Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright Peter Fredholm eAffärer logistik– del 4 Logistikprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright Peter Fredholm eAffärer logistik– del 4 Logistikprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Copyright Peter Fredholm eAffärer logistik– del 4 Logistikprogrammet

2 Copyright Peter Fredholm Standarder

3 Copyright Peter Fredholm  ISO: Massor av standarder, massor av områden  IETF: Internet, själva nätet, t.ex TCP/IP, SSL, SMTP  W3C: Webben, t.ex. HTML, XML m.m.  UN/Cefact: Processer, scenarier, transaktioner, dataelementkatalog, kodlista…...  Branschstandarder: t.ex. GS1, Odette… Standarder för eAffärer

4 Copyright Peter Fredholm 4 Branschstandarer, ex.  SFTI och Svefaktura. Offentlig sektor  Edifice och RosettaNet. Elektronik, telekom, IT  Odette och SMSI. Fordons- och verkstadsindustri  GS1 (f.d EAN). Handel  Pharos och SMSI. Transporter  Bankföreningen och SWIFT. Bank och finans  Nordic e-Building och SMSI. BEAst, byggbranschen  PapiNet. Papper, massa, trävaror  Cefic. Kemi

5 Copyright Peter Fredholm  Affärsprocesser och scenarier  Transaktioner/meddelanden (Edifact, XML)  Produktklassificering  Artikelnumrering  Godsmärkning och streckkoder/RFID  Datakommunikation Innehåll i bransch- standarder, ex.

6 Copyright Peter Fredholm A. Numrering  Artikelnumrering – EAN 8, 13 och 14 (GTIN)  Lokaliseringskoder – EAN 13 (GLN) B. Märkning  Godsmärkning – EAN 128/SSCC  Streckkoder – EAN 8, 13, 128, RSS, ITF 14, UPC  RFID / EPC C. e-handel  Scenarier och affärstransaktioner  Meddelanden – Eancom internationellt och ESAP Sverige D. Övrigt  Produktklassificering – UNSPSC/GPC GS1 standarder

7 Copyright Peter Fredholm Från process till transaktion  Hur ser affärsprocessen ut?  Finns något standardscenario att utgå ifrån, t.ex. GS1, SFTI, Edifice, Pharos etc?  Definiera den information som behövs  Välj tekniklösning och standard

8 Copyright Peter Fredholm Det här är Edifact En internationell standard från bl.a. FN och ISO för strukturerad informations- överföring av dokument (meddelanden) mellan administrativa system inom handel, transport, finans och offentlig förvaltning UNA:+,? ' UNB+UNOB:3+7311319999996:14+73 81034999991:14+070119:0934+3CC8' UNH+5KH9+ORDRSP:D:96A:UN:EAN 005' BGM+231+1314665+4' DTM+137:20070119:102' RFF+ON:7700498' NAD+SU+7311319999996::9' NAD+BY+7381034100007::9' LIN+1+3+5709347016020:EU::9' PIA+1+01801:SA' QTY+21:0' DTM+76:20070207:102' QVR+-1:21+CP' RFF+ON:7700498:2' UNS+S'CNT+2:1' UNT+15+5KH9' UNZ+1+3CC8'

9 Copyright Peter Fredholm Princip XML 1125.73

10 Copyright Peter Fredholm En enkel order... Inköpsorder Ordernr12345 KundFransson AdressKungsgatan 10 Leverans2000-02-02 ArtikelKvantitetPris 12341010 32141100 Summa200

11 Copyright Peter Fredholm …kan ges en struktur Inköpsorder Ordernr Kund Orderrad Summa Namn Adress Artikel Kvantitet Pris Leveransdatum

12 Copyright Peter Fredholm …som sedan blir ett XML- dokument 12345 Fransson Kungsgatan 10 2000-02-02 1234 10 3214 1 100 200

13 Copyright Peter Fredholm Auto ID

14 Copyright Peter Fredholm  Magnetkod  Streckkoder  Radiofrekvens, RFID-teknik  Optical Character Recognition - OCR  Biometrisk verifikation (tumavtryck, ögonskanning, röstigenkänning etc) Auto ID

15 Copyright Peter Fredholm License plate 1J OD ABCD 12F456H89 Packaging information Identifier Issuing Agency Code (Odette) Company code Serial number

16 Copyright Peter Fredholm STE-etiketten, ex. 1  Dataöverföring med EDI  SSCC nyckel till databaser (obligatoriskt enligt MITL)  Kolli-ID enda streckkoden  Fem datablock:  Från  Till  Transportinstruktion  Artikeldata  Streckkoder

17 Copyright Peter Fredholm  EDI eller dataöverföring med PDF 417  PDF-symbol med kompletta fraktsedelsuppgifter (ca 800 tkn)  Kolli-ID obligatoriskt  Postnummer i streckkod för automatisk sortering STE-etiketten, ex. 2

18 Copyright Peter Fredholm Etikettutformning - grundprinciper  Utgångsmaterial från ”blank rulle”  Ingen konfektionering - inget förtryck  Laser- eller etikettskrivare  Bredd 105 mm eller 148 mm  Variabel längd, beroende på informationsmängd  Max längd ca 200 mm

19 Copyright Peter Fredholm Klartextdelen - "Från" och "Till" Alfredssons Gjuteri och Verkstads AB Agnebäcksvägen 4 872 87 ALGOTSBODA Tel: 0321-875618 Avs-dat: 1996-11-15 Från  Läsbart vid hantering under transportkedjan  Leveransorten läsbar på distans (stor text)  Varierande datamängd, 1- 5 rader per block  Ordningsföljd Från/Till rekommenderad i MITL-standard Till 522 07 FALKÖPING Karlsson & Son Montering AB Fabriksvägen 33 Snett över gården, gula dörren Ordernr: 5678-99

20 Copyright Peter Fredholm Klartextdelen - "Instruktions- blocket"  Nödvändiga instruktioner läsbara på godset  Sändnings-ID enligt avsändarens val: - Vid inrikes: Fraktsedelsnummer - Vid utrikes: Ordernr, speditionsnr etc.  Antal kolli, flera alternativ  Viktsymbol om > 25 kg  Destinationskod "S23" för manuell sortering  Farligt gods kräver kompletterande dokument Transportföretaget Ekonomipaket S23 Efterkrav Aviseras Farligt gods Sändnings-ID: 476 733 249 9 Kolli: 2 / 7 Kollivikt: 37 kg

21 Copyright Peter Fredholm Transportinstruktion med PDF-kod  Alternativ till EDI-överföring  IFTMIN-meddelande enligt Pharos specifikation  Informationsmängd motsvarande dagens fraktsedel (ca 800 tecken)  Kan skapas av vanliga streckkodsskrivare  Avläsning med streckkodsscanner (nya modeller)

22 Copyright Peter Fredholm Streckkodsblocket  Kollinummer enligt EAN:s system (SSCC)  Även andra nummerserier tillåtna (enligt MITL- standard)  Code 128 (Code 39 tillåtet, men rekommenderas ej)  Dimensionering för avläsning under rörelse  Postnummer villkorlig uppgift (krävs ej av alla transportföretag)  Sorteringsbegrepp (för automatisk sortering på bana) - Inrikes: Postnummer (AI = 420) - Utrikes: Landkod + Postnr (AI = 421)

23 Copyright Peter Fredholm Kombination med GS1-Label  Exempel på disponering vid etikettbredd 148 mm  Artikelinformation med GS1-data i både klartext och streckkod  Följer anvisningarna både för STE och GS1 Label  PDF-symbolen utgår vid dataöverföring med EDI  Streckkoderna ”ihopslagna” enligt GS1:s anvisningar

24 Copyright Peter Fredholm Nyttoeffekter för transportköpare  Enhetlig etikett oberoende av transportör  Förenklad dokumenthantering  Skapar förutsättningar för uppföljning av transportkvalitet  Integrerad logistikstyrning, leverantör - transportör - köpare

25 Copyright Peter Fredholm Detta är RFID ”En teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd”

26 Copyright Peter Fredholm Komponenter Hand- hållen läsare Fast läsare ISO-kort Tags/Transpondrar Smart label Etikett- skrivare Antenner ID-band

27 Copyright Peter Fredholm Princip 1. Läsaren skickar ut en radiovåg 2. Taggen aktiveras och skickar tillbaka sin identitet. Eventuellt skrivs ny information in 3. Instruktion/rapportering Läsare Affärs- system Tagg Läsare

28 Copyright Peter Fredholm Användningsområden  Vardagstillämpningar av en massa olika slag (väskor, skidåkare, soptunnor, lås, bibliotek, vägtullar, betalning, passage m.m.)  I butiker för prismärkning, registrering, kontroll på varje hylla och påfyllning  Stöldskydd  Djur (och människor)  I logistiken för id av t.ex. container, pall, kartong  Inventariehantering  Vid produktion för kundorderstyrning  och en massa annat….

29 Copyright Peter Fredholm Säkerhet

30 Copyright Peter Fredholm Citat från artiklar om säkerhet  Vi har förlorat kampen mot cyber- kriminaliteten redan från början  SAPs affärssystem vidöppet för hackare  Industrispionage via nätet vanligt, men svenska företag är naiva  Cyberattack skulle snabbt och enkelt slå ut kritiska samhällsfunktioner  Information warfare har blivit vanligt mellan företag

31 Copyright Peter Fredholm Standard för infosäkerhet LIS - SS 627799  Policy. Id av hot och sätt att minska dem  Organisation. Vem ansvarar internt  Klassificering av info. Id och skydd av känslig data  Utbildning, sekretessavtal etc  Fysisk säkerhet. Lås, larm, brand etc  Back-up, loggar och anti-virus  Åtkomst och behörighet  Avbrottsplanering  Kunskap om lagar

32 Copyright Peter Fredholm Säkerhetsbegrepp  Kvittenser – för att veta att ett meddelande kommit fram  Certifikat - en digital identitet  Sigill - för att skydda dokument från förändring  Signatur - för säkra vem som är avsändare, att innehållet är oförändrat och att avsändaren inte kan förneka att ha skickat  Kryptering - för att göra ett meddelande oläsligt för alla utom mottagaren

33 Copyright Peter Fredholm Syfte med digital signatur  Säkerställa att avsändaren är äkta - autenticitet  Säkerställa att informationen inte förvanskats - integritet  Säkerställa att avsändaren inte kan förneka informationen – icke-förnekbarhet

34 Copyright Peter Fredholm Olika slags avtal  Kommersiellt avtal (affärsavtal)  Avtal om e-kommunikation (www.nea.nu)  Tredjepartsavtal (t.ex. VAN)  Driftsavtal  Licensavtal  Support- och underhållsavtal

35 Copyright Peter Fredholm AvsändareMottagare Logg Loggning att Överföring har sänts Överföring av meddelande Logg Loggning att Överföring har mottagits Loggning att Kvittens har sänts Loggning att Kvittens har mottagits Kvittens Ansvarsöverlämnande

36 Copyright Peter Fredholm Aktuella frågor inom logistik & IT

37 Copyright Peter Fredholm IT-system för transportföretag  Planerings- och bokningssystem  Terminalsystem  Ruttplaneringssystem  GIS, Geografiska Informationssystem  Fordonsdatorer med tillhörande system  Positioneringssystem (GPS)  Mobila system och tjänster  System för visualisering och simulering

38 Copyright Peter Fredholm ITS – Intelligent Transport Systems and Services  Trafikinformation  Trafikstyrning  Positionering  Säkerhetssystem  Hastighetsanpassning  Betalningssystem

39 Copyright Peter Fredholm Nationella vägdatabasen-NVDB  Alla vägar – även privata  Fås normalt på digital karta via kommersiell tjänst Uppgifter som:  Vägtyp  Bredd  Hinder  Svängningsrestriktion  Bärighet  Trafikrestriktion  Hastighet  Framkomlighet för olika fordonstyper  etc.


Ladda ner ppt "Copyright Peter Fredholm eAffärer logistik– del 4 Logistikprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser