Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 DET BLIR SOM VI TÄNKER… Hur tänker du om framtiden på landsbygden? Pilotkommuner för serviceutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 DET BLIR SOM VI TÄNKER… Hur tänker du om framtiden på landsbygden? Pilotkommuner för serviceutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret DET BLIR SOM VI TÄNKER… Hur tänker du om framtiden på landsbygden? Pilotkommuner för serviceutveckling – Ambassadörskap

2 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret

3

4 Vision Möjligheternas Örnsköldsvik En hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka.

5 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Politiken har sagt… Landsbygdsfrågorna ska behandlas som en tillväxtfråga En landsbygdsstrategi ska utarbetas En utveckling av landsbygden och att landsbygden och centrum hänger samman Landsbygdspolitisk satsning med 1 Mkr per år under fyra år Fyra serviceorter Bjästa, Bredbyn, Björna, Husum

6 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Vad finns då för riktade insatser för landsbygden i dag? Byskötselpeng Hemsändningsbidrag Företagsstöd LEADER projekt Bygdeavgiftsmedel Hållbart resande Vindkraftsbonus ISSI projekt Bredband

7 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Byskötselpeng Byutvecklingsgrupper/föreningar Röjnings-och uppsnyggningsarbeten Tätortsnära landsbygd, glesbygd och skärgård Max 5000 kronor/år och sökande

8 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Hemsändningsbidrag 2 km från butik Gäller året runt boende Olika färdmedel 200 kronor/hemsändning/vecka Kunden betalar 30 kronor 50% bidrag från Lst 2011– kronor brutto

9 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Företagsstöd Företagslotsen= en väg in Näringslivsenheten på tillväxtavdelningen leder arbetet Våra kamrater är näringslivsorganisationerna

10 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret LEADER LEADER Höga Kusten Programperiod kronor per år

11 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen beslutande organ Kommunen remissorgan – kronor/år Främja näringsliv och service

12 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Besöksnäringen Satsning turistchef Destinationsnav Västernorrland ”Visit Örnsköldsvik”

13 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Vindkraft ÖP inriktningsbeslut 12 områden Totalt 400 verk enl plan Pågår bygg av Vindin 30 verk Vindbonus

14 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Bredband > 95 % har tillgång till bredband Fibernät i de större tätorterna Fibernät till Ulvön byggt 2010 Ökade krav – behov av bättre bredband för framför allt landsbygd och mindre orter Nya medel från Länsstyrelsen behövs för fortsatt utbyggnad

15 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret ISSI-Projekt Projekt med Vinnova, Lst, Kommunförbund- avslutas 2012 Inriktat mot e-tjänstutveckling i samspel mellan medborgare, förvaltning och företag Målet är att underlätta för individer o företag att hitta uppdaterad o samordnad information

16 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Hållbart resande Hållbar vardagspendling i mobilitet i Örnsköldsviksregionen Arbets/fritidsresor Tjänsteresor Kollektivtrafiken Aktiv transport Pendlarparkeringar m m m

17 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Organisationskiss för Landsbygdsutveckling Landsbygdsgrupp 3 Politiker 4 kommunbygderåd 1 LRF 2 Företagare, Näringslivsutvecklare Turistchef, Bjästa tillväxtnätverk Företag Föreningar Husum tillväxtnätverk Företag Föreningar Björna tillväxtnätverk Företag Föreningar Bredbyn tillväxtnätverk Företag Föreningar Kommunbygderåd Repr från serviceorter o servicepunkter

18 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Kommunbygderåd KBR Bildades tal föreningar Respresenterar alla serviceorter med omland Viktig samverkanspart i utvecklingsarbetet Sorterar under Länsbygderådet, Hela Sverige ska leva Initiativtagare till projektet Bygd & Stad i balans

19 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Projekt Bygd och stad i balans Två projektansökningar Tillväxtverket 2, 3 Mkr (varav 700 tkr 600 tkr Lst) Länsstyrelsen 3,6 Mkr

20 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Tillväxtverket- syfte Utveckla servicegraden offentlig o kommersiell service Skapa system för att närma stad och landsbygd Ökad attraktivitet Stärka företagsamheten

21 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Tillväxtverket- mål Utveckla offentlig och kommersiell service Skapa 8-10 servicepunkter runt serviceorterna Samarbete ex med besöksnäringen Utarbeta metodkoncept med nya inriktningar Projekttid t o m okt 2013

22 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Tillväxtverket- aktiviteter Kartläggning Utveckla serviceorter och servicepunkter Användarvänlig IT Workshops, seminarier Goda värdskapet Kommunikation- marknadsföring Omvärldsbevakning

23 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Länsstyrelsen syfte o mål Skapa en org samverkansmodell för landsbygdsutveckling Effektivare kommunikation bl a genom samåkningslösningar o distansoberoende teknik Förbättra attityderna Boende Integration Beslutas i sommar T o m juni 2014

24 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Kartläggning Webenkät svarande Fokusgrupper – handplockade grupper på de fyra serviceorterna Nuläge  Tydlig bild av behoven  Jämförelse i senare skede

25 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Enkät 2011 – Vad är viktigast för boende på landsbygd ? 1.Mobiltelefon- täckning 2.Bra vägar 3.Skola i närheten 4.Barnomsorg - Bredband Enkät 2011 – Vad saknas mest för boende på landsbygd? 1.Bra vägar 2.Kollektivtrafik 3.Mobiltelefon- täckning 4.Bredband

26 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Enkät 2011 – Vad saknas mest för företagare på landsbygd? 1.Mobiltelefon- täckning 2.Bredband 3.Bra vägar 4.Mack, drivmedel Enkät 2011 – Vad är viktigast för företagare på landsbygd? 1.Mobiltelefon- täckning 2.Bredband 3.Bra vägar 4.Mack, drivmedel

27 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Fokusgrupper 2011 Kommersiell service Butiken är viktig – köptrohet vs pris och utbud Butiken en naturligmötesplats Utkörning av matvaror, speedbox, nya lösningar – samordna transporter Kontanthantering

28 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Fokusgrupper 2011 Attityd Sätt mål! Hur många vill vi vara? Vi ska vara ambassadörer! Vad fokuserar vi på? Politiken behöver bekänna färg

29 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Fokusgrupper 2011 Infrastruktur Mobilteletäckning Bredband Vägar – bärighet, väghållning, snöröjning Vägbelysning Bussar och samåkning

30 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Fokusgrupper 2011 Övrigt Ideellt arbete viktigt – går det att underlätta med gemensam kanslist? Fler entreprenörer behövs Jordbruket viktigt för öppet landskap Skapa handlingsplan för bygden med framåtsyftande visioner Samordna resurser Tänk tvärtom – är det möjligt?

31 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Servicepunkter Orter- viktiga för omlandet Kommersiell service Ersättning för uppdrag 4 servicepunkter i dag Gideå, Hemling, Solberg och Myckelgensjö - mer på G, under juni Köpmanholmen och Ulvön

32 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Uppdragsersättning Mötesplats med Café Dator med internetuppkoppling Turist information Aktiviteter Matvarupaket Ersättning med kronor per år 3- årsavtal Servicepunkt Gideå

33 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Aktivitetsmål i Bygd & Stad i Balans Behålla och förbättra servicegraden Testpilot – utlokalisera kommunala tjänster Testpilot – använda skolan på kvällar och helger, elever driva café 8-10 servicepunkter, väl kända, naturliga mötesplatser Skapa samarbete mellan organisationer på orten Hitta lösningar/projekt, slussa vidare

34 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Detta har hänt till nu 2 nya servicepunkter på G under juni Tydliggöra vårt budskap och arbete Dialog med företag och föreningar Distansarbete- serviceorter med omland It- struktur Hot spot

35 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Framgångsfaktorer Passion Bred förankring Politisk viljeinriktning Engagemang

36 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Kontaktuppgifter Projektledare Ann Holst Tillväxtområde HUSUM, Åsa Ringlöv Tillväxtområde Bjästa, Krister Jansson Tillväxtområde Bredbyn och Björna Ann-Catrin Zackrisson Projektkoordinator Lena Lindström Mera information finns: Prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post kontakta Gilla Bygd & Stad i balans på

37 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Kontaktuppgifter;


Ladda ner ppt "Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 DET BLIR SOM VI TÄNKER… Hur tänker du om framtiden på landsbygden? Pilotkommuner för serviceutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser