Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hearing 26 nov Stockholm Moderator: Roberto Vacchi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hearing 26 nov Stockholm Moderator: Roberto Vacchi"— Presentationens avskrift:

1 Hearing 26 nov Stockholm Moderator: Roberto Vacchi
Syfte: Att få synpunkter på hur strategins viktigaste områden ska omsättas i handling och förverkligas. 13.00 Inledning Tillsammans för Nollvisionen Claes Tingvall /Jesper Christensen 13.10 Mc och moped fakta Johan Strandroth Arbetet med den gemensamma strategin för mc och moped Jörgen Persson/ Örjan Ellström 14.00 Grund- och vidareutbildning ? Roger Johansson Var står Vägverket i räckesfrågan idag? Är gruset på vägen ett stort problem? 14.30 Kaffe 15.00 McRF ett gott exempel Per Johansson Hur minskar vi hastighetsöverträdelserna ? Alla Hur ökar vi andelen motorcyklar med ABS? Hur minskar vi antalet trimmade mopeder? Hur ökar vi hjälmanvändningen hos mopedister? 16.30 Avslutning

2 Gemensam strategi för ökad mc- och mopedsäkerhet
Effektmål Ett trafiksäkert mc- och mopedåkande. Projektmål Till 1 mars 2010 ta fram en gemensam strategi för ökad mc- och mopedsäkerhet. Strategin ska visa på hur antalet omkomna ska minskas med 50% och allvarligt skadade med 25% till 2020.

3 3 Olycksutveckling mc och moped Antal omkomna i trafiken under de senaste tolv månaderna aug 2009

4 4 Olycksutveckling mc och moped Antal svårt skadade i trafiken under de senaste tolv månaderna aug 2009 Jan 97 - aug 09

5 Svårt skadade sjukvård (PAR)

6 Den totala antalet omkomna och svårt skadade mopedister har ökat.
Antal personskador per mopedklass Omkomna och svårt skadade mopedister (källa: polisrapporterade trafikolyckor) Den totala antalet omkomna och svårt skadade mopedister har ökat.

7 7 Antal omkomna och svårt skadade barn (0-17år) per trafikantkategori och år

8 Moped, Hjälmanvändning - Ålder 72 omkomna 2000-2006
Två tredjedelar av de som använt hjälm i åldern -17 år har tappat hjälmen.

9 Alkohol och droger 81 omkomna 2000-2008
Alkohol och droger 81 omkomna I gruppen år omkommer fler mopedförare alkoholpåverkade än nyktra.

10 Moped, Trimning - Ålder 67 dödsolyckor 2000-2006
I åldergruppen -17 år omkom nästan hälften på konstaterat trimmade mopeder.

11 Riskminskning kontra ålder mc-ägare
Kommentar: En del av minskningen av olycksrisken på mc kan bero på ett åldrande mc-kollektiv.

12 Klassfördelning 203 omkomna mc-förare (källa: djupstudier av dödsolyckor) Supersport, Custom och Offroad utgör de största grupperna i dödsolyckor.

13 MC, OLYCKSTYP Antalet dödade 2004-2007, 217 motorcyklister
Nästan hälften av alla omkomna mc-förare dog i singelolyckor.

14 Mc, KROCKOBJEKT 2004-2007, andelen dödade, 78 singelolyckor
I singelolyckor omkom 19 stycken motorcyklister i kollision med räcke varav 5 i kollision med mitträcke

15 Mc, Korsningsrelaterade olyckor
, 93 mc-olyckor Avsvängande Korsande kurs Bil Mc Bil Mc 34 % 43 % Mc Bil 23 % I 4 av 10 korsningsolyckor har mc-föraren kört mer än 30 km/h över skyltad hastighet.

16 Mc, BEDÖMD HASTIGHET 2004-2007, andelen dödade, 200 motorcyklister
Okänt, 18 % Skyltad, 40 % Mycket över, 32 % Skyltad = max 10 km/h över skyltad hasighet Över = km/h över skyltad hastighet Mycket över = mer än 30 km/h över skyltad hastighet Över, 25 % Endast 4 av 10 omkomna mc-förare har bedömts köra inom tillåten hastighetsgräns.

17 Mc, HASTIGHETSÖVERSKRIDNING klasser
, 63 olyckor mycket över skyltad hastighet 6 av 10 mc-förare som körde mycket över skyltad hastighet körde Supersport.

18 Alkohol- och drogpåverkade, 1 %
Mc, ALKOHOL och DROGER , andelen dödade, 200 motorcyklister Okänt, 1 % Alkohol- och drogpåverkade, 1 % Drogpåverkade, 3 % Övriga olyckor, 78 % Alkoholpåverkade, 17 % I 11 olyckor av 200 har mc-föraren varit påverkad av andra droger än alkohol. Var femte motorcyklist omkom i en alkohol- eller drogrelaterad olycka.

19 Mc, HJÄLMANVÄNDNING 2004-2007, andelen dödade, 200 motorcyklister
Okänt, 5 % Saknat hjälm, 8 % Rätt använd hjälm, 76 % Tappat hjälm, 12 % 8 av 10 dödade mc-förare som ej använt hjälm var alkohol-påverkade. Var femte omkommen motorcyklist saknade eller tappade hjälmen.

20 Mc, KÖRKORTSFÖRVÄRV 2004-2007, andelen dödade, 200 mc-förare
Okänt, 9 % Tagit, 50 % A-körkort saknas, 23 % * Fram tom 1975 fick man A-behörighet utan att avlägga särskilt prov när man tog B-körkort. Fått, 19 % Var fjärde omkommen mc-förare saknade A-körkort.

21 Mc, KÖRKORTSFÖRVÄRV kontra TRAFIKARBETE
, andelen dödade, mc-förare Antalet omkomna mc-förare som fått A-körkort är klart underrepresenterade.

22 Gemensam mc- och mopedstrategi
Arbetsutkast 1.0 Nuvarande avgränsning: Tvåhjuliga mc och mopeder på väg

23 Organisation Arbetsgrupp: SMC, Sveriges MotorCyklister
TS, Transportstyrelsen McRF, Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund RPS, Rikspolisstyrelsen NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande TFF, Trafikförsäkringsföreningen Vägverket (SKL och kommuner) Styrgrupp: SMC, Transportstyrelsen, McRF, RPS ,Vägverket Referensgrupper: GNS (Gruppen för Nationell Samverkan) Arbetsmiljöverket, Folksam, NTF, Näringsdepartementet, RPS, SKL, Toyota Sweden AB Transportstyrelsen , Vägverket Mc- och mopedrådet Folksam , SMC, NTF, CMS , RPS, FMCK , Vägverket, Försäkringsförbundet , VTI , McRF, MHF Transportstyrelsen, SVEMO, SMR, STR

24 Strategi för att lyckas!
Huvudstrategin för säker mc/mopedtrafik är att systemutformarna ska vidta åtgärder som stödjer förarna i att undvika krascher Det viktigaste bidraget är att införa ABS på alla motorcyklar och eliminera trim på mopeder. Mc och mopedsäkerhet skall vara en naturlig del i trafiksäkerhetsarbetet Uppnås genom tydlig koppling till etappmålsarbetet och tydliggjort förhållningssätt till Nollvisionen. Mc och mopedsäkerhet skall bygga på fakta och vetenskaplig grund Uppnås genom att viktiga kriterier som leder mot målet utifrån känd kunskap är definierade. Forskning /utvecklingsbehov lyfts fram och beslutas där internationell samverkan beaktas. Aktörer fokuserar och bidrar systematiskt enskilt och/eller tillsammans Aktörer bidrar genom att sätta egna mål för den verksamhet som påverkar indikatorerna och följer upp målen årligen enligt etappmålsarbetet. Kontinuitet och ständiga förbättringar Uppnås genom årlig översyn/uppdatering av strategi och handlingsplan i alla dess delar utifrån utfall av skador och aktörers genomförda aktiviteter.

25 Hur skall det hänga ihop?
Målstyrning TS-arbete Mät- och analysplan Mätning och analys Resultat- konferenser Mc- och mopedstrategi Förslag till av kriterier Effekt- beräkningar av kriterier Kriterier mc/moped Aktörsmål/ mått Uppföljning Modell för säker vägtrafik Kriterier för mc/moped i modellen Avvikelse- hantering, mha djupstudier Åtgärder

26 På gång inom ”körkortsområdet”
Körkort(AM) Moped klass I Förarbevis Moped klass II 1 oktober 2009 Riskutbildning mc 1 november 2009 Tredje körkortsdirektivet / Körkortsutredningen Författningar klara senast den 19 januari 2011 Bestämmelserna tillämpas fr.o.m. den 19 januari 2013

27 Till departementet lämnade förslag
Skjutsning Cykelbanor mm

28 Olycksreducerande effekt av ABS i alla olyckor
ALLA olyckor med personskador 38% ALLA svåra och dödliga olyckor 48%

29 Olycksreducerande effekt, ABS i korsningsrelaterade olyckor
Alla korsningsrelaterade olyckor med personskador 43% Alla svåra och dödliga korsningsrelaterade olyckor 71%

30 Viktiga områden – motorcyklar
Arbetsutkast Indikatorer Potential Nuläge Målnivå Effekt Låsningsfria bromsar 21 30% 98% 15 Hastighetsanpassning, statliga vägar minst 11 ? 80% minst 6 Hastighetsanpassning, kommunala gator minst 4 Minst 3 Rätt använd hjälm 4 - Heltäckande skyddsutrustning 3 Nykterhet 8 Säkra korsningar, kommunalt vägnätet 50% 2 Säkra korsningar, statligt vägnät Göra befintliga vägräcken mc-vänliga 5 0% Synbarhet/uppmärksamhet 6 Övriga indikatorer Total (antal sparade liv) 79 31 Korrigerat för dubbelräkning (faktor 0,6) 47 Mål -50% omkomna motorcyklister år 2020 (ant sparade liv) 27

31 Viktiga områden – moped
Arbetsutkast Indikatorer Potential Nuläge Målnivå Effekt Otrimmade mopeder 3 25%? 80%? 2 Mopeder utan tekniska brister 4 20%? Rätt använd hjälm ? - Nykterhet Säkra korsningar, kommunalt vägnät 50% 1,5 Övriga indikatorer 2,5 Total (antal sparade liv) 19,5 9 Korrigerat för dubbelräkning (faktor 0,6) 12 Mål -50% omkomna motorcyklister år 2020 (ant sparade liv) 7

32 Mätplan etappmålsarbetet: Indikatorer på trafiksäkerhetsutvecklingen
32 Mätplan etappmålsarbetet: Indikatorer på trafiksäkerhetsutvecklingen 1. Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät (mc och moped) 2. Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät (mc och moped) 3. Nyktra förare (mc och moped) 4. Bältesanvändning 5. Hjälmanvändning (hjälm mc och moped, ev skyddsutr. mc) 6. Säkra fordon (ABS mc, otrimmade mopeder) 7. Säkra tunga fordon 8. Säkra statliga vägar (mc och moped) 9. Säkra kommunala gator – GCM-passager (moped II) 10. Säkra kommunala gator – korsningar (mc och moped) 11. Snabb och adekvat räddning (Alla) 12. Utvilade förare 13. Hög värdering av trafiksäkerhet (Alla) Arbetsutkast

33 Handlingsplan forskning, utveckling och demonstration
Prio 1 ? Ansvarig Vad innebär en bra vidareutbildning på mc? Synbarhet mc/moped (fordon,förare och eller väg) Stödsystem (ISA, TC osv) Vad är en 5-stjärnig användare, fordon, väg Sidoområde, Mc-vänligt räcke? Övrigt: Nollvisionssträckor mc? (Demo) Kontroll av ABS-systems bestående effekt 2012?? Medicinska krav Kollektivkörfält mc/moped, effekt Utvärdering av ålderskrav mc och moped (AM) Framtida moped och mc-utveckling - studie Arbetsexempel !

34 Hur kan vår organisation bidra?
De i arbetsgruppen ingående organisationerna bör visa vägen Alla organisationer kan bidra enligt etappmålsarbetet!

35 Aktuellt just nu: Handlingsplaner/Guidelines för hastighet, ABS, trim och hjälm 9-punktsprogrammet stäms av med SMC OH-serier mc och moped olyckor/ utveckling, på vv.se Utvecklande av strategidokument 1.0 tom febr 2010 Utvecklande av egna målsättningar

36 Grund- och vidareutbildning

37 Motorcykelsäkerhet – litteraturstudie & metaanalys (TÖI, 2003)
Mc-OLA Motorcykelsäkerhet – litteraturstudie & metaanalys (TÖI, 2003) Utbildning – effekt på olyckor

38 Mc-OLA Räcken

39

40 Drift och underhåll av vägar

41 BRISTER VÄGBANA 2004-2007, 200 dödade motorcyklister
I 4 % av dödsolyckorna har själva vägbanan bedömts haft brister av avgörande betydelse.

42 Mc-OLA Kaffe!

43 McRF

44 HUR? minskar vi hastighetsöverträdelserna?
ökar vi andelen motorcyklar med ABS? minskar vi antalet trimmade mopeder? ökar vi hjälmanvändningen hos mopedister? ?

45 Tack! Ytterligare åtgärdsförslag sänds till therese.höök@vv.se
OH-serien kommer att finnas på


Ladda ner ppt "Hearing 26 nov Stockholm Moderator: Roberto Vacchi"

Liknande presentationer


Google-annonser