Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny nationell höjdmodell över Sverige SweDEM En kort introduktion och inbjudan till dialog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny nationell höjdmodell över Sverige SweDEM En kort introduktion och inbjudan till dialog."— Presentationens avskrift:

1 Ny nationell höjdmodell över Sverige SweDEM En kort introduktion och inbjudan till dialog

2 Ny nationell höjdmodell Utgångsläge: Nuvarande höjdmodell (50m grid med medelfel ~2m) motsvarar inte dagens högt ställda krav från användare av höjdinformation, varken för planering av infrastruktur eller för riskanalyser etc.

3 Ny nationell höjdmodell Noggrannhet i den nya modellen: Målet är att medelfelet ska vara bättre än 0,5m för höjdmodellen i ett 2,5m grid. Medelfel i enskilda laserpunkter på plana hårdgjorda ytor beräknas vara 2 dm.

4 Ny nationell höjdmodell Referenssystem: Koordinater kommer att anges i SWEREF99 TM (för plan) och RH2000 (för höjd) Enhetligt för hela landet Globalt anpassade

5 Ny nationell höjdmodell Metod för framställning: Ny höjdmodell framställs med hjälp av laser- skanning från flygplan.

6 Ny nationell höjdmodell Produkter som Lantmäteriet planerar att tillhandahålla: GSD-Laserpunkter markpunkter laserskannade punkter, som efter filtrering och bearbetning, ligger på markytan. icke-markpunkter t.ex. vegetation, byggnader, fordon och annat. GSD-Höjddata i grid 2,5m, 5m, 10m, 25m, 50m, 100m. gridpunkter med önskad spridning räknas fram ur laserpunkter som klassats som markpunkter. Priser är under utredning men målsättningen är att nya höjddata inte ska kosta mer än nuvarande.

7 Ny nationell höjdmodell Tidplan: Upphandling: Våren 2009 Produktionsstart: 1 juli 2009 Produktionstid: 7 år Färdiga produkter planeras att successivt finnas på marknaden ca 6 månader efter datafångst. Produktionsplanen kan komma att justeras efter utfall av intressentdialogen och tilldelningen av medel.

8 Ny nationell höjdmodell Intressentdialog: Kontakt tas med intressenter för att informera om projektet och för att inhämta synpunkter som kan användas i Lantmäteriets planering. Mål: ”Största möjliga samhällsnytta”

9 Ny nationell höjdmodell Ny information och kontaktpunkt All ny information om projektet läggs ut på Lantmäteriets hemsida. www.lantmateriet.se (Skriv in GSD-höjddata i sökrutan på förstasidan så hamnar ni rätt) Nyhetsbrev skickas via e-post ut direkt till alla på vår sändlista. Anmäl er till: gunnar.lysell@lm.se om ni vill vara med på listan.


Ladda ner ppt "Ny nationell höjdmodell över Sverige SweDEM En kort introduktion och inbjudan till dialog."

Liknande presentationer


Google-annonser