Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektivisering i företag. En potential med förhinder? Hans Nilsson FSE och EEF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektivisering i företag. En potential med förhinder? Hans Nilsson FSE och EEF."— Presentationens avskrift:

1 Effektivisering i företag. En potential med förhinder? Hans Nilsson FSE och EEF

2 Resultat=Potential*Acceptans POTENTIAL acceptans

3 Investment decision Capital budgeting analysis Neo-classical finance answer: An investment decision is the result of a technical evaluation. Profitability is the key. Not confirmed empirically Context Källa: Investments in energy-efficiency: Do the characteristics of investments matter? Catherine Coormans

4 Barriers are interrelated Beyond the known Beyond the spoken Source: Strategic and Cultural Dimensions of Energy Efficiency. Investments. Catherine Cooremans ECEEE 2007 Barrier progression

5 Strategic investments win the competition “Existence of other more important investments” = 1 st barrier to energy-efficiency investments for finance managers. “More important investments” are those directly linked with a company’s core business, i.e. more strategic investments. “Above all, a project must contribute to the realization of the company’s strategic goals” Empirical study results 1. General investment behavior Empirical study results 1. General investment behavior An investment is strategic if it contributes to create, maintain or develop a sustainable competitive advantage, i.e. the more it contributes to a firm’s performance or even survival.

6 A triple approach is needed to positively influence firms’ energy-efficiency investments decision-making: 1. Customized: takes a firms diversity into account (UBR) 2. Systemic : develop energy-efficiency culture at organization level. 3. Strategic : Communicate and visualise it strategicness Conclusion: implications of the findings Subsidies & information is not the right way.

7 Robusthet kan vara strategiskt Tillförsel Låg tillgänglighet (men hög densitet) Ex. fossilenergi, kärnenergi Hög tillgänglighet (men lägre densitet) Ex. sol, vind, biobränsle Användning Hög effektivitet (Låg intensitet) Ex. lågenergilampor, Varvtalsreglerade motorer OEKONOMISKTUTHÅLLIGT Låg effektivitet (Hög intensitet) Ex. Glödlampor, Direkt elvärme i konventionella hus DAGENS SYSTEMOMÖJLIGT/SVÅRT 1 2

8 Olika utgångspunkter Standard (Neo)-klassisk modell Val är uttryck för konstanta preferenser Priset avgör vilket val som är rationellt Kunden har tillgång till information om pris och prestanda Men marknader saknas ibland för vissa produkter Beteendemodell Preferenser växlar Information behandlas inte på ett rationellt och konsekvent sätt Erbjudanden på alla marknader behöver ”designas” så att kunderna kan ta erbjudanden till sig

9 KNUFFAr för att utnyttja beteendet Komplexa val fordrar filtrering; ex. Visa olika modellers olika prestanda i stigande/sjunkande ordning Nyttjandefördelar synliggörs; ex. kan termostatens skala översättas till kronor? Undvika misstag (Foolproof); ex. Se till att knappar och inställningar är begripliga Förstå konsekvenserna Illustrera och beskriv; ex. dragfritt, jämn temperatur Feedback ; ex. Mobiltelefonen säger till att laddaren skall kopplas bort Användarvänlig start (Default) ; ex. Skärmsläckaren är standard Källa: ”Nudge” av Richard Thaler och Cass Sunstein

10 Succesiv omställning..när skall man agera? År 1 Löpande underhåll År X OMBYGGNAD År N Löpande Underhåll År 3 Periodiskt underhåll År 2 Löpande underhåll EFFEKTIVARE och EFFEKTIVARE TID Energi- Kartlägg -ning När tillfället kommer! Olika åtgärder för olika tillfällen

11 Vad kunden vill ha! Ljus, Kraft, Värme Installation Energi (kWh)

12 Vad kunden borde få! Ljus, Kraft, Värme Annan Installation Mindre energi (färre kWh) ENERGITJÄNST Värmeisolering, teknisk isolering, ventilation, kyla, värme, el, belysning, VVS, solavskärmning, tryckluft och styr & regler Nya affärsmodeller

13 Sammanfattning Vi har empiri (”evidence-base”) för att företagens tvekande inställning till effektivisering inte beror på enkla rationella överväganden (jfr eceee 2007 och 2011. Catherine Coormans) Beteendeekonomin visar andra sätt att bättre formulera erbjudanden och utformning av produkter (NUDGE Thaler och Sunstein) Affärsmodeller och marknadskonstruktion måste förändras så att anbuden blir förståeliga (Dan Ariely i The upside of irrationality)

14 Tack ! För att jag fick tala till er !?! www.fourfact.se


Ladda ner ppt "Effektivisering i företag. En potential med förhinder? Hans Nilsson FSE och EEF."

Liknande presentationer


Google-annonser