Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 DET BLIR SOM VI TÄNKER… Hur tänker du om framtiden på landsbygden? Pilotkommuner för serviceutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 DET BLIR SOM VI TÄNKER… Hur tänker du om framtiden på landsbygden? Pilotkommuner för serviceutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 DET BLIR SOM VI TÄNKER… Hur tänker du om framtiden på landsbygden? Pilotkommuner för serviceutveckling – Ambassadörskap 20120613

2 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10

3

4 Vision Möjligheternas Örnsköldsvik En hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka.

5 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Politiken har sagt… Landsbygdsfrågorna ska behandlas som en tillväxtfråga En landsbygdsstrategi ska utarbetas En utveckling av landsbygden och att landsbygden och centrum hänger samman Landsbygdspolitisk satsning med 1 Mkr per år under fyra år Fyra serviceorter Bjästa, Bredbyn, Björna, Husum

6 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Vad finns då för riktade insatser för landsbygden i dag? Byskötselpeng Hemsändningsbidrag Företagsstöd LEADER projekt Bygdeavgiftsmedel Hållbart resande Vindkraftsbonus ISSI projekt Bredband

7 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Byskötselpeng Byutvecklingsgrupper/föreningar Röjnings-och uppsnyggningsarbeten Tätortsnära landsbygd, glesbygd och skärgård Max 5000 kronor/år och sökande

8 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Hemsändningsbidrag 2 km från butik Gäller året runt boende Olika färdmedel 200 kronor/hemsändning/vecka Kunden betalar 30 kronor 50% bidrag från Lst 2011– 480 000 kronor brutto

9 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Företagsstöd Företagslotsen= en väg in Näringslivsenheten på tillväxtavdelningen leder arbetet Våra kamrater är näringslivsorganisationerna

10 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 LEADER LEADER Höga Kusten Programperiod 2007- 2013 450 000 kronor per år

11 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen beslutande organ Kommunen remissorgan 200 000 – 400 000 kronor/år Främja näringsliv och service

12 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Besöksnäringen Satsning turistchef Destinationsnav Västernorrland ”Visit Örnsköldsvik”

13 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Vindkraft ÖP inriktningsbeslut 12 områden Totalt 400 verk enl plan Pågår bygg av Vindin 30 verk Vindbonus

14 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Bredband > 95 % har tillgång till bredband Fibernät i de större tätorterna Fibernät till Ulvön byggt 2010 Ökade krav – behov av bättre bredband för framför allt landsbygd och mindre orter Nya medel från Länsstyrelsen behövs för fortsatt utbyggnad

15 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 ISSI-Projekt Projekt med Vinnova, Lst, Kommunförbund- avslutas 2012 Inriktat mot e-tjänstutveckling i samspel mellan medborgare, förvaltning och företag Målet är att underlätta för individer o företag att hitta uppdaterad o samordnad information

16 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Hållbart resande Hållbar vardagspendling i mobilitet i Örnsköldsviksregionen Arbets/fritidsresor Tjänsteresor Kollektivtrafiken Aktiv transport Pendlarparkeringar m m m

17 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Organisationskiss för Landsbygdsutveckling Landsbygdsgrupp 3 Politiker 4 kommunbygderåd 1 LRF 2 Företagare, Näringslivsutvecklare Turistchef, Bjästa tillväxtnätverk Företag Föreningar Husum tillväxtnätverk Företag Föreningar Björna tillväxtnätverk Företag Föreningar Bredbyn tillväxtnätverk Företag Föreningar Kommunbygderåd Repr från serviceorter o servicepunkter

18 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Kommunbygderåd KBR Bildades 2010 30 tal föreningar Respresenterar alla serviceorter med omland Viktig samverkanspart i utvecklingsarbetet Sorterar under Länsbygderådet, Hela Sverige ska leva Initiativtagare till projektet Bygd & Stad i balans

19 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Projekt Bygd och stad i balans Två projektansökningar Tillväxtverket 2, 3 Mkr (varav 700 tkr 600 tkr Lst) Länsstyrelsen 3,6 Mkr

20 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Tillväxtverket- syfte Utveckla servicegraden offentlig o kommersiell service Skapa system för att närma stad och landsbygd Ökad attraktivitet Stärka företagsamheten

21 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Tillväxtverket- mål Utveckla offentlig och kommersiell service Skapa 8-10 servicepunkter runt serviceorterna Samarbete ex med besöksnäringen Utarbeta metodkoncept med nya inriktningar Projekttid t o m okt 2013

22 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Tillväxtverket- aktiviteter Kartläggning Utveckla serviceorter och servicepunkter Användarvänlig IT Workshops, seminarier Goda värdskapet Kommunikation- marknadsföring Omvärldsbevakning

23 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Länsstyrelsen syfte o mål Skapa en org samverkansmodell för landsbygdsutveckling Effektivare kommunikation bl a genom samåkningslösningar o distansoberoende teknik Förbättra attityderna Boende Integration Beslutas i sommar T o m juni 2014

24 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Kartläggning Webenkät - 330 svarande Fokusgrupper – handplockade grupper på de fyra serviceorterna Nuläge  Tydlig bild av behoven  Jämförelse i senare skede

25 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Enkät 2011 – Vad är viktigast för boende på landsbygd ? 1.Mobiltelefon- täckning 2.Bra vägar 3.Skola i närheten 4.Barnomsorg - Bredband Enkät 2011 – Vad saknas mest för boende på landsbygd? 1.Bra vägar 2.Kollektivtrafik 3.Mobiltelefon- täckning 4.Bredband

26 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Enkät 2011 – Vad saknas mest för företagare på landsbygd? 1.Mobiltelefon- täckning 2.Bredband 3.Bra vägar 4.Mack, drivmedel Enkät 2011 – Vad är viktigast för företagare på landsbygd? 1.Mobiltelefon- täckning 2.Bredband 3.Bra vägar 4.Mack, drivmedel

27 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Fokusgrupper 2011 Kommersiell service Butiken är viktig – köptrohet vs pris och utbud Butiken en naturligmötesplats Utkörning av matvaror, speedbox, nya lösningar – samordna transporter Kontanthantering

28 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Fokusgrupper 2011 Attityd Sätt mål! Hur många vill vi vara? Vi ska vara ambassadörer! Vad fokuserar vi på? Politiken behöver bekänna färg

29 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Fokusgrupper 2011 Infrastruktur Mobilteletäckning Bredband Vägar – bärighet, väghållning, snöröjning Vägbelysning Bussar och samåkning

30 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Fokusgrupper 2011 Övrigt Ideellt arbete viktigt – går det att underlätta med gemensam kanslist? Fler entreprenörer behövs Jordbruket viktigt för öppet landskap Skapa handlingsplan för bygden med framåtsyftande visioner Samordna resurser Tänk tvärtom – är det möjligt?

31 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Servicepunkter Orter- viktiga för omlandet Kommersiell service Ersättning för uppdrag 4 servicepunkter i dag Gideå, Hemling, Solberg och Myckelgensjö - mer på G, under juni Köpmanholmen och Ulvön

32 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Uppdragsersättning Mötesplats med Café Dator med internetuppkoppling Turist information Aktiviteter Matvarupaket Ersättning med 50 000 kronor per år 3- årsavtal Servicepunkt Gideå

33 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Aktivitetsmål i Bygd & Stad i Balans Behålla och förbättra servicegraden Testpilot – utlokalisera kommunala tjänster Testpilot – använda skolan på kvällar och helger, elever driva café 8-10 servicepunkter, väl kända, naturliga mötesplatser Skapa samarbete mellan organisationer på orten Hitta lösningar/projekt, slussa vidare

34 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Detta har hänt till nu 2 nya servicepunkter på G under juni Tydliggöra vårt budskap och arbete Dialog med företag och föreningar Distansarbete- serviceorter med omland It- struktur Hot spot

35 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Framgångsfaktorer Passion Bred förankring Politisk viljeinriktning Engagemang

36 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Kontaktuppgifter Projektledare Ann Holst ann@annholst.seann@annholst.se, 070-641 53 55 Tillväxtområde HUSUM, Åsa Ringlöv asa@suve.seasa@suve.se, 070-63 49 700 Tillväxtområde Bjästa, Krister Jansson byggconst@gmail.combyggconst@gmail.com, 070-778 74 68 Tillväxtområde Bredbyn och Björna Ann-Catrin Zackrisson info@tidlosating.seinfo@tidlosating.se, 070-534 44 99 Projektkoordinator Lena Lindström lena.lindstrom@ornskoldsvik.selena.lindstrom@ornskoldsvik.se, 070-651 93 10 Mera information finns: www.ornskoldsvik.se/landsbygd Prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post kontakta asa@suve.seasa@suve.se Gilla Bygd & Stad i balans på

37 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 Kontaktuppgifter; lena.lindström@ornskoldsvik.se elvy.soderstrom@ornskoldsvik.se www.ornskoldsvik.se/landsbygd


Ladda ner ppt "Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-09-10 DET BLIR SOM VI TÄNKER… Hur tänker du om framtiden på landsbygden? Pilotkommuner för serviceutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser