibalans Många små åtgärder har gett stor utdelning

16 Exempel: Bruzaholms bruk Minskat oljeanvändningen från 70 till 20 m 3 Återvinning av spillvärme och värmeåtervinning i ventilationen Frekvensstyrd tryckluftskompressor Energieffektiv belysning

17 Exempel: Scania/Dynamate Incitamentsavtal mellan Scania och Dynamate Optimerar befintliga system Kort återbetalningstid Sänkt sköljvattentemperatur Värmeåtervinning

18 Exempel: Ole Flenstad AB Effektivare utnyttjande av spillvärme Effektivare tryckluftsproduktion Ny belysning Byte av torkmetod (återvunnen varmluft) Bättre styrning av omrörning = Åtgärder som kommer att minska företagets elanvändning med 670 MWh/år

19 Energiledning *Planera * Genomföra * Följa upp* Förbättra

20 Klimatmål och statliga styrmedel Ekodesigndirektivet Energideklaration Energiskatt

21 Mer om styrmedel Miljöbalken Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) Handel med utsläppsrätter Bidrag till investeringar

22 Mer information Energimyndigheten www.energimyndigheten.se > Företag www.energimyndigheten.se Kommunala energi- och klimatrådgivarna Branschföreningar Energikonsulter Miljöstyrningsrådet www.msr.sewww.msr.se

23 Sammanfattning Det finns stor potential för energieffektivisering Energieffektivisering är lönsamt och klimatsmart Tre steg till bättre energiutnyttjande Delaktighet viktigt Frågor? Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Energiråd för industrin ”Det var mycket enklare och mycket lönsammare att minska på energiförbrukningen än vi trodde. En bättre arbetsmiljö fick vi på."

Liknande presentationer


Google-annonser