Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nicola Nykopp nicola.nykopp@helsinki.fi IKT-start 2008 Nicola Nykopp nicola.nykopp@helsinki.fi Humanistiska fakulteten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nicola Nykopp nicola.nykopp@helsinki.fi IKT-start 2008 Nicola Nykopp nicola.nykopp@helsinki.fi Humanistiska fakulteten."— Presentationens avskrift:

1 Nicola Nykopp nicola.nykopp@helsinki.fi
IKT-start 2008 Nicola Nykopp Humanistiska fakulteten

2 Dagens program Introduktion till IKT-körkortet
Hur avläggs IKT-körkortet HU:s IT-omgivning i ett nötskal

3 Hur avlägger jag IKT-körkortet

4 Vad är IKT-körkortet? Ett obligatoriskt studieavsnitt som avläggs i början av studierna (från 2005) Garanterar, att alla studenter har tillräckliga IKT-färdigheter och -kunskaper för att kunna avlägga examen Innehåll (5 avsnitt): Introduktion till datoranvändning IT-miljön vid HU Bearbetning och framställning av data Informationssökning Datasäkerhet och dataskydd

5 Varför IKT-körkort Tillräckliga IKT-färdigheter är en förutsättning för att man skall kunna studera Körkortet garanterar, att alla uppnår en viss nivå, och lärarna kan utgå från att studenterna behärskar de behövliga färdigheterna Färdigheterna mycket användbara också utanför studierna

6 Avläggande Start: Deltagande i den obligatoriska IKT-starten
Studier: Bekanta dig med studiematerialet, gör nivåtest, gå vid behov till undervisningstillfällena (svensk undervising på Soc & Kom) och gör nivåtestet Avläggande: Anmäl dig till tentamen och gör provet - avläggs vid humanistiska fakulteten fast undervisningen är på Soc & Kom Obligatoriskt för alla: ikt-start och tentamen

7 Vad skall jag alltså göra?
Sätt A: färdigheter över genomsnittet Bekanta dig med studiematerialet, genomför nivåtestet och avlägg tentamen Sätt B: genomsnittliga eller sämre färdigheter Bekanta dig med studiematerialet, delta i undervising enligt behov, gör nivåtestet och avlägg tentamen Sätt C: svaga färdigheter Delta i adb-grundkurs, fortsätt enligt sätt B

8 IKT-körkortet skall helst avläggas under det första studieåret; det kan vara en förutsättning för IKT-studier i huvudämnet!

9 Studiematerialet www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/svenska/material.htm
Materialet är omfattande: koncentrera dig på obekanta ämnen Du får använda materialet som stöd vid tentamen

10 Undervisning på svenska
2. avsnittet: Tvt-start (idag) ALL övrig svensk undervising på Svenska Social- och Kommunalhögskolan

11 Nivåtest Nivåtestet ger en bild av den egna nivån: räcker självstudier, behöver jag undervisning, när lönar det sig att gå till tentamen Nivåtestet görs i den nätbaserade inlärningsmiljön Moodle Du får bonus-poäng i tentamen för ditt bästa nivåtest (max 10 % av tentamens poäng) Du kan göra nivåtestet hur många gånger som helst

12 Tentamen Tentamen görs i Moodle
Tentamen består av en webbsida med frågor från alla områden 26 flervalsfrågor 8 färdighetsuppgifter Du har 60 minuter på dig Fulla poäng 1000 Resultat sammanlagt för tentamen och nivåprov ≥ 700 poäng = tentamen godkänd Poängen för nivåtestet räknas med!

13 Om du inte blir godkänd i tentamen
Om du får under 700 poäng i tentamen måste du komplettera med extra uppgifter eller delatagande i undervisning Man måste alltid komma övens om hur kompletteringen går till med den som ansvarar för studiehelheten

14 Siffror från 2007-2008 95% klarar tentamen vid första försöket
Nivåtestet ger goda resultat: 99% av de som godkändes vid första försöket hade gjort nivåtestet (alla moduler) 60% av dem, som underkändes vid första försöket, hade inte gjort nivåtestet alls => 75% av dem som inte gjort nivåtestet och 2% av dem som gjort nivåtestet blit underkända vid första försöket

15 Mera information www.helsinki.fi/hum/tvt-ajokortti/svenska
HumIT-kansliet och anslagstavlan i korridoren (2:a våningen på Porthania): p HumIT-kansliet sköts av studiesekreterare Päivi Heino

16 HU:s IT-omgivning

17 Viktiga informationskällor
=> hjälp och länkar till olika system Tietotekniikkaosaston ohjelehti 2008 (vain suomeksi)

18 HU:s användarnamn Användarnamnet till det sk. mikronätverket förekommer i två former: .mittid.it.hy (lång form) mittid (kort form, sk. ”kasitunnus”) Med användarnamnet får du: E-postadress och –brevlåda Tillgång till datorerna på IT-stationerna och klasserna Tillgång till HU:s dataservice utrymme på en skivnhet (sk. R-stationen, din hemkatalog) … mycket ansvar!

19 Kom ihåg: Användarnamnet är i kraft ett år i taget!
Lösenordet måste också bytas varje år Ge inte ditt användarnamn och lösenord utomstående. Administratörerna behöver inte ditt lösenord och ber dig aldrig uppge det! Ett bra lösenord: är 8-11 tecken långt Innehåller inga specialtecken eller skandinaviska bokstäver (å, ä, ö) Innehåller både siffror och bokstäver Är inte namnet på din hund

20 Logga in (Övning 1) Första inloggningnen:
Användarnamn Tillfälligt lösenord => skall bytas i samband med inloggningen I forstättningen loggar du in med ditt användarnamn och lösenord => Då du är inloggad kan du använda din hemkatalog på 400 MB (R-stationen). Skivenheten kan också nås över nätet via Netstorage:

21 Utskrift och kopiering
Varje studerande har en utskriftskvot på 600 sidor/termin ( och ) Kopieringskort för universitetets kopieringsmaskiner säljs i universitetets bokhandel och i många bibliotek

22 IT-utrymmen och IT-klasser
På institutionerna, fakulteten, i biblioteken och Aleksandria finns datorer som ni kan använda Egen dator på Uni: Nätuppkoppling via HupNET IT-avdelningens stödpunkt på Berggatan 3 Öppet på eftermiddagarna

23 E-post (Övning 2) Logga in http://webmail.helsinki.fi
Universitetets e-postadresser har oftast formen Övning: Ändra språket till svenska. Med de förvalda inställningarna i Webmail syns inte avsändarens hela namn och avsändarens e-postadress visas i fel form; rätta till detta.

24 WebOodi (Övning 3) http://www.helsinki.fi/weboodi
Studiehandboken finns i weboodi Via WebOODI kan du: ändra kontaktuppgifter få ett utdrag ur registret över studieprestationer anmäla dig till kurser och anmäla dig som närvarande vid HU inom vissa ämnen göra din personliga studieplan (HOPS, sv. ISP) Övning: Anmäl dig till tentamen , aktiveringkod tvt400a1121

25 Att anmäla sig i Weboodi
Man anmäler sig till tentamen i weboodi: logga in välj ”I studiehandboken” till vänster välj humanistiska fakulteten -> Fakultetens gemensamma studier välj mellanbladet ”Tentamina” välj mellanbladet ”Enligt Studieperiod”

26 Bibliotek Biblioteken vid HU: Nationalbiblioteket, Studentbiblioteket, kampusbiblioteken, fakultetsbiblioteken Via Helka kan man se var kursböcker finns och om de är tillgängliga Elektroniskt material hittar ni via Nelli-portalen: Studentbibliotket ansvarar för IKT-körkortets undervsining i informationssökning (på finska) och allmänna kurser i informationssökning

27 Moodle http://moodle.helsinki.fi = webbaserad inlärningsmiljö
Registrera dig för IKT-körkortet i Humanistiska fakulteten i Moodle Mera information om Moodle (registrering, nvivåtest och tentamen) löydät:

28 Moodle (Övning 4) http://moodle.helsinki.fi
Moodle är en webbaserad inlärningsmiljö vid HU IKT-körkortets nivåtest och tentamen avläggs i Moodle Övning: Logga in på Moodle och registrera dig för IKT-kursen. Bekanta dig med kursområdet och dess innehåll. Du skall kunna använda Moodle då du kommer till tentamen! nyckel: ankka

29 Hjälp http://www.helsinki.fi/hum/tvt-ajokortti/svenska
Studenterna får i första hand datarådgivning på datastationerna (närmaste på Aleksandria) Se också IT-avdelningens sidor: Datarådgivning: tel. (09)


Ladda ner ppt "Nicola Nykopp nicola.nykopp@helsinki.fi IKT-start 2008 Nicola Nykopp nicola.nykopp@helsinki.fi Humanistiska fakulteten."

Liknande presentationer


Google-annonser