Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOMA - Skogstyrelsen Skogsstyrelsen erbjuder sig att hålla effektuppföljningsprogrammet för skogsmarkskalkning igång (SKOKAL och Nissadalen), men det förutsätter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOMA - Skogstyrelsen Skogsstyrelsen erbjuder sig att hålla effektuppföljningsprogrammet för skogsmarkskalkning igång (SKOKAL och Nissadalen), men det förutsätter."— Presentationens avskrift:

1 FOMA - Skogstyrelsen Skogsstyrelsen erbjuder sig att hålla effektuppföljningsprogrammet för skogsmarkskalkning igång (SKOKAL och Nissadalen), men det förutsätter idag finansiering från Havs och vattenmyndigheten Naturvårdsveket ville inte fortsätta finansiera SKOKAL men Nissadalen har rullat på Diskussion om framtiden 16/11.

2 FOMA - Skogstyrelsen Hur är egentligen vattenkvalitén i små vattendrag? Ta fram underlag som kan användas vid planering av skogsbruksåtgärder ?, ?

3 FOMA - Skogstyrelsen Budgetbalanser är de ok, annars förbättra och ta fram nya! Gäller t.ex. balanser och försurningspåverkan vid skogsbruksåtgärder, Grot-uttag m.m ?

4 FOMA - Skogstyrelsen Räcker basmättnadsgraden i skogsmarken? Kan det uppstå en bristsituation och i så fall var, när och hur? Detta är mycket aktuellt med tanke på det starkt ökande biobränsleuttaget från skog – resultat från projekt nr.3?

5 FOMA - Skogstyrelsen Kantzoners effekt på vattendrag. Hur påverkas vattenkvalitén (pH, Ali, Kväve, TOC, MeHg) avseende: Kantzonens storlek och kvalité Löv kontra barrkantzon, stormeffekt Avverkningsmetodik Grot-uttag Körningsbeteende 2011 – ?

6 FOMA - Skogstyrelsen Kan skogsskötsel påverka kväveutlakningen från skogsmark? Och i så fall hur mycket? Påverkas det avrinnande vattnet och i så fall i vilken omfattning (bäckar mindre vattendrag) – nr och nr

7 FOMA – Skogstyrelsen, Svårt att prioritera mellan projekten om inte alla kan få finansiering. Alla är intressanta från Skogsstyrelsens horisont. Nytt: Vad händer med vattenkemin vid askning av torvmark (vid olika givor)


Ladda ner ppt "FOMA - Skogstyrelsen Skogsstyrelsen erbjuder sig att hålla effektuppföljningsprogrammet för skogsmarkskalkning igång (SKOKAL och Nissadalen), men det förutsätter."

Liknande presentationer


Google-annonser