Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktisk handledning för Tidinfo Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktisk handledning för Tidinfo Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat."— Presentationens avskrift:

1 Praktisk handledning för Tidinfo Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Viktigt att attestera föregående veckas tidkort senast onsdag varje vecka. Vid sjukdom måste chefen lägga in kod 10 på medarbetarens första sjukdag. Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Deltidssjukskrivning

2 Denna sida ger besked om vem eller vilka som behöver ta ut lagstadgad semester inom aktuellt semesterår. Semesterlagen föreskriver uttag av 20 bruttosemesterdagar av totalt 25. Semesterdagar utöver 20 bruttosemesterdagar kan sparas utan tidsgräns. Semesteråret avser tidsperioden 1/4 -31/3. OBS! Börja redan i september att planera medarbetarnas kvarvarande semestrar. Då vi tillämpar nettosemester kan det i vissa fall betalas ut en kontant ersättning p g a avrundningseffekter. Se exempel under kapitel. Här kan chefen snabbt konstatera om medarbetaren är instämplad i Tidinfo. Observera att ej övertidsberättigade beskrivs som UTE beroende på att dessa inte har ett absolut krav att stämpla. Nuläge och semester Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Semesteruppgifter

3 TIDINFO ger varje natt kl 02.00 ett kodningsförslag (Kf) för avslutat arbetspass. Detta kan du kontrollera dagen efter. Kf är ett förslag som kan ändras manuellt om så önskas. Bilden visar endast 2 in och 2 utstämplingar, första och sista, per dag. Ytterligare in och utstämplingar visas på bilden Bilden visar endast 5 ersättningskoder. Ytterligare koder eller eventuella kompletteringar visas/görs på bilden Den skall i så fall attesteras först. Attestör styrs automatisk till tidkort per dag för attest i sådana fall Kodningsförslaget som producerats och de stämplingar som kommit via klockan blir svartmarkerade medan alla manuella ändringar blir RÖDMARKERADE, för att den som attesterar skall kunna se vad som är manuellt kodat. Även kommandon via klockan blir rödmarkerade På tjänstemännens kort blir instämplad tid rödmarkerad ifall för mycket eller för litet tid är kodat. Manuellt borttag av minustid ger spår efter sig i form av ??, det är helt ok, är bara en indikation till chef. Övertid genereras om man valt det på klockan. Även frånvaro kan ges via klockan Tidinfo har ingen frånvarokod för flexledighet, vilket innebär att den måste läggas som minusflex i flexraden. Tidkort Vecka Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Stämplingar Tidkort Dag

4 Förregistreras frånvaro för hel vecka (hel vecka=V) på denna bild så kommer dessa kort att automatattesteras. Används med fördel inför semesterperioden Planera frånvaro (max 5 veckor/gång) senast torsdag veckan före. Orsak: Natten till fredag sker en körning inför nästa vecka. Hjälpknappen: Notera att dagar skall noteras 12345 o s v (utan mellanrum) inte 1,2,3,4,5………. Planera frånvaro Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan

5 Gruppattest Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Gruppattest kan köras utan att titta på korten först ( det är det som är avsikten med gruppattest). Endast klarmärkta kort som ej har någon avvikelse i form av övertid eller manuella justeringar går med i attesten, resten måste hanteras separat. Genom att gruppattestera behöver du endast attestera de korten som ej går med i gruppattesten Ej övertidsberättigad visas ej eftersom de ska attestera sina egna kort.

6 Detta är en samlingsbild som visar avdelningens övertid. Det framgår också vilka som fått beviljad dispens. Du kan även se föregående månadssaldo. Vid behov av extra övertid måste dispens sökas i god tid. Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Avdelningens övertid Övertid/MertidAllmän övertidNattvila

7 Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Förväntad Tid Används endast vid tillfälliga byten av arbetstid ! Vid längre byte (mer än en vecka) av arbetstid används mailforms. Viktigt att man har rätt arbetstidsart vid byte av arbetstid, då det påverkar lön. Arbetstidsart kan endast ändras av attestberättigad.

8 –Denna bild tillåter ändring då felet upptäcks efter att lönebetalning skett. –Behöver man hjälp med detta kontakta HR Service Center. (031-664444) Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Rättning av redan bearbetad tid

9 För att saldon skall vara aktuella måste tidkorten vara attesterade senast onsdag varje vecka. Uttag ur tidbank återför tid till tillgänglig övertid. - För arbetare timme mot timme. - För tjänstemän 0,8 per timma. Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Saldo TidbankTillfällig Tidbank

10 Bilden visar hur många semesterdagar som tjänats in och hur många man har kvar att ta ut med gällande semesteruttagsfaktor Detta bildexempel visar att personen har 1.01, d v s möjligt att ta ut 2 dagar innan semesterårsskiftet. Tar han ut 1 dag kommer han att kunna spara 5.0 bruttodagar och 0.02 blir utbetalt i pengar. Tar han ut 2 dagar får han 2 fullvärdiga semesterdagar men kommer då endast att kunna spara 3.91 bruttodagar, då varje dag i detta fall förbrukar 1.11 dagar från bruttodagarna Länkar till regelverk Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Semesteruppgifter Semester Nettosemester 1,01

11 Stämplingar Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Tidkort Vecka visar endast 2 tider in och ut. Bilden är till för att stämpla manuellt över dygnsskarv. Övriga in- och utstämplingar visas på bilderna Stämplingar, och Tidkort per dag. Stämplingar Tillbaka till Tidkort vecka

12 Tidkort Dag Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Finns mer än 5 ersättningskoder på en dag blir attestören tvingad att attestera den enskilda dagen manuellt innan resten av kortet kan attesteras Tillbaka till tidkort vecka

13 Attestbehörighet Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Här utser chef Ställföreträdare eller Beredare. Viktigt att ha en Ställföreträdare som kan attestera då chef är frånvarande. OBS! Som ställföreträdare kan man inte attestera sitt egna kort.

14 Frånvarokoder Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Alla frånvarokoder är lika för arbetare och tjänstemän

15 Ersättningskoder Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Tidkort Dag Stämplingar Attestbehörighet Frånvarokoder Ersättningskoder Till första sidan Det underlättar om kod kan ges vid in- och utstämplingar i Tidinfoklockan. Lägg märke till att koder för arbetare kommer först. Tjänstemännens koder ligger sist. Var mycket uppmärksam! Samma koder kan betyda olika saker. Exempel: Arbetare 50 Arbetsberedskap lördag 06:00 - söndag 24:00, gäller endast Volvo Aero. Tjänstemän 50 OB-tid 1/600. Mellan kl 18:00-24:00. 1/475 för Volvo Aero.

16 All övertid skall vara beordrad, kompensation får man: Som kontant betalning eller som kompensationsledighet till tidbank Väljer man mot ledighet får tidbanken uppgå till: Max + 250 timmar stäms av i september varje år, kan vara mer under året. Min 0 timmar Övertid skall minst uppgå till 30 minuter för att rubriceras som övertid för tjänstemän. Övertid för arbetare gäller varje 6 minuters period. Tillbaka Övertid/mertid

17 Teknikavtalet tjänstemän Övertid får göras med max: 50 timmar under en kalendermånad. 150 timmar per kalenderår. Teknikavtalet Metall 50 timmar under en kalendermånad. 150 timmar per kalenderår. Plus 50 tim (efter överenskommelse mellan chef och medarbetare). När synnerliga skäl föreligger kan dispens medges. Tillbaka Allmän Övertid

18 Enligt lagen gäller att arbetstagaren skall ha ledigt för nattvila. Man får inte arbeta mellan kl: 24.00 och 05.00. Vid arbete som bryter mot nattvila sökes dispens av chef. Tillbaka Nattvila

19 Tid som är intjänad via ATK (arbetstidskompensation) och kompensationsledighet för övertidsarbete. Kan tas ut som hel dag eller del av dag. Maxgräns + 250 tim stäms av i september varje år, kan vara högre under året. Mingräns 0 tim. Möjlighet till kontantuttag finns, även avsättning till pension i september varje år, innan regleringen till max 250 timmar görs. Tillbaka Tidbank

20 ATK och kompensationsledighet som intjänats år 2007 eller tidigare. Från denna bank kan endast uttag göras i pengar, ledig tid eller till pensionsavsättning i september Tillbaka Tillfällig Tidbank

21 Ordinarie semester betald. Ordinarie semester obetald. Intjänande av semester sker perioden 1/4 - 31/3. Förskottssemester erbjuds nyanställd med tillsvidareanställning. - Kan ej sparas till kommande år. - Hela det uttagna beloppet betalas tillbaka om anställningen avslutas inom 5 år. Minst 20 dagars semester måste tas ut per semesterår, enligt semesterlagen. Betalda dagar över 20 kan sparas under obegränsad tid. Uttagsordning gäller * Ordinarie semester * Förskottssemester * Sparad semester år 6, 5, 4 osv * Obetald semester * Om du har önskemål att ta ut obetalda dagar före sparade dagar tag kontakt med HR Service Center Tillbaka Semester

22 Nettosemester 1. För varje arbetstidsform framräknas en faktor som används för varje uttagen semesterdag. Formel = Antal veckor i arbetscykeln x konstanten 5 dividerat med antalet arbetsdagar i arbetscykeln. Exempel: Faktor Dagtid1 x 5 div 51,00 Tvåskift2 x 5 div 91,11 2. Semester kan endast kodas på förväntade arbetsdagar. För varje uttagen semesterdag avräknas den aktuella semesteruttagsfaktorn från kvarvarande bruttodagar Tillbaka

23 Deltidssjukskrivning Fr o m 8:e sjukdagen krävs läkarintyg. Detta skall lämnas till Logica Lönecenter. Gäller även heltidssjukskrivning. Deltidssjukskrivning kan vara 25%, 50% eller 75%. Arbetstid och sjukskrivning skall fördelas över varje ordinarie arbetsdag enligt den procent som sjukskrivningen gäller. Om annat gäller skall detta stå på läkarintyget. Stämpling sker i Tidinfo när medarbetaren kommer till arbetet och när han/hon går hem. Den sjukskrivna delen av arbetsdagen används kod 13 i Tidinfo. Kod ges både vid in och utstämpling. Finns lediga dagar i arbetsschemat skall dessa kodas med kod 13 och noll i timmar för att hålla ihop frånvarotillfället. Viktigt att stämpling sker i klockan så chef har möjlighet att följa arbetad tid. Tillbaka


Ladda ner ppt "Praktisk handledning för Tidinfo Nuläge och Semester Tidkort Vecka Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Rättning av redan bearbetat."

Liknande presentationer


Google-annonser