Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aspergers syndrom – Vad är det ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aspergers syndrom – Vad är det ?"— Presentationens avskrift:

1 Aspergers syndrom – Vad är det ?
Föreläsare Lillemor Franson, konsulent/socionom, Aspergercenter,

2 Dubbeltriaden/Aspergers syndrom
Minne Begåvning Socialt samspel Kommunikation Central Coherence Sammanhang Samband Mening Exekutiva funktioner Beteende Känslor Sinnesintryck Motorik Fantasi Föreställning

3 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
Historik första gången nämnt i vetenskaplig litteratur Hans Asperger beskrev syndromet mer ingående 1980-talet - namnet Aspergers syndrom myntas av forskaren Lorna Wing 1990-talet - Aspergers syndrom blir en internationellt accepterad diagnos Lillemor Franson, Aspergercenter

4 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
Orsaker Ärftlighet 80-90% vid neuropsykiatrisk förekomst i släkten Avvikelser på gener eller kromosomer Infektion hos modern under graviditet Förlossningskomplikationer Hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation hos barnet under de första levnadsåren. Förekomst Aspergers syndrom på 1000 personer 3-6 män/ 1 kvinna Lillemor Franson, Aspergercenter

5 Aspergers syndrom – En kognitiv funktionsnedsättning
Hjärnan Ett flertal områden i hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt ( = en genomgripande störning i utvecklingen) Miljöfaktorer påverkar, positivt eller negativt. De kognitiva funktionerna Helhetsförståelse/detaljseende Socialt samspel/kommunikation Planering/Organisationsförmåga Fantasi/föreställningsförmåga Minne/begåvning mm Personlighet Temperament/Begåvning Utåtriktad/Inbunden Impulsiv/Långsam Gladynt/Depressiv etc 1-Orsak Biologisk 2 –Vilka funktioner påverkas? 3-Beteendenivå Individuella faktorer Lillemor Franson, Aspergercenter

6 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
KOGNITION tolka, uppfatta och ”förstå” Lillemor Franson, Aspergercenter

7 Personer med AS har en Central Kognitiv Dysfunktion
Ett annorlunda sätt att ta in och bearbeta information/signaler från omgivningen. En annorlunda hjärnfunktion Lillemor Franson, Aspergercenter

8 Autismspektrumtillstånd
Autistiska drag Atypisk autism Genomgripande störning i utvecklingen, utan närmare specifikation (UNS) Aspergers syndrom/ Högfungerande autism/HFA Infantil autism Kanners syndrom Lillemor Franson, Aspergercenter

9 NEUROPSYKIATRISK INFLUENS
Lillemor Franson, Aspergercenter

10 En tolkning av autistiskt tänkande
Personer med AS bearbetar signaler från omgivningen på ett annorlunda sätt. De har en annorlunda hjärnfunktion. Det medför en tankeprocesstörning. (Central kognitiv dysfunktion) en konsekvens av det blir då… nedsatt förmåga att skapa, förstå och tolka sammanhang, samband och helhet. Styrkan kan istället bli ett detaljseende/detaljstyrning. (nedsatt central coherence) Lillemor Franson, Aspergercenter

11 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
Olika tankemönster Helhetstänkande Sammanhängande tankar sammanhang - samband - orsak/verkan NT mening/syfte Osammanhängande tankar/tankeprocesstörning Detaljseende AS detaljstyrd Lillemor Franson, Aspergercenter

12 Svag central coherence
Nedsatt förmåga att förstå sammanhang, samband och mening medför att man misstolkar verkligheten pga att man bla har svårigheter att generalisera förlorar sig i detaljer … men detta kan vara en styrka och tillgång i vissa situationer. God Central Coherence (= tankemässigt sammanhängande) Detta innebär: -förmåga att skapa samt förstå och tolka sammanhang och mening -förstå det väsentliga i sammanhanget se sambandet/orsak-verkan Personer med Aspergers syndrom har en nedsatt förmåga till central coherence. De uppfattar omgivningen på ett annorlunda sätt pga en annorlunda hjärnfunktion. Det är ett helt rätt för dem, men inte i överensstämmelse med hur personer utan AS uppfattar omgivningen. Att förstå den här skillnaden är viktig! Svårigheter Svag central coherence medför en fragmenterad uppfattning av omvärlden - och av det egna jaget? Innebär tendens att fixera detaljer på bekostnad av helheten. ” Man ser inte skogen för bara träd!” Ger bristande förmåga att fylla i det som fattas, att skapa mening utifrån sammanhang. Förstår man inte meningen kan det lätt bli ångestskapande. De måste skapa ett sammanhang, en mening. Styrkor Innebör sekventiell, systematisk strategi för informationsbearbetning. Man sekvenserar. Styrka och tillgång tex. matematiker, forskare, översättare, IT-programmerare. Många kan bli framgångsrika – mindre ”fältberoende”. Jämför – Svag central coherence = inte tankemässigt sammanhängande över tiden och Central kognitiv dysfunktion = tankeprocesstörning Lillemor Franson, Aspergercenter

13 Tankemässigt osammanhängande eller detaljstyrd
Nackdelar Tappar tråden Läser bok, tittar på film, i samtal framförallt med flera personer Inte alltid förstå orsaken (Vad hände i mötet?”) Inte alltid förstå syftet (Vad menade de?”) Inte alltid förstå konsekvensen av ett beslut (”Varför blev det så här?”) Fastnar i detaljer, inte se hela sammanhanget Svårt skilja ut det väsentliga från det oväsentliga i tex en text, ett samtal etc.) Fördelar Systematiserat och logiskt tänkande Förmåga att upptäcka bearbeta, återge och minnas detaljer. Kreativitet , nytänkande och nyskapande Unikt perspektivtagande Följer regler, ordning Noggrannhet Lillemor Franson, Aspergercenter

14 För att vi ska må psykiskt bra behövs att
vi lever i ett begripligt sammanhang med lagom anpassade krav och med möjlighet att påverka vår situation Aron Antonowski Lillemor Franson, Aspergercenter

15 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
Kommunikation Verbal Icke verbal Lillemor Franson, Aspergercenter

16 Begränsad social förmåga
Svårighet att förstå sociala umgängesregler. Svårighet att få kontakt med jämnåriga Likgiltighet inför att få kontakt med jämnåriga Socialt och emotionellt opassande beteende Lillemor Franson, Aspergercenter Gillberg & Gillberg, 1989

17 Svårigheter vid socialt samspel
att… … förstå att andra har ett eget inre liv och hur ...kunna anta vad andra vet och inte vet … dra slutsatser om andras tankar och känslor ...dra slutsatser om andras avsikter utifrån deras beteende … ljuga och luras Lillemor Franson, Aspergercenter

18 God mentaliseringsförmåga (Theory of Mind)
… att förstå att det är olika… Lillemor Franson, Aspergercenter

19 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
Språket Bokstavlig tolkning Pedantiskt språk ”Ordmästare” Lillemor Franson, Aspergercenter

20 God exekutiv funktion … att ha ”en VD i huvudet”
Arbetsminne Planering Organisering Igångsättning Flexibilitet Skifta uppmärksamhet ”Flyt”, jämnhet Impulskontroll ”Feed-back”system Lillemor Franson, Aspergercenter

21 Nedsatt exekutiv funktion
Medför främst svårigheter att: ha ett målinriktat, flexibelt beteende planera/organisera ett handlande hantera och bedöma tid flexibilitet i uppmärksamhet anpassningsförmåga Lillemor Franson, Aspergercenter

22 Sociala konsekvenser av nedsatt exekutiv förmåga
Svårt att lösa konflikter och ändra icke önskvärda beteenden, trots att man har den teoretiska kunskapen (”glappet” i tankekedjan) Hamnar ofta i olösliga situationer pga oförmåga att anpassa sig, utvärdera sitt handlande och förändra beteendet i förhållande till situationen. Svårighet att bryta invanda sociala mönster Lillemor Franson, Aspergercenter

23 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
Fantasi Nytänkande Originalitet i tänkandet, fritt från sociala och kulturella konventioner Målande konkretiserade omskrivningar av ord och företeelser Lillemor Franson, Aspergercenter

24 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
Föreställningsförmåga Behov av struktur och tydlighet: - om ordningen rubbas, kan man få svårigheter - svårighet att på egen hand skapa ordning - behov av tydliggörande från omgivningen - man lär sig världen ”utantill” - känner trygghet, när ordningen består Lillemor Franson, Aspergercenter

25 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
Beteende Rigiditet Stereotypi Ritualer Ältande Perseveration (”fastnar”) Lillemor Franson, Aspergercenter

26 När kan beteendeproblem uppstå?
vid starka känslor vid oförberedda förändringar vid för stora krav i förhållande till vad personen just då klarar av då det uppstår tomrum, ostrukturerad paus Allt detta kan skapa stressreaktioner! Lillemor Franson, Aspergercenter

27 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
Känslor Ofta svårigheter att: uttrycka uppfatta reflektera över använda känslor ibland starka känslomässiga reaktioner, ibland ingen reaktion alls Lillemor Franson, Aspergercenter

28 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
Minnet Långtidsminne Visuellt minne Bra Detaljminne Korttidsminne/ Mindre arbetsminne bra Lillemor Franson, Aspergercenter

29 Ojämn begåvningsprofil
Man kan vara mycket kompetent inom ett område, men ha svårigheter inom ett annat, som för andra kan förefalla enkelt. Den ojämna begåvningsprofilen är typisk för personer med Aspergers syndrom Lillemor Franson, Aspergercenter

30 Sinnesintryck (perception)
Överkänslighet/okänslighet: hörsel känsel syn lukt smak Lillemor Franson, Aspergercenter

31 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
Motorik kroppsrörelser/ balans handstil händighet rytm svårt med bollsporter imiterar rörelser mekaniskt Lillemor Franson, Aspergercenter

32 Aspergers syndrom hos kvinnor Svenny Kopp mfl
Symptombilden annorlunda: Något större social förmåga Mer omvårdande Vänder oftare sin frustration inåt Eko-beteende (kameleontbeteende) Har ”beskyddare” Lillemor Franson, Aspergercenter

33 Komorbiditet/tilläggsdiagnoser
Personer med autismspektrumtillstånd kan drabbas av vilka psykiska eller kroppsliga sjukdomar som helst. Lillemor Franson, Aspergercenter

34 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28
Kan vara starka sidor Begåvning Specialkunskaper Minne – utantill, fotografiskt Uthållighet Noggrannhet Ärlighet, lojalitet pålitlighet Originellt och kreativt tänkande Lillemor Franson, Aspergercenter

35 Dubbeltriaden/Aspergers syndrom
Minne Begåvning Socialt samspel Kommunikation Central Coherence Sammanhang Samband Mening Exekutiva funktioner Beteende Känslor Sinnesintryck Motorik Fantasi Föreställning


Ladda ner ppt "Aspergers syndrom – Vad är det ?"

Liknande presentationer


Google-annonser