Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESF – en starkare social dimension i Östersjöstrategin!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESF – en starkare social dimension i Östersjöstrategin!"— Presentationens avskrift:

1 ESF – en starkare social dimension i Östersjöstrategin!
Transnationellt samarbete – TNS – i Europeiska socialfonden ESF-rådet: Strategi för TNS 2010 reviderad 2012 – prio Östersjöregionen Projekt Baltic Sea Network-ESF 2011 EUSBSR - PAC Education & Youth (Föreningen Norden, Anders Bergström) ESF i Östersjöregionen – nya programperioden Flaggskeppet School to Work PA Education & Youth (Anne-Marie Flood, Inclusive Europe)

2 TNS i ESF 2007 - 2013 Drygt 2000 projekt 336 med TNS
60 i Östersjöregionen Skiftande kvalitet Rekommendationer, revision: Från kvantitet till kvalitet Tydligare fokus Mervärde TNS Prio Östersjöregionen

3 Baltic Sea Network ESF BSN-ESF
BSN-ESF projekt Svenska institutet 2011 – 2014 Nätverk Managing Authorities för ESF i SE, FI, Åland, EE, LV, LT, PL, DK, DE (HH) ESF-rådets strategi för transnationalitet Förbereda ESF EU:s Östersjöstrategi – EUSBSR – starkare social dimension Myndighetsnätverk UHR, FK, AF, TVV, US, SKL Regeringsuppdrag 2011 till myndigheter

4 EU Strategy for the Baltic Sea Region PA Education
Information in brief

5 Thank you for your attention

6 Three policy areas Education (general- and vocational education, adult learning, university) Youth Labour mobility

7 Baltic Sea Network - ESF
Förstärka den sociala dimensionen i Östersjöstrategin ....använda europeiska socialfonden i detta syfte.... ... och förbättra det transnationella samarbetet i ESF Förbereda ESF Europa 2020-strategin Mobilisera projektaktörer och intressenter inom ESF för att stödja EUSBSR i Sverige och övriga medlemsstater Särskild prio samarbetet med de tre baltiska medlemsstaterna och Polen Vidareutveckla och förstärka de geografiska och historiska banden mellan medlemsstaterna runt Östersjön

8 Resultat Gemensamma rekommendationer 2012
Stabilt och engagerat nätverk Sju Partnersökningsfora 400 deltagare/projekt PL-SE SE 60 projekt Kompetensutvecklingsprojekt ESF Sthlm x 2 A-dep Operativa programmet ESF prio Östersjösamarbetet Flaggskepp i vardande School to Work Round Tables MAs, nästa Vilnius nov 2013

9 ESF i Östersjöregionen
Gemensamma teman kopplade till EUSBSR och ESF Synkroniserade utlysningar Partnersökningsfora Samarbete med berörda PACs Problemkluster – mervärde TNS Gender mainstreaming- ESF standard Plattform för kommunikation och samarbete

10 ESF i Östersjöregionen
Fondsamverkan ESF-ERUF Samverkan för finansiering av projektinitiering ESF - Svenska institutet ESF-finansierade Flaggskeppsprojekt Exempel: School to Work (SKL – 30 partners) Förstärkt processtöd ESF (ERUF) Uppföljning/utvärdering

11 Theme Member State OP investment priority/thematic objective PA EUSBSR Action plan PAC (contact) Comments 1. Early School Leavers (ESL) and NEETs; tran­sition from school to work All Sustainable integration of young people; Reducing early school-leaving; Enhancing access to lifelong learning Education and Youth Norden Association Hamburg Ministry of Education A Flagship project has been launched in the PA and is foreseen to be supported by the ESF 2014/15 2. Mobility Youth Labour Informal labour/ Informal economy and grey sector Promoting employment and supporting labour mobility; … enhance transnational labour mobility Youth mobility also a sub theme in ESL and included in other PAs 3. Capacity building in social economy DK, SE, PL Promoting the social economy; …Promoting social inclusion HA Involve ? Health Includes issues on involvement of civil society and community lead development

12 4. De-institutionalization and restructuring
in health, social and elderly care sectors; skills development (LV), (SE), LT, PL, EE Enhancing access to affordable, sustainable and high-quality services, including health care and social services Health and its social aspects NDPHS Theme 4 also linked to theme 6; LV only people with mental disabilities and children in theme 6; SE theme 6 and 7 5. Support for SMEs Capacity building Business environment/ infrastructure LV, LT, SE, PL Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises; Self-employment, entrepreneurship and business creation SME Denmark SE included in Enhancing access to LLL; complementarity ESF-ERDF foreseen 6. Active inclusion Combat poverty Welfare systems restructuring All Promoting social inclusion and combating poverty; Capacity building for stakeholders delivering employment, education and social policies Important future (and strategic) priority area for transnational cooperation in the ESF in relation to the EUSBSR: strengthen the social dimension 7. Healthy working life/well-being at work FI, SE, EE, PL Adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change

13 FRAMÅT Medverka i den av EU-kommissionen föreslagna gemensamma ramen för genomförandet av transnationellt samarbete, men också möjliggöra transnationellt samarbete på andra sätt, främja ett kvalitativt användande av transnationellt samarbete i ESF, koncentrera det transnationella samarbetet till att omfatta ett mindre antal prioriterade områden/teman i det Operativa programmet och/eller särskilda utlysningar i strategiskt utvalda teman, Östersjöregionen särskild prioritet i ESF Operativa program, stödja genomförande av EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR) konsolidera och utveckla det nätverk av förvaltande myndigheter och andra aktörer som deltar i projektet Baltic Sea Network-ESF och därmed etablera en arena för ett långsiktigt analys- och utvecklingsarbete med fokus på berörda medlemsstaters transnationella användning av ESF (och gränsande program) i förhållande till EUSBSR.

14


Ladda ner ppt "ESF – en starkare social dimension i Östersjöstrategin!"

Liknande presentationer


Google-annonser