Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aspergers syndrom – Vad är det ? Föreläsare Lillemor Franson, konsulent/socionom, Aspergercenter, 2008-11-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aspergers syndrom – Vad är det ? Föreläsare Lillemor Franson, konsulent/socionom, Aspergercenter, 2008-11-28."— Presentationens avskrift:

1 Aspergers syndrom – Vad är det ? Föreläsare Lillemor Franson, konsulent/socionom, Aspergercenter, 2008-11-28

2 Dubbeltriaden/Aspergers syndrom MinneBegåvning Socialt samspel Kommunikation Central Coherence SammanhangSambandMening Exekutiva funktioner BeteendeKänslor Sinnesintryck Motorik Fantasi Föreställning

3 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Historik 1926 - första gången nämnt i vetenskaplig litteratur 1944 - Hans Asperger beskrev syndromet mer ingående 1980-talet - namnet Aspergers syndrom myntas av forskaren Lorna Wing 1990-talet - Aspergers syndrom blir en internationellt accepterad diagnos

4 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Orsaker Ärftlighet 80-90% vid neuropsykiatrisk förekomst i släkten Avvikelser på gener eller kromosomer Infektion hos modern under graviditet Förlossningskomplikationer Hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation hos barnet under de första levnadsåren. Förekomst Aspergers syndrom 2 - 4 på 1000 personer 3-6 män/ 1 kvinna

5 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Aspergers syndrom – En kognitiv funktionsnedsättning 1-Orsak Biologisk 2 –Vilka funktioner påverkas? 3-Beteendenivå Individuella faktorer Hjärnan Ett flertal områden i hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt ( = en genomgripande störning i utvecklingen) Miljöfaktorer påverkar, positivt eller negativt. De kognitiva funktionerna Helhetsförståelse/detaljseende Socialt samspel/kommunikation Planering/Organisationsförmåga Fantasi/föreställningsförmåga Minne/begåvning mm Personlighet Temperament/Begåvning Utåtriktad/Inbunden Impulsiv/Långsam Gladynt/Depressiv etc

6 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 KOGNITION tolka, uppfatta och ”förstå”

7 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Personer med AS har en Central Kognitiv Dysfunktion Ett annorlunda sätt att ta in och bearbeta information/signaler från omgivningen. En annorlunda hjärnfunktion

8 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom/ Högfungerande autism/HFA Infantil autism Kanners syndrom Atypisk autism Genomgripande störning i utvecklingen, utan närmare specifikation (UNS) Autistiska drag

9 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 NEUROPSYKIATRISK INFLUENS TOURETTES SYNDROM TVÅNGSSYNDROM(OCD TVÅNGSSYNDROM(OCD) ADHD/ADDUppförandestörningTrotssyndrom AUTISMSPEKTRUM-TILLSTÅND DYSKALKYLIDYSPRAXIDYSLEXI

10 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 En tolkning av autistiskt tänkande Personer med AS bearbetar signaler från omgivningen på ett annorlunda sätt. De har en annorlunda hjärnfunktion. Det medför en tankeprocesstörning. (Central kognitiv dysfunktion) en konsekvens av det blir då… nedsatt förmåga att skapa, förstå och tolka sammanhang, samband och helhet. Styrkan kan istället bli ett detaljseende/detaljstyrning. (nedsatt central coherence)

11 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Olika tankemönster Helhetstänkande Sammanhängande tankar -sammanhang - samband - orsak/verkan NT - mening/syfte Osammanhängande tankar/tankeprocesstörning Detaljseende AS - detaljstyrd

12 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Svag central coherence Nedsatt förmåga att förstå sammanhang, samband och mening medför att man misstolkar verkligheten pga att man bla har svårigheter att generalisera förlorar sig i detaljer … men detta kan vara en styrka och tillgång i vissa situationer.

13 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Tankemässigt osammanhängande eller detaljstyrd Nackdelar Tappar tråden Läser bok, tittar på film, i samtal framförallt med flera personer Inte alltid förstå orsaken (Vad hände i mötet?”) Inte alltid förstå syftet (Vad menade de?”) Inte alltid förstå konsekvensen av ett beslut (”Varför blev det så här?”) Fastnar i detaljer, inte se hela sammanhanget Svårt skilja ut det väsentliga från det oväsentliga i tex en text, ett samtal etc.) Fördelar Systematiserat och logiskt tänkande Förmåga att upptäcka bearbeta, återge och minnas detaljer. Kreativitet, nytänkande och nyskapande Unikt perspektivtagande Följer regler, ordning Noggrannhet

14 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 För att vi ska må psykiskt bra behövs att vi lever i ett begripligt sammanhang med lagom anpassade krav och med möjlighet att påverka vår situation Aron Antonowski

15 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Kommunikation Verbal Icke verbal

16 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Begränsad social förmåga Svårighet att förstå sociala umgängesregler. Svårighet att få kontakt Svårighet att få kontakt med jämnåriga med jämnåriga Likgiltighet inför att få kontakt med Likgiltighet inför att få kontakt med jämnåriga jämnåriga Socialt och emotionellt opassande beteende Socialt och emotionellt opassande beteende Gillberg & Gillberg, 1989

17 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Svårigheter vid socialt samspel att… … förstå att andra har ett eget inre liv och hur...kunna anta vad andra vet och inte vet … dra slutsatser om andras tankar och känslor...dra slutsatser om andras avsikter utifrån deras beteende … ljuga och luras

18 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 God mentaliseringsförmåga (Theory of Mind) … att förstå att det är olika…

19 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Språket Bokstavlig tolkning Pedantiskt språk ”Ordmästare”

20 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 God exekutiv funktion … att ha ”en VD i huvudet” Arbetsminne Planering Organisering Igångsättning Flexibilitet Skifta uppmärksamhet ”Flyt”, jämnhet Impulskontroll ”Feed-back”system

21 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Nedsatt exekutiv funktion Medför främst svårigheter att: ha ett målinriktat, flexibelt beteende planera/organisera ett handlande hantera och bedöma tid flexibilitet i uppmärksamhet anpassningsförmåga

22 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Sociala konsekvenser av nedsatt exekutiv förmåga Svårt att lösa konflikter och ändra icke önskvärda beteenden, trots att man har den teoretiska kunskapen (”glappet” i tankekedjan) Hamnar ofta i olösliga situationer pga oförmåga att anpassa sig, utvärdera sitt handlande och förändra beteendet i förhållande till situationen. Svårighet att bryta invanda sociala mönster

23 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Fantasi Nytänkande Originalitet i tänkandet, fritt från sociala och kulturella konventioner Målande konkretiserade omskrivningar av ord och företeelser

24 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Föreställningsförmåga Behov av struktur och tydlighet: - om ordningen rubbas, kan man få svårigheter - svårighet att på egen hand skapa ordning - behov av tydliggörande från omgivningen - man lär sig världen ”utantill” - känner trygghet, när ordningen består

25 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Beteende Rigiditet Stereotypi Ritualer Ältande Perseveration (”fastnar”)

26 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 När kan beteendeproblem uppstå? vid starka känslor vid oförberedda förändringar vid för stora krav i förhållande till vad personen just då klarar av då det uppstår tomrum, ostrukturerad paus Allt detta kan skapa stressreaktioner!

27 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Känslor Ofta svårigheter att: uttrycka uppfatta reflektera över använda känslor ibland starka känslomässiga reaktioner, ibland ingen reaktion alls

28 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Minnet Långtidsminne Visuellt minne Bra Detaljminne Korttidsminne/ Mindre arbetsminne bra

29 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Ojämn begåvningsprofil Man kan vara mycket kompetent inom ett område, men ha svårigheter inom ett annat, som för andra kan förefalla enkelt. Den ojämna begåvningsprofilen är typisk för personer med Aspergers syndrom

30 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Sinnesintryck (perception) Överkänslighet/okänslighet: hörsel känsel syn lukt smak

31 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Motorik kroppsrörelser/ balans handstil handstil händighet händighet rytm rytm svårt med bollsporter svårt med bollsporter imiterar rörelser mekaniskt imiterar rörelser mekaniskt

32 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Aspergers syndrom hos kvinnor Svenny Kopp mfl Symptombilden annorlunda: Något större social förmåga Mer omvårdande Vänder oftare sin frustration inåt Eko-beteende (kameleontbeteende) Har ”beskyddare”

33 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Komorbiditet/tilläggsdiagnoser Personer med autismspektrumtillstånd kan drabbas av vilka psykiska eller kroppsliga sjukdomar som helst.

34 Lillemor Franson, Aspergercenter 2008-11-28 Kan vara starka sidor Begåvning Specialkunskaper Minne – utantill, fotografiskt Uthållighet Noggrannhet Ärlighet, lojalitet pålitlighet Originellt och kreativt tänkande

35 Dubbeltriaden/Aspergers syndrom MinneBegåvning Socialt samspel Kommunikation Central Coherence SammanhangSambandMening Exekutiva funktioner BeteendeKänslor Sinnesintryck Motorik Fantasi Föreställning


Ladda ner ppt "Aspergers syndrom – Vad är det ? Föreläsare Lillemor Franson, konsulent/socionom, Aspergercenter, 2008-11-28."

Liknande presentationer


Google-annonser