Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teman till stöd för skolan att använda IT som ett lärandets verktyg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teman till stöd för skolan att använda IT som ett lärandets verktyg."— Presentationens avskrift:

1 Teman till stöd för skolan att använda IT som ett lärandets verktyg

2 n ramprojekt som stöd, inspiration och fortbildning n stimulera ett undersökande arbetssätt enligt läroplanens intentioner n synliggöra skolarbetet för hem och samhälle

3 Reporter – skolans webbtidningar Ett lyft för språket Verktyg för ett undersökande arbetssätt Väver ihop skolarbete över ämnesgränserna Underlättar omvärldskoppling

4 www.edu.linkoping.se/lokalhistoria Historia på riktigt… Tillämpa ett undersökande arbetssätt

5 Vilka kunskaper behöver dagens elever för att fungera i morgondagens samhälle? Informationskompetens för livslångt lärande

6 Nya utbildningskrav en allt mer internationaliserad värld accelererande kunskapstillväxt Nya krav i arbetslivet förnyelseförmåga flexibilitet

7 n Ställer krav på eleverna att arbeta med ett brett urval källor. n Elever har problem att skapa kunskap från ett brett urval av olika informationskällor. n Sker ingen eller ytterst liten bearbetning av texter. n Läraren är ofta inte närvarande. n Svårigheter att finna vad som är relevant information, att finna "lagom" många källor. I ett forskningsperspektiv… Problemorienterat, elevaktivt arbetssätt:

8 Stigmar: Metakognition och Internet. 2002. n Det räcker inte med att förse eleverna med datorer. n Utveckla användningen av information på Internet. n Träna elevernas förmåga att reflektera över det egna lärandet. n Läraren måste skapa en god reflekterande, lärande miljö. I ett forskningsperspektiv… Slutsatser?

9 2 använda IT för informationssökning och kommunikation 2 inse vad för slags information man är i behov av 2 välja bland olika källor och söka effektivt 2 formulera problemställningar 2 kritiskt värdera och välja information 2 använda informationen: tolka, analysera, dra slutsatser och på så sätt lösa ett problem eller en uppgift Informationskompetens Samverkan med bibliotek och museum – en bit av det förändrade arbetssättet

10 Körkort 2000 – Navigatören n Total kurstid: 8 tim –2 x 3 tim handledarkurs + 2 tim läs- och övningstid n Flexibelt upplägg n Egenproducerat kursmaterial n 90 piloter n 1500 lärare

11 Webbstöd - Kursinnehåll-

12

13 Alla dessa adresser... Internetadresser: n IP-adress ex: 148.136.158.12 n värddatoradress ex: www.edu.linkoping.se n Vad betyder adressen? protokoll:// server.domän. värddatoradress toppdomän/katalog/

14 Internet som informationskälla Möjligheter n många nya källor n färsk information n direkt från källan n lätt att publicera sig Hinder n överflöd n ostrukturerat n ingen värdering n ingen kvalitets- granskning

15 Innehållet på nätet Källa: Lawrence & Giles: Accessibility and Distribution of Information on the Web. Nature, 400, s. 107- 109, 1999. NEC Research Institute Januari 1999

16 Vilken söktjänst? Sökmaskin: nyckelordssökning Internetkatalog: ämnesorienterad sökning Metatjänst: sök i flera samtidigt

17 Internetkataloger utvalda länkar ofta organiserade efter ämnesområden ofta hierarkiskt uppbyggda begränsat antal webbsidor innehåller länkar till ”stora” webbplaster inom ämnesområdet ger överblick, kan vara bra start lämpar sig bäst för övergripande ämnesområden Ex: Länkskafferiet, Mölndals stadsbibliotek, Svenska sidor, Sunet, Sverige Direkt, Yahoo, Yahooligans http://www.edu.linkoping.se/itis/portal

18 - sökningens ABC Boolesk algebra - sökningens ABC OCH OCH begränsande INTE INTE uteslutande ELLER Clinton ELLER Lewinsky ELLER Clinton ELLER Lewinsky utvidgande (synonyma begrepp) ClintonOCHLewinsky Clinton OCH Lewinsky Clinton INTELewinsky Clinton INTE Lewinsky

19 Sökmetodik n Skolan och det undersökande arbetssättet n Informationssökning –produktion eller process? –faktainsamling eller lärprocess? ”Det är inte materialet som avgör om vi lär oss något det är hur vi tänker” Jerome Bruner

20 Sökprocessen n Kuhlthau: En komplex process –inledning - osäkerhet –ämnesval - optimism –sökning - förvirring vändpunkt! –fokusering av ämne/problemformulering - klarhet vändpunkt! –insamling av info – tillförsikt –avslutning - lättnad –redovisning - o/tillfredställelse FAKTA nödvändig för FÖRSTÅELSEN FÖRSTÅELSEN nödvändig för att hitta FAKTA.

21 Handledarrollen i sökprocessen I inledande faser: Ge ett fast stöd. Bekräfta och försök få eleven att utnyttja osäkerheten på ett positivt sätt genom att: - samtala med andra - ”skumläsa” - reflektera över ämnet - kortfattat skiva ner sina idéer

22 Vad vill jag veta? Vad kan jag själv? Vad behöver jag ta reda på? Var kan jag leta? Varför är det så? Hur får jag reda på mer? Är det sant? Viktigt? Relevant? Så här tycker jag! Vad tycker jag? Vem är det som säger så? Nu vet jag ! Sökprocessen - steg för steg ”Kunskapstrappan” hämtad från Kolla Källan, Skoldatanätet

23 Redskap för källkritik: Vem säger vad, till vem och i vilket syfte? När? n Vem står bakom sidan? n institution n organisation n företag n privatperson n Vad innehåller sidan? n faktainnehåll n propaganda n försäljningsargument n Vem är målgruppen? n barn eller vuxna n skolelever n tänkta trosfränder n tänkta köpare n I vilket syfte? n informera n förklara n övertyga/propagera n sälja n När är materialet skrivet? Hämtat från:

24 Offentlig information – redskap för omvärldsbevakning

25 Navigatören som helhet? IT-piloter

26 Är kunskaperna användbara? Lärare


Ladda ner ppt "Teman till stöd för skolan att använda IT som ett lärandets verktyg."

Liknande presentationer


Google-annonser