Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att studera vid mittuniversitetet läsåret 2013–14

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att studera vid mittuniversitetet läsåret 2013–14"— Presentationens avskrift:

1 Att studera vid mittuniversitetet läsåret 2013–14

2 Vi förverkligar framtidsdrömmar
… forma framtidens skola … hitta bättre tekniska lösningar … få utveckla nya sportprodukter … bidra till bra nyhetsrapportering Vi är det goda avstampet – miljön som gör det möjligt för studenter och forskare att nå sina mål och drömmar Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

3 Mittuniversitetet erbjuder
Ett spännande utbildningsutbud med flera unika utbildningar Bra möjligheter till praktik och andra arbetslivsnära inslag i studierna Stort utbud av utbildningar på distans Möjlighet till utlandsstudier Goda och nära kontakter mellan lärare och studenter En forskningsnära studiemiljö Närhet till ett rikt och aktivt kultur-, fritids- och nöjesliv Bostadsgaranti På Mittuniversitetet kan du välja bland breda utbildningsprogram, korta yrkesinriktade utbildningar och ett stort utbud av kurser. Många av utbildningarna ges på distans och många kurser sker helt över internet. Studierna är flexibla, man har nära till sina lärare och man har möjlighet att få en aktiv och rolig fritid. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

4 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
studenter 1 000 anställda 550 kurser 45 utbildningsprogram 35 magister/master Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

5 Mitt i Sverige med trevliga campus
Östersund Härnösand Sundsvall Vid campus Härnösand finns ca av Mittuniversitetets studenter (varav många läser på distans med träffar på campus). Här är det nära till föreläsningar på campus, puben och fritidsaktiviteterna! Campus Sundsvall ligger en kort promenad från centrum. Åkroken - campus hjärta - är byggd som en liten stad med gränder och torg, broar och bryggor, gamla och nya hus. I tidningen Studentlivs ranking av Sveriges studentkommuner har Sundsvall legat i topp under de sex år granskningen har gjorts (etta 2005, 2004, 2002 och 2000, två 2003 och 2001). Ungefär av Mittuniversitetets studenter finns i Sundsvall. Östersund är inte bara vacker på sommaren utan är en otrolig vinterstad. Det är nära till Åre, så många som är skidintresserade väljer att plugga här. Här pluggar ungefär av Mittuniversitetets studenter. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

6 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
Kommunikationer Fotograf: Industrifotografen AB Med Tåg Stockholm - Härnösand Tåg till Sundsvall sedan buss, åktid ca 4 tim 30 min Tåg hela vägen, åktid ca 4 tim 12 min Stockholm - Sundsvall Åktid ca: 3 tim 20 min Stockholm - Östersund Åktid ca: 5 tim 30 min Med Flyg Stockholm - Härnösand/Sundsvall Flygtid ca: 50 min Stockholm - Örnsköldsvik Flygtid ca : 1 tim Flygtid ca : 1tim 5 min Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

7 Studenternas fördelning mellan campusorterna
Totalt ca studenter Härnösand ca 1 700 Sundsvall ca 3 000 Östersund ca 3 000 Resten läser nätburna kurser utan träffar på campus. Fördelningen är baserad på antalet studenter läsåret 2011/12. I antalet studenter på campus ingår dels de som läser ordninarie utbildningar på campus och de som läser på distans med träffar på campus. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

8 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
Studenter varifrån? Nybörjarstudenter på Mittuniversitetet 15% av Mittuniversitetets nya studenter kommer från Jämtland och Västernorrland. Mittuniversitetet rekryterar många studenter från Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Gävleborg. 5% 10% 4% 21% 13% Bilden visar alla nya studenter (högskolenybörjare) som började läsa på Mittuniversitetet läsåret 11/12. Siffrorna visar var studenten var folkbokförd när hon/han sökte. Totalt antal nybörjare var (föregående läsår var det ), av dessa kom 15% från Mittuniversitetets region De 15% procenten från egna regionen är samma andel som föregående år men en rejäl minskning jämfört med läsåren i början av 2000-talet (exv 42% läsåret 02/03 och 35% läsåret 03/04 men 29% 04/05). Mittuniversitetets riksrekryterande karaktär är tydlig. Utbudet av distanskurser och nätbaserade kurser spelar sannolikt en stor roll för denna utveckling. 10% Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

9 Forskningens profilering
Skogen som resurs Industriell informationsteknologi och digitala tjänster Hälsa, idrott och sportteknologi Turism och upplevelser FSCN STC NVC – Nationellt vintersportcentrum ETOUR Mittuniversitetets forskning kan delas in i tre övergripande grupperingar. Inom den första gruppen återfinns profilerade forskningsområden präglade av akademisk excellens och nära anknytning till omgivande samhälle. Den andra gruppen rymmer forskningsområden som uppvisar en god akademisk kvalitet med stor potential. Den tredje gruppen omfattar ämnesforskning och forskning av vitalt intresse för grundutbildningens vetenskapliga anknytning. 1) Profilerade forskningsområden Inom detta område finns fyra forskningsområden, till varje område finns en centrumbildning anknuten, som utgör både arena för samverkan och spjutspets i respektive område. De fyra profilerade forskningsområdena är: Skogen som resurs (centrumbildning FSCN – Fibre Science and Communication Network) Industriell informationsteknologi och digitala tjänster (centrumbildning STC–Sencible Tings that Communicate) Hälsa, idrott och sportteknologi (centrumbildning NVC– Nationellt vintersportcentrum) Turism och upplevelser (centrumbildning ETOUR – European Tourism Research Institute) Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

10 Andra centrala forskningsområden
Entreprenörskap och företagsutveckling Bank, försäkring, pension Medier och kommunikation Lärande, bildning och kulturarv Kris och risk Ämnesforskning bland annat forskning med anknytning till stora och viktiga grundutbildningsområden 2) Andra centrala forskningsområden Ytterligare fem forskningsområden, där olika ämnen samverkar, är centrala. Till ett par av dessa finns också centrumbildningar knutna. Till Kris och Risk finns exempelvis Risk and Crisis Research Centre. 3) Ämnesforskning Inom Mittuniversitetet bedrivs forskning inom alla vetenskapsområden. Det ger en stor bredd av forskningsprojekt och en hög kompetens bland lärosätets forskare. Det är bland annat forskning med anknytning till stora och viktiga grundutbildningsområden. Genom att de flesta forskare även undervisar, får studenter på grundnivå och avancerad nivå en naturlig inblick i och koppling till den forskning Mittuniversitetet bedriver inom det aktuella ämnet. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

11 Engagemang och tillgänglighet
Dina lärare känner igen dig Lätt att lära känna andra studenter Du har nära till allt! Eftersom Mittuniversitetet är uppdelad på tre olika campusorter, så betyder det att alla studenter inte är på en och samma plats. Det blir lättare att lära känna lärare och man känner en närhet eftersom man då inte blir anonym. Dina lärare känner igen dig. Det är också lätt att lära känna andra studenter och du känner dig snabbt hemma, oavsett vilket campus du väljer. Du har nära till centrum, studentbostäderna och utelivet. Dessutom har du alltid nära till bad och natur! Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

12 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
Bostadsgaranti Du är garanterad bostad på alla tre campus Korridor Dubblett Egen lägenhet Korridor Dubblett Egen lägenhet I Härnösand, Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig som studerar på heltid bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på respektive kommuns webbplats. Du kan bo i egen lägenhet, dela med någon annan eller bo i korridor. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

13 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
Utbildning och idrott Skiduniversitetet Alpint Längd Skidskytte Mittuniversitetet har utbildningar vid Campus Östersund som man kan kombinera med elitidrott vid skiduniversitetet: alpint, längd, skidskytte Skiduniversitetet som bedrivs i samarbete med Svenska skidförbundet, Svenska Skidskytteförbundet och Jämtland/Härjedalens skidförbund. Det finns tränare för alpin- och längdåkning samt för skidskytte. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

14 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
Högskolepoäng/hp 1 heltidsstudieår = 60 högskolepoäng/hp 1 termins heltidsstudier = 30 högskolepoäng/hp Kandidatexamen, 3 år = 3 x 60 = högskolepoäng/hp Men 1 veckas heltidsstudier motsvaras inte automatiskt av 1,5 högskolepoäng Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

15 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
Utbildningsområden Humaniora Konstnärligt område Samhällsvetenskap Naturvetenskap och teknik Lärarutbildning Vård- och hälsovetenskap Mittuniversitetet erbjuder kurser och program inom naturvetenskap och teknik, IT, vård och lärarutbildning, samhällsvetenskap och ekonomi. Det finns även humanistiska ämnen som språk och historia. Skulle det vara så att du inte har rätt behörighet så erbjuder Mittuniversitetet dej att läsa behörighetsgivande utbildning/basår. Plugga kan du göra på heltid, deltid, sommar eller på distans. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

16 Populära utbildningar
Lärarutbildning (förskollärare) Kriminologutbildning Journalistutbildning Grafisk design och kommunikation Psykologutbildning Sjuksköterskeutbildning Socionomutbildning Webbutveckling På Mittuniversitetet finns det många populära utbildningar. Till exempel finns det: lärarutbildning (inriktning förskollärare populärast), idrottsvetenskap, journalistutbildning (liksom även bildjournalistik), grafisk design och kommunikation, psykologutbildning, mobila applikationer och nätverkstjänster för android, sjuksköterskeutbildning och socionomutbildning. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

17 Behörighetsgivande utbildning
Basår 60 hp Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

18 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
1/2 Humaniora Kurser Arkiv- och informationsvetenskap Engelska Historia Litteraturvetenskap Religionsvetenskap Spanska Svenska språket Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

19 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
2/2 Humaniora Magisterutbildning med inriktning mot ITD engelska studier, 60 hp historia, 60 hp Magisterutbildning i litteraturvetenskap, 60 hp svenska språket, 60 hp Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

20 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
1/9 Samhällsvetenskap Kurser Bild Företagsekonomi Informatik Juridik Kulturgeografi Medie- och kommunikationsvetenskap Nationalekonomi Pedagogik Psykologi Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

21 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
2/9 Samhällsvetenskap Kurser forts. Samhällskunskap Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Samhällsvetenskap Turismvetenskap Övrigt område Genusvetenskap Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

22 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
3/9 Samhällsvetenskap Programområden Beteendevetarutbildningar Ekonomutbildningar Medieutbildningar Psykologutbildning Samhällsvetarutbildningar Socionomutbildning Turismutbildningar Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

23 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
4/9 Samhällsvetenskap Beteendevetenskap D Beteendevetenskapligt program, 180 hp Kriminologprogram, 180 hp Ekonomutbildning Ekonomprogram, 180 hp Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

24 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
5/9 Samhällsvetenskap Medieutbildningar Bildjournalistik, 180 hp Informations- och PR-programmet, 180 hp Journalistprogrammet, 180 hp Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

25 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
6/9 Samhällsvetenskap Samhällsvetarutbildningar Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp Risk- och krishanteringsprogrammet, 180 hp D Samhällsvetarprogrammet, 180 hp Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

26 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
7/9 Samhällsvetenskap Psykolog- och socionomutbildningar Psykologprogram, 300 hp Socionomutbildning, 210 hp Turismutbildningar Outdoor and adventure management, 120 hp Turismprogrammet, 180 hp Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

27 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
8/9 Samhällsvetenskap Magister-, master- och påbyggnadsutbildningar D Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp Magister i företagsekonomi: redovisning och revision, 60 hp Magisterprogram i företagsekonomi: marknadsföring och management, 60 hp Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker, 60 hp Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

28 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
9/9 Samhällsvetenskap Magister-, master- och påbyggnadsutbildningar, forts Magisterprogram i sociologi, 60 hp Magisterprogram i statsvetenskap, 60 hp Magister i turismvetenskap, 60 hp Master i turism, 120 hp Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

29 Naturvetenskap och teknik
1/8 Naturvetenskap och teknik Kurser Biologi Byggnadsteknik Datateknik Datavetenskap Elektronik Elektroteknik Energiteknik Fysik Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

30 Naturvetenskap och teknik
2/8 Naturvetenskap och teknik Kurser forts. Grafisk teknik Kemi Kvalitetsteknik Ljudproduktion Maskinteknik Matematik Miljöteknik Miljövetenskap Konstnärligt område Industridesign Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

31 Naturvetenskap och teknik
3/8 Naturvetenskap och teknik Programområden Civilingenjörsutbildningar Ingenjörsutbildningar IT- och datautbildningar Konstnärliga utbildningar Miljö- & naturvetenskapliga utbildningar Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

32 Teknik och naturvetenskap
4/8 Teknik och naturvetenskap KTH- samarbete civing Civilingenjörs- utbildningar Datateknik, 300 hp Elektroniksystem, 300 hp Teknisk design, 300 hp Industriell ekonomi, 300 hp Samarbete Stockholms universitet civing Inför de sista två åren väljer du inriktning. Antingen avslutar du utbildningen hos oss, eller på KTH, där du har platsgaranti. Samarbetet med KTH ger dig fler inriktningar att välja på. Samarbetet med Stockholms universitet gäller det sista året på utbildningen i industriell ekonomi där man kan välja att avsluta sin utbildning vid Miun eller i Stockholm. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

33 Teknik och naturvetenskap
5/8 Teknik och naturvetenskap Ingenjörsutbildningar D Byggingenjör – Hållbart byggande, 180 hp Ekoingenjör, 180 hp D Elkraftingenjör, 180 hp Energiingenjör, 180 hp Sportteknologi – innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser, 180 hp Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

34 Teknik och naturvetenskap
6/8 Teknik och naturvetenskap IT- och datautbildningar Datateknik, 180 hp ITD Informatik med inriktning systemutveckling,180 hp Mobila applikationer och nätverkstjänster för Android, 120 hp D Nätverksdrift, 120 hp ITD Programvaruteknik, 120 hp ITD Webbutveckling, 120 hp Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på Distans och ITD står för IT-Distans och betyder att utbildningen ges helt utan träffar. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

35 Teknik och naturvetenskap
7/8 Teknik och naturvetenskap Konstnärlig utbildning Grafisk design och kommunikation, 180 hp Industridesign, 180 hp D Musik- och ljuddesign, 120 hp Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Miljö- och naturvetenskaplig utbildning Biomedicinsk analytiker, 180 hp Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp D Ekoteknik,180 hp Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

36 teknik och Naturvetenskap
8/8 teknik och Naturvetenskap Magister-, master och påbyggnadsutbildningar D Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap, 60 hp Internationellt masterprogram i bildjournalistik, 120 hp Internationellt masterprogram i datateknik, 120 hp Internationellt masterprogram i Design för alla, 120 hp Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion, 120 hp Internationellt masterprogram i Förpackningsdesign och kommunikation, 120 hp Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

37 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
1/2 Lärarutbildningar D Förskollärare, 210 hp D Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp D Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp D Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

38 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
2/2 Lärarutbildning Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot D Professionsutveckling, 60 hp Masterprogram i pedagogik med inriktning mot D Profession och forskning, 120 hp Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

39 Vård- OCH HÄLSOVETENSKAP
1/3 Vård- OCH HÄLSOVETENSKAP Kurser Folkhälsovetenskap Idrottsvetenskap Kriminologi Medicinsk vetenskap Omvårdnad Rehabiliteringsvetenskap Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

40 Vård- OCH HÄLSOVETENSKAP
2/3 Vård- OCH HÄLSOVETENSKAP Program Idrottsvetenskapligt program, 180 hp D Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

41 Vård- OCH HÄLSOVETENSKAP
3/3 Vård- OCH HÄLSOVETENSKAP Magister-, master- och påbyggnadsutbildningar Barnmorskeprogram, 90 hp D Magisterprogram – Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp D Magisterprogram i idrottsvetenskap – Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp ITD Magisterutbildning i hälsovetenskap, 60 hp ITD Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp Specialistutbildning, ambulanssjuksköterska, 60 hp Specialistutbildning, anestesisjuksköterska, 60 hp D Specialistutbildning, barnsjuksköterska, 60 hp D Specialistutbildning, distriktssjuksköterska, 75 hp Specialistutbildning, intensivvårdssjuksköterska, 60 hp Specialistutbildning, operationssjuksköterska, 60 hp D Specialistutbildning, psykiatrisjuksköterska, 60 hp ITD Specialistutbildning, vård av äldre, 60 hp Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

42 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
EXAMEN Yrkesexamen Generell examen på grundnivå Högskoleexamen Kandidatexamen Generell examen på avancerad nivå Magisterexamen Masterexamen Forskarexamen Licentiatexamen Doktorsexamen En yrkesexamen får du när det du läst leder till ett bestämt yrke. Då kan du läsa allt mellan 60 till 330 högskolepoäng. Mittuniversitetet har rätt att utfärda följande yrkesexamina på grundnivå: högskoleingenjör, sjuksköterska, lärare och socionom. På avancerad nivå utfärdas följande examina: civilingenjör, lärare, psykolog och specialistsjuksköterska. Generella examina utfärdas både på grundnivå och på avancerad nivå. På grundnivån kan man studera till en högskoleexamen som omfattar 120 hp eller en kandidatexamen som omfattar 180 hp (varav 90 hp ska vara fördjupade studier inom ett huvudområde). På avancerad nivå kan man studera till Magisterexamen som omfattar 60 hp (varav minst 30 hp ska vara inom huvudområdet) eller Masterexamen som omfattar 120 hp (varav minst 60 hp ska vara inom huvudområdet). Båda dessa examina kräver att man har en kandidatexamen eller en yrkesexamen omfattande 180 hp eller motsvarande sedan tidigare. Efter studier på grundnivå och avancerad nivå kan man gå vidare till forskarutbildning. Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

43 Studera vid Mittuniversitetet 2013/14
Program Basår/Behörighetsgivande utbildning Beteendevetarutbildningar Civilingenjörsutbildningar Ekonomutbildningar Idrottsutbildning Ingenjörsutbildningar IT- och datautbildningar Konstnärliga utbildningar Lärarutbildningar Medieutbildningar Miljö- och natur- vetenskapliga utbildningar Psykologutbildning Samhällsvetarutbildningar Socionomutbildning Språk och humaniora Turismutbildningar Vård- och hälsovetenskapliga utbildningar Studera vid Mittuniversitetet 2013/14

44 Upptäck dina möjligheter
Studera vid Mittuniversitetet 2013/14


Ladda ner ppt "Att studera vid mittuniversitetet läsåret 2013–14"

Liknande presentationer


Google-annonser