Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Askåterföring i Götaland– En metod för att förbättra skogsproduktionen eller för att restaurera försurade vattendrag? En samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Askåterföring i Götaland– En metod för att förbättra skogsproduktionen eller för att restaurera försurade vattendrag? En samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning."— Presentationens avskrift:

1 Askåterföring i Götaland– En metod för att förbättra skogsproduktionen eller för att restaurera försurade vattendrag? En samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning Hans Ekvall 1, Stefan Löfgren 2 & Göran Bostedt 1 1 Inst. för skogsekonomi, SLU, Umeå 2 Inst. för vatten och miljö, SLU, Uppsala 1

2 4 052 885 ha 2 582 200 ha 2 Sura sjöar Fastmark Torvmark Sur: 311 315 ha 1 2 53 216 ha 1 Utgångsläget 1 Bostedt et al.2008 2 Riksskogstaxeringen 2010

3 3 Scenario BasIngen GROT, ingen aska NollGROT & aska X (1,2,3….)GROT & aska med mål att minska antalet sura sjöar Scenarior

4 Energianläggningar Skogsindustri Aska Sura sjöar FastmarkTorvmark Sur Marknad GROT Vägar Deponi Annat GROT Aska 4 Scenario 0

5 Energianläggningar Skogsindustri Aska Sura sjöar FastmarkTorvmark SURAskaGROTSURAskaGROT Marknad GROT Vägar Deponi Annat GROT Aska GROT Kalk- verkan 5 Scenario X

6 6 Räkneexempel: Vid en kalkeffekt på 0,1 åtgår det 58 ha skogsmark som askgödslas med 3 ton/ha. Då behövs det 4,1 × 58 ≈ 235 ha skogsmark från vilken i genomsnitt 89 m 3 f GROT uttas.

7 Skillnad i volymutveckling mellan alternativ GROT & Aska och basalternativet (Ingen GROT eller aska). 7 Volymproduktion på fastmark

8 Skillnad i volymutveckling mellan askgödsling och basalternativet. 8 Volymproduktion på torvmark

9 Skillnad i markvärde mellan Scenario 0 och Scenario bas. På torvmark läggs aska, på fastmark uttas GROT och läggs aska. 9 Skillnad i markvärden

10 Maximera målfunktionen ΔSamhälle: 10 Default, miljoner Minvärde, miljoner Maxvärde, miljoner +  Skogsbruket -31-37-31 +  Transporter 212 +  Miljö 4432 =  Samhälle -25-323  Skogsbruket = 8 160 500 000 – 8 191 500 000 = -31 000 000 SEK SCENARIO X SCENARIO 0

11 Design av känslighetsanalysen VariabelGrundvärden för vårt definierade grundscenario Variation Kalkylränta, %30,75 - 10,25 Uppnådd kalkeffekt på surt ytvatten 0,10,0 - 1,0 Samhällets ambitionsnivå att återställa andel av försurat ytvatten, % 1000 - 100 Värdet av återställt ytvatten, SEK/ha 12520 - 10 000 Prisförändring på virke, korrektion 10,50 - 2,00 Förändring av marknadspriset på GROT, SEK/m 3 100 (Vid slutavverkning: 1,0*Pris) (Vid gallring: 0,8*Pris) 0 - 200 Förändring av skogsägarens kostnader för aska, korrektion 1,00,00 - 3,00 Andel av skogklädda torvmarker som kan askgödslas, % 1000 - 100 11

12 Uppnådd kalkeffekt på surt ytvatten 12

13 Naturlig återhämtning 13 Återhämtningstid

14 14 Sur skogsareal som askas

15 15 Miljövärdet förändras Defaultvärdet för miljön är skattat till 1252 kr/ha; 332 kr/ha i rekreationsvärde + 920 kr/ha ekosystemvärde (Bostedt et al. 2008)

16 16 Marknadspriset på GROT

17 17 Skogsägarens kostnad för aska

18 18 Torvmarksareal som kan askas

19 Slutsatser 1.Vid en kalkeffekt på 0,1 => ingen samhällsekonomisk vinst 2.Slutsatsen i punkt 1 kvarstår även om – miljövärdet skulle mångdubblas – priset på GROT respektive kostnaden för aska ökar – den tillgänglig torvmarksarealen lämplig för askgödsling minskar 19


Ladda ner ppt "Askåterföring i Götaland– En metod för att förbättra skogsproduktionen eller för att restaurera försurade vattendrag? En samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning."

Liknande presentationer


Google-annonser