Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Gunnar Wettergren1 Planering och budget Gunnar Wettergren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Gunnar Wettergren1 Planering och budget Gunnar Wettergren"— Presentationens avskrift:

1 © Gunnar Wettergren1 Planering och budget Gunnar Wettergren gunnarw@dsv.su.se

2 © Gunnar Wettergren2 Agenda Dagens föreläsning Projektplanen Planeringsprocessen Dela upp projektet Budget Budgetmetoder Kostnadsestimering Osäkerhet

3 © Gunnar Wettergren3 Planer och planering

4 © Gunnar Wettergren4 Planera eller inte planera det är frågan

5 © Gunnar Wettergren5 Två extrema ståndpunkter “Ready, Fire, Aim” “Paralysis by Analysis”

6 © Gunnar Wettergren6 Planeringsprocessen PL första steg Förstå vilka förväntningar som organisationen har på projektet Identifiera vilka seniora chefer som har ett stort intresse i projektet Avgör om något i projektet skiljer sig från det vanliga Första möte med intressenter Resultat: Förstått projektets ram Chefer förstår sitt ansvar

7 © Gunnar Wettergren7 Projektplanen PP primära uppgift är att fungera som en karta för PL med en väg från start till mål PP är livslinjen i projektet Levande dokument som måste uppdateras

8 © Gunnar Wettergren8 Olika typer av planer Master plan Projekt action plan Work breakdown structure Linear responsibility chart Olika planer visare projektet från olika vinklar

9 © Gunnar Wettergren9 Huvudplanen Overview Beskrivning av projektet Vad som skall levereras Milstenar Förväntat värde för kunden (Till för seniora chefer) Mål Detaljerad beskrivning av vad projektet skall leverera Projektets mission

10 © Gunnar Wettergren10 Huvudplanen forts. Angreppssätt Tekniska och ledarskap Relation till andra projekt Avvikelser från standard Kontrakt Överenskommelser med klienten och tredjeparts leverantörer mm Rapporter Tekniskakrav Datum för genomgångar/checks

11 © Gunnar Wettergren11 Huvudplanen forts. Tidplaner Summering av tidplaner och milstenar Resursbehov Uppskattade kostnader Fastakostnader Personal Specialistkunskapskrav Träning Legala aspekter

12 © Gunnar Wettergren12 Huvudplanen avslutad Utvärderingsmetoder Procedurer och standarder Procedurer för övervakning, uppsamling och lagring av data gällande projektet Potentiella problem Lista troliga problem

13 © Gunnar Wettergren13 Skapa en arbetsplan Aktiviteter identifierade och arrangerade (WBS) Typ och kvantitet av de resurser som krävs för varje aktivitet identifierade Förgående aktiviteter och tidsåtgång uppskattade för alla aktiviteter Milstenar identifierade Vem som skall göra vad allokerat för alla aktiviteter

14 © Gunnar Wettergren14 Skapa en arbetsplan För att kunna göra detta måste vi: Bryta ner arbetet Uppskatta resursbehov Tid Personalkostnader HW/SW

15 © Gunnar Wettergren15 WBS – Work breakdown structure (identifiera aktiviteter) Den primärar anledningen till en WBS är att säkerställa att alla aktiviteter är identifierade och planerade Dela upp aktiviteter i mindre delar kan göras av projektmedlemmar Använd ett nivå system, nivå1, 2 etc.

16 © Gunnar Wettergren16 Example of WBS

17 © Gunnar Wettergren17 Uppskattningsmetoder Algoritmer Experter Analogier Top-down Bottom-up

18 © Gunnar Wettergren18 Exempel

19 © Gunnar Wettergren19 Linear responsibility chart Beskriver vem som är ansvarig för vad Grafisk representation Viktigt att komma ihåg så att rätt människor kan kontaktas vid problem etc.

20 © Gunnar Wettergren20 Linear resp. chart

21 © Gunnar Wettergren21 Interface mapping

22 © Gunnar Wettergren22 Budget

23 © Gunnar Wettergren23 Budgetera projektet En budget är en plan för att allokera organisationens resurser till projektaktiviteter Uppskatta resursbehov, hur mycket man behöver och när Budgeten knyter projektet till organisationens mål Budgeten kan användas av chefer för att övervaka och styra projekt

24 © Gunnar Wettergren24 Hur skapar men en budget Problemet är att vi inte kan säga “samma som förra året + 10%” eftersom projektet är unikt Vi kan använda liknande projekt som mall Glöm inte fasta- och indirektakostnader

25 © Gunnar Wettergren25 Top-down budget Höga chefer sätter övergripande total budget PL jobb är att se till att pengarna räcker. “Skattkiste metoden”

26 © Gunnar Wettergren26 +/- of Top-down budget + Total kostnad kan uppskattas snabbt Små aktiviteter måste inte uppskattas - Baserat på det faktum att höga chefer vet vad dem gör

27 © Gunnar Wettergren27 Bottom-up budget WBS identifierar aktiviteter Sedan estimeras dessa och summan blir budgeten

28 © Gunnar Wettergren28 +/- of Bottom-up budget + Mer korrekt är top-down Leder till högra moral och acceptans - Tar längre tid att genomföra

29 © Gunnar Wettergren29 Budgetproblem Ingen av dessa kan användas uteslutande utan PL måste nästan alltid mixa Chefer tveksamma att släppa på pengarna då detta är deras primära kontrollmekanism Topdown menas att budgeten sätts av personer som inte är involverade i projektet

30 © Gunnar Wettergren30 Budgetosäkerhet

31 © Gunnar Wettergren31 Uppskattning och osäkerhet

32 © Gunnar Wettergren32 Anledningar till förändringar i projekt Uppskattningsfel Ny kunskap Ny order!

33 © Gunnar Wettergren33 Frågor


Ladda ner ppt "© Gunnar Wettergren1 Planering och budget Gunnar Wettergren"

Liknande presentationer


Google-annonser