Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Kartago till WMS Mikael Grimheden Kristianstads kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Kartago till WMS Mikael Grimheden Kristianstads kommun"— Presentationens avskrift:

1 Från Kartago till WMS Mikael Grimheden Kristianstads kommun
WMS Skånekartan Från Kartago till WMS Mikael Grimheden Kristianstads kommun

2 Disposition Projektet WMS Skånekartan Några grundläggande begrepp
Jämförelse Kartago - WMS Statusrapport, frågor

3 WMS Skånekartan Vision

4 WMS Skånekartan Web Map Service Kartago Webb Tillämpningar

5 WMS Skånekartan Web Map Service 2005 Kartago Webb 2004
Tillämpningar 2006

6 WMS Skånekartan Uppdragsgivare Geodatacenter Skåne
Projektgrupp Representanter för några skånska kommuner Ulf Minör Malmö Anna-Stina Munsin Lund Jonas Andréasson Lund Björn Lahti Helsingborg Jan Elofsson Hässleholm Tobias Lennartsson Kristianstad Mikael Grimheden Kristianstad, projektledare

7 WMS Skånekartan Data från 33 kommuner
Möjlighet att dela värdskap och drift Använda data i valfri webbtillämpning eller desktop-program Använda delar av informationen

8 WMS Skånekartan Mål Utveckla och driftsätta Skånekartan som WMS-tjänst
Visa på eller utveckla minst en teknik för att visa WMS-data i web- eller GIS-miljö

9 WMS Skånekartan Affärsvision Inga undervarianter tillåts.
Tjänsten skall vara renodlad ur produktsynpunkt. Inga undervarianter tillåts.   Basutbud, två basprodukter: a) Skånekartan i färg b) Skånekartan i gråskala för användning som bakgrund vid presentation av andra data Inga möjligheter inom någon av basprodukterna att tända eller släcka individuella kartskikt. Plusutbud, lanseras senare: c) Skånekartan skiktvis uppdelad d) Utökad WFS-tjänst kopplad till innehållet

10 WMS Skånekartan Arbetsmetod
Tillvarata deltagarnas egna intresse och engagemang i ämnet Deltagande kommuner ställer upp med medarbetarnas tid, resor m.m. Deltagande kommuner får använda de metoder, system, applikationer och kunskaper som projektet genererar, i den egna organisationen Rapportering till Geodatacenter Skåne

11 WMS Skånekartan Tidsramar Projektstart april 2005
Arbetet väntas löpa under ett år Ett resultat presenteras före årsskiftet 2005/2006

12 Web Services Specificerat av W3C (World Wide Web Consortium)
Tjänst på Internet Beskriver sig själv Kommunicerar med HTTP och XML Tillhandahåller tjänster och/eller data

13 WMS Web Map Service Standardiserat sätt att tillhandahålla
geografiska data Kombinera geografiska data från olika leverantörer Kan ersätta/minska behovet av importrutiner

14 Tillkomst OGC (Open Geospatial Consortium)
Organisation bestående av stora företag och organisationer i världen Verkar för standardisering av öppna system Främjar geodatatjänster som kan fungera oavsett nätverk, applikation eller plattform Skall underlätta hantering och utbyte av geografisk information Har tagit fram flera webservice-specifikationer, ex. WMS som beskriver hur kartbilder tillhandahålls av server och anropas av klient

15 Användningssätt Dator - Webbläsare - GIS-programvara
- Annan programvara Handdator Mobiltelefon

16 Webbtjänster WMS (Web Map Service) WFS (Web Feature Service)
Kartbilder GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo WFS (Web Feature Service) Data och attribut, vektorformat Framtida webbtjänster - Ruttplanering - Andra GIS-analyser

17 Jämförelse Kartago - WMS
Data Gränssnitt Plattform Tillgänglighet, driftsäkerhet Leverantörsberoende Prestanda Utvecklingsmöjligheter Användningsområden Mångsidighet Standard/applikation

18 Kartago Webb Rasterkartor från raster- och vektordata Enkel webbklient
+ Snabbhet Begränsad funktionalitet Enkla kartjänster Turistkartor, adresskarta, ortofoton

19 WMS-tjänster GeoMedia WebMap WMS Adapter kit Demis ESRI

20 WMS ex. GeoMedia WebMap WMS Adapter
Rasterdata från raster- och vektordata Använder GeoMedias alla datakällor Kan användas för avancerad kartografi (Styled Layer Descriptor) Kartjänster, bakgrundsskartor i desktopprogram Bakgrundskartor, ortofoton

21 WMS Skånekartan Statusrapport Tekniktester Driftsalternativ
Kvalitetssäkring* Behörighetsreglering* Betalsystem* (*Ej del av projektet men kan vara en förutsättning för praktisk användning)

22 Frågor


Ladda ner ppt "Från Kartago till WMS Mikael Grimheden Kristianstads kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser