Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När och var blir något ett behov? Annelie Ekelin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När och var blir något ett behov? Annelie Ekelin"— Presentationens avskrift:

1 När och var blir något ett behov? Annelie Ekelin Annelie.ekelin@lnu.se

2 Vad är behov? Behovens typologi: – Generiska, universella behov – Omedelbara behov – Inflytelserika behov – Upptäckta/förbisedda behov

3 Maslows behovstrappa

4 Vad gör behovsdriven utveckling? Efterfrågestyrd utveckling börjar med antagandet att ett behov är något som existerar och att behovet utgör en drivkraft för utveckling Frikopplat från ett subjekt Frikopplat från kontext och historia

5 Behovsstabilisering Autenticeringsprocessen - när etableras ett behov som “upplevt och accepterat som autentiskt och därmed också universellt och relevant oavsett kontextuell tillhörighet?

6 Kan behov designas? Behovsidentifiering  för att matcha behov och service (för vem, i vilket syfte och varför?) Omedelbarhet  Behov som färskvara ( för vem, i vilket syfte och varför?) Experimentvillighet  För att hitta ”genuina” behov (för vem, i vilket syfte och varför? ) Planerad ”kravfångst”  för att systematisera och prioritera behov (för vem, i vilket syfte och varför?)

7 Alla behoven på en och samma gång? Hur kan man vikta olika behov? (för vem, i vilket syfte och varför?) Vad innebär en nyanserad och empatisk förståelse för olika aspekter av upplevda behov? (för vem, i vilket syfte och varför?)

8 Betydelseändring Allmänhetens krav ges betydelse som ”aktör” i ett nätverk av mänskliga och tekniska aktörer Förändring av organisationskultur från att informera, interagera och utföra transaktioner gentemot att dela Från artefakt-fokus till flöde-fokus

9 Medkonstruktörer – 1? Allmänheten formulerar sina behov utifrån upplevd erfarenhet …men också utifrån givna ”mallar” för hur ett behov förväntas beskrivas (user stories)

10 Medkonstruktörer-2? Personalen som medkonstruktörer ( har utifrån tidigare erfarenheter utvecklat situationsbaserade arbetsmetoder för att hantera uttalade behov, vetskap om hur man kan kombinera olika kravprofiler, baserat på tidigare interaktioner med differentierade målgrupper)

11 Medkonstruktörer – 3? Artefakterna (On-line formulär, strategidokument, fördefinierade kravspecifikationer, instruktioner, prioriteringsscheman etc. Informationssystem, appar

12 Medkonstruktörer - 4? Intressegrupper (lobbyister) Opinionsbildande med syfte att påverka matchningen behov-service

13 Medkonstruktörer – 5? Kulturella koder Våra allmänna kulturella föreställningar om vad som kan erkännas som ett behov i förhållande till att det upplevs nytt och outforskat i ett redan känt kravlandskap

14 Medkonstruktörer -6? Politiker/partier Med syfte att profilera sig och sitt parti, att påverka matchningen av behov och service, att vinna politiska strider genom att hävda tolkningsföreträde när det gäller artikulering och viktning av behov

15 Framtida behov? Skillnaden mellan design-för-användning / design för framtida bruk - vad händer om framtida behov fokuserades mer aktivt i stället för "befintliga" behov tidigt i design processen?

16 Kan vi övertalas att uttrycka ett behov? Manipulation Human factors/ human actors Rimmar illa med medveten/drivande medborgare?


Ladda ner ppt "När och var blir något ett behov? Annelie Ekelin"

Liknande presentationer


Google-annonser