Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sören Thornell 013 207438 IT och skolutveckling BIT-projektet - vad har hänt? Statens satsning på IT i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sören Thornell 013 207438 IT och skolutveckling BIT-projektet - vad har hänt? Statens satsning på IT i."— Presentationens avskrift:

1 Sören Thornell 013 207438 www.edu.linkoping.se/sortho/ th@klk.linkoping.se IT och skolutveckling BIT-projektet - vad har hänt? Statens satsning på IT i Skolan

2 Vad är IT? (eller ICT eller IKT) zInformationsTekniken har blivit ett begrepp för utrustning som används för att samla in, lagra, bearbeta, presentera och överföra ljud-, text- och bilddata zSkolan har saknat tekniska hjälpmedel för kommunikation, t ex telefoner och faxar, som kunnat förändra arbetsformerna zNu får man tillgång till datorer och kommunikation, IKT zParadigmskiftet påverkar skolan (Avstånd mäts inte i kilometer utan i bandbredd)

3 Vad är skolutveckling? z”Skolutveckling är systematiska, fortlöpande åtgärder för att förändra betingelserna för inlärning och andra förhållanden i en eller flera skolor, med målsättning att förverkliga skolans mål mera effektivt” Velzen m fl 1985 zNågot som leder till en bättre skola för elever och lärare - i praktiken Per Dalin 1994 zSkolutveckling är en fråga om värderingar och upplevs därför ofta olika av elever, föräldrar, lärare, skolledare, politiker och forskare

4 IT och skolutveckling Bakgrund zDatalära på grundskolans högstadium 84-87 (SÖ) yFokusering på datorerna, ma-no, ingen fortbildning zDOS-projektet 89-91 (SÖ) yMjukvara, färdighetsträning, svenska, medborgarkunskap viktig för demokratisk styrning inget nytt arbetssätt zKK-stiftelsen och kommunsatsningarna (KK-stiftelsen) yPBL, flexibilitet, mer stimulerande och effektivare arbetsformer, faktor för skolutveckling zLärandets verktyg (Departementet) yVad har man lärt?

5 Stora förändringar inom skolväsendet under 90-talet zSkolverket ersätter Skolöverstyrelsen och LSN, zLokalt ansvarstagande ersätter central styrning zMålstyrning ersätter regelstyrning zNytt statsbidragssystem zLärarna kommunaliseras och får nya löne- och arbetstidsavtal zNya läroplaner och nya kursplaner

6 Reflexioner om IT och skolutveckling zKan IT medverka till bättre basfärdigheter? zKan IT underlätta nya arbetsformer? zKan IT förbättra skolans infrastruktur? zKan IT förbättra lärarnas kompetensutveckling? zKan IT förbättra kontakterna med omvärlden? zKan IT förbättra det sociala livet i skolan? zHar förmåga att använda IT ett egenvärde?

7 Reflexioner kring IT och skolutveckling zFörskjutning från naiv tro på IT mot att IT underlättar ett nytt arbetssätt zSvårt att isolera IT:s roll i skolutvecklingen i en turbulent skola zSkolan är idag en ” anorektisk” organisation. Hur påverkar det möjligheten till skolutveckling? zVem ansvarar för skolutvecklingen? Politikerna, kommunen, skolledningen, läraren, eleverna eller …

8 Forskning om IT och skolutveckling zForskningen kring IT och skolutveckling tittar ofta i backspegeln, varför inte komma med förslag och peka ut riktningen? zVad kan skolan lära av forskningen om IT och skolutveckling? zSkiljer sig universitetens sätt att hantera IT och pedagogik från kommunernas?

9 Lärarutbildningarnas syn på IT och skolutveckling zLärarutbildningarna borde ligga i fronten vad gäller ”IT och skolutveckling” och nyutexaminerade lärare vara spjutspetsar inom området IT-didaktik !? zHögskolan i Kristianstad har utarbetat en 10p kurs ”IKT och lärande” www.distans.hkr.se/kkmtrl/ zVissa andra lärarutbildningar avvaktar vetenskapliga belägg som styrker sambandet mellan IT och skolutveckling zAlla lärarutbildningar förväntas få en aktiv roll vid genomförandet av ITiS

10 Slutord Trots alla forskningsinsatser inom skolområdet gäller fortfarande: - att elever lär sig det de vill lära sig och ingen vet säkert hur man får elever motiverade Skolutveckling och IKT medför förhoppningsvis att skolans arbetssättet förbättras så att elevernas egna referenser ger motivationen för att lära sig

11 Nyttiga länkar: zwww.distans.hkr.se/kkmtrl/ IKT och Lärande zwww.skolverket.se/pdf/99-428.pdf...utvecklingen beror då inte på användningen av datorer zwww.distans.hkr.se/kkmtrl/politiska/skr9798_176.pdf Lärandets verktyg -Regeringens skrivelse 1997/98:176 zwww.distans.hkr.se/kkmtrl/baslitteratur/oversikt.pdf Informationstekniken i skolan - En forskningsöversikt


Ladda ner ppt "Sören Thornell 013 207438 IT och skolutveckling BIT-projektet - vad har hänt? Statens satsning på IT i."

Liknande presentationer


Google-annonser