Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett prioriterat nät för gods Annelie Nylander Trafikverket, medlem av godskorridorens styrelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett prioriterat nät för gods Annelie Nylander Trafikverket, medlem av godskorridorens styrelse."— Presentationens avskrift:

1 Ett prioriterat nät för gods Annelie Nylander Trafikverket, medlem av godskorridorens styrelse

2 Bakgrund till förordningen Avregleringen för godstransporter på järnväg har gjort det möjligt för nya operatörer att få tillgång till järnvägsnätet Avregleringen har gått långsamt och transporterna har inte blivit tillräckligt effektiva för marknaden För att optimera nyttjandet av järnvägen och tillförlitligheten vill man förstärka samarbetet mellan infrastrukturförvaltarna

3 Beslut av EU kommissionen Förordningen trädde i kraft 9 november 2010. Den korridor som omfattar Sverige har sträckan Oslo- Stockholm–Malmö-Köpenhamn-Hamburg-Innsbruck- Verona-Palermo. Syftet med godskorridorerna är att underlätta rörlighet för varor genom Europa och stärka näringslivets konkurrenskraft. Senast den 9 november 2015 ska godskorridor 3 vara klar för trafik.

4 Kommissionens förslag till sträckor

5 Sträckor, terminaler och hamnar Bestämda svenska noder Stockholm Malmö Möjliga sträckor Stockholm – Västerås/Katrineholm – Hallsberg Katrineholm – Norrköping – Mjölby Hallsberg – Falköping/Mjölby – Nässjö – Malmö Terminaler/rangerbangårdar: Möjliga Hamnar/Terminaler men ej i korridoren Helsingborg Trelleborg Göteborg ……….. Om sträckan från Oslo kommer gå via Kornsjö eller Charlottenberg bestäms efter avslutande av marknadsstudien Malmö Hallsberg Örebro Göteborg Trelleborg Helsingborg

6 Ledning och styrning av korridoren Constit ute Supervises Monitor (Art 20) consult (Art 10) Provide information and answer capacity request (Art 15) Constitute

7 Dokumentationsstrukturen i korridororganisationen Informationsdokument - Art. 18 - uppdateras regelbundet Implementeringsplan Investeringsplan - Art. 9(1) - Senast 6 månader innan korridoren är i drift - uppdateras regelbundet enligt Art.9(2) Transportmarknads studie - Art. 9(1b) + 9(3) - uppdat regelb. Art.9(3) - Art. 9(1d) + 11(1) - regelbunden uppdatering– Art.11(1) Korridorbeskrivning - Art. 9(1a) Tjänstekvalitet/utförande - Art. 9(1c) Uppföljning av punktlighet - Art. 19(2) -Årligen Nöjd kundundersökning - Art. 19(3) - Årligen Utdrag ur järnvägs näts beskrivning Art. 18(a) Terminal beskrivningar - Art. 18(b) Processbeskrivningar - Art. 18(c) - conc. Art. 13,14,15,16,17 Åtgärdslista - Art. 9(1e) - koncent av impl Art. 12-19 Förteckning över projekt - Art. 11(1a) Utbyggnadsplan - Art. 11(1b) Kapacitetsförvaltning - Art. 11(1c) Hänvisningar till bidrag från EU - Art. 11(1d)

8 8 Management Board Chair: Tommy Jonsson (Trafikverket) Vice-Chair: Stefano Castro (RFI) Coordination Group Lead: Sophie Ismaer (DB Netz AG) Advisory Groups (TAG, RAG) First meeting May 2013 Subgroup TMS Lead: Mikaela Vetter (DB Netz AG) Subgroup TMS Lead: Mikaela Vetter (DB Netz AG) Decided June 2013 OSS/ Capacity Management OSS/ Capacity Management Traffic Management Infrastructure Inter- operability Inter- operability Lead: Hans Wolf Kick-Off: 11.10.12 Lead: DB Netz Started spring 2013 Lead: RFI Start: 1st half 2013 Lead: ÖBB Infraktruktur AG Start december 2013 Executive Board Chair: Hans-Christian Wolter (Trafikstyrelsen) Vice-Chair: Thomas Steiger (BMVIT) The IMs signed an agreement on the establishment of the MB at CEO level, which entered into force on 30th August 2012 Must-Structure Can-Structure

9 Styrande organ - Styrelse Styrelsen består av företrädare för infrastrukturförvaltare Utarbeta en implementeringsplan som ska finnas på plats senast 6 månader innan korridoren tas i bruk. Se över och besluta om investeringsplan som ska läggas fram för beslut av direktionen. Samråda med de sökande. Samordna banarbetsplaner på lång och kort sikt. Utse och inrätta One-Stop-Shop (OSS). Bestämma hur många förplanerade tåglägen som OSS, ska förfoga över. Inrätta gemensamma regler för operativ trafikledning, samt anta riktlinjer för störningar Ta fram gemensamma mål för punktligheten. Ta fram ett informationsdokument för korridoren som ska ha ett visst innehåll specificerat i förordningen. Främja en samsyn av kvalitetskrav för de tåg som körs i korridoren. Inrätta två rådgivande grupper

10 One-Stop-Shop (OSS) Ska vara ett gemensamt organ som har skapats eller utsetts av styrelsen för varje korridor. Alla ansökningar om gränsöverskridande godstrafik ska lämnas till OSS som också kapacitetsfördelar den gränsöverskridande trafiken enligt de förplanerade tåglägen som ska upprättas i varje korridor. Antalet förplanerade tåglägen bestäms utifrån en gemensam marknadsundersökning och ska spegla behovet av gränsöverskridande trafik. Antalet kan variera från sträcka till sträcka. Utöver det ska kapacitet reserveras som tåglägen i den innevarande tågplanen för att tillgodose en "spottmarknad" och ändringar i den befintliga trafiken. Det är dessa förplanerade tåglägen som förordningen slår fast att OSS funktionen ska kapacitetsfördela. I praktiken innebär detta två kapacitetsfördelare på samma infrastruktur.

11 Rådgivande grupper Styrelsen ska inrätta två rådgivande grupper, en för terminaler och en för järnvägsföretag. De har möjlighet att ge synpunkter på de förslag som kan få konsekvenser för dessa företag. Grupperna kan även lämna synpunkter på eget initiativ, som styrelsen ska ta hänsyn till. Den ena gruppen består av förvaltare och ägare av terminaler i eller i närhet av godskorridoren. Det kan vara ägare av till exempel industrispår, terminaler och hamnar. Den andra gruppen består av järnvägsföretag som är intresserade av att använda korridoren.

12 Trafikverkets interna arbete Styrelsen Tommy Jonsson, ordförande Annelie Nylander, suppleant Sekretariat Roberto Bauducco, koordinering/projektledning inom Trafikverket och inom korridorsamarbetet Robin Edlund, trafikstyrning samt kvalitets- och leveransuppföljning Hans Wolf, kapacitet (OSS-frågor) Ylva Regnström Stegarås, projektledning IT Kristina Gustafsson, Infrastruktur Mats Åkerfeldt, Transportmarknadsstudien Helena Morin, ERTMS


Ladda ner ppt "Ett prioriterat nät för gods Annelie Nylander Trafikverket, medlem av godskorridorens styrelse."

Liknande presentationer


Google-annonser