Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskoleklassinformation Ängslättskolan ht 09 Bunkeflostrand

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskoleklassinformation Ängslättskolan ht 09 Bunkeflostrand"— Presentationens avskrift:

1 Förskoleklassinformation Ängslättskolan ht 09 Bunkeflostrand 2009-01-27

2

3 Ledningsorganisation 08/09

4 Organisation 08/09 Skolbarnomsorg (SBO)

5 Inför 2009

6 Tidsplan Vecka 19-21 sänds klasslistor hem.
Besök på skolan i slutet av maj. Föräldramöte med F-klasslärare under maj-juni.

7 Inskrivningsblanketter
F-klass Fritids (SBO)

8 Förskoleinformation

9 Skolinformation

10 Förskoleklassinformation

11 Vad är förskoleklass? Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner.

12 Styrdokument Läroplan för förskola, Lpfö 98
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94

13 Lokal Arbetsplan (LOK)
Vår lokala arbetsplan är ett dokument, som innehåller handlingsplaner för olika delar och ämnen av vår verksamhet. Den utvärderas årligen. Den kompletterar läroplaner, kursplaner med uppnåendemål, olika internationella konventioner och fördrag, som gäller förskola, förskoleklass särskola och skola.

14 Individuell UtvecklingsPlan (IUP)
Vad är IUP? Det är en framåtsyftande plan där läraren, eleven och föräldrarna i samverkan sätter upp mål för elevens lärande på kort och lång sikt. IUP för förskolor inom rektorsområde Ängslätt (Gula pärmen)

15 Alla elever har en IUP-portfölj som följer dem från F-klass till årskurs fem.
Portföljen innehåller elevernas IUP med skriftliga omdömen, underlag för utvecklingssamtal, underlag för ämneskunskaper och sociala mål.

16 Handlingsplaner Likabehandling Hälsoutveckling
Några av våra handlingsplaner är: Likabehandling Hälsoutveckling Mobbning och kränkande behandling Jämställdhet Integration Barn i behov av särskilt stöd Olycksfall i skolan Kris- och katastrof

17 DAGLIG FYSISK AKTIVITET
Hälsofrämjande skola HÄLSA HÄLSA HÄLSA HÄLSA HÄLSA FÖRÄLDRASAMVERKAN KOST DAGLIG FYSISK AKTIVITET LIVSKUNSKAP (EQ)

18 Fysisk aktivitet Bunkeflomodellen Motorikobservationer i F-klass
- F-klass: Daglig fysisk aktivitet inne eller ute. - Årskurs 1: En rytmiklektion/vecka 2 lektioner (45 min.) i idrottshall/vecka 2 lektioner (30 min.) skolans val/vecka - Årskurs lektioner (45 min.) i idrottshall/vecka 2 lektioner (30 min.) skolans val/vecka Motorikobservationer i F-klass Extra motorisk träning åk 1

19 Mångfald Särskola (Grundsär- och träningsskola) Förberedelseklass
Modersmål (22 st)

20 Integration Ängslättskolan Örtagårdsskolan
Ängslättskolan har sedan 1999 ett integrationssamarbete med Örtagårdskolan. År 2001 fick dessa två skolor Malmö stads integrationspris. Samarbetet mellan elever från de olika skolorna har skett på olika sätt, t.ex. brevväxling, gemensamma utflykter, tematiskt arbete, studiebesök och lägerskola.

21 Föräldrasamverkan Ängslättskolans Föräldraförening
Ordförande Marie Andersson - Några möten/termin tillsammans med representanter från skolan. - Driva gemensamma projekt med skolan för barnens bästa. - Lägerbidrag (Åk 3 och 5 samt särskolan). - Lekredskap (250 kr/termin). - Kaffe, saft och bullar vid skolstart. - Almanacka med uppgift om studiedagar, lov, temaveckor mm. - Stödavgiften är 175:-/läsår och familj COPE (föräldrautbildningsprogram)

22 Trivsel/Trygghet Skolvärdinna (Lena Lavesson) Trivselregler Rastvakter
Vuxen- och kamratstödjare Elevråd Klassråd

23 Skolhälsovård Skolsköterska Viola Rosenberg (tel: 040-346904)
Skolhälsovårdens främsta uppgift är att arbeta förebyggande. Målet är att tidigt upptäcka och förebygga framtida ohälsa hos barnet.  Vi arbetar med handlingsplaner för hälsofrämjande insatser, till exempel övervikt, psykisk ohälsa och mobbning. Hälsokontroller (F-klass, åk 4 och åk 8) Uppföljning av kontrollelever Hörselkontroll (F-klass) Vaccinationer Ryggundersökningar (Scoliosscreening åk 4) Samarbete med skolläkare, skolledning, skolpsykolog, specialpedagog samt övrig personal för att eleven ska få så bra förutsättningar som möjligt i skolan.

24 Trafik Vänlig väg till skolan (F-2)
Inspirera till att gå till skolan istället för att ta bilen, bl.a. genom att starta Vandrande skolbussar. Resvaneundersökning Information och förankring lärare och föräldrar. Verktyg i skolan (t.ex. Europakarta) Morötter och uppmuntran (reflexvästar, Lotta Giraff) Nyhetsbrev Fortbildning av skolans personal Temaveckor

25 Temaveckor Konst Miljö Jämställdhet

26 Skolrestaurang Lunch Mellanmål (Fritids) Ekologisk kost Läkarintyg
Kontakt: Eva Mårtensson Lunch Mellanmål (Fritids) Ekologisk kost Läkarintyg

27 Sundsbroskolan 2009/2010

28 Ängslättskolans hemsida

29 Kontakt Skolassistent Marie Brefelt: 040-346906
Skolsköterska Viola Rosenberg: Skolvärdinna Lena Lavesson: Skolrestaurang Eva Mårtensson:


Ladda ner ppt "Förskoleklassinformation Ängslättskolan ht 09 Bunkeflostrand"

Liknande presentationer


Google-annonser