Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WMS Skånekartan Från Kartago till WMS Mikael Grimheden Kristianstads kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WMS Skånekartan Från Kartago till WMS Mikael Grimheden Kristianstads kommun."— Presentationens avskrift:

1 WMS Skånekartan Från Kartago till WMS Mikael Grimheden Kristianstads kommun

2 Disposition Projektet WMS Skånekartan Några grundläggande begrepp Jämförelse Kartago - WMS Statusrapport, frågor        

3 WMS Skånekartan Vision        

4 Web Map Service Kartago Webb Tillämpningar WMS Skånekartan        

5 Web Map Service 2005 Kartago Webb 2004 Tillämpningar 2006 WMS Skånekartan        

6 Uppdragsgivare Geodatacenter Skåne Projektgrupp Representanter för några skånska kommuner Ulf MinörMalmö Anna-Stina MunsinLund Jonas AndréassonLund Björn LahtiHelsingborg Jan ElofssonHässleholm Tobias LennartssonKristianstad Mikael GrimhedenKristianstad, projektledare        

7 Data från 33 kommuner Möjlighet att dela värdskap och drift Använda data i valfri webbtillämpning eller desktop- program Använda delar av informationen WMS Skånekartan        

8 Mål 1.Utveckla och driftsätta Skånekartan som WMS-tjänst 2.Visa på eller utveckla minst en teknik för att visa WMS-data i web- eller GIS-miljö        

9 WMS Skånekartan Affärsvision Tjänsten skall vara renodlad ur produktsynpunkt. Inga undervarianter tillåts. Basutbud, två basprodukter: a) Skånekartan i färg b) Skånekartan i gråskala för användning som bakgrund vid presentation av andra data Inga möjligheter inom någon av basprodukterna att tända eller släcka individuella kartskikt. Plusutbud, lanseras senare: c) Skånekartan skiktvis uppdelad d) Utökad WFS-tjänst kopplad till innehållet        

10 WMS Skånekartan Arbetsmetod Tillvarata deltagarnas egna intresse och engagemang i ämnet Deltagande kommuner ställer upp med medarbetarnas tid, resor m.m. Deltagande kommuner får använda de metoder, system, applikationer och kunskaper som projektet genererar, i den egna organisationen Rapportering till Geodatacenter Skåne        

11 WMS Skånekartan Tidsramar Projektstart april 2005 Arbetet väntas löpa under ett år Ett resultat presenteras före årsskiftet 2005/2006        

12 Web Services Specificerat av W3C (World Wide Web Consortium) Tjänst på Internet Beskriver sig själv Kommunicerar med HTTP och XML Tillhandahåller tjänster och/eller data        

13 WMS Web Map Service Standardiserat sätt att tillhandahålla geografiska data Kombinera geografiska data från olika leverantörer Kan ersätta/minska behovet av importrutiner        

14 Tillkomst OGC (Open Geospatial Consortium) Organisation bestående av stora företag och organisationer i världen Verkar för standardisering av öppna system Främjar geodatatjänster som kan fungera oavsett nätverk, applikation eller plattform Skall underlätta hantering och utbyte av geografisk information Har tagit fram flera webservice-specifikationer, ex. WMS som beskriver hur kartbilder tillhandahålls av server och anropas av klient        

15 Användningssätt Dator - Webbläsare - GIS-programvara - Annan programvara Handdator Mobiltelefon        

16 Webbtjänster WMS (Web Map Service) –Kartbilder –GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo WFS (Web Feature Service) –Data och attribut, vektorformat Framtida webbtjänster - Ruttplanering - Andra GIS-analyser        

17 Jämförelse Kartago - WMS Data Gränssnitt Plattform Tillgänglighet, driftsäkerhet Leverantörsberoende Prestanda Utvecklingsmöjligheter Användningsområden Mångsidighet Standard/applikation        

18 Kartago Webb Rasterkartor från raster- och vektordata Enkel webbklient +Snabbhet -Begränsad funktionalitet Enkla kartjänster Turistkartor, adresskarta, ortofoton        

19 WMS-tjänster GeoMedia WebMap WMS Adapter kit Demis ESRI …        

20 WMS ex. GeoMedia WebMap WMS Adapter Rasterdata från raster- och vektordata Använder GeoMedias alla datakällor Kan användas för avancerad kartografi (Styled Layer Descriptor) Kartjänster, bakgrundsskartor i desktopprogram Bakgrundskartor, ortofoton        

21 Statusrapport –Tekniktester –Driftsalternativ –Kvalitetssäkring* –Behörighetsreglering* –Betalsystem* (*Ej del av projektet men kan vara en förutsättning för praktisk användning) WMS Skånekartan        

22 Frågor mikael.grimheden@kristianstad.se        


Ladda ner ppt "WMS Skånekartan Från Kartago till WMS Mikael Grimheden Kristianstads kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser