Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESF – en starkare social dimension i Östersjöstrategin ! Transnationellt samarbete – TNS – i Europeiska socialfonden ESF-rådet: Strategi för TNS 2010 reviderad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESF – en starkare social dimension i Östersjöstrategin ! Transnationellt samarbete – TNS – i Europeiska socialfonden ESF-rådet: Strategi för TNS 2010 reviderad."— Presentationens avskrift:

1 ESF – en starkare social dimension i Östersjöstrategin ! Transnationellt samarbete – TNS – i Europeiska socialfonden ESF-rådet: Strategi för TNS 2010 reviderad 2012 – prio Östersjöregionen Projekt Baltic Sea Network-ESF 2011 EUSBSR - PAC Education & Youth (Föreningen Norden, Anders Bergström) ESF i Östersjöregionen 2014 -2020 – nya programperioden Flaggskeppet School to Work PA Education & Youth (Anne-Marie Flood, Inclusive Europe)

2 TNS i ESF 2007 - 2013 Drygt 2000 projekt 336 med TNS 60 i Östersjöregionen Skiftande kvalitet Rekommendationer, revision: Från kvantitet till kvalitet Tydligare fokus Mervärde TNS Prio Östersjöregionen

3 Baltic Sea Network ESF BSN-ESF BSN-ESF projekt Svenska institutet 2011 – 2014 Nätverk Managing Authorities för ESF i SE, FI, Åland, EE, LV, LT, PL, DK, DE (HH) ESF-rådets strategi för transnationalitet Förbereda ESF 2014 -2020 EU:s Östersjöstrategi – EUSBSR – starkare social dimension Myndighetsnätverk UHR, FK, AF, TVV, US, SKL Regeringsuppdrag 2011 till myndigheter

4 EU Strategy for the Baltic Sea Region PA Education Information in brief

5 Thank you for your attention

6 Three policy areas - Education (general- and vocational education, adult learning, university) - Youth - Labour mobility

7 Baltic Sea Network - ESF Förstärka den sociala dimensionen i Östersjöstrategin....använda europeiska socialfonden i detta syfte....... och förbättra det transnationella samarbetet i ESF Förbereda ESF 2014-2020 + Europa 2020-strategin Mobilisera projektaktörer och intressenter inom ESF för att stödja EUSBSR i Sverige och övriga medlemsstater Särskild prio samarbetet med de tre baltiska medlemsstaterna och Polen Vidareutveckla och förstärka de geografiska och historiska banden mellan medlemsstaterna runt Östersjön

8 Resultat Gemensamma rekommendationer 2012 Stabilt och engagerat nätverk Sju Partnersökningsfora 400 deltagare/projekt PL-SE SE 60 projekt Kompetensutvecklingsprojekt ESF Sthlm x 2 A-dep Operativa programmet ESF 2014-2020 prio Östersjösamarbetet Flaggskepp i vardande School to Work Round Tables MAs, nästa Vilnius nov 2013

9 ESF i Östersjöregionen Gemensamma teman kopplade till EUSBSR och ESF Synkroniserade utlysningar Partnersökningsfora Samarbete med berörda PACs Problemkluster – mervärde TNS Gender mainstreaming- ESF standard Plattform för kommunikation och samarbete

10 ESF i Östersjöregionen Fondsamverkan ESF-ERUF Samverkan för finansiering av projektinitiering ESF - Svenska institutet ESF-finansierade Flaggskeppsprojekt Exempel: School to Work (SKL – 30 partners) Förstärkt processtöd ESF (ERUF) Uppföljning/utvärdering

11 Theme Member State OP investment priority/thematic objective PA EUSBSR Action plan PAC (contact)Comments 1. Early School Leavers (ESL) and NEETs; tran­sition from school to work All Sustainable integration of young people; Reducing early school-leaving; Enhancing access to lifelong learning Education and Youth Norden Association Hamburg Ministry of Education A Flagship project has been launched in the PA and is foreseen to be supported by the ESF 2014/15 2. Mobility  Youth  Labour  Informal labour/ Informal economy and grey sector All Promoting employment and supporting labour mobility; … enhance transnational labour mobility Education and Youth Norden Association Hamburg Ministry of Education Youth mobility also a sub theme in ESL and included in other PAs 3. Capacity building in social economy DK, SE, PL Promoting the social economy; …Promoting social inclusion HA Involve ? Health Includes issues on involvement of civil society and community lead development

12 4. De-institutionalization and restructuring in health, social and elderly care sectors; skills development (LV), (SE), LT, PL, EE Enhancing access to affordable, sustainable and high-quality services, including health care and social services Health and its social aspects NDPHS Theme 4 also linked to theme 6; LV only people with mental disabilities and children in theme 6; SE theme 6 and 7 5. Support for SMEs  Capacity building  Business environment/ infrastructure LV, LT, SE, PL Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises; Self- employment, entrepreneurship and business creation SMEDenmark SE included in Enhancing access to LLL; complementarity ESF- ERDF foreseen 6. Active inclusion  Combat poverty  Welfare systems restructuring All Promoting social inclusion and combating poverty; Capacity building for stakeholders delivering employment, education and social policies Health and its social aspects NDPHS Important future (and strategic) priority area for transnational cooperation in the ESF in relation to the EUSBSR: strengthen the social dimension 7. Healthy working life/well- being at work FI, SE, EE, PL Adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change Health and its social aspects NDPHS

13 FRAMÅT Medverka i den av EU-kommissionen föreslagna gemensamma ramen för genomförandet av transnationellt samarbete, men också möjliggöra transnationellt samarbete på andra sätt, främja ett kvalitativt användande av transnationellt samarbete i ESF, koncentrera det transnationella samarbetet till att omfatta ett mindre antal prioriterade områden/teman i det Operativa programmet och/eller särskilda utlysningar i strategiskt utvalda teman, Östersjöregionen särskild prioritet i ESF Operativa program, stödja genomförande av EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR) konsolidera och utveckla det nätverk av förvaltande myndigheter och andra aktörer som deltar i projektet Baltic Sea Network-ESF och därmed etablera en arena för ett långsiktigt analys- och utvecklingsarbete med fokus på berörda medlemsstaters transnationella användning av ESF (och gränsande program) i förhållande till EUSBSR.

14 www.transnationality.eu www.inclusiveeurope.se www.esf.se


Ladda ner ppt "ESF – en starkare social dimension i Östersjöstrategin ! Transnationellt samarbete – TNS – i Europeiska socialfonden ESF-rådet: Strategi för TNS 2010 reviderad."

Liknande presentationer


Google-annonser