Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOMA - Skogstyrelsen Skogsstyrelsen erbjuder sig att hålla effektuppföljningsprogrammet för skogsmarkskalkning igång (SKOKAL och Nissadalen), men det förutsätter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOMA - Skogstyrelsen Skogsstyrelsen erbjuder sig att hålla effektuppföljningsprogrammet för skogsmarkskalkning igång (SKOKAL och Nissadalen), men det förutsätter."— Presentationens avskrift:

1 FOMA - Skogstyrelsen Skogsstyrelsen erbjuder sig att hålla effektuppföljningsprogrammet för skogsmarkskalkning igång (SKOKAL och Nissadalen), men det förutsätter idag finansiering från Havs och vattenmyndigheten. 2010 - Naturvårdsveket ville inte fortsätta finansiera SKOKAL men Nissadalen har rullat på. 2011 - Diskussion om framtiden 16/11.

2 FOMA - Skogstyrelsen Hur är egentligen vattenkvalitén i små vattendrag? Ta fram underlag som kan användas vid planering av skogsbruksåtgärder. 2010 - ?, 2011 - ?

3 FOMA - Skogstyrelsen Budgetbalanser är de ok, annars förbättra och ta fram nya! Gäller t.ex. balanser och försurningspåverkan vid skogsbruksåtgärder, Grot-uttag m.m. 2011 - ?

4 FOMA - Skogstyrelsen Räcker basmättnadsgraden i skogsmarken? Kan det uppstå en bristsituation och i så fall var, när och hur? Detta är mycket aktuellt med tanke på det starkt ökande biobränsleuttaget från skog. 2011 – resultat från projekt nr.3?

5 FOMA - Skogstyrelsen Kantzoners effekt på vattendrag. Hur påverkas vattenkvalitén (pH, Ali, Kväve, TOC, MeHg) avseende: Kantzonens storlek och kvalité Löv kontra barrkantzon, stormeffekt Avverkningsmetodik Grot-uttag Körningsbeteende 2011 – ?

6 FOMA - Skogstyrelsen Kan skogsskötsel påverka kväveutlakningen från skogsmark? Och i så fall hur mycket? Påverkas det avrinnande vattnet och i så fall i vilken omfattning (bäckar mindre vattendrag). 2010 – nr 5 2010 och nr 4 2011

7 FOMA – Skogstyrelsen, 2011 - 2015 Svårt att prioritera mellan projekten om inte alla kan få finansiering. Alla är intressanta från Skogsstyrelsens horisont. Nytt: Vad händer med vattenkemin vid askning av torvmark (vid olika givor)


Ladda ner ppt "FOMA - Skogstyrelsen Skogsstyrelsen erbjuder sig att hålla effektuppföljningsprogrammet för skogsmarkskalkning igång (SKOKAL och Nissadalen), men det förutsätter."

Liknande presentationer


Google-annonser