Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transportsätt Sjötransport - Klarar stora vikter och volymer. Energieffektiv, speciellt på långa distanser. Långsamt. Biltransport-. Klarar begränsade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transportsätt Sjötransport - Klarar stora vikter och volymer. Energieffektiv, speciellt på långa distanser. Långsamt. Biltransport-. Klarar begränsade."— Presentationens avskrift:

1 Transportsätt Sjötransport - Klarar stora vikter och volymer. Energieffektiv, speciellt på långa distanser. Långsamt. Biltransport-. Klarar begränsade vikter (<60 ton) och volymer (<25,25 m). Bra hastighet. Korta ledtider. Flygtransport- Snabbhet. Mycket energikrävande. Säkra. Låg emballagekostnad och låg skaderisk. Järnvägstransport -Klarar stora vikter och volymer. Låg olycksfrekvens. Mycket energieffektiv. Snabba. Säkra. Låg beläggningsgrad (glest mellan tåglägen).

2 ENHETSLAST Kombiterminaler och containerhamnar väsentliga noder i de transportsystem där järnvägstransport och/eller sjöfart utgör en del av transportkedjan. Det sker en snabb tillväxt av enhetslastat gods, d.v.s. gods som transporteras i container, trailer och växelflak mm. Enhetslasten skapas så tidiogt som möjligt i transportkedjan o bryts så sent som möjligt=färre hanteringar spar kostander o minimerar skaderisk. Containeriseringen gäller i huvudsak transoceant gods

3 Multimodala transporter
Multimodala transporter- från dörr till dörr, oavsett geografiskt ursprung och destination, som består av fler en ett transportsätt. Val av transportsätt/system styrs av Ledtid Godset värden Intäkter Tekniska frågor Intermodal omlastningspunkt – omlastning mellan transportslagen Kombitransport – kombination av transportsätten järnväg/lastbil

4 Hub and spoke/ Nav och ekersystem
En hub för transocean direkttrafik måste kunna konkurrera med stora eller mycket stora volymer för att nå en tillräckligt kostnadseffektiv produktion, för såväl fartygsoperatören som hamnen. Enligt de största rederierna bör volymerna uppgå till minst 1 miljon TEU

5 Sjötransport Fördelar Stor lastkapacitet Fri färdväg
Relativt låg skadefrekvens Möjlighet till enhetslaster Miljövänlig Nackdelar Lång färdtid Höga kostnader för -hantering -terminalanläggningar Stöldrisk/pirater

6 FARTYGSTYPER Torr bulk, flytande bulk, Lo/Lo, Ro/Ro, Ro/Ro-färjor, järnvägsfärjor och containerfartyg RO-RO-fartyg (eng. roll on, roll off) är fartygs om är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land. Detta kan ske genom ramper i fartygets för och akter eller vid fartygets sidor. Alternativt landbaserade ramper.

7 Bulk fartyg

8 LO-LO = (lift on lift off)
LO-LO = (lift on lift off). Lastning med hjälp av kranar och annan lyftutrustning. Containers placeras i sådana fartyg under däck i ett vertikalt gejderssystem (skenor som håller lådorna på plats). Samt på väderdäck. Containerfartyg är en typ av LO-LO som lastar ISO-standardiserade containrar, dessa containrar kan direkt lastas och lossas till eller från fartyg, lastbil eller järnvägsvagnar.

9 Containerfartyg Containerfartyg är konstruerade på sätt att så lite utrymme så möjligt går till spillo. Dess kapacitet mäts i TEU:s (Twenty-foot Equivalent Unit sv:Tjugofotsekvivalenter), detta är antalet 20-fots containrar fartyget kan lasta. Majoriteten av dagens containrar är dock 40-fots, så kallade FEU:s (Forty-feet Equivalent Unit sv:Fyrtiofotsekvivalenter). (1 FEU = 2 TEU) När fartygen överskrider en viss storlek så har de vanligtvis inte egen utrustning för lastning och lossning utan använder hamnens kranar, mindre fartyg med en kapacitet upp till 2900 TEU:s, är dock ofta utrustade med egna kranar.

10 ISO-Container ISO-Container är en lastbehållare i storlekar
standardiserade av ISO Containrar finns i storlekarna 6,06 m (20 fot), 12,19 m (40 fot) 13,72 m (45 fot). 48-52 fots containrar förekommer också i dag. Standardcontainern har en bredd av 2,44 m (8 fot) en höjd av 2,59 m. Invändig bredd är 2,38 m.

11 Bulk container - IBS 700 &2,000 mm (27.6 and 78.7 in) hög 46 & 52 in
(1,168 to 1,321 mm) Vikt Mellan 90&1,200 kg (198 and 2,646 lb) Används oftast för kemikalietransporter.

12 High-Cube En version av standardcontainern kallad "High-Cube" har en höjd av 2,90 m. De får väga max 24 ton brutto med 21,6 ton innehåll (20-fots) respektive 30,48 ton brutto med 26,5 ton innehåll (40-fots). Dimensionerna har ursprung i USA och är valda för att hålla sig inom de lastprofiler som finns för järnvägar och landsvägar. Containrar lastas ofta med sk Europapallar/ SJ-pallar. Det ryms 12 pallar i 20-fotscontainern, och 24 pallar i 40-fotscontainern. Ytterligare varianter av standardcontainer kan vara tex. Reefer (m Kyl/Frysaggregat) Open Top mm.

13 StoraBox StoraBox, lastbärare i Stora Ensos transportsystem BasePortSystem, även kallat NETSS (North European Transport Supply System). En SECU ser vid första anblicken ut ungefär som en 40 fots ISO-Container men är konstruerad för en högre lastkapacitet. En SECU mäter 13,8 x 3,6 x 3,6 m (dvs ungefär 1 meter större i alla dimensioner än en ISO-Container). Förutom storleken är den största visuella skillnaden att en SECU har fötter som förenklar åtkomst underifrån. Alla SECU:er är dessutom försedda med radiotranspondrar (RFID-tags) vilka snabbt och automatiskt kan identifiera varje behållare i lastsystemet. Lastkapaciteten är 80 ton.

14 Containrar Staplade containrar

15 Container Det standardiserade Containerhörnet (corner casting) gör det möjligt att stapla och förankra containrar

16 RO-PAX FARTYG RO_LO vad är det?

17 Flygtransport-IATA Fördelar Låg emballagekostnader Låg skadefrekvens
Turtäthet Punktlighet Snabbhet Nackdelar Miljöpåverkan Höga fraktkostnader Låg lastkapacitet IATA-internationell organisation som verkar för att reglera konkurrensen mellan medlemmarna samt upprätta fasta och enhetliga frakttariffer. IATA gör det möjligt för en avsändare att sända en flygsändning på en frakthandling (AWB) oavsett antalet flygbolag som ingår i fraktkedjan.

18 Flygfrakt Flygfrakt används ofta för transporter av högvärdigt gods där kraven på korta ledtider är höga. En flygfrakt är alltid en multimodal transport vanligtvis bestående av flygtransport samt anslutande lastbilstransport till och från flygplatserna. Det ställs ofta höga krav på leveranstid, temperaturhållning och säkerhet

19 Flygfraktstyper Kombiplanet - passagerar- & frakt
betjänas ett stort antal destinationer Godset kan transporteras till en låg kostnad Boeing 747/ Combi- lastas med liknande gods och enheter som fraktplan. Lastkapacitet ca 53 ton Boeing 747

20 Flygfraktstyper Quick change maskiner – kan används först som ett passagerarflygplan. Efter alla passagerare har tömt stolarna så fäller man ner dom. Det tar mindre en än timme och då kan det användas som fraktflygplan. Passagerarflygplan- frakt lastas i samma maskin som passagerare i planets underdel eller buk/belly (bellyfrakt) Belly-gods är ofta expressgods och det transporteras med reguljära flygningar. För expressgods (sändningarna under 50 kg) är det i de flesta fall omöjligt att hålla de angivna tidsramarna med något annat transportsslag än flyg. Kurirföretag – DHL,TNT, Federal Express, UPS

21 Flygfraktstyper                                                                                                      Fraktplan- godset lastas på flygpallets eller containers/igloo. Transportsättet kallas charter. I flygplanskroppen finns det speciella rullbanor. Transporteras stora mängder av gods. T.ex. lastkapacitet för Boeing 747 ca 100 ton.

22 Flygfraktstyper Fraktflygplan i ren Freighterversion Används tex. av
DHL, FedEx, UPS.

23 AN-124 An-124 Ruslan, Världens största freighter ¨sväljer¨en tredjedel av Airbus A380 för leverans till Emirates Airline.

24 Flygcontainer ULD – unit Load device

25 Flygcontainer Flygcontainrar byggs av speciella profiler formade så att de ska passa innerformen av ett flygplans lastutrymme. Till skillnad från vanliga containrar saknar de lyftanordning utan de opereras istället via hjul i golvet på flygplanet, så kallad roller-bed. värme/kyla isolerade flygcontainrar temperaturer från +2°C till +25°C, oavsett omgivning. SAS Cargo har deltagit i utvecklingsarbetet och blir världens första flygbolag som lanserar detta högeffektiva transportsystem till kunder som fraktar temperaturkänsliga produkter

26 LD7 Container/ AAF (CONTOURED ON PAJ BASE)
Dimensions 318 x 224 x 163( 405 cm as a Max Length) Usable Loading Area 305 x 210 x160 cms Accepted for A340, A310, A310F Tare Weight 315 kg Max Gross Weight 6804 KG

27 Split charter Flera speditörer chartar gemensamt ett plan (tillåtet i Sverige sedan1988). Flyg inte alltid lönsamt eller effektivt inom Europa. Merparten av godset till och från Sverige truckas. Många flygspeditörer debiterar flygfrakt men truckar godset. Flygfraktens framtid kommer att avgöras på marken!!! Markhanteringskostnaderna avgörande.

28 Prisberäkningar TACT (The Air Cargo Tarif)
Ceneral Cargo Rates – har normal- och mängdrabbater Class Rates – gäller vissa godsslag (böcker, värdepapper osv.) Specific Commodity Rates- gäller bestämda varuslag mellan vissa bestämda orter Unit Load Devices – gäller för enhetslaster P-frakt – för brådskande sändningar, prioriteras framför passagerare. Flat rate – enhetsfrakt per kg. oavsett godsslag

29 BILTRANSPORTER Fördelar Låga terminalkostnader
Låga omlastningskostnader Dörr-till-dörr trafik utan omlastning Snabbhet Flexibilitet Komplementlastning under pågående transport Nackdelar Höga undervägskostnader Miljöpåverkan Vägnät/bärighet, framkomlighet                                                 

30 BILTRANSPORTER/definitioner
Tjänstevikt - vikten (massan) hos ett fordon inklusive förare, bränsle och olja Totalvikt - lika med tjänstevikt plus maxlast för bilen Bruttovikt – vikt som vid ett visst tillfälle bärs upp av fordonets samtliga hjul . Fordonsbredd max i de flesta EU länder 2,55 / i Sverige 2,6 ( kyltransporter) Fordonslängd max Sverige, Finland, Ryssland (delvis) 25,25m I de flesta EU länderna odelade fordon 12m, bil & släp 18,75m, trailer +dragbil16,5m (Enbart trailer13,5m)

31 Jumbotrailer Invändiga mått Lastvolym 80-88m3 Lastvikt ca 25 ton
Längd från ca 9-27 m Bredd 2,43 Höjd 2,85- 2,95 Svanshals Längd 3,65 Höjd 2,40 2,45 Lastvolym 80-88m3 Lastvikt ca 25 ton Total bruttovikt 40 ton

32 Megatrailer

33 Växelflak

34 Bil +släp Lastytelängd Bredd 2,42 2,42 Höjd Bil Släp 5,70 8,40
5,70 8,40 6,50 7,50 7,60 7,10 Bredd 2,42 2,42 Höjd 2,40 2,40 2,50 2,50 2,70 2,90

35 TRAFIK/Beställningstrafik
Bilarna följer inte fasta ruttter. Kräver ett kontaktnät av förmedlingsagenter. Ekipaget för stycke & partigods ofta kompletta laster. Ex. ekipaget utrustat med sänk- och höjbar kapell.

36 Trafik/linjetrafik Fasta avgångs och ankomsttider ( dagar).
Transport av styckegods, mindre partilaster.

37 JÄRNVÄGTRANSPORTER Fördelar Nackdelar Låga undervägskostnader
Stor lastkapacitet Miljö Kombitransporter Nackdelar Liten flexibilitet Långa transporttider Höga terminal & hanteringskostnader                                                                                                                                                                               

38 COMBI-TRANSPORT Semi-Trailer lastas av en Truck

39 Kostnad i förhållande till avstånd
kr sjö järnväg bil km Ökande avstånd i kilometer

40 SYSTEMTÅG Systemtåg kallas ett godståg där alla vagnar dras från en gemensam utgångspunkt till en gemensam destination. Systemtåg eliminerar arbetet med att koppla isär och sätta ihop tåg på rangerbangårdar Systemtåg är mest ekonomiska för kunder med stora transportvolymer. Detta innebär att de ofta bara har en typ av gods, vilket också brukar innebära att alla vagnar är av samma typ eller identiska. Godsslag som transporteras med systemtåg är: kol, timmer, malm, skrot, sopor, spannmål, stål. Containers, trailers och växelflak

41 FREIGHT TRAIN Light combi 60km/h, 800 ton

42 FREIGHT TRAIN Heavy combi 20 km/h, 1500 ton

43 Terminologi Tågvikt Den sammanlagda vikten av tåget. Vagnslasttrafik
Traditionell godstrafik. Jämför med kombitrafik och systemtåg. Vagnvikt Tågvikten minskad med vikten av verksamma drivfordon, dvs den vikt som får dras av loket/loken på en sträck Lastprofil

44 Typ av vagnar Swiss (SBB) Hbbillns sliding wall wagon, a present-day standard for palettised goods with lockable/movable partitions

45 Satsningar på järnväg/Sverige
Bygg bort flaskhalsar, små och medelstora kombiterminaler, förbifartspår förbi Stockholm och höghastighetståg SSAB och svenska transportföret


Ladda ner ppt "Transportsätt Sjötransport - Klarar stora vikter och volymer. Energieffektiv, speciellt på långa distanser. Långsamt. Biltransport-. Klarar begränsade."

Liknande presentationer


Google-annonser