Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland ITiS-samordnare 21/10 1999 zAktuell information från delegationen zVad händer i kommunerna? zSeminarieserierna zSamarbetet med handledarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland ITiS-samordnare 21/10 1999 zAktuell information från delegationen zVad händer i kommunerna? zSeminarieserierna zSamarbetet med handledarna."— Presentationens avskrift:

1 region Östergötland ITiS-samordnare 21/10 1999 zAktuell information från delegationen zVad händer i kommunerna? zSeminarieserierna zSamarbetet med handledarna från lärarutbildningen zITiS handledarutbildningar ht 99 och vt 00 zITiS skolledarutbildningen ht 99 och vt 00 zITiS-datorerna zÖvrigt, Frågor

2 Statsbidrag, rekvisition zDet finns inga blanketter för rekvisition av statsbidragen till kompetensutvecklingen zDet blir en webb-baserad rutin av samma slag som för infrastrukturbidraget zFör rekvisitionen krävs att kommunen anger personnummer på dem som statsbidraget avser. Det bör naturligtvis vara samma personer som man rekvirerat dator för. En och samma person kommer inte att kunna generera statsbidrag mer än en gång -- även om han/hon byter kommun zUtbetalning bör kunna ske under november

3 KK-pengarna zSyftet är att arbetslag, skolledare, handledare och lärarutbildare ska komma i kontakt med lärare, elever och skolor som genom medverkan i KK-projekt eller på annat sätt fått erfarenhet av att arbeta med IT som ett lärandets verktyg z4000 kr/lärarlag på i medeltal 7 personer z3000 kr/handledare och 1000 kr/skolledare som disponeras av resp utbildningsgrupp zSkolhuvudmännen förskotterar och fakturerar ITiS i efterhand

4 ITiS Studiehandledning www.itis.gov.se/publikationer/Studieha.pdf

5 Läromedelsdatabasen zwww.itis.gov.se/studiematerial/index.htmlwww.itis.gov.se/studiematerial/index.html

6 Särskilda insatser för funktionshindrade elever  Delegationen har beslutat om formerna för de särskilda insatser för funktionshindrade elever som ingår i ITiS. Dokument utlagt på hemsidan  www.itis.gov.se/publikationer/funktionshindrade.PDF www.itis.gov.se/publikationer/funktionshindrade.PDF

7 Regler för ITiS logotyp zDelegationens kansli dvs inklusive regionala samordnare har rätt till loggan ITiS - Delegationen för IT i skolan, andra får använda enbart ITiS zLogotypen får inte brytas upp i sina beståndsdelar. Den är en enhet. zEv ortsbestämningar ska stå centrerat under loggan på samma vis som Delegationen för IT i skolan är placerat i de dokument ni ha fått av oss. zMan kan inte modifiera formen på logotypen t.ex göra den längre eller smalare. zEn självklarhet är förstås att ni inte placerar loggan så att det kan uppfattas som att vi i delegationens kansli är avsändare.

8 Skolforum 1999 zITiS deltar zUR kommer att sända en timma varje dag mellan 11-12 i TV, kanal 1 zDessutom sänds tisdagen den 2/11 mellan 13.00 och 13.45 i kanal 1 zUnder tisdagen finns särskild webbplats för att ställa frågor zUppmana era arbetslag, handledare, kommunala kontaktpersoner m.fl att utnyttja tillfället med webben och, förstås, att titta på TV

9 Video från ITiS och KK zOm skolutveckling och skolledarens roll (ITiS Hans-Åke Scherp) zBo Dahlbom (KK) zJarl Bengtsson, OECD (KK) zLars-Owe Dahlgren (KK) zTorsten Madsén (KK) Dessa finns för utlåning hos Sören

10 Vad händer i kommunerna? zITiS organisation? zHandledare? zLärarlag? zSeminariegrupper? zSkolledare? zPolitiker? zEkonomi?

11 region Östergötland ITiS platser (lärare i lärarlag)

12 Kompetensutvecklingen i arbetslaget zLärande i arbetet ygenom ett ämnesövergripande, problembaserat elevorienterat utvecklingsarbete tillsammans med elever zI arbetslaget (15 tim* handledning) ysom studiegrupp zI en seminarieserie tillsammans med andra arbetslag inklusive examination (20 tim* + 10 tim* handledning) *) Kommunal handledare *) Lärarutbildare

13 Lärarlaget/Studiegruppen zlärarna i arbetslaget tar eget ansvar för sitt eget lärande zstöd i form av handledning och anvisningar om läromedel ztillgodogöra sig satsningens teoretiska innehåll ysamtliga deltagare för loggbok zplanerar genomför och utvärderar ett utvecklingsarbete tillsammans med elever yutvecklingsarbetet ska vara ämnesövergripande, problembaserat och elevorienterat

14 Seminarieserierna z>25 personer, 3-5 lärarlag zbör representera olika skolformer, lärarkompetenser och stadier zfördjupa teoretiska moment och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte runt utvecklingsarbetet zexamination sker i seminarieserien, skriftlig redovisning, loggböcker och använda läromedel, resultat och utvärdering zgärna samverkan över kommungränserna

15 ITiS Kompetensutveckling

16 Handledare från lärarutbildningen Samordnare på Universitetet är: Olof Ernestam Linköpings universitet, Fil.fak.kansli, 581 83 Linköping. Tel: 013 282087, Fax: 013 282814, E-post: oloer@ffk.liu.se

17 Handledare från lärarutbildningen zDet kan vara önskvärt att blanda lärarlag från olika kommuner men det måste ske i samförstånd mellan inblandade kommuner och ekonomin görs upp mellan kommunerna zNär man har en seminariegrupp på minst 25 deltagare kan man efter anmälan till mig ta direktkontakt med Olof Ernestam och få kontakt med handledaren från lärarutbildningen.

18 region Östergötland ITiS handledarplatser

19 Regionala mötesplatser? www.projektplatsen.se/ gymnasium.mjolby.se/itis/ FC?

20 Skolledarutbildning ht 99 zEn skolledare från skolor där arbetslag deltar zFokusering på rollen som pedagogisk ledare med ansvar för skolutveckling zAnordnare ht 1999 är PM Datautbildningar AB z3 Heldagar: 25/10, 9/11 och 29/11 (en veckas studier) zITiS skolledarutbildningen är obligatorisk

21 Skolledarutbildningen skall: zÖka förståelsen för rollen som möjliggörare zstärka insikten om ansvaret för att tillhandahålla bra förutsättningar för arbete med informationsteknik zöka insikten om ansvaret för etiska och demokratiska frågor i samband med IT zbidra till att skapa nätverk

22 IT-dygnet 2000 zIT-dygnet 2000 går av stapeln 8-9 april (lördag-söndag) zSamarbete mellan Linköpings kommun, Tekniska högskolan, Landstinget, ÖC, och Dataföreningen Östra kretsen zFinns intresse av att regionalt visa upp vad som händer i regionens skolor?

23 Träff med leverantörer? zFinns det önskemål om att samlat träffa leverantörerna av ITiS-datorer? zI så fall när och hur? zSamla erfarenheter

24 IT-planer/strategier zFinns den några kommuner som har och vill sprida IT-dokument av typ IT-plan, IT- starteg eller IT-policytill andra kommuner? zDet finns intresse att ta del av sådana dokument från olika håll zSkicka gärna kopior eller länkar till Sören för sammanställning

25 Ev koppling ITiS/EU zFörsöka åstadkomma en koppling mellan ITiS skolutvecklingsarbete och EU zKontakt med andra regioner i Europa som arbetar på liknande sätt med skolutveckling eller är intresserade av vad vi gör här zUtbildning av handledare inom ITiS för speciell kompetens i EU-frågor zKontakter tagna med Annelie Nylander vid Eastsweden i Bryssel


Ladda ner ppt "Region Östergötland ITiS-samordnare 21/10 1999 zAktuell information från delegationen zVad händer i kommunerna? zSeminarieserierna zSamarbetet med handledarna."

Liknande presentationer


Google-annonser