Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

eAffärer logistik– del 4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "eAffärer logistik– del 4"— Presentationens avskrift:

1 eAffärer logistik– del 4
Logistikprogrammet

2 Standarder

3 Standarder för eAffärer
ISO: Massor av standarder, massor av områden IETF: Internet, själva nätet, t.ex TCP/IP, SSL, SMTP W3C: Webben, t.ex. HTML, XML m.m. UN/Cefact: Processer, scenarier, transaktioner, dataelementkatalog, kodlista…... Branschstandarder: t.ex. GS1, Odette…

4 Branschstandarer, ex. SFTI och Svefaktura. Offentlig sektor
Edifice och RosettaNet. Elektronik, telekom, IT Odette och SMSI. Fordons- och verkstadsindustri GS1 (f.d EAN). Handel Pharos och SMSI. Transporter Bankföreningen och SWIFT. Bank och finans Nordic e-Building och SMSI. BEAst, byggbranschen PapiNet. Papper, massa, trävaror Cefic. Kemi

5 Innehåll i bransch- standarder, ex.
Affärsprocesser och scenarier Transaktioner/meddelanden (Edifact, XML) Produktklassificering Artikelnumrering Godsmärkning och streckkoder/RFID Datakommunikation

6 GS1 standarder A. Numrering Artikelnumrering – EAN 8, 13 och 14 (GTIN)
Lokaliseringskoder – EAN 13 (GLN) B. Märkning Godsmärkning – EAN 128/SSCC Streckkoder – EAN 8, 13, 128, RSS, ITF 14, UPC RFID / EPC C. e-handel Scenarier och affärstransaktioner Meddelanden – Eancom internationellt och ESAP Sverige D. Övrigt Produktklassificering – UNSPSC/GPC

7 Från process till transaktion
Hur ser affärsprocessen ut? Finns något standardscenario att utgå ifrån, t.ex. GS1, SFTI, Edifice, Pharos etc? Definiera den information som behövs Välj tekniklösning och standard

8 Det här är Edifact UNA:+,? ' UNB+UNOB: : : :0934+3CC8' UNH+5KH9+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005' BGM ' DTM+137: :102' RFF+ON: ' NAD+SU ::9' NAD+BY ::9' LIN :EU::9' PIA :SA' QTY+21:0' DTM+76: :102' QVR+-1:21+CP' RFF+ON: :2' UNS+S'CNT+2:1' UNT+15+5KH9' UNZ+1+3CC8' En internationell standard från bl.a. FN och ISO för strukturerad informations-överföring av dokument (meddelanden) mellan administrativa system inom handel, transport, finans och offentlig förvaltning

9 Princip XML tag data using XML syntax Match structure to
Information Model <ListPrice> </ListPrice>

10 En enkel order... Inköpsorder Ordernr 12345 Kund Fransson
Adress Kungsgatan 10 Leverans Artikel Kvantitet Pris Summa 200

11 …kan ges en struktur Inköpsorder Ordernr Kund Leveransdatum Orderrad
Namn Kund Adress Leveransdatum Orderrad Artikel Kvantitet Summa Pris

12 …som sedan blir ett XML-dokument
<InköpsOrder> <Ordernr>12345</Ordernr> <Kund> <Namn>Fransson</Namn> <Adress>Kungsgatan 10</Adress> </Kund> <LeveransDatum> <LeveransDatum> <OrderRad> <Artikel>1234</Artikel> <Kvantitet>10</Kvantitet> <Pris>10</Pris> <Artikel>3214</Artikel> <Kvantitet>1</Kvantitet> <Pris>100</Pris> </OrderRad> <Summa>200</Summa> </InköpsOrder>

13 Auto ID

14 Auto ID Magnetkod Streckkoder Radiofrekvens, RFID-teknik
Optical Character Recognition - OCR Biometrisk verifikation (tumavtryck, ögonskanning, röstigenkänning etc)

15 License plate 1J OD ABCD 12F456H89 Packaging information Identifier
Serial number Company code Issuing Agency Code (Odette)

16 STE-etiketten, ex. 1 Dataöverföring med EDI
SSCC nyckel till databaser (obligatoriskt enligt MITL) Kolli-ID enda streckkoden Fem datablock: Från Till Transportinstruktion Artikeldata Streckkoder

17 STE-etiketten, ex. 2 EDI eller dataöverföring med PDF 417
PDF-symbol med kompletta fraktsedelsuppgifter (ca 800 tkn) Kolli-ID obligatoriskt Postnummer i streckkod för automatisk sortering

18 Etikettutformning - grundprinciper
Utgångsmaterial från ”blank rulle” Ingen konfektionering - inget förtryck Laser- eller etikettskrivare Bredd 105 mm eller 148 mm Variabel längd, beroende på informationsmängd Max längd ca 200 mm

19 Klartextdelen - "Från" och "Till"
Läsbart vid hantering under transportkedjan Leveransorten läsbar på distans (stor text) Varierande datamängd, 1- 5 rader per block Ordningsföljd Från/Till rekommenderad i MITL-standard Från Alfredssons Gjuteri och Verkstads AB Agnebäcksvägen 4 ALGOTSBODA Tel: Avs-dat: Till FALKÖPING Karlsson & Son Montering AB Fabriksvägen 33 Snett över gården, gula dörren Ordernr:

20 Klartextdelen - "Instruktions-blocket"
Transportföretaget Ekonomipaket S23 Efterkrav Aviseras Farligt gods Sändnings-ID: Kolli: 2 / 7 Kollivikt: 37 kg Nödvändiga instruktioner läsbara på godset Sändnings-ID enligt avsändarens val: - Vid inrikes: Fraktsedelsnummer - Vid utrikes: Ordernr, speditionsnr etc. Antal kolli, flera alternativ Viktsymbol om > 25 kg Destinationskod "S23" för manuell sortering Farligt gods kräver kompletterande dokument

21 Transportinstruktion med PDF-kod
Alternativ till EDI-överföring IFTMIN-meddelande enligt Pharos specifikation Informationsmängd motsvarande dagens fraktsedel (ca 800 tecken) Kan skapas av vanliga streckkodsskrivare Avläsning med streckkodsscanner (nya modeller)

22 Streckkodsblocket Kollinummer enligt EAN:s system (SSCC)
Även andra nummerserier tillåtna (enligt MITL-standard) Code 128 (Code 39 tillåtet, men rekommenderas ej) Dimensionering för avläsning under rörelse Postnummer villkorlig uppgift (krävs ej av alla transportföretag) Sorteringsbegrepp (för automatisk sortering på bana) - Inrikes: Postnummer (AI = 420) - Utrikes: Landkod + Postnr (AI = 421)

23 Kombination med GS1-Label
Exempel på disponering vid etikettbredd 148 mm Artikelinformation med GS1-data i både klartext och streckkod Följer anvisningarna både för STE och GS1 Label PDF-symbolen utgår vid dataöverföring med EDI Streckkoderna ”ihopslagna” enligt GS1:s anvisningar

24 Nyttoeffekter för transportköpare
Enhetlig etikett oberoende av transportör Förenklad dokumenthantering Skapar förutsättningar för uppföljning av transportkvalitet Integrerad logistikstyrning, leverantör - transportör - köpare

25 ”En teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd”
Detta är RFID ”En teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd”

26 Komponenter ID-band Smart label Fast läsare ISO-kort Hand- hållen
Tags/Transpondrar Etikett- skrivare Antenner

27 Princip Tagg Läsare Läsare Affärs- system
1. Läsaren skickar ut en radiovåg Läsare 2. Taggen aktiveras och skickar tillbaka sin identitet. Eventuellt skrivs ny information in Läsare Affärs- system 3. Instruktion/rapportering

28 Användningsområden Vardagstillämpningar av en massa olika slag (väskor, skidåkare, soptunnor, lås, bibliotek, vägtullar, betalning, passage m.m.) I butiker för prismärkning, registrering, kontroll på varje hylla och påfyllning Stöldskydd Djur (och människor) I logistiken för id av t.ex. container, pall, kartong Inventariehantering Vid produktion för kundorderstyrning och en massa annat….

29 Säkerhet

30 Citat från artiklar om säkerhet
Vi har förlorat kampen mot cyber-kriminaliteten redan från början SAPs affärssystem vidöppet för hackare Industrispionage via nätet vanligt, men svenska företag är naiva Cyberattack skulle snabbt och enkelt slå ut kritiska samhällsfunktioner Information warfare har blivit vanligt mellan företag

31 Standard för infosäkerhet LIS - SS 627799
Policy. Id av hot och sätt att minska dem Organisation. Vem ansvarar internt Klassificering av info. Id och skydd av känslig data Utbildning, sekretessavtal etc Fysisk säkerhet. Lås, larm, brand etc Back-up, loggar och anti-virus Åtkomst och behörighet Avbrottsplanering Kunskap om lagar

32 Säkerhetsbegrepp Kvittenser – för att veta att ett meddelande kommit fram Certifikat - en digital identitet Sigill - för att skydda dokument från förändring Signatur - för säkra vem som är avsändare, att innehållet är oförändrat och att avsändaren inte kan förneka att ha skickat Kryptering - för att göra ett meddelande oläsligt för alla utom mottagaren

33 Syfte med digital signatur
Säkerställa att avsändaren är äkta - autenticitet Säkerställa att informationen inte förvanskats - integritet Säkerställa att avsändaren inte kan förneka informationen – icke-förnekbarhet

34 Olika slags avtal Kommersiellt avtal (affärsavtal)
Avtal om e-kommunikation (www.nea.nu) Tredjepartsavtal (t.ex. VAN) Driftsavtal Licensavtal Support- och underhållsavtal

35 Ansvarsöverlämnande Avsändare Mottagare Överföring av meddelande
Loggning att Överföring har sänts Loggning att Överföring har mottagits Logg Logg Loggning att Kvittens har mottagits Loggning att Kvittens har sänts Kvittens

36 Aktuella frågor inom logistik & IT

37 IT-system för transportföretag
Planerings- och bokningssystem Terminalsystem Ruttplaneringssystem GIS, Geografiska Informationssystem Fordonsdatorer med tillhörande system Positioneringssystem (GPS) Mobila system och tjänster System för visualisering och simulering

38 ITS – Intelligent Transport Systems and Services
Trafikinformation Trafikstyrning Positionering Säkerhetssystem Hastighetsanpassning Betalningssystem

39 Nationella vägdatabasen-NVDB
Alla vägar – även privata Fås normalt på digital karta via kommersiell tjänst Uppgifter som: Vägtyp Bredd Hinder Svängningsrestriktion Bärighet Trafikrestriktion Hastighet Framkomlighet för olika fordonstyper etc.


Ladda ner ppt "eAffärer logistik– del 4"

Liknande presentationer


Google-annonser