Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till kursen Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, IG020G

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till kursen Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, IG020G"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till kursen Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, IG020G
Välkommen till kursen Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, IG020G Föreläsning 4: IT-rätt, fortsättning wikier. Text (ej alla bilder) fritt tillgängligt under Creative Commons BY-SA 3.0

2 Repetition le3 – öppet innehåll
Öppen källkod Freeware Shareware Fri programvara GNU Öppet innehåll Fritt innehåll Copyleft GNU Free Documentation License Creative commons: by sa nd nc Wiki Wikipedia Wikikod Wikipedias grundprinciper Mediawiki Wikimedia:s olika projekt Wikimedia commons Webbpubliceringssystem (en:Web CMS) Wikihotell (en:wiki hosting service)

3 Copyleft-licenser Wikipedia använde GFDL (GNU Free Document License) till sommaren 2009. Sedan dess används cc by-sa 3.0 (Creative Commons Attribution-share alike version 3.0).

4 Wikipedias fem grundprinciper
Verifierbarhet. Fritt och öppet innehåll Wikipedia är enbart ett uppslagsverk. Skriv från neutral synpunkt. Etikett + Det finns inga regler 1 2 3 4 5

5 CMS- vs wiki-kulturen CMS:er i linjeorganisationen Wiki-kulturen
“Ju fler kockar desto sämre soppa” “Ju fler kockar desto bättre soppa” En ansvarig för varje sida. “Ägande” förekommer men betraktas som dåligt beteende. Låg acceptans för klotter och experiment. Klotter betraktas som nybörjares väg in. Dokument publiceras inte förrän de är färdiga Dokument blir aldrig färdiga. Beslut tas efter möten Wikiprocessen är beslutsprocessen Ideella organisationer styrs demokratiskt, företag genom förankringprocesser Koncensusstyre, meriokrati. Alla handläggare förväntas hjälpa till. Få gör det mesta av jobbet. Detaljstyrd behörighet. Öppen, eller stor grupp behöriga. På MIUN st

6 Laborationsuppgift: Skriv Wikipediaartiklar om kursens ämne
Förberedelse: Läs sv.wikipedia.org -> Deltagarportalen -> Nybörjarkurs. Bläddra runt så att du hittar bland policies, riktlinjer, kategorier, wikimedias övriga wikier, ordlista, mallar mm. Skapa ett konto på som börjar på Ö1. (Förkortning för Mittuniversitet 2011.) Exempel: Om ditt MIUN-konto är abcd1101 blir ditt wikipedkakonto Ö1abcd Var alltid inloggad när du gör kursens uppgifter. Använd inte kontot för privata Wikipediaredigeringar. Lägg ut kontonamnet på kursens projektsida: Skapa en användarsida. Den ska innehålla wikikod, t.ex. fet stil, kursiv stil, rubrik, en interwikilänk, samt en fotnot. Skriv på den sidan vad du har gjort på var under denna labb, och ev egna reflektioner – som en enkel labbrapport. Redigera minst två befintliga artiklar på sv.wikipedia.org om centrala begrepp som kursen handlar om. Se kursens slajdshows eller projektsidan för tips på ämnen. En av artiklarna ska vara en som en kurskamrat också har redigerat – se kursens projektsida. Lägg in 2-5 meningar, minst 2 källor, interwikilänkar och ev kategorier om det behövs. Översätt t.ex. från enwp. Lägg till sidan på din bevakningssida så att du ser mallar och ändringar. Återgärda alla mallar. Tips på fler källor: datatermgruppen.se, books.google.com, scholar.google.com, biblioteket, bib.miun.se, de källor som finns på kursens webbplats.

7 Laborationsuppgift: Skriv Wikipediaartiklar om kursens ämne
Lägg in en bild i en artikel, t.ex. som du hittat på commons.wikimedia.org, på en.wikipedia.org eller de.wikipedia.org. Välj minst två av följande lite mer tekniska fördjupningsuppgifter om öppet innehåll: Lägg in en tabell i en Wikipediartikel lägg in en mall, t.ex. en navigationsmall, en faktaruta eller en kvalitetsmall ,i en wikipediaartikel, Skapa en ny artikel, t.ex. om ett ämne som har en röd länk i en befintlig artikel elelr bland tipsen på ämnen. Obs! Den måste vara relevant, och ha källor. Den får inte ha karaktär av reklam. Isåfall raderas den. På den raderas får du göra en ny artikel eller välja en annan uppgift. Alla kvalitetsmallar som andra lägger in ska vara åtgärdade. Ladda upp en eget foto eller en videofilm på commons under öppen licens, och använd den gärna i en wikipediaartikel. För över ett foto, ett dokument eller en videofilm som är under öppen licens, t.ex. ett mycket gammalt foto, från annan sajt (t.ex. något bildarkiv) till Wikimedia commons. Ange lämplig licensform. Lägg gärna in den i en artikel. Om den raderas pga plagiat måste du Bidra till fototävlingen Wiki loves monuments Modifiera wikistreetmaps lite, Skapa en egen liten wiki på wikia.com, Geopositionera artiklar om orter (t.ex. genom att lägga in mallen coord), Delta i omröstningar på Wikipedia om raderingar eller utvalda artiklar, Bidra till en.wikipedia.org, eller annan wiki på wikimedia.org, med mera. Mål: Hit bör du ha nått under labbens handledda fyra timmar.

8 Laborationsuppgift: Skriv Wikipediaartiklar om kursens ämne
Forsätt under kursens gång att åtgärda mallar och sådant kursens lärare och andra användare påpekar på sidans diskussionssida i den text du har bidragit till i olika artiklar, och att bidra till fler artiklar, gärna sådant som kurskamrater har skrivit. När kursen är slut får inga mallar finnas oåtgärade i ”din” text. Fortsätt under kursens gång att redigera fler artiklar. När kursen är slut ska du ska ha gjort bidrag till Minst en artikel kopplad till Ulf föreläsning (om smartphones, Android och appar), Minst en om Olles föreläsning (om open innovation), Minst en om Roberts föreläsning (om öppen källkodsutveckling) Minst en om mina föreläsningar (om IT-juridik, IT-säkerhet, mm). Glöm inte att logga in. Glöm inte att redovisa på din användarsida, och att lägga till på din bevakningslista.

9 Kursuppläggning Ulf Jennehag Magnus Eriksson
Fö 1: Kursintroduktion. Introduktion till mobila operativsystem, smartphones, Android och appar. (Magnus definierar begrepp.) Magnus Eriksson Fö 2: Immaterialrätt: patent, IP-avtal, upphovsrätt, designskydd, verkshöjd. (Ulf berättar om egna erfarenheter av patentsökning.) Fö 3: Öppet innehåll: wikier, creative commons licenser, gpdl  Lab 1: Öppet innehåll och wikipublicering Fö 4: IT-juridik: PUL, BBS-lagen, lagen om elektronisk kommunikation, offentlighetsprincipen, FRA-lagen, Ipred Robert Olofsson, gästföreläsare från Nordic Peak För 5-6: Öppen källkod: Licenser, utvecklingsverktyg och samarbetsformer 

10 Kursinnehåll (forts.) Olle Nilsson Magnus Eriksson
Fö 7-9: Open Innovation: grundläggande principer, samarbetsformer, typfall. Samhällsvetenskapliga aspekter.  Magnus Eriksson Fö 10-12: IT-säkerhet: Lösenord, certifikat, policier, malware, säkerhet i trådlösa nätverk och vid molntjänster, riskanalys Lab 2: Lösenord Lab 3: Nätverkssäkerhet Fö 13: Repetition, återkoppling på redovisningsuppgifter.

11 Vilka lagar kan man som systemutvecklare eller systemadministratör komma i kontakt med?

12 PUL (Personuppgiftslagen)
Förbjuder att man upprättar databaser och register med info om människor utan tillstånd, eller att man samkör register och registrerar mer än man behöver. Lagen gäller även arbetsgivare. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.

13 Offentlighetsprincipen
De flesta myndighetsdokument, t.ex. mejlkonversation med omvärden, är offentliga handlingar och ska arkivekas och kunna begäras ut. Gällen även statliga verk, universitet, kommunal verksamhet, landstingsverksamhet, mm.

14 ”BBS-lagen” BBS (Boulletinge board system) var en föregångare till Internets mejlsystem, diskussionforum och filakriv, som började spridas i slutet på 80-talet. BBS:er baserades på modemuppkoppling mellan användare och BBS-server, och mellan BBS-servrar i olika länder. ”BBS-lagen”  kräver att den som är ansvarig för forumet raderar upphovsrättsskyddat material och censurerar annat olämpligt material ur offentliga nätforum, hemsidors gästböcker, bloggar och liknande. Den berör inte arbetsgivares intranät, men gratisservrar.

15 LEK (lagen om elektronisk kommunikation)
LEK (lagen om elektronisk kommunikation) handlar om skyldigheter som operatör/leverantör av allmänna kommunikationstjänter mot betalning har. Lagen förbjuder avlyssning, kräver tystnadsplikt, radering av loggar, mm. Tillsynsmyndighet är post- och telestyrelsen. Den gäller inte arbetsgivare som inte är teleoperatör gentemot sina anställda, men ofta får anställda skriva under avtal om tystnadsplikt, mm, och vissa företag har liknande interna överenskommelser om att arbetsledare måste ha okej från personalavdelningen eller facket innan man kollar upp en anställds förehavanden på nätet. 

16 FRA-lagen FRA-lagen – försvarets radioanstallt får lagra och analysera trafikdata (metadata såsom adressinformation om mejl och annat, men inte själva trafikinnehållet) för att spana efter yttre hot på nätet. Baseras på EU:s datalagringsdirektiv från 2005 om datalagring, trafikanalys och övervakning. Abonnentinformation ska lagras i mellan 6 månader och 2 år. Motsägs dessa av annan svensk lagstiftning? Är det tekniskt realistiskt?

17 IPRED-lagen IPRED –lagen (Intellectual Property Rights Enforcement Directive, eller Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område) – upphovsman kan via domstol begära att nätleverantör ska lämna ut uppgiftrer om IP-adress och abonnemang.

18 Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Anbudsförfarande krävs vid kommunal, landstingsägd och statliga inköp, i synnerhet vid inköp över kr (år 2011). Tillsynsmyndighet är Konkurrensverket.

19 Viktiga begrepp IT-rätt Lagen om elektronisk kommunikation (LEK)
Post- och telestyrelsen (PTS) BBS-lagen Personuppgiftslagen (PUL) Datainspektionen Datalagringsdirektivet FRA-lagen Försvarets radioanstalt Offentlighets- och sekretesslagen Lagen om offentlig upphandling Ipred-lagen


Ladda ner ppt "Välkommen till kursen Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, IG020G"

Liknande presentationer


Google-annonser