Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WP 4 - Inventering och värdering av befintliga utbildningar inom Teknisk Information Viveca Asproth Ulrica Löfstedt Christina Amcoff Nyström Version 1.0.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WP 4 - Inventering och värdering av befintliga utbildningar inom Teknisk Information Viveca Asproth Ulrica Löfstedt Christina Amcoff Nyström Version 1.0."— Presentationens avskrift:

1 WP 4 - Inventering och värdering av befintliga utbildningar inom Teknisk Information Viveca Asproth Ulrica Löfstedt Christina Amcoff Nyström Version 1.0 http://www.miun.se/Ticprojektet/Forskning/

2 Tillvägagångssätt Inventering av kursutbud och utbildningar: Nationellt: Internet, kurskataloger, Intervjuer, Internationellt: Enkät via mail till styrelsen i INTECOM och internet. Inventering av ”resurser” internationell: Internet Resultat och förslag: Analys, syntes och workshop – reviderad rapport

3 Behov och utbildning inom TI Finns det någon speciell utbildning för ”oss”? -Skiftande bakgrund rörande utbildning -Varierande arbetsuppgifter Vilka behov finns av utbildning inom TI? -Initial grundutbildning -Påbyggnadsutbildning i moduler -Exempel: Mentorskap, kontinuerlig vidareutbildning, nätverksstöd, kunskapsutbyte: konferenser, seminarier, Workshops, tyst kunskap -Systematiskt arbete med kompetensförsörjning

4 Tidigare studier ”Forskning och utveckling inom TI”, ”Krav och kvalitetskrav inom TI ” -Kravställande -Modularisering och strukturering av information -Målgruppsanalys -Språkkunskaper -Avancerad dokumentation – Högre krav på teknisk kompetens -Verktyg, dokumenthantering, produkt och ledningssystem -Sökning -Standarder -Bilder, ljud, VR -Utveckling av arbetsrutiner

5 Tidigare studier forts… ”Kompetens och kompetensutvecklingsbehov inom TI” -Systemnivå -Bristfälliga underlag -Lärande -Sammanhang och kontext -Kompetensförsörjning: Omvärldsbevakning -Nätverk -Tyst kunskap

6 Utbildningsresurser Organisationer/Intresseföreningar inom TI i Sverige Föreningen för Teknisk Information (FTI) -Start 1964 -250 medlemmar -100 företag -FTIs vårmöte – 3 mars 2009: Presentation TIC -http://www.teknikinformatoren.se

7 Utbildningsresurser Organisationer/Intresseföreningar inom TI internationellt TCeurope -Paraplyorganisation -10 länder -Colloquium Stockholm 24 april 2009: Presentation WP 3 TIC Tekom -Största föreningen i Europa -6000 medlemmar -400 företag INTECOM -Europa, Nya Zeeland och Nordamerika -18 januari, 2007 sista uppdatering

8 Utbildningsresurser Organisationer/Intresseföreningar inom TI - internationellt ISTC – Institute of Scientific and Technical Communicators -Störst i Storbritannien STC – Society for Technical Communication -USA -Störst i världen -14000 medlemmar -Startade 1953 -Advancement of the theory and practice of technical communication Sammanfattning ₋Ingen större skillnad jämfört med svenska förhållanden ₋Inriktning och aktiviteter, kurser och material, publikationer

9 Utbildningsresurser Utbildningsanordnare inom TI i Sverige KY-utbildning i Växjö -KY-utbildning till teknikinformatör -45 poäng i Växjö (15 sk. LiA-poäng) -Planerad start hösten 2008 -Sammanlagt fyra intag -Studieform Textdesign 180 hp, Mälardalens högskola -Kandidatexamen i informationsdesign -Utbildning till bland annat Teknikinformatör -Grunder i grafisk formgivning -Vidareutveckling och breddning av en tidigare utbildning – Teknisk- eller naturvetenskaplig redaktör

10 Utbildningsresurser Utbildningsanordnare inom TI i Sverige Kurser/Utbildningar -Teknisk kommunikation (gymnasieutbildning i Kristinehamn samt Sundsvall) -Fackspråk och kommunikation -Teknisk engelska -Professionell teknisk kommunikation -Kommunikation och manualer -Text, bild och form -Engelska för tekniker Tidigare påbyggnadsutbildning till teknikinfomatör -Kurs omfattande 10-15 poäng -Grundläggande teknikerutbildning i botten

11 Utbildningsresurser Utbildningsanordnare inom TI - internationellt Kurser/Utbildningar -Diverse kurser och masterprogram (sid 12) STC – USA -Utbildningsdatabas (8 länder samt delstatsuniversitet) -”undergraduate nivå”, Certifiering, mastersexamen, högre titlar/examen Se bilaga 2

12 Utbildningsresurser Konferenser och övrigt informations- och kunskapsutbyte Yggdrasil i Norge -”Norske dataforening” -Nordens och Norges största konferens för ”brukerupplevelser” -Tröndelag: ”Faggruppen for Brukerdokumentasjon og oversettelse” Technical communication UK (2004) -ISTC -Nottingham 22-24 september, 2009 IPCC – International Professional Communication Conference -IEEE, Hawaii, juli, 2009. Summit 2009 -STCs 56:e konferens, Atlanta USA, maj, 2009.

13 Utbildningsresurser Resurser tillgängliga via Internet MITOPENCOURSEWARE -1800 kurser Föreningar och associationer -Publikationer -Kursmaterial -Konferenser och workshops Bilaga 3

14 Förslag Form på kurs/utbildning. Nivå på utbildning (grundläggande, avancerad, KY-utbildning?) Systemnivå på deltagarna i utbildning (individ-, grupp-, organisationsnivå – vilken typ av utbildning passar på resp. nivå). Marknadsföring/studentrekrytering. Vem (vilken grupp kategori) skall gå utbildningen? Planering

15 Förslag Samverkan i utbildning mellan MIUN – företag m.fl. Vad kan ditt företag bidra med? Organisation? Fördelning i tid och rum? Studier på univ resp på företag? Fördelning teori - praktik? Specialistutbildning eller generalistutbildning? Pedagogisk modell? Annat?

16 TIC-projektet fortsätter… 24 Mars, workshop om utbildning: förslag till kurser, struktur på utbildning, organisation, resurser Arbetspaket 5: Ta fram verktyg för produkt-, tjänste- och kompetensplanläggning Hösten 2009: kurs i XML, kurs i IT för nätverkssamarbete Våren 2010: kurs i multimediaproduktion Aktuellt…


Ladda ner ppt "WP 4 - Inventering och värdering av befintliga utbildningar inom Teknisk Information Viveca Asproth Ulrica Löfstedt Christina Amcoff Nyström Version 1.0."

Liknande presentationer


Google-annonser