Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Askåterföring i Götaland– En metod för att förbättra skogsproduktionen eller för att restaurera försurade vattendrag? En samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Askåterföring i Götaland– En metod för att förbättra skogsproduktionen eller för att restaurera försurade vattendrag? En samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning."— Presentationens avskrift:

1 Askåterföring i Götaland– En metod för att förbättra skogsproduktionen eller för att restaurera försurade vattendrag? En samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning Hans Ekvall 1, Stefan Löfgren 2 & Göran Bostedt 1 1 Inst. för skogsekonomi, SLU, Umeå 2 Inst. för vatten och miljö, SLU, Uppsala 1

2 ha ha 2 Sura sjöar Fastmark Torvmark Sur: ha ha 1 Utgångsläget 1 Bostedt et al Riksskogstaxeringen 2010

3 3 Scenario BasIngen GROT, ingen aska NollGROT & aska X (1,2,3….)GROT & aska med mål att minska antalet sura sjöar Scenarior

4 Energianläggningar Skogsindustri Aska Sura sjöar FastmarkTorvmark Sur Marknad GROT Vägar Deponi Annat GROT Aska 4 Scenario 0

5 Energianläggningar Skogsindustri Aska Sura sjöar FastmarkTorvmark SURAskaGROTSURAskaGROT Marknad GROT Vägar Deponi Annat GROT Aska GROT Kalk- verkan 5 Scenario X

6 6 Räkneexempel: Vid en kalkeffekt på 0,1 åtgår det 58 ha skogsmark som askgödslas med 3 ton/ha. Då behövs det 4,1 × 58 ≈ 235 ha skogsmark från vilken i genomsnitt 89 m 3 f GROT uttas.

7 Skillnad i volymutveckling mellan alternativ GROT & Aska och basalternativet (Ingen GROT eller aska). 7 Volymproduktion på fastmark

8 Skillnad i volymutveckling mellan askgödsling och basalternativet. 8 Volymproduktion på torvmark

9 Skillnad i markvärde mellan Scenario 0 och Scenario bas. På torvmark läggs aska, på fastmark uttas GROT och läggs aska. 9 Skillnad i markvärden

10 Maximera målfunktionen ΔSamhälle: 10 Default, miljoner Minvärde, miljoner Maxvärde, miljoner +  Skogsbruket  Transporter  Miljö 4432 =  Samhälle  Skogsbruket = – = SEK SCENARIO X SCENARIO 0

11 Design av känslighetsanalysen VariabelGrundvärden för vårt definierade grundscenario Variation Kalkylränta, %30, ,25 Uppnådd kalkeffekt på surt ytvatten 0,10,0 - 1,0 Samhällets ambitionsnivå att återställa andel av försurat ytvatten, % Värdet av återställt ytvatten, SEK/ha Prisförändring på virke, korrektion 10,50 - 2,00 Förändring av marknadspriset på GROT, SEK/m (Vid slutavverkning: 1,0*Pris) (Vid gallring: 0,8*Pris) Förändring av skogsägarens kostnader för aska, korrektion 1,00,00 - 3,00 Andel av skogklädda torvmarker som kan askgödslas, %

12 Uppnådd kalkeffekt på surt ytvatten 12

13 Naturlig återhämtning 13 Återhämtningstid

14 14 Sur skogsareal som askas

15 15 Miljövärdet förändras Defaultvärdet för miljön är skattat till 1252 kr/ha; 332 kr/ha i rekreationsvärde kr/ha ekosystemvärde (Bostedt et al. 2008)

16 16 Marknadspriset på GROT

17 17 Skogsägarens kostnad för aska

18 18 Torvmarksareal som kan askas

19 Slutsatser 1.Vid en kalkeffekt på 0,1 => ingen samhällsekonomisk vinst 2.Slutsatsen i punkt 1 kvarstår även om – miljövärdet skulle mångdubblas – priset på GROT respektive kostnaden för aska ökar – den tillgänglig torvmarksarealen lämplig för askgödsling minskar 19


Ladda ner ppt "Askåterföring i Götaland– En metod för att förbättra skogsproduktionen eller för att restaurera försurade vattendrag? En samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning."

Liknande presentationer


Google-annonser