Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEKNIKCOLLEGE Teknikutbildning för dagens och framtidens industri – samverkansplattform för effektiv resursanvändning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEKNIKCOLLEGE Teknikutbildning för dagens och framtidens industri – samverkansplattform för effektiv resursanvändning."— Presentationens avskrift:

1 TEKNIKCOLLEGE Teknikutbildning för dagens och framtidens industri – samverkansplattform för effektiv resursanvändning

2 TEKNIKCOLLEGE Utmaningar Missmatch på arbetsmarknaden Industrins kompetensförsörjning i farozonen Lågt söktryck på industrirelevanta utbildningar Initiativtagare/Ägare av konceptet Teknikföretagen och IF Metall drivande initialt Industrirådet ägare av konceptet idag Sverige 2004

3 TEKNIKCOLLEGE 10 kriterier formar Teknikcollege Regionalt perspektiv Infrastruktur på utbildningen Tydlig profil Samverkan med arbetslivet Kvalitets- säkring Kreativ och stimulerande lärmiljö Maskiner och utrustning Samman- hållna arbetsdagar Lagarbete och ämnes- integration Lärande i arbete Ett certifierat Teknikcollege uppfyller 10 tydliga kriterier som formar styrkan i den regionala samverkan och arbetslivets medverkan samt ger hög kvalitet i utbildningarna. Samverkan mellan kommuner! Samverkan med industriföretag! Kvalitet i utbildningen!

4 TEKNIKCOLLEGE Riksföreningen Teknikcollege Sverige Syftet: -Att främja erfarenhetsutbyte samt fortsatt utveckling och administration av Teknikcollege Medlemmar: -Industrirådets medlemsorganisationer -Godkända Teknikcollegeregioner Föreningen bildades 2007/2008 Regionala Teknikcollege Regionala Teknikcollege Regionala Teknikcollege Regionala Teknikcollege

5 TEKNIKCOLLEGE Lokala Tc Tc Regioner RTS Riksföreningen Teknikcollege Sverige Industrirådet Bedriver utbildning för ungdomar och vuxna Ansvarar för kvalitetssäkring av regionens Tc- utbildningar Samordnar och utvecklar Tc i regionen Verkar för erfarenhetsutbyte samt fortsatt utveckling av Tc Samordnar olika aktiviteter Ägare av Tc- konceptet Granskar och certifierar regioner och utbildnings- anordnare Organisation

6 TEKNIKCOLLEGE 28 aktiva Teknikcollegeregioner 27 godkända Teknikcollegeregioner 142 godkända utbildningsanordnare 20 återgranskade regioner varav 13 godkända Ca 180 kommuner engagerar sig i Tc Ca 2 000 samverkansföretag Godkända Teknikcollege Bergslagen Bothnia Dalarna Fyrbodal Gästrikland Göteborgsregionen Halland Höglandet Hälsingland Kronoberg Mitt Mälardalen Norrbotten Sjuhärad Skaraborg Skåne Sydöstra Sörmland Sydost Södra Norrland Södra Vätterbygden Uppland Värmland Västra Mälardalen Västra Småland Örebro län Östergötland Östra Småland Regioner på gång: Lappland Teknikcollege idag

7 TEKNIKCOLLEGE Teknikcollege för företagen Företagen ges möjlighet att kunna påverka utbildningarna så att den matchar deras behov Företagen når sina framtida medarbetare och säkerställer stora delar av rekryteringsbehovet Kontinuerlig utveckling av medarbetarnas kompetens Engagemanget ger industritekniska utbildningar högre status, vilket i sin tur innebär välutbildad personal

8 TEKNIKCOLLEGE Teknikcollege för kommunerna Effektiv användning av utbildningsresurser genom samverkan Närmare samarbete med näringslivet Högre status för utbildningarna Större rekryteringsbas

9 TEKNIKCOLLEGE Teknikcollege för lärarna Arbete i team Kompetensutveckling Ämnesintegrerat arbete, Teori/praktik Verklighetsnära undervisning - Roligare på jobbet!

10 TEKNIKCOLLEGE Teknikcollege för studerande Kvalitetssäkrade utbildningar av hög kvalité Attraktiva utbildningar för både manliga och kvinnliga studerande Utbildningar för teoretiska praktiker och praktiska teoretiker - en nära koppling mellan teori och praktik Möjlighet att utvecklas mer än förväntat och erbjudas läsa fler poäng på gymnasienivå, minst 300 p Kontakt med teknikföretag inom regionen genom praktik, projektarbeten och sommarjobb

11 TEKNIKCOLLEGE 1. Regionalt perspektiv Kommunal samverkan genom avtal

12 TEKNIKCOLLEGE Exempel - regional organisation Regional styrgrupp Programråd För utbildning 1 Utbildningsanordnare D Programråd För utbildning 2 Utbildningsanordnare D Programråd För utbildning 1 Utbildningsanordnare E Lokal styrgrupp För kommun A Lokal styrgrupp För kommun B+C

13 TEKNIKCOLLEGE 2. Infrastruktur för utbildningen Yrkesinriktade teknikutbildningar på olika utbildningsnivåer Teknikprogrammet + Industritekniska programmet alt. annat yrkesprogram

14 TEKNIKCOLLEGE Samverkan kring teknisk utbildning för ungdomar och vuxna

15 TEKNIKCOLLEGE Gymnasieprogram som certifieras Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhåll Automationstekniker Resemontör Underhållsmekaniker Processteknik Exempel på yrken: Laboratorietekniker inom kemisk industri Processoperatör Produkt och maskinteknik CNC-operatör Stentekniker Tryckare Verkstadssnickare Svetsteknik Internationell svetsare Svetsare Teknikprogrammet Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Kvalitetsingenjör Projektledare Testledare Affärsutvecklare Beräkningsingenjör Konstruktör Produktionsledare El- och Energiprogrammet Automation Industriautomation Processautomation Fastighetsautomation Hantverksprogrammet Finsnickeri Båtbyggare Möbelsnickare Trä- och byggvarubranschen

16 TEKNIKCOLLEGE Stark koppling till de regionala företagens profil 3. Tydlig profil

17 TEKNIKCOLLEGE 4. Samverkan med arbetslivet Regional styrgrupp med företagen i majoritet Ordförande är näringslivs- representant

18 TEKNIKCOLLEGE 5. Kvalitetssäkring Regional styrgrupp ansvarar 3 år5 år Självgranskning efter 2 år enligt kvalitetssäkringsmodell Återgranskning av GK efter 5 år Återgranskning av GK efter 3 år Självgranskning efter 2 år enligt kvalitetssäkringsmodell Återgranskning av GK efter 5 år Tc godkänns av GK

19 TEKNIKCOLLEGE 6. Kreativ och stimulerande lärmiljö Attraktivt för manliga och kvinnliga studerande

20 TEKNIKCOLLEGE 7. Maskiner och utrustning Hög kvalitet

21 TEKNIKCOLLEGE 8. Sammanhållna arbetsdagar TiderMÅNDAGTISDAGONSDAGTORSDAGFREDAG 08.00-Projektmöte Industritekniska processer 1EngelskaProjekt Datorstyrd produktion 1 11.30Projekt Matematik 1a Lunch 12.45- Människan i industrin Produkt- utveckling 1ProjektSvenska/ Industritekniska processer 1 16.15rapportskrivning

22 TEKNIKCOLLEGE 9. Lagarbete och ämnesintegration Arbete i team Genomtänkt pedagogik Integrering av teori och praktik

23 TEKNIKCOLLEGE 10. Lärande i arbete God handledning Möjlighet till projektarbeten, praktik, sommarjobb med mera

24 TEKNIKCOLLEGE Sammanfattning Teknikcollege innebär inte att bygga nytt! Samla det som redan finns Samverka tillsammans för ökad kvalité

25 TEKNIKCOLLEGE Ringar på vattnet… Välutbildad personal Konkurrenskraftiga företag Lönsamhet Arbetstillfällen Välfärd Gott samhälle!

26 TEKNIKCOLLEGE Teknikcollege – beskrivning och syfte Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Utbildningsanordnare som har blivit godkända som Teknikcollege erbjuder utbildningar som attraherar ungdomar och vuxna samtidigt som befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. Teknikcollege ska bidra till bättre resursutnyttjande genom krav på kommunal samverkan och samverkan med eftergymnasial utbildning och företagsutbildningar. I många fall kan såväl lokaler och maskinpark som lärarresurser utnyttjas av flera olika utbildningsanordnare. Teknikcollege (region, utbildningsanordnare och utbildningar/program) certifieras av Industrirådet enligt nationella kriterier och återcertifieras efter 5 år, under varje certifieringsperiod sker kontinuerlig uppföljning och kvalitetssäkring.

27 TEKNIKCOLLEGE Besök gärna hemsidan www.teknikcollege.se

28 TEKNIKCOLLEGE Tack för oss! Josefine Larsson, IF Metall Tel: +46 8 786 83 10 josefine.larsson@ifmetall.se josefine.larsson@ifmetall.se Josefin Grahn, Teknikföretagen Tel: +46 8 782 09 22 josefin.grahn@teknikforetagen.se josefin.grahn@teknikforetagen.se


Ladda ner ppt "TEKNIKCOLLEGE Teknikutbildning för dagens och framtidens industri – samverkansplattform för effektiv resursanvändning."

Liknande presentationer


Google-annonser