Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kinda och Linköping i samarbete med KK-stiftelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kinda och Linköping i samarbete med KK-stiftelsen"— Presentationens avskrift:

1 Kinda och Linköping i samarbete med KK-stiftelsen
Projektbudget på totalt Mkr/år i 3 år (start april 1996) 50% från KK-stiftelsen och 50% från kommunerna Fördelning mellan kommunerna Kinda 10% Linköping 90%

2 Skalbara projekt viktigt
lever vidare efter projekttidens slut kan spridas till andra skolor jobbar med befintliga resurser undvika projektinfarkt

3 Tre huvudspår för BIT i praktiken
Ny pedagogik i en skola flexibel i tid och rum, till innehåll och resurser NOT - öka intresset för Naturvetenskap Och Teknik Skola, bibliotek och museum i IT-samverkan

4 1. Ny pedagogik, Delprojekt
Kompetensutveckling IT-verktyg Flexibel undervisning i tid och rum Förändrat inre arbetssätt Elektroniska nätverk IT-caféer Samordning BIT - Pedagogiskt Centrum

5 Kompetensutveckling IT-verktyg
Efterfrågestyrt, Verksamhetsnära Egen kompetens i organisationen, kompetensvård viktigt BIT-piloter utbildar kollegor till BIT-körkort nivå A, B och C Skräddarsytt kursutbud Programpiloter BIT-Nätverk i samverkan med Pedagogiskt Centrums samverkansgrupper

6 BIT-piloter Susanne Liljeblad Lennart Lundwall

7 Kursmaterial på nätet http://www.linkoping.se/bit/96sept/itkk9609.htm
Materialet utskrivet på papper får fritt kopieras i oförändrad form under förutsättning att källan anges

8 Så här ser det ut på

9 Presentera Pedagogiskt Centrum på nätet

10 2. NOT, Delprojekt NOT - ny metodik Flickor och teknik
NOT - Resurscentrum Miljöprojekt Tekniskt resurscentrum

11 NOT - kräver ny metodik "Läst men inte förstått" - från passiv till aktiv pedagogik. ”Problembaserat lärande av naturvetenskap - lika attraktivt för båda könen” Professor Ingemar Ingmarsson, LiU

12 Länktips: www.edu.linkoping.se/skiftet/ www.edu.linkoping.se/kanalen/

13 BIT: Tekniskt resurscentrum
Optimera utbytet av IT-investeringar på skolområdet Minska kostnaderna för installation, drift och underhåll av IT-utrustning i skolan.

14 BIT: Tekniskt resurscentrum
Resurser skapas för att kunna hjälpa skolor att välja rätt teknisk nivå och rätt utrustning för sina respektive behov. Genom utbildningsinsatser ge stöd för skolor att själva klara enklare installationer och felsökning. Utvärdera ny teknik och samordna kontakterna med leverantörer. Skapa ett forum (fysiskt och elektroniskt) för erfarenhetsutbyte mellan dataansvariga inom kommunerna.

15 Teknik/Pedagogik Inom projekt går allt bra Behov av standard
Teknik/Pedagogik måste utvecklas parallellt Behov av standard Lokal frihet/Sårbarhet Relation Skola/Kommun/Dataavdelning Infrastruktur Fastighetsnät E-post Tillgänglighet Teknisk support

16 3. Skola, bibliotek och museum i IT-samverkan
Skola-Bibliotek i IT-samverkan Skola-Museum i IT-samverkan

17 Länktips www.edu.linkoping.se/bit3a/ www.edu.linkoping.se/stangebro/

18 Visioner om vår skola på 2000-talet
IT är ett naturligt verktyg i kunskapsprocessen Eleverna är förberedda för ett ständigt kunskapssökande och den naturliga nyfikenheten är bibehållen Kontakter med omvärlden är ständigt förekommande Skolan är flexibel med avseende på tid, rum och organisation IT har bidragit till att skapa en skola med hög kvalitet i undervisningen

19 Erfarenhets och resultatspridning
Publicera på egen webb och på KNUT delprojekt, skolutvecklingsprojekt verksamhetsberätterser 1996, 1997, 1998 Studiebesök Utvärderingsrapporter Tryckt material Seminarier It-dygnet i Linköping 96, 97, 98 och 99

20 BIT - Broar med IT


Ladda ner ppt "Kinda och Linköping i samarbete med KK-stiftelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser