Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖSBF 2009 Hartmut Ziplies Uppdaterad SBF PeO Gunnars

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖSBF 2009 Hartmut Ziplies Uppdaterad SBF PeO Gunnars"— Presentationens avskrift:

1 ÖSBF 2009 Hartmut Ziplies Uppdaterad 101113 SBF PeO Gunnars
Licenskurs ÖSBF 2009 Hartmut Ziplies Uppdaterad SBF PeO Gunnars

2 Licenskurs Varför skall man ta licens?
Alla som tävlar skall ha kännedom om reglerna och kunna genomföra en tävling på ett säkert sätt. Kursen skall få er att känna er säkra och trygga när ni kommer ut på en tävling. Tävla är kul !!!!

3 Licenser A - Licens gäller för 21 klass och äldre.
B - Licens gäller för klass (13-20 år). C - Licens gäller endast för 10 klass.

4 Skjutprov, inomhus 13 klass skjuter på 12 m, 40 cm tavla, 5 serier om 3 pilar varav 12 skall vara poänggivande. 16 klass och äldre skjuter på 18 m, 40 cm tavla, 5 serier om 3 pilar varav 12 skall vara poänggivande.

5 Skjutprov, utomhus 13 klass skjuter på 40 m, 80 cm tavla, 4 serier om 3 pilar varav 9 skall vara poänggivande. 16 klass och äldre skjuter på 50 m, 80 cm tavla, 4 serier om 3 pilar varav 9 skall vara poänggivande.

6 Säkerhetsregler Pilbågen får endast provdragas på skjutlinjen i riktning mot målet. Avvakta till föregående patrull har lämnat målet med god marginal. Dra aldrig upp ovanför målet (risk för diskning). Ställ bågen mitt för målet om du skall leta pil bakom målet.

7

8

9 Tavelskytte Inomhus: 13 klass: 12 m 40cm tavla.
16 klass och äldre: 18 m 40cm tavla. Inomhusskytte omfattar två omgångar om 10 serier à 3 pilar. Utomhus: Tavelskytte utomhus skjuts på flera olika avstånd beroende på tävlingsform. Tavla utomhus kan omfatta 12 serier á 3 pilar per avstånd, på långa avstånd kan 6 serier á 6 pilar väljas. Skjutplatsen består av en skjutlinje samt en 3 m linje både framför och bakom skjutlinjen. Ljud och ljus signaler.

10 Tavla - ABCD Skyttar A/B C/D
Skyttarna skjuter under hela tävlingen på samma tavla Arrangören meddelar om rotation tillämpas, dvs. AB-CD, CD-AB osv.

11 Tavla - Poängbedömning
Om skaftet tangerar högre poäng räknas den högre poängen. Om fler än 3 pilar finns i butten, under butten eller i skjutriktningen räknas endast de 3 pilar som ger lägst poäng. Upprepas det kan skytten bli diskvalificerad. Skulle ett stycke av tavlan vara bortskjutet ska en tänkt cirkelbåge användas för att bedöma pilens värde. Pilhål skall markeras så snart en pil dras.

12 Tavla - Bedömning av pil
En pil är inte skjuten om: någon del är innanför 3 m linjen. tavlan/ butten faller ner Vid studs: Skjut klart, påkalla domare, det omarkerade anslagsmärket avgör poängen.

13 Tavla - Bedömning av pil
Vid träff av annan pil: Om pilen fastnar i den befintliga pilen ges poäng enligt den första pilens värde. Om pilen viker av från den första pilen och fastnar i tavlan ges poäng enligt träff (enbart på egna tavlan). Vid studs om en skadad pil kan identifieras ges poäng enligt den skadade pilens värde.

14 Tavla inomhus - Skjutning
Träningsskjutning 4 min fritt antal pilar. 1) Två ljudsignaler (Röd lampa lyser)- A/B skytt gör sig redo (ställer sig på skjutlinjen, nockar pil, OBS inget uppdrag!). 2) En ljudsignal (Grön lampa tänds) - A/B skytt skjuter. 2 min ges för att skjuta 3 pil. 3) När det är 20 s kvar tänds gul lampa. Två ljudsignaler indikerar att skjutningen är slut, röd lampa tänds. C/D skyttarna går fram och proceduren börjar från punkt 1) igen. 4) Slutligen ljuder tre ljudsignaler varvid skyttarna går fram och markerar.

15 Tavla - Protokollföring
Pilarna protokollförs innan de dras. Pilarna eller butten får inte vidröras innan pilarna protokollförts! Skytten räknar upp sina poäng i fallande ordning. Två skyttar protokollför och kontrollerar hela tiden att de båda protokollen stämmer med varandra. Om det blir fel vid protokollförningen, tillkalla domare omgående innan pilarna dras.

16 Tavla - Protokollföring
Vid tävlingens slut: Skall delsummor, totalsumma, antal 10 och antal 9 fyllas i. Vid tavla utomhus, antal 10 och X. Både skytt och protokollförare undertecknar protokollet. En uppsättning lämnas in och en får skytten behålla. Skytten är ansvarig för att protokollet blir rätt → Kontrollräkna! (gäller alltid).

17 Tavla - Materialfel Vid materialfel eller sjukdom lyft röd flagga och påkalla domare och gå sedan bak från skjutlinjen. 15 min ges för att åtgärda felet.

18 Film Skjutlinje, 3 m linje, ABCD tavlor, visuell indikator.

19 SKJUTPROV!!!

20 Fältskytte Fältskytte är en skogsrond på snitslad bana som består av en bana med märkta avstånd och en bana med omärkta avstånd. En patrull består oftast av 4 skyttar varav en patrullchef. 12 till 24 mål, 3 pil på varje mål. Tavlornas storlek är 20 cm, 40 cm, 60 cm och 80 cm (lika fördelade).

21 Fält - Tavlor OBS!!!! A C B D A B 20cm 60cm/80cm C D 40cm
De som går fram först är alltid A/B skyttar. 40cm

22 Fält - Poängberäkning Antalet 5:or och 6:or protokollförs för särskiljning vid lika poäng.

23 Fält - Pålar Pålarna markerar skjutplatsen.
Skjutställningen är stående eller på knä upptill 1 m i halvcirkel bakom pålen. Röd påle: fristil och compound klass Blå påle: klassikt klass Svart påle: långbåge och 13 klass

24 Fält - Avstånd omärkt Tavla Röd påle Blå påle Svart påle 20cm 10-15m

25 Fält - Avstånd märkt Tavla Röd påle Blå påle Svart påle 20cm 10,15,20m

26 Fält - Regler 3 minuter ges för 3 pil från det att skytten tar plats vid pålen. Skytten dömer inte egen pil, majoriteten av gruppen avgör pilens värde. En pil är inte skjuten (och får skjutas om) ifall: man kan beröra pilen med bågen. tavlan/ butten faller ned (tillkalla domare).

27 Fält - Rotation Rotation mellan skyttar på blå och röd påle.
De som går fram först skjuter alltid som A/B skyttar. C/D skyttarna skjuter efter A/B.

28 Fält - Materialfel och studs
Vid materialfel eller sjukdom ges 30 min att åtgärda felet. Vid studs: Är patrullen enig om poäng gäller denna. Är patrullen oeniga gäller poäng för lägsta omarkerade hål.

29 Jaktskytte Jaktskytte är en fältskytterond som skjuts på omärkta avstånd i varierande terräng. En patrull består oftast av 4 skyttar varav en patrullchef. Djurfigurerna är indelade efter hjärtringens storlek som bestämmer längsta avståndet.

30 Jakt - Tavlor

31 Jakt - Regler Skjutställningen är stående eller på knä upptill 1 m i halvcirkel bakom pålen. Högst tre pil per mål. Pilarna skjuts i stigande nummerordning. Om skytten är övertygad om träff skall skjutningen upphöra. (Skytten avgör!) 4 min ges per mål från det att skytten tar plats vid skjutpålen.

32 Jakt - Poäng Hjärtträff Kroppsträff Pil 1 20p 15p Pil 2 10p Pil 3 5p

33 Jakt - Regler Kikare får användas, men först efter att första pilen är skjuten. Materialfel och studs, samma regler som vid fält. Avstånd : Röd påle: fristil och compound klass 5-60 m Blå påle: klassiskt klass 5-50 m fristil 16 klass Svart påle: klassiskt 16 klass 5-40 m långbåge och 13 klass

34 Jakt - Rotation Om patrullen består av blandade skjutstilar och åldersklasser ska rotation ske mellan skyttar på blå och röd påle. Om flera tavlor är uppsatta får man välja vilken man ska skjuta på, men man måste ange vilken man tänker skjuta på INNAN.

35 3D- skytte 3D- skytte är en fältskytterond som skjuts på valfritt antal mål med omärkta avstånd. En patrull består oftast av 4 skyttar varav en patrullchef. Målen består av djurfigurer i skumplast med en innerring (hjärta) och en ytterring (lunga).

36 3D- skytte poäng En pil skjuts per mål. Poäng:
11 p den lilla cirkeln i mitten av 10 p 10 p den större cirkeln i det vitala området 8 p lungträff (ytterring) 5 p kroppsträff Horn, klövar, klor, förgrund/ bakgrund ger inga poäng.

37 3D- regler 1 min ges per mål
Skjutställningen är stående eller på knä skjutpålen måste vidröras med någon kroppsdel. Avstånd: Rödpåle: compound klass 5-45 m Blåpåle: klassiskt och fristil klass 5-30 m långbåge Svartpåle: 13 klass 5-25 m

38 3D- studs Med studs menas då pilen studsat på målet och hamnat mellan målet och pålen. Om patrullen är eniga om studs alternativt genomskjutning ges det överenskomna värdet. Om pilen träffar en annan pil och den skadade pilen klart kan identifieras ges poäng efter den första pilen. Pil som kvarstannar i annan pil ges poäng efter den första pilen.

39 Märkning av pilar Alla pilar skall vara märkta med initialer och klubbnamn. T.ex. AB IF Ulv Vid jakt skall pilarna vara märkta med ringar som markerar första, andra och tredje pilen. Ringarna skall vara 3mm breda med 3mm mellanrum. Pilar som används i samma set skall vara av samma längd, material och ha samma färg på nockar och fjädring.

40 Rekommendation Tävla som motionär första tävlingen för att känna på hur det känns och lära dig hur det går till. Förbered dig inför tävlingar genom att läsa på reglerna.

41 Bra att ha på tävling Allmänt: Pennor + märkpenna för pilarna
Extra sträng, nockar, pilar (obs! alla pilar ska vara märkta) Inomhus: Inneskor (Ofta ett måste) Utomhus: Dricka Regnkläder Kängor

42 Kostnad för licens? 150 kr per år för B-licens.
250 kr per år för A-licens. Licensen betalas in till klubben som sedan anmäler och betalar licenserna hos förbundet.


Ladda ner ppt "ÖSBF 2009 Hartmut Ziplies Uppdaterad SBF PeO Gunnars"

Liknande presentationer


Google-annonser