Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teman till stöd för skolan att använda IT som ett lärandets verktyg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teman till stöd för skolan att använda IT som ett lärandets verktyg"— Presentationens avskrift:

1 Teman till stöd för skolan att använda IT som ett lärandets verktyg
Det har i alla tider varit viktigt vårt samhälle att kunna läsa och skriva. Nu har vi tagit ett ordentligt kliv in i informationssamhället och dagligen flödar en enorm mängd information över oss från TV, tidningar, tidskrifter, databaser och Internet. Kritisk Utmärker vår tid Allt fler har tillgång till mycket mer information än de kan hantera. Idag, med den lavinartade ökningen av information, är läs- och skrivförmågan fortfarande oerhört viktig men anses inte längre tillräcklig

2 Teman till stöd för skolan att använda IT som ett lärandets verktyg
ramprojekt som stöd, inspiration och fortbildning stimulera ett undersökande arbetssätt enligt läroplanens intentioner synliggöra skolarbetet för hem och samhälle

3 Reporter – skolans webbtidningar
Ett lyft för språket Verktyg för ett undersökande arbetssätt Väver ihop skolarbete över ämnesgränserna Underlättar omvärldskoppling

4 Tillämpa ett undersökande arbetssätt
Historia på riktigt… Tillämpa ett undersökande arbetssätt

5 Informationskompetens för livslångt lärande
Vilka kunskaper behöver dagens elever för att fungera i morgondagens samhälle?

6 Nya krav i arbetslivet Nya utbildningskrav
en allt mer internationaliserad värld accelererande kunskapstillväxt förnyelseförmåga flexibilitet Nya krav i arbetslivet Nya utbildningskrav

7 I ett forskningsperspektiv…
Problemorienterat, elevaktivt arbetssätt: Ställer krav på eleverna att arbeta med ett brett urval källor. Elever har problem att skapa kunskap från ett brett urval av olika informationskällor. Sker ingen eller ytterst liten bearbetning av texter. Läraren är ofta inte närvarande. Svårigheter att finna vad som är relevant information, att finna "lagom" många källor.

8 I ett forskningsperspektiv…
Slutsatser? Stigmar: Metakognition och Internet Det räcker inte med att förse eleverna med datorer. Utveckla användningen av information på Internet. Träna elevernas förmåga att reflektera över det egna lärandet. Läraren måste skapa en god reflekterande, lärande miljö.

9 Informationskompetens
använda IT för informationssökning och kommunikation inse vad för slags information man är i behov av välja bland olika källor och söka effektivt formulera problemställningar kritiskt värdera och välja information använda informationen: tolka, analysera, dra slutsatser och på så sätt lösa ett problem eller en uppgift Samverkan med bibliotek och museum – en bit av det förändrade arbetssättet

10 Körkort 2000 – Navigatören Total kurstid: 8 tim Flexibelt upplägg
2 x 3 tim handledarkurs + 2 tim läs- och övningstid Flexibelt upplägg Egenproducerat kursmaterial 90 piloter 1500 lärare

11 Webbstöd - Kursinnehåll-

12

13 Alla dessa adresser... Internetadresser: IP-adress ex: 148.136.158.12
värddatoradress ex: Vad betyder adressen? protokoll:// server.domän. värddatoradress toppdomän/ katalog/

14 Internet som informationskälla
Hinder överflöd ostrukturerat ingen värdering ingen kvalitets-granskning Möjligheter många nya källor färsk information direkt från källan lätt att publicera sig Många avsändare - vem som helst även den som

15 Innehållet på nätet NEC Research Institute Januari 1999
Källa: Lawrence & Giles: Accessibility and Distribution of Information on the Web. Nature, 400, s , 1999.

16 Vilken söktjänst? Sökmaskin: nyckelordssökning Internetkatalog: ämnesorienterad sökning Metatjänst: sök i flera samtidigt

17 Internetkataloger utvalda länkar ofta organiserade efter ämnesområden
ofta hierarkiskt uppbyggda begränsat antal webbsidor innehåller länkar till ”stora” webbplaster inom ämnesområdet ger överblick, kan vara bra start lämpar sig bäst för övergripande ämnesområden Ex: Länkskafferiet, Mölndals stadsbibliotek, Svenska sidor, Sunet, Sverige Direkt, Yahoo, Yahooligans Det första man måste bestämma sig för när man ska börja söka på Internet. Vilket sökverktyg ska jag välja? Finns en mängd olika sökverktyg Kan lite förenklat dela in dem i tre olika grupper. Sökmaskiner Länklister / Internetkataloger Metatjänster

18 Boolesk algebra - sökningens ABC
Clinton OCH Lewinsky OCH begränsande INTE uteslutande Clinton INTE Lewinsky ELLER Clinton ELLER Lewinsky utvidgande (synonyma begrepp)

19 Sökmetodik Skolan och det undersökande arbetssättet
Informationssökning produktion eller process? faktainsamling eller lärprocess? ”Det är inte materialet som avgör om vi lär oss något det är hur vi tänker” Jerome Bruner

20 Sökprocessen Kuhlthau: En komplex process
inledning - osäkerhet ämnesval - optimism sökning - förvirring fokusering av ämne/problemformulering - klarhet vändpunkt! insamling av info – tillförsikt avslutning - lättnad redovisning - o/tillfredställelse FAKTA nödvändig för FÖRSTÅELSEN FÖRSTÅELSEN nödvändig för att hitta FAKTA.

21 Handledarrollen i sökprocessen
I inledande faser: Ge ett fast stöd. Bekräfta och försök få eleven att utnyttja osäkerheten på ett positivt sätt genom att: - samtala med andra - ”skumläsa” - reflektera över ämnet - kortfattat skiva ner sina idéer

22 Sökprocessen - steg för steg ”Kunskapstrappan” hämtad från Kolla Källan, Skoldatanätet
Nu vet jag ! Så här tycker jag! Vad tycker jag? Vem är det som säger så? Är det sant? Viktigt? Relevant? Hur får jag reda på mer? Varför är det så? Var kan jag leta? Vad behöver jag ta reda på? Vad kan jag själv? Vad vill jag veta? 6

23 Redskap för källkritik: Vem säger vad, till vem och i vilket syfte? När?
Vem är målgruppen? barn eller vuxna skolelever tänkta trosfränder tänkta köpare I vilket syfte? informera förklara övertyga/propagera sälja När är materialet skrivet? Hämtat från: Vem står bakom sidan? institution organisation företag privatperson Vad innehåller sidan? faktainnehåll propaganda försäljningsargument

24 Offentlig information – redskap för omvärldsbevakning

25 Navigatören som helhet?
IT-piloter

26 Är kunskaperna användbara?
Lärare


Ladda ner ppt "Teman till stöd för skolan att använda IT som ett lärandets verktyg"

Liknande presentationer


Google-annonser