Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inga förändringar påkallade av ändrad HF Uppföljning och förstudie med syfte att analysera nuläge och se över möjliga modeller att ge bättre möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inga förändringar påkallade av ändrad HF Uppföljning och förstudie med syfte att analysera nuläge och se över möjliga modeller att ge bättre möjligheter."— Presentationens avskrift:

1

2 Inga förändringar påkallade av ändrad HF Uppföljning och förstudie med syfte att analysera nuläge och se över möjliga modeller att ge bättre möjligheter för:  gemensamt prioritera verksamhet – vid behov styra uppdragen inom GU  motivera ”SLU-prislapparna” - externt och internt  spara resurser (ffa arbetstid) – i beredningsarbete och undervisning Rapport Ledningsrådet/vice-dekaner 2011-03-14 Grundutbildningens styrning

3 Nuläge, 7 ärendenivåer Styrelse/RektorGrundutbildningsrådFakultetsnämndUtbildningsnämndProgramnämndInstitution Kurs

4 Styrelse/Rektor Utbildningsnämnd SLU ProgramutskottInstitutionKurs Alternativ styrmodell – univ.gemensam organisation

5 Styrelse/RektorGrundutbildningsrådFakultetsnämndUtbildningsnämndProgramnämndInstitution Kurs Uppdragens väg

6 Viktigt att gemensamt prioritera verksamhet – strategiskt styra uppdrag och finansiering inom GU Ingen organisationsförändring Stärkt mandat och uppdrag till GUR som beredande för strategiska beslut på rektors/styrelse nivå * utbildningsutbud * fördelningsprinciper inom utbildningen * utbildningens regelverk GUR ska göra inspel till arbetsgruppen ”Styrning, delegation…” Ledningskansliet ska fortsätta arbetet med SLU-gemensamt budgetverktyg Arbetsgruppen avtackades Resultat av diskussionen i LR

7

8 Arbetet syftar till att Främja kvaliteten i utbildningen och attrahera de bästa doktoranderna Harmonisera reglerna Utveckla former och rutiner för antagning, uppföljning och examination som är enkla, förutsägbara och effektiva Utveckla kriterier baserade på examensmålen som används vid uppföljning och examination

9 Förslag som rör antagning Syftar till att: Öka fakultetens möjligheter att se till att hela antagningsprocessen av stipendiater håller hög kvalitet Hur? Formellt SLU-Letter of invitation Institutionen måste visa att stipendiater har granskats på samma sätt som andra sökande ffa intervjun formaliseras

10 Förslag som rör uppföljning – principiellt nytt förhållningssätt Tidigare mål med forskarutbildningen enligt HF: Ha förmåga att självständigt bedriva forskning Nu ska vi examinera mot 10 delmål uppdelade under rubrikerna: Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt

11 For a degree of Doctor the research students must demonstrate Theoretical knowledgeKnowledge based on practice and experience Knowledge and understanding Skills and abilitiesJudgement and approach systematic understandinganalysis and synthesisintellectual independence broad and in-deep and up-to-date knowledge independent, criticalscholarly integrity methods in general and with specific methods creativability to make ethical assessments specialist knowledgepresent and discuss research and research results deeper insight into the potential and limitations of scholarship Table after: Khalid El Gaidi, Learning lab, KTH

12 Förslag som rör uppföljning Syftar till att: Tydliggöra hur utbildningen möter examensmålen Upptäcka problem i tid på den nivå som har ansvar att åtgärda Mätbara delmål (åtaganden) så att det är tydligt vid uppföljningarna om delmålen uppfyllts eller inte Hur? Två parallella uppföljningsprocesser NYTT!! Akademisk uppföljning som baseras på examensmålen och görs på institutionen Utvecklingsuppföljning som baseras på ISP och görs av “oberoende granskare”

13 OBS! De följande figurerna är modellskisser som används som grund för diskussion!

14

15 Kriterierna 1.Written PM after 6 months study net time. Criteria: Considering the examination goals for the four year education towards a doctoral degree and the character of the subject, the PhD student has at the first assessment demonstrated a sufficient ability to within a given time, in written form (max. 10 pages), present and discuss objectives and hypotheses of the research planned to form the basis of the thesis.

16 Kriterierna 1.Written PM after 6 months study net time. Criteria: Considering the examination goals for the four year education towards a doctoral degree and the character of the subject, the PhD student has at the first assessment demonstrated a sufficient ability to within a given time, in written form (max. 10 pages), present and discuss objectives and hypotheses of the research planned to form the basis of the thesis. 2.Seminar at department after one year study net time. Criteria: Considering the examination goals for the four year education towards a doctoral degree and the character of the subject, the PhD student has at the second assessment demonstrated a sufficient ability to orally in an academic context present and discuss objectives and hypotheses of the research planned to form the basis of the thesis. 3.Half time assessment after two years study net time. Criteria: Considering the examination goals for the four year education towards a doctoral degree and the character of the subject, the PhD student has at the third assessment demonstrated a sufficient ability to be an active part in all steps in a research process and in a given time, in written form, analyze, present and discuss some of results from the research planned to form the basis of the thesis. 4.75% time assessment after three years study net time. Criteria: Considering the examination goals for the four year education towards a doctoral degree and the character of the subject, the PhD student has at the forth assessment demonstrated a sufficient ability to be an active part in all steps in a research process and in a given time, in written form, analyze, present and discuss some of results from the research planned to form the basis of the thesis.

17

18

19

20

21

22

23

24 Förslag som rör databasen Syftar till att Dokument som krävs vid uppföljningarna ska vara enkla att få tag på Likvärdig uppföljning av alla doktorander Undvika att ord står mot ord om det blir konflikt mellan handledare och doktorand Hur ISP, protokoll från uppföljningar lagras digitalt och användningen blir behörighetsskyddad

25 Nisses Folder en mapp i en databas Projektplan Ett arbetsdokument som beskriver hela forskarutbildningen med kurser, forskningaktiviteter, resor etc i ett planerat tidsschema. Revideras ”kontinuerligt”. ISP Specificerar doktorandens och handledarens åtagande under nästa år. Signeras av handledare och doktorand. Personal Performance Report för doktorand resp. handledare. Självvärdering som signalerar hur man tycker att utbildning, forskning och samarbete fungerat i generella termer Protokollen från de akademiska uppföljningarna Pm, seminarium etc.

26 Nisse XX, pnr, antagningsdatum, forskarutbildningsämne, antagningsdatum An example of a PhD Project Plan - to be completed with supplements with research plans for the project forming the basis for the thesis work Year 1 (gross)Year2Year 3Year 4Year 5Year 6Year 7Year 8 Course 123 May Course 2 week 28 Course 3 before Christmas Course 4 x Writing introductory paperFeb - Sept field work learning new method experiment 1 Feb - Nov submitting paper 1 Dec study visit in ItalyAugust Conferens week 20 January First version of thesis ready May Dissertation


Ladda ner ppt "Inga förändringar påkallade av ändrad HF Uppföljning och förstudie med syfte att analysera nuläge och se över möjliga modeller att ge bättre möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser