Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förverkliga din projektidé EU:s fonder och program.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förverkliga din projektidé EU:s fonder och program."— Presentationens avskrift:

1 Förverkliga din projektidé EU:s fonder och program

2 Inclusive Europe & Networking Europe Två projekt som samarbetar Målet - öka Stockholmsregionens grad av Europasamarbete – fokus Östersjöregionen Syfte - utveckla bättre, mer inkluderande arbetsmarknad 32 deltagande aktörer i Stockholmsregionen Kompetensutveckling för anställda hos våra deltagande aktörer Pågår mellan 2011 och 2014

3 Från Europa till EU-projekt Syftet med EU Skapa fred, välstånd & stabilitet. Skapa fred, välstånd & stabilitet. Ett enat Europa. Ett enat Europa. Trygghet. Trygghet. Balanserad ekonomisk & social utveckling. Balanserad ekonomisk & social utveckling. Möta globaliseringens utmaningar & bevara mångfalden. Möta globaliseringens utmaningar & bevara mångfalden. Upprätthålla gemensamma värderingarna, t.ex. en hållbar utveckling, en bra miljö, respekt för de mänskliga rättigheterna och en social marknadsekonomi. Upprätthålla gemensamma värderingarna, t.ex. en hållbar utveckling, en bra miljö, respekt för de mänskliga rättigheterna och en social marknadsekonomi.

4 EU:s styrmedel Strategier & policies EU:s styrmedel Strategier & policies EU-program & andra finansieringsinstrument Direktiv Förordningar

5 EU’s politikområden – Solidaritetspolitik (”sammanhållningspolitik”) ett regionalt, jordbruksorienterat och socialt perspektiv. – Innovationspolitik, bidrar till att den senaste tekniken sprids inom miljöskydd, forskning och utveckling (FoU) samt energi.

6 Strukturfonder MS Sektorsprogram Projekt Mål 1, 2 och 3 (Interreg) Program inom olika temaområden Sociala, miljö, IT, kultur Skola, etc. Region Olika typer av finansiering

7 IT Energi Miljö Kultur Arbetsmarknad Utbildning EU’s sektorsprogram Beslutas och administreras EU- centralt Kräver internationella samarbetspartners Syfte att ligga i framkant av Europas utveckling = mer global ansats Uppfylla övergripande mål och policys inom viss sektor

8 Forskningsprojekt och samarbeten i Europa Totalt: 55 miljarder euro varav Sverige 9 miljarder kronor

9 EU’s Solidaritetspolitik Fondmedel i Sverige 2008-2013 Jordbruksstöd – EJFLU, 18 miljarder Regionalfonden – ERUF, 8,1 miljarder Socialfonden – ESF, 6 miljarder Uppfylla en övergripande policy eller mål inom ett specifikt avgränsat geografiskt område.

10 Jordbruksfonden – Fiskerifonden 18 miljarder Företagsstöd Kompetensutveckling Projektstöd (inkl Leader) 54,6 miljoner Ekologiskt Ekonomiskt Socialt hållbart fiske

11 Strukturfonder – två typer av projekt Strukturfondsprojekt (Mål 2) ESF – ERUF Beslutas & administreras lokalt/regionalt (Lokala/regionala råd beslutar) Kräver inte internationella partners Syfte - lyfta fram regionen/lokala området INTERREG-projekt (Mål 3) A+B+C Beslutas & administreras genom sekretariat Gränsöverskridande samarbete mellan partners Syfte att öka gränsöverskridande samarbete

12 ERUF - Regionalfonden (strukturfond) ”Bidra till tillväxt genom utjämning av regionala obalanser” Näringsdepartementet Tillväxtverket 8 Regioner

13 ESF – Socialfonden (strukturfond) ”Bidra till tillväxt genom att skapa mer och bättre jobb” Arbetsdepartementet (Näringsdepartementet) Svenska ESF-rådet 8 Regioner

14 Strukturfonds-verksamhet genomförs i åtta regioner Regionala enheter 1.Luleå (434 miljoner ESF, 1,9 miljarder ERUF) 2.Östersund 3.Gävle 4.Stockholm (1,3 miljarder ESF/338 miljoner ERUF) 5.Örebro 6.Göteborg 7.Jönköping 8.Malmö

15 Regional styrning för båda strukturfonderna Lokalt partnerskap (Strukturfondpartnerskapet) – Beslutar om båda fonderna och ska säkra att fonderna samverkar – Förtroendevalda representanter för kommuner & landsting, företrädare för arbetsmarknadens organisationer & för berörda länsstyrelser, arbetsförmedlingar, intresseorganisationer & föreningar. Regional plan och prioriteringar

16 Regionala planen Stockholmsregionens projekt ska: Koncentreras till stora strategiska projekt Detta ska ge bättre förutsättningar för samverkan mellan relevanta aktörer, förändring, samlad utvärdering och implementering av framgångsrika arbetssätt och metoder. Projekt med bara en organisation prioriteras ej

17 Europeiskt territoriellt samarbete - INTERREG Gränsregionala samarbetsprogram – INTERREG IV A Transnationella samarbetsprogram – INTERREG IV B Interregionala samarbetsprogram – INTERREG IV C Sverige omfattas av 13 territoriella samarbetsprogram och 17 av 21 län berörs direkt av något gränsregionalt program.

18 South Baltic - Gränsregional Nordsjön - Transnationell Östersjön - Transnationell IVC - Interregional Olika INTERREG-områden

19 Programmet för livslångt lärande Comenius Förskola, grundskola, gymnasium Erasmus Högre utbildning, påbyggnads- utbildning Leonardo da Vinci Grundläggande & fortsatt yrkesutbildning Grundtvig Vuxenutbildning Transversala programmet Fyra nyckelaktiviteter: policyutveckling, språkinlärning, IT, spridning Jean Monnet programmet Tre nyckelaktiviteter: Jean Monnet Action, europeiska organisationer, europeiska sammanslutningar Totalt: 7 miljarder euro varav Sverige miljarder kronor

20 Fördelning LLL ansökningar i länet Stockholm Kommun Antal ansökningar Antal beviljade Belopp SEK Stockholm132178939 237 506 Nacka1931265 901 447 Sollentuna148823 835 384 Södertälje145872 786 077 Täby122843 300 989 Huddinge122763 044 735 Järfälla109783 337 562 Norrtälje106493 125 763 Solna100642 822 333 Haninge96636 291 301 Botkyrka93583 653 532 Lidingö79502 634 918 Danderyd72453 086 589 Sigtuna52261 338 373 Sundbyberg3321987 844 Upplands Väsby 31231 496 778 Österåker29201 116 500 Nynäshamn2615674 684 Upplands-Bro25173 792 644 Värmdö2113290 601 Tyresö2111455 543 Vallentuna199346 887 Salem1611551 632 Ekerö138218 379 Nykvarn43197 644 Vaxholm000

21 Leader - LBU Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Interreg 4a 4b Interreg 4c IT Energi Miljö Kultur Arb. Markn. Arb. Markn. Utb. Forskning Lokalt Globalt Sektorsprogram Strukturfonder EU:s programarena 2007-2013

22 Prioriteringar för Europa 2020 Sustainable growth – koldioxidsnål ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv Inclusive growth – nya jobb och fattigdomsminskning Smart growth – effektivare investeringar i utbildning, forskning och innovation

23 Kommissionens förslag på EU:s budget 2014–2020 Kommissionen föreslår att taket för EU:s utgifter blir 1025 miljarder EUR (tidigare period 976) Sammanhållningspolitiken för EU totalt under perioden 376 miljarder EUR (tidigare 439)

24 │ 24 Rättvist system för alla EU-regioner < 75 % av EU:s genomsnitt BNP/capita* *index EU27=100 75-90 %> 90 % Mindre utvecklade regioner Övergångsregioner Mer utvecklade regioner Regionala BNB siffror: 2006-07-08 BNI siffror: 2007-08-09 De administrativa gränserna: © EuroGeographics Association  Kanarieöarna Franska Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azorerna Malta

25 Fördelning av medel Budgetanslag (i %) Omfattad befolkningsmängd (miljoner) Sammanhållningsfonden¹68,7 Mindre utvecklade regioner162,6 Övergångsregioner38,9 Mer utvecklade regioner53,1 Europeiskt territoriellt samarbete 11,7 Yttersta randområden och glest befolkade områden 0,9 Totalt336,0 Mindre utvecklade regioner/MSÖvergångsregionerMer utvecklade regioner

26 Nya - nu kända - programförändringar ESF84 miljarder Euro (+12%) Horizon 2020 (fd FP7) 80 miljarder Euro Erasmus for all (fd LLL) 19 miljarder Euro Interreg11,7 miljarder (+30%) COSME – (fd EIP) 2,5 miljarder Euro Creative Europe 1,8 miljarder Euro (+37%) Progress 743 miljoner Euro

27 Projektutveckling Att tänka på vid ett EU-projekt: Europeisk dimension och mervärde Medfinansiering Formalia Internationella partners Följ program- och utlysningstexter Innovativ idé

28 EU-projekt = möjlighet att utveckla idéer och stärka Europa Idéer: utanför ordinarie utvecklingsbudget för tillväxt för inkludering och välstånd för samarbeten och lärande för ökad hållbarhet för innovation


Ladda ner ppt "Förverkliga din projektidé EU:s fonder och program."

Liknande presentationer


Google-annonser