Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför är Jönköping så bra?. Måttet avser kvinnor i åldrarna 50 år och över som sluten-vårdats med huvud-diagnos för fraktur i höft, knä, ländkot-pelare,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför är Jönköping så bra?. Måttet avser kvinnor i åldrarna 50 år och över som sluten-vårdats med huvud-diagnos för fraktur i höft, knä, ländkot-pelare,"— Presentationens avskrift:

1 Varför är Jönköping så bra?

2 Måttet avser kvinnor i åldrarna 50 år och över som sluten-vårdats med huvud-diagnos för fraktur i höft, knä, ländkot-pelare, bäcken, bröstkotpelare, handled eller axel. Täljare: Kvinnor 50 år och över som för första gången slutenvårdats för ovanstående diagnoser och som fick osteoporos- förebyggande läkemedels-behandling någon gång under perioden 6-12 månader efter slutenvård. Nämnare: Kvinnor 50 år och över som för första gången vårdats inom slutenvården för ovanstående diagnoser. Korrigeringar för åldersfördelningen i landstingen har gjorts. Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort. Källa: Socialstyrelsen, Läkemedelsregistret och Patientregistret. Målet är att ca 70% bör behandlas Kommentar: Diskuterades vid höstmötet. Vår uppgift att i förekommande fall identifiera patientgruppen. Primärvården har att ta ställning till behandling. Underbehandling orsak; Kompetens? Ekonomi? Indikatorn bör ligga under primärvården. Tillsagt ÖJ 2012. M Bergeling/2012

3 ”The free arts” Botticelli Att gå från att prata och planera till att agera sig in i ett nytt görande

4 Förut och Nu Dominerande element Sjukdomar Vård Doktor och sköterska Specialisering Sjukhus Episodisk behandling Standardisering Patienter behöver tålamod Produktion Den nya vården Stödjer prevention Team Integrerad behandling Nätverk Snabbare återkoppling Individuell Samverkan på distans Proaktiva patienter Kvalitet och Ny syn på säkerhet Patientpartnerskap Drivkrafter Utveckling av ny kunskap Demografi Epidemiologi Teknologi Robotisering Kostnader Patient medvetenhet Sociala Nätverk Komplexa system

5

6 Den tysta HS revolutionen - det individuella perspektivet Genetiska testIndividuell hälso screening Nya hjälpmedel

7 Livli – an app helping elderly with their prevention activities My friendsMy friends video Result Activities Self assessments

8 There is no roof, no walls only the measured floor

9 Carpe diem How can we support? Toa Payoh Polyclinic

10 Modet att förstå världen på nya sätt Behovet av att känna sig uppskattad, vara en del av och vara behövd hela livet Behovet av att låta sig må bra och trivas med det man gör, på sina egna villkor Glädjen över att vara aktivt deltagande och medskapare Vikten att kunna kontrollera sig själv och sitt liv Våga göra nya saker Leva hela livet Bjursell, Hultman

11 Ett sätt att se på Lärande Lärandet är sammansatt och involverar hela människan Lärandet är en förkroppsligad förståelseprocess av tankar, erfarenheter, och känslor Lärandet innebär en förändring som stöds med hjälp av reflexion och dialog

12 BMJ 6 Oct 2012 The balance of power in health systems needs to be shifted so that people are enabled to live the life that they want rather than having to fit in with professional and commercial views says Nigel Crisp Our right and responsibilities to health as citizens could be rewritten…..

13

14 “[Health professionals] and patients are part of the same system.” LJ Henderson NEJM, 1936 Lawrence J. Henderson

15

16 Bättre resultat för patienter (population) 21014 23011 150001 23010 28010 42011 22010 41012 61010 57010 28012 61011 53011 13010 22011 63010 62013 21001 27011 25011 62010 62011 13012 11002 12010 53013 25010 99999 2520151050 Medel: 19% Bättre system- resultat Alla Bättre professionelll utveckling Källa: Paul Batalden Mikrosystem

17

18 Förbättringar för dem vi är till för ger roligare arbete och en god hushållning! VÄGGUIDE för arbetslag som vill utveckla kunskap om mikrosystemet i det dagliga arbetet Vi utgår från kundernas/ patienternas behov 1.Bäst för kunden 2.Bemötande 3.Tillgänglighet Att ta sig från vår värld till kundens perspektiv 1. Det är det sammanlagda resultatet som räknas 2. Tillförlitliga arbetssätt som ger bästa möjliga resultat varje gång 3. Behovsstyrt arbetssätt – förutsättning för takt 4. Rätt från mig: Ta tag i problem, åtgärda fel, uppmärksamma återkommande problem, ovanliga fel och kvalitetsmissar. Ge snabb feedback för ökad kvalitet Ständiga förbättringar – att jobba smartare Mikrosystemen – multiprofessionella team med dem vi är till för i centrum Lära oss att upptäcka slöseri Några olika former av slöseri: Göra mer än vad som skapar värde Omständliga arbetssätt Onödiga förflyttningar av patient och personal Besök och möten som inte har nödvändiga uppgifter på plats Väntetid Möten med fel deltagare Åtgärdsplaner och aktiviteter på normal variation eller på enstaka händelser

19 Mesosystem Microsystem Macrosystem Frontline Nursing Units Nursing Divisions Nursing Services Example System Levels Source: Henriks, Bojestig, Jonkoping CC Sweden

20 Partnerskap med patient och närstående i utvecklingsarbete Processorienterat arbetssätt – kartläggning av patientens väg Mäta för att leda och mättavlor Lärandekoncept Systemkarta och systemsyn Hur går vi tillväga H U RH U R SKL:s modell för faktabaserad vård

21 Patientcentrerad processkartläggning – koloncancer, RCC sydöst 2012-10-03 Förebyggande av hälsoproblem

22 Forskningssubjektens identitet skyddas Data för allmänt beskådande eller för revision Data används endast av de som är inblandade i förändringsarbetet Hur konfidentiella är insamlade data Hypoteser, statistiska tester (t- test, F-test, chi två), p-värden Inget fokus på förändringarStyrdiagram över tid Bestämmande av om en förändring är en förbättring Ett stort testInga testerSekventiella tester Test-strategi Bestämda hypoteserInga hypoteserFlexibel hypotes, förändringar samtidigt som vi lär Hypotesens flexibilitet “Enbart de data som hör till “caset” Ha med 100% tillgäng-liga, relevanta data “Enbart tillräckliga” data, små små urval i följd Urval Designa för att ta bort biasMätning och justera för att minska bias Bias som finns som konsekvens acccepteras Bias Blindtest eller kontrollerade tester Ingen test, utvärdera nuvarande prestationer Synliga tester Metod: Hur synliga tester är Ny kunskapJämförelser, val, försäkran, en sporre för att förändra Förbättring av vård Mål ForskningRedovisning/ bedömningFörbättring Aspekt

23 A collaboration between working and thinking, search and research, improvement and doing – an Eco system for improved moments Research Research on QI QI/ Researc h on QI Quality Improve- ment Clinical & Managerial Innovation & Adaptation QIC – our learning framework Adapted from The Ethics of Using QI Methods to Improve Health Care Quality and Safety. A Hastings Center Special Report, July-August, 2006. Jönköping Academy Futurum Qulturum Microsystem

24 Sandro Botticelli: The birth of Venus at the Uffizi Gallery, Florence


Ladda ner ppt "Varför är Jönköping så bra?. Måttet avser kvinnor i åldrarna 50 år och över som sluten-vårdats med huvud-diagnos för fraktur i höft, knä, ländkot-pelare,"

Liknande presentationer


Google-annonser