Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kinda och Linköping i samarbete med KK-stiftelsen l Projektbudget på totalt 10 Mkr/år i 3 år (start april 1996) l 50% från KK-stiftelsen och 50% från kommunerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kinda och Linköping i samarbete med KK-stiftelsen l Projektbudget på totalt 10 Mkr/år i 3 år (start april 1996) l 50% från KK-stiftelsen och 50% från kommunerna."— Presentationens avskrift:

1 Kinda och Linköping i samarbete med KK-stiftelsen l Projektbudget på totalt 10 Mkr/år i 3 år (start april 1996) l 50% från KK-stiftelsen och 50% från kommunerna l Fördelning mellan kommunerna –Kinda 10% –Linköping 90%

2 Skalbara projekt viktigt lever vidare efter projekttidens slut kan spridas till andra skolor jobbar med befintliga resurser undvika projektinfarkt

3 Tre huvudspår för BIT i praktiken Ê Ny pedagogik i en skola flexibel i tid och rum, till innehåll och resurser Ë NOT - öka intresset för N aturvetenskap O ch T eknik Ì Skola, bibliotek och museum i IT-samverkan

4 1. Ny pedagogik, Delprojekt l Kompetensutveckling IT-verktyg l Flexibel undervisning i tid och rum l Förändrat inre arbetssätt l Elektroniska nätverk l IT-caféer l Samordning BIT - Pedagogiskt Centrum

5 Kompetensutveckling IT-verktyg l Efterfrågestyrt, Verksamhetsnära l Egen kompetens i organisationen, kompetensvård viktigt l BIT-piloter utbildar kollegor till BIT-körkort nivå A, B och C l Skräddarsytt kursutbud l Programpiloter l BIT-Nätverk i samverkan med Pedagogiskt Centrums samverkansgrupper

6 BIT-piloter Susanne LiljebladLennart Lundwall

7 Kursmaterial på nätet http://www.linkoping.se/bit/96sept/itkk9609.htm l Materialet utskrivet på papper får fritt kopieras i oförändrad form under förutsättning att källan anges

8 Så här ser det ut på

9 Presentera Pedagogiskt Centrum på nätet

10 2. NOT, Delprojekt l NOT - ny metodik l Flickor och teknik l NOT - Resurscentrum l Miljöprojekt l Tekniskt resurscentrum

11 NOT - kräver ny metodik "Läst men inte förstått" - från passiv till aktiv pedagogik. ”Problembaserat lärande av naturvetenskap - lika attraktivt för båda könen” Professor Ingemar Ingmarsson, LiU

12 Länktips: www.edu.linkoping.se/skiftet/ www.edu.linkoping.se/kanalen/ www.edu.linkoping.se/bit2a/ www.edu.linkoping.se/satra/

13 BIT: Tekniskt resurscentrum l Optimera utbytet av IT- investeringar på skolområdet l Minska kostnaderna för installation, drift och underhåll av IT-utrustning i skolan.

14 BIT: Tekniskt resurscentrum l Resurser skapas för att kunna hjälpa skolor att välja rätt teknisk nivå och rätt utrustning för sina respektive behov. l Genom utbildningsinsatser ge stöd för skolor att själva klara enklare installationer och felsökning. l Utvärdera ny teknik och samordna kontakterna med leverantörer. l Skapa ett forum (fysiskt och elektroniskt) för erfarenhetsutbyte mellan dataansvariga inom kommunerna.

15 Teknik/Pedagogik l Inom projekt går allt bra –Teknik/Pedagogik måste utvecklas parallellt l Behov av standard –Lokal frihet/Sårbarhet l Relation Skola/Kommun/Dataavdelning –Infrastruktur –Fastighetsnät –E-post –Tillgänglighet l Teknisk support

16 3. Skola, bibliotek och museum i IT-samverkan l Skola-Bibliotek i IT-samverkan l Skola-Museum i IT-samverkan

17 Länktips www.edu.linkoping.se/bit3a/ www.edu.linkoping.se/stangebro/ www.edu.linkoping.se/museum/

18 Visioner om vår skola på 2000-talet l IT är ett naturligt verktyg i kunskapsprocessen l Eleverna är förberedda för ett ständigt kunskapssökande och den naturliga nyfikenheten är bibehållen l Kontakter med omvärlden är ständigt förekommande l Skolan är flexibel med avseende på tid, rum och organisation l IT har bidragit till att skapa en skola med hög kvalitet i undervisningen

19 Erfarenhets och resultatspridning l Publicera på egen webb och på KNUT –delprojekt, skolutvecklingsprojekt –verksamhetsberätterser 1996, 1997, 1998 l Studiebesök l Utvärderingsrapporter l Tryckt material l Seminarier l It-dygnet i Linköping 96, 97, 98 och 99

20 BIT - Broar med IT www.linkoping.se/bit/ www.kinda.se/skolor/bit/


Ladda ner ppt "Kinda och Linköping i samarbete med KK-stiftelsen l Projektbudget på totalt 10 Mkr/år i 3 år (start april 1996) l 50% från KK-stiftelsen och 50% från kommunerna."

Liknande presentationer


Google-annonser