Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från Lantmäteriet, ABT-avtal m.m.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från Lantmäteriet, ABT-avtal m.m."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från Lantmäteriet, ABT-avtal m.m.
MBK-träff i Höganäs Julie Mostert Julie Mostert , Höganäs

2 informationslantmätare
Områdesindelning för informationslantmätare Julie Mostert , Höganäs

3 Lantmäteriet informerar
Samverkansavtal ABT Ny lagringsmiljö för adresser och byggnader LINA Julie Mostert , Höganäs

4 Utvecklingsprogrammet Elips
Effektivisering av Lantmäteriets InformationsförsörjningsProcesS. Lantmäteriets satsning som lägger grunden till framtidens tjänstebaserade geodataförsörjning. Tillsammans med kommuner, näringsliv och myndigheter gör vi geodata mer lättillgängligt och lättanvänt - samtidigt som vi gör hanteringen effektivare.

5 GloBAL – ett delprojekt inom Elips
Projektet ska bl.a: Utveckla ett nytt system (LINA) för kommunerna att registrera byggnads-, adress- och lägenhets-information. Migrera (flytta) information från gamla databaser till nytt grunddatasystem (GDS). Skapa informationsmodeller bl.a. för utbyte av information. Kommunerna registrerar en byggnadsschablon i kartan istället för en punkt. När geometrier levereras/skapas så ersätter det schablonen.

6 Intäkter - Utbetalningar
Samverkansavtal Intäkter - Utbetalningar Intäkter  Milj SEK Ersättningar enligt Ramavtal 2007 och Normalavtal 2007 för ABT, NDRK och DRK fördelas enligt följande ABT max 15% NDRK max 7% DRK max 2% Totalt Max 24% = 64 Milj SEK Max innebär att alla kommuner har 3-3-3 Utbetalt ca 18 % = drygt 48 Milj SEK Julie Mostert , Höganäs

7 ABT-avtal läget Redovisning per informationsslag och samverkansnivå, alla kommuner enligt Normalavtal 2007, utom Motala. Adresser S S S3 – 88 Byggnader S1 – S2 – S3 – 45 Topografi S1 – S2 – S3 – Anm: 14 kommuner har nivå =0

8 ABT-avtal läget Det är 16 kommuner som har nivå , d.v.s högsta möjliga (två nya från ) Det är 115 kommuner som har nivå 2 eller högre för såväl A, B och T, de samverkar på ”hög nivå”. Det är 37 kommuner med nivå 1 eller lägre för samtliga informationsslag, de samverkar på ”låg nivå”. Övriga 137 kommuner har såväl informationsslag med hög som med låg samverkansnivå.

9 ABT Produktionsläget vecka 45, 2009
255 kommuner med fullständig byggnadsredovisning  -  35 kommuner som saknar byggnadsredovisning -  46 tätorter som saknar byggnadsgeometrier Julie Mostert , Höganäs

10

11 Hela riket Status 2009-07-01 ABT-avtal finns med alla 290 kommuner
- 289 kommuner har avtal enligt 2007 års ram- och normalavtal Hela riket Byggnad 127 117 45 20 40 60 80 100 120 140 S1 S2 S3 Antal Hela riket Adress Antal 140 120 100 80 121 60 88 80 40 20 S1 S2 S3 Julie Mostert , Höganäs

12 Skåne ABT-avtal finns med alla 33 kommuner
Alla 33 kommuner har avtal enligt 2007 års ram- och normalavtal 21 kommuner i Skåne har fullständig byggnadsredovisning i GGD Julie Mostert , Höganäs

13 ABT-avtal Adresser Samverkansnivå Julie Mostert , Höganäs

14 ABT-avtal Byggnader Samverkansnivå Julie Mostert , Höganäs

15 ABT-avtal Topografi Samverkansnivå Julie Mostert , Höganäs

16 Uppföljning av ABT-avtalet
Två gånger per år (mars och september) Ändrade rutiner inom Lantmäteriet fr.o.m Uppföljningen utförs numera av BALK-förvaltningen som också informerar kommunerna om brister finns och om behov finns tas åtgärdsplaner fram. Uppföljningen grundar sig på statistik utifrån överenskomna avtalsnivåer, t.ex. finns det bostadsbyggnader utan adress, har alla adresser unika koordinater etc.

17 Ändring av avtalsnivåer
Höjning/sänkning Höjning av nivå – säg till senast 1 okt inför årsskiftet. Kontroller utförs om kommunen uppfyller kraven för den högre nivån. Om inte – vad måste kommunen göra. Sänkning – kommunen uppfyller inte sitt åtagande. Har t.ex. många brister och åtgärdsplan hanteras inte.

18 Byggnadsformulär i LINA

19 Kartstöd i LINA

20 Ortofoto i LINA

21 Adressformulär i LINA

22 Lägenhetsformulär i LINA

23 Vilka kan kommunen vända sig till?
Referensgrupp Informationsmodeller, informationsinnehållet Jan Karlsson, Hässleholm Björn Andersson, Stockholm Anders Karlström, Västerås Lars Lindholm, Haninge Eva Wållberg, Vännäs Rolf Sundberg, Sollefteå

24 Referensgrupp – LINA Niklas Ingerstedt, Arboga Monika Danielsson, Kinda Phebe Eklund, Jönköping Sara Rosengren, Habo Lisa Almung, Sollentuna Carina Sjölin, Båstad EvaBritt Harrby, Västerås


Ladda ner ppt "Aktuellt från Lantmäteriet, ABT-avtal m.m."

Liknande presentationer


Google-annonser