Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskoleklassinformation Ängslättskolan ht 09 Bunkeflostrand 2009-01-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskoleklassinformation Ängslättskolan ht 09 Bunkeflostrand 2009-01-27."— Presentationens avskrift:

1 Förskoleklassinformation Ängslättskolan ht 09 Bunkeflostrand 2009-01-27

2

3 Ledningsorganisation 08/09 Rektor Conny Lindvall Biträdande rektor Ann Ericson Biträdande rektor AnnLouise Becke Biträdande rektor Eva Danerhall Biträdande rektor Marianne Theiss

4 Ängslätts Rektorsområde 2008-2009 Grundskola 520 elever F-5 22 klasser Särskola Grundsär- och träningsskola 14 elever 1-9 4 klasser 11 förskolor 2 uteförskolor 7 Fritidshem Ängsklockan 1 och 2 Änglagård Ängahuset Ängsdroppen Klubben Hemvist Ugglan Skolbarnomsorg (SBO) Organisation 08/09

5 Inför 2009 F-klasser FAFBFCFDFEFF

6 Tidsplan Vecka 19-21 sänds klasslistor hem. Besök på skolan i slutet av maj. Föräldramöte med F-klasslärare under maj-juni.

7 Inskrivningsblanketter F-klass Fritids (SBO)

8 Förskoleinformation

9 Skolinformation

10 Förskoleklassinformation

11 Vad är förskoleklass? Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner.

12 Styrdokument Läroplan för förskola, Lpfö 98 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94

13 Lokal Arbetsplan (LOK) Vår lokala arbetsplan är ett dokument, som innehåller handlingsplaner för olika delar och ämnen av vår verksamhet. Den utvärderas årligen. Den kompletterar läroplaner, kursplaner med uppnåendemål, olika internationella konventioner och fördrag, som gäller förskola, förskoleklass särskola och skola.

14 Individuell UtvecklingsPlan (IUP) IUP för förskolor inom rektorsområde Ängslätt (Gula pärmen) Vad är IUP? Det är en framåtsyftande plan där läraren, eleven och föräldrarna i samverkan sätter upp mål för elevens lärande på kort och lång sikt.

15 Alla elever har en IUP-portfölj som följer dem från F-klass till årskurs fem. Portföljen innehåller elevernas IUP med skriftliga omdömen, underlag för utvecklingssamtal, underlag för ämneskunskaper och sociala mål.

16 Handlingsplaner Likabehandling Hälsoutveckling Mobbning och kränkande behandling Jämställdhet Integration Barn i behov av särskilt stöd Olycksfall i skolan Kris- och katastrof Några av våra handlingsplaner är:

17 Hälsofrämjande skola HÄLSA DAGLIG FYSISK AKTIVITET LIVSKUNSKAP (EQ) FÖRÄLDRASAMVERKAN KOST

18 Fysisk aktivitet Bunkeflomodellen - F-klass:Daglig fysisk aktivitet inne eller ute. - Årskurs 1:En rytmiklektion/vecka 2 lektioner (45 min.) i idrottshall/vecka 2 lektioner (30 min.) skolans val/vecka - Årskurs 2-53 lektioner (45 min.) i idrottshall/vecka 2 lektioner (30 min.) skolans val/vecka Motorikobservationer i F-klass Extra motorisk träning åk 1

19 Mångfald Särskola (Grundsär- och träningsskola) Förberedelseklass Modersmål (22 st)

20 Integration ÄngslättskolanÖrtagårdsskolan Ängslättskolan har sedan 1999 ett integrationssamarbete med Örtagårdskolan. År 2001 fick dessa två skolor Malmö stads integrationspris. Samarbetet mellan elever från de olika skolorna har skett på olika sätt, t.ex. brevväxling, gemensamma utflykter, tematiskt arbete, studiebesök och lägerskola.

21 Föräldrasamverkan Ängslättskolans Föräldraförening Ordförande Marie Andersson -Några möten/termin tillsammans med representanter från skolan. - Driva gemensamma projekt med skolan för barnens bästa. - Lägerbidrag (Åk 3 och 5 samt särskolan). - Lekredskap (250 kr/termin). - Kaffe, saft och bullar vid skolstart. - Almanacka med uppgift om studiedagar, lov, temaveckor mm. - Stödavgiften är 175:-/läsår och familj COPE (föräldrautbildningsprogram)

22 Trivsel/Trygghet Skolvärdinna (Lena Lavesson) Trivselregler Rastvakter Vuxen- och kamratstödjare Elevråd Klassråd

23 Skolhälsovård Skolsköterska Viola Rosenberg (tel: 040-346904) Skolhälsovårdens främsta uppgift är att arbeta förebyggande. Målet är att tidigt upptäcka och förebygga framtida ohälsa hos barnet. Vi arbetar med handlingsplaner för hälsofrämjande insatser, till exempel övervikt, psykisk ohälsa och mobbning. Hälsokontroller (F-klass, åk 4 och åk 8) Uppföljning av kontrollelever Hörselkontroll (F-klass) Vaccinationer Ryggundersökningar (Scoliosscreening åk 4) Samarbete med skolläkare, skolledning, skolpsykolog, specialpedagog samt övrig personal för att eleven ska få så bra förutsättningar som möjligt i skolan.

24 Trafik Vänlig väg till skolan (F-2) Verktyg i skolan (t.ex. Europakarta) Morötter och uppmuntran (reflexvästar, Lotta Giraff) Nyhetsbrev Fortbildning av skolans personal Temaveckor Inspirera till att gå till skolan istället för att ta bilen, bl.a. genom att starta Vandrande skolbussar. Resvaneundersökning Information och förankring lärare och föräldrar.

25 Temaveckor Konst Miljö Jämställdhet

26 Skolrestaurang Lunch Mellanmål (Fritids) Ekologisk kost Läkarintyg Kontakt: Eva Mårtensson 040-158542

27 Sundsbroskolan 2009/2010

28 Ängslättskolans hemsida www.malmo.se/angslattskolan

29 Kontakt Skolassistent Marie Brefelt: 040-346906 Skolsköterska Viola Rosenberg: 040-346904 Skolvärdinna Lena Lavesson: 040-157235 Skolrestaurang Eva Mårtensson: 040-158542


Ladda ner ppt "Förskoleklassinformation Ängslättskolan ht 09 Bunkeflostrand 2009-01-27."

Liknande presentationer


Google-annonser