Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idag Grundläggande krav på vc att avsätta minst 10 tim/1500 listade och år av medicinsk kompetens för gemensamt utvecklingsarbete. Motsvarar 2 900 timmar/år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idag Grundläggande krav på vc att avsätta minst 10 tim/1500 listade och år av medicinsk kompetens för gemensamt utvecklingsarbete. Motsvarar 2 900 timmar/år."— Presentationens avskrift:

1 Idag Grundläggande krav på vc att avsätta minst 10 tim/1500 listade och år av medicinsk kompetens för gemensamt utvecklingsarbete. Motsvarar 2 900 timmar/år. Därutöver ges särskild ersättning för vc som åtar sig ett utökat ansvar med uppdrag som beräknas kräva > 20 tim/år. Schablonersättning med 640 kr/tim för läkare och 400 kr/tim för övrig personal. Även restid ersätts enligt schablon. Gemensamma utvecklingsuppdrag

2 Nackdelar Ingen samordning och prioritering av uppdrag där primärvården förväntas delta. Svårt för vårdcentralerna att planera verksamheten när personal har tillfälliga uppdrag på annat håll. Gemensamma utvecklingsuppdrag

3 Förslag Ta bort kravet och ersättningen för varje vc att avsätta tid för gemensamt utvecklingsarbete. Inrätta ”utvecklingsuppdragstjänster” 20-50% 1 år i taget. Möjliggör för intresserade allmänläkare att under en period kunna lägga tid på olika övergripande utvecklingsuppdrag vid sidan av det kliniska arbetet. Organisatorisk tillhörighet på ledningsstaben, lokalmässig placering på Närsjukvårdens FoU-enhet.

4 Gemensamma utvecklingsuppdrag Alla gemensamma utvecklingsuppdrag kommer inte att kunna bemannas av personerna på de nya tjänsterna. Därför behålls den särskilda ersättningen för vc som avsätter personaltid för gemensamma utvecklingsuppdrag. Ersättningsnivåer och krav på omfattning ses över.


Ladda ner ppt "Idag Grundläggande krav på vc att avsätta minst 10 tim/1500 listade och år av medicinsk kompetens för gemensamt utvecklingsarbete. Motsvarar 2 900 timmar/år."

Liknande presentationer


Google-annonser