Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Category Management Det flesta strategiska inköpare arbetar med sortimentsstrategier, varugruppsstrategier, försörjningsstrategier, anskaffningsstrategier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Category Management Det flesta strategiska inköpare arbetar med sortimentsstrategier, varugruppsstrategier, försörjningsstrategier, anskaffningsstrategier."— Presentationens avskrift:

1

2 Category Management

3 Det flesta strategiska inköpare arbetar med sortimentsstrategier, varugruppsstrategier, försörjningsstrategier, anskaffningsstrategier eller leverantörsstrategier. Strategierna definieras inom ramen för organisationens verksamhetssystem och då i synnerhet processen för sortimentsstyrning.

4 Sortimentsstyrningsprocess

5 Val av strategimodell och positionering De flesta organisationer väljer att arbeta med en eller flera strategimodeller, varav några vanliga är Kraljic, Boston eller relationssegmentering. De flesta modeller bygger på någon form av matris, ofta i formatet 2x2. Sortimenten positioneras i modellen och därefter arbetar inköparteamet vidare med en detaljerad strategi.

6 Category Management Kartläggning Spendanalys ABC analys Delkategorier Bef leverantörsstuktur (typ av lev) Bef lev.marknadsfördelning

7 Category Management Konkurrentanalys (var köper andra) Prisindex Teknikutveckling Upplevda problem Framtida utmaningar

8 Category Management Analys Kraljic nuläge Bef inplacering i Kraljic Vald position eller tvingad Styrkeanalys Tillämpas basstrategi Framgångar och misslyckanden vid tillämpning

9 Category Management Kraljic frammåt Önskas förflyttning av position i Kraljic? Vad krävs för att flytta? Är det värt besväret? Strategi för förflyttning

10 Category Management Samordning vs Delegerat Generationsskiften Produktlivscykelskede Behovsförändringar

11 Category Management Strategisk plan Kartläggning Analys Målformulering Aktiviteter

12 Strategi Beskriv problemet/utmaningen Analys av orsaken till P/U Beskrivning av mål Plan för att nå mål 1.Aktiviteter 2.Hinder och ”Workaround” 3.Resurser 4.Tidplan

13 Category Management I det moderna arbetet delar man i allmänhet in leverantörsbasen i olika leverantörskategorier eller "inköpsfamiljer". Syftet är att kunna hantera leverantörer med likartad påverkan på verksamheten, likartade marknadsförutsättningar eller likartade egenskaper, som en samlad kategori. För en sådan inköpskategori kan sedan en sortiments- eller kategoristrategi utvecklas för det kort- och långsiktiga arbetet.

14 Category Management Kategoristyrning är ett mycket effektivt sätt att skapa ordning i leverantörsbasen och samtidigt ha en strukturerad metod för att hantera det strategiska inköpsarbetet.

15 Category Management För att göra indelningen i kategorier används ofta Kraljics Matris som grund. För att ytterligare få en fördjupad bild av en kategorins strategiska betydelse och den position man själv som inköpare har, kan de s k Kraft-matrisen utnyttjas.Kraljics Matris

16 16 Kraljic’s purchasing matrix as a basis for choice of strategy Leverage items (Competitive procurement) Strategic items (Partnership) Standard items (System agreement + e-business solution) Bottleneck items (Reliable supply + search alternative) High Low Financial impact HighLowSupply risk Source: van Weele, Purchasing and Supply Chain Management, 2002

17 Systems, working with reduction of administration and logistic costs (order, confirmations, invoice, controls and storage). Reducing the number of suppliers – increase orders to fewer suppliers Seek standardisation, standardize cooperation Reduce transactional costs Use frame agreements Minimizing transactional costs Kraljic’s matrix

18 Use safety storage and back-up planes Make shortage analyses and risk analyses of assortment but also make/buy analyses Seek substitutes If possible integrate vertically, buy suppliers, constructions or patent Try to make long term analyses concerning the coming market- and capacity development to avoid shortage Delivery precision Kraljic’s matrix

19 Portfolio management - create larger volumes and fewer variations/adjustments Coordinate purchasing with other units for maximal purchasing/negotiation power Reduce the number of suppliers, though at least two Seek a mix ox contracting and spot buying Total cost thinking (TCO, LCC) e.g through improved information and Supply Chain Management Follow price and index development Change volumes and suppliers to maximize competition Price focus Kraljic’s matrix

20 Stable and long term relations Mutual trust and seek win-win Cooperation and shared product development Early involvement of supplier in product and market development, sharing risk, costs and competences Certify supplier, shared goals Shared projects and teams with frequent and open information exchange Top management commitment, stimulate benchmarking Consider make/buy, often ”single sourcing” TCO- focus and cooperation Kraljic’s matrix

21

22 Category Management Förbättrad produktspecifikation Processförbättringar med leverantör Ändra leverantörsrelationen Volymkoncentration Global sourcing Kostnad/Pris analys

23 Bostonmatrisen LitenStor Hög LågByrackorMjölkkossor ProblembarnStjärnor Marknadsandel Tillväxthastighet

24 Ansoffs matris Existerande produkterNya produkter Existerande marknader Nya marknader MarknadsutvecklingDiversifiering Skydda, bygg upp, marknadspenetration Produktutveckling Källa: Ansoff HI; Implementing Strategic management; Prentice Hall International; 1984

25

26 Där strategiska partners är den yttersta formen av samarbetsinriktad relation. Dessa relationer är långsiktiga och tillitsbaserade med gemensam utvecklings-, risk- och vinstfördelning. Med dessa bedrivs löpande gemensamma processförbättringar. Samarbetsinriktade relationer är medellånga relationer där leverantörerna involveras i den egna utvecklingen eller särskilda leverantörsutvecklingsprogram. Transaktionsinriktade relationer som är kortsiktiga avtalsrelationer som endast uppfyller företagets behov. Dessa bygger ofta på beslut från gång till gång genom konurrensutsatt upphandling. Respektive sortiment kan sedan delas in efter grad av samarbetsinriktad eller transaktionsinriktad relation, exempel:

27

28 Power Matrix

29 Generiska förhållningssätt generiska förhållningssätt

30 Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Affärsrisk Lönsamhetspåverkan Låg Hög Inköps- kategori LH HL HH LL Stapel Icke kritisk Stapel Icke kritisk Strategisk Hävstång Placera in den röda punkten och anpassa storleken efter spendvolymen Kraljics inköpsmatris Flaskhals

31 Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång Låg Hög Elektronik LH HL HH LL Mekanik Chassidelar Montage- material Kontors- material Placera in samtliga inköpskategorier i kraljicsmatrisen Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Kraljics inköpsmatris – positionering av samtliga inköpskategorier Affärsrisk Lönsamhetspåverkan

32 Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång Låg Hög LH HL HH LL Samtliga inköpskategorier ger oss en samlad bild, ofta benämnd ”fingeravtrycket”. Denna bild kan sedan ge oss en sammantagen uppfattning om hur företagets strategier bör se ut. Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Kraljics inköpsmatris – Företagets ”fingeravtryck” Affärsrisk Lönsamhetspåverkan

33 Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång LH HL HH LL Kraljics inköpsmatris – Olika företag har olika ”fingeravtryck” Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång LH HL HH LL Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång LH HL HH LL Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång LH HL HH LL Systemleverantör fordonsindustrin GrossistföretagMedicinteknikföretag Byggföretag Exemplen är hypotetiska, verkligheten kan skilja sig väsentligt

34 Kraljics inköpsmatris - inköpsstrategierna KraljicsfältStrategiskHävstångFlaskhalsStapel StrategiPartnerskapKonkurrensutsatta anbud Säkra försörjningKategoriintegratio n MålSkapa ömsesidiga åtaganden i lång- varig relation. Hitta bästa kort- siktiga anbud. Säkra kort & långsiktig försörjning Reducera försörjningsrisk Reducera logistik- komplexitet Öka effektivitet Reducera antal leverantörer AktiviteterKorrekt prognos Riskanalys Noggrant lever- antörsval Kostnadsanalys Rulland inköpsplan Effektiva processer Leverantörsranki ng Förbättra marknads- och produktkunskap Sök efter alternativ Förflytta inköpsvolymer Konsolidera inköp Optimera inköps- kvantiteter Target-pricing Korrekt prognos Riskanalys Bestäm kundranking Utveckla förebyggande skydd Sök efter alternativ Utveckla alternativ Samla köp för hela kategorier Standardisera kategorier och processer Utveckla effektiva orderprocesser Delegera order- hantering Källa: van Weele 2005, sid 153 Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång

35 Inköpsmodeller35 2009-09-25 Alternativa portföljstrategier - Bensaous modell MarknadsrelationLeverantören fjättrad Köparen fjättradStrategiskt partnerskap LågaHöga Låga Leverantörens specifika investeringar Köparens specifika investeringar Källa: Bensaou (1999); samt Skjött-Larsen sid 246

36 Inköpsmodeller36 2009-09-25 Alternativa portföljstrategier - Persons modell Många leverantörer, kort ledtid, få kvalitetsproblem Strategi: Prispress, mark- nadsorientering, alternativa leverantörer StandardSpecial Repititiva Engångs Typ av produkt Typ av köp Källa: Persson 1998 Hårda krav på ledtid och kvalitet. Köparen beroende. Strategi: Ram- och sam- arbetsavtal Liknande ovan, samt prob- Lem att känna leverantörer och prisnivå. Köparen är beroende. Strategi: Prispress och referenser Långa ledtider, hårda kval- itetskrav. Styrningsproblem Strategier: Förhandlingar och referenser

37 Inköpsmodeller37 2009-09-25 Alternativa portföljstrategier – Andra modeller och deras egenskaper ModellUtgångspunkt Elliot-Shircore-Steel (1985) Vinst/värde vs. leveransens sårbarhet Hadeler-Evans (1994)Produktvärde versus komplexitet Lilliecreutz-Ydreskog (1999)Ekonomisk profil vs. Komplexitet/risk Olsen-Ellram (1997)Strategisk vikt vs. Svårighet att leda van Weele (2002)Vinstpåverkan vs. leveransrisk Samtliga modeller liknar Kraljics modell.

38 Inköpsmodeller38 2009-09-25 Leverantörer skapar portföljstrategier för sin kunder på liknande sätt PlågorisExploaterbara UtvecklingsbaraKärnkunder LågtHögt Lågt Ekonomiskt värde av kundkontot Kundkontots attraktivitet

39 Inköpsmodeller39 2009-09-25 Leverantörsportföljstrategier och kundportföljstrategier kan kombineras PlågorisExploaterbara UtvecklingsbaraKärnkunder Ekonomsikt värde av kundkontot Kundkontots attraktivitet Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Affärsrisk LH Stapel, standard Icke kritisk Stapel, standard Icke kritisk Strategisk Hävstång Flaskhals + Strategi: BalanseraStrategi: DiversifieraStrategi: Exploatera

40 Inköpsmodeller40 2009-09-25 De kombinerade matriserna ger ett flertal strategier Beroendet av leverantören Exploatera Standard Exploaterbara Kärnkunder PlågorisDiversifiera Utvecklingsbara Balansera HävstångFlaskhalsStrategiska Balansera Diversifiera eller balansera Diversifiera eller balansera Diversifiera Exploatera Beroendet av kunden

41 Exempel på detaljerade strategier StrateginamnExploateraBalanseraDiversifiera VolymSprid utFörändra försiktigtCentralisera PrisPrispressOpportunistisk förhandlingHåll låg profil AvtalstäckningSpotköpAvvägning mellan spot och långtidsavtal Säkra genom långtids- leveransavtal Nya leverantörerHåll kontaktenUtvalda leverantörerSök noggrant LagerLitetAnvänd lager som buffertStora lager Egen produktionReducera eller skapa inte ny Besluta selektivtBygg upp eller centralisera SubstitutionHåll kontaktenHåll goda möjligheterSök aktivt Value engineeringPåtvinga leverantörerUtför selektivtStart egna program LogistikMinimera kostnadOptimera selektivtSäkra tillräckliga lager

42 Kamanns kub är en annan portföljmodell som kombinerar synen på köpar- och säljarmarknaden Hävstång Standard Flaskhals Strategisk Generisk design Skräddarsydd design Kundanpassad design Låg Hög Lönsamhetspåverkan En köpare Många köpare Köparmarknadens komplexitet En leverantör Många leverantörer Leverantörs- marknadens komplexitet Mönsterskyddad design

43 Portfolio Management - Kraljic Exploitation segment Charge premium price Beware for losing customer Core segment Keep customer at all cost Provide superior service and quality Development segment Pamper customer Provide new ideas and new products High Low High Competitive Position Relative to other suppliers Attractiveness account Customer portfolio analysis Nuisance segment Give little attention to customer If not profitable: say goodbye to customer Seller perspective Source: A van Weele, Purchasing and Supply Management 2002

44 Portfolio Management - Kraljic Bottleneck products Problem solver Strategic products Diplomate Leverage products Tough Guy High Low High Supply risk Impact on financial result Routine products Adfmin pro Allocating staff Source: A van Weele, Purchasing and Supply Management 2002

45 - - Agreement process Demand & requirement analysis Market analysis process Supply process Follow up process Role description Category manager The role description describes the main tasks for a Category manager connected to the different setups in the purchasing process. The overall description of the process is based on Generic Purchasing Process. 1.Demand & requirement analysis The process step includes mapping and determining the company’s sourcing need by looking at the nature of the product, quality, volumes e t c in other words pin-pointing those internal company needs that can be satisfied by external resources. Responsibility: question and challenge demand specifications with the purpose of open a lager supplier market, and/or standardisation of used products and services Main tasks Analyse the company spend data Analyse in- or out-sourcing opportunities Determining the purchasing requirements by examining the functional or technical specification regarding quality-, logistics-, maintenance specifications, legal and environmental requirements and target budget etc Compare with needs from other user situations to determine possible benefits from economies of scale Suggest alternative or adjustments to the demand specification Transform the functional or technical specification to a RFQ- document or a purchasing order content.

46 - - Agreement process Demand & requirement analysis Market analysis process Supply process Follow up process Role description Category manager The role description describes the main tasks for a Category manager connected to the different setups in the purchasing process. The overall description of the process is based on Generic Purchasing Process. Market analysis process Mapping the supplier market total possibilities to solve the company’s needs and to make a selection of potential suppliers that can for fill this need. Responsibility: To compare the purchasing order content with the supplier market offering and match them together Main tasks 1.Inquire if there is a frame agreement with the preferred supplier 2.Examine how the product previously been sourced. Examine the evaluation of previously used suppliers. 3.If there is no previous suppliers or the used suppliers has a bad record scan the market for new suppliers. 4.Determine, depending on the characteristics, if you should scan global, national or local. 5.Pre-qualification of possible suppliers 1.Agreement process The process step includes transforming the matching internal needs and external offerings to a purchasing agreement. Responsibility: To include and optimize al, necessary but no more, agreement content that is required to assure AstraZeneca the best possible deal with the most suitable supplier for that order taking al aspects into the decision. Main tasks Preparation of the request for quotation Analysis of the bids received. Semi qualification of suppliers to select suppliers to negotiate with. Preparing and conducting negotiation with supplier in order to establish an agreement. Final selection of supplier

47 - - Agreement process Demand & requirement analysis Market analysis process Supply process Follow up process Role description Category manager The role description describes the main tasks for a Category manager connected to the different setups in the purchasing process. The overall description of the process is based on Generic Purchasing Process. 1.Supply process The ordering and delivery stages including establish efficient ordering and payment routines between the buying company and the supplier Responsibility: To transfer the order form to the selected supplier using IT-supported system included al other administrative instructions needed to achieve a firm administrative process. Main tasks Issue PO´s Take action if needed to adjust instruction on supply of al kind. Take action on al reclamations or deviations If needed conduct invoice control 1.Follow up process The process step includes: measuring and follow up on the hole purchasing process as well as the suppliers efficiency and identifying areas for improvements and development Responsibility: To measure the indicators needed to give feedback to internal customers and data to analyze and discuss with suppliers if the result of the supply have reach the goals set. Main tasks Carry out supplier evaluation Identify other areas that shall be measured Assure that the measurement is correct Collect and present data in a communicative way Discuss and value the data with the responsive functions


Ladda ner ppt "Category Management Det flesta strategiska inköpare arbetar med sortimentsstrategier, varugruppsstrategier, försörjningsstrategier, anskaffningsstrategier."

Liknande presentationer


Google-annonser