Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chalmers publicering Bibliometri, statistik & CPL Chalmers fakultetsråd 16 okt. 2007 (modifierad nov 2007)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chalmers publicering Bibliometri, statistik & CPL Chalmers fakultetsråd 16 okt. 2007 (modifierad nov 2007)"— Presentationens avskrift:

1 Chalmers publicering Bibliometri, statistik & CPL Chalmers fakultetsråd 16 okt. 2007 (modifierad nov 2007)

2 Bibliometri (”bokmätning”) Att mäta litteratur för att den vägen studera forskning - kvantitativt (publikationsräkning) - kvalitativt (citeringsstudier) - deskriptivt (visualisering av ämnes- och samarbetsmönster)

3 Biblioteket satsar på området för att: det är en naturlig utveckling av arbetet med vår publiceringsdatabas för att ”mätningar” efterfrågas i allt högre grad från olika instanser och för att vi i allt oftare ”rankas” utifrån med hjälp av bibliometriska data

4 Verksamhetsplan 2007 Vi skall bygga upp en kompetens inom bibliometri samt inventera och utvärdera metoder, för att möjliggöra en strategisk diskussion om användning av bibliometriska mått ”I detta sammanhang kommer även s k rankinglistor att ingå”

5 Att vi inriktar oss både på att ta fram underlag till ”egna” studier och utvärderingar att värdera och analysera andras studier och utvärderingar

6 1. Publikationsstatistik att få fram fullständiga och tillförlitliga siffror över Chalmers produktion och undersöka hur den täcks av de databaser som används för att utvärdera oss (t ex ISI) särskilt viktigt med tanke på RUT2 (resursfördelningsutredningen)

7 2. Kvalitetsmått Att ta fram förslag till en uppsättning rimligt bra kvalitetsmått, och skaffa dataunderlag för dem (bra data inte gratis) Datafrågan: på lång sikt svensk samarbetslösning med ISI och VR, på kort sikt (2008) köper biblioteket data från ISI

8 3. Rankinglistor Löpande bevakning och analys på vår websida (under bibliotekets). Djupare analyser av Shanghailistan och THES-QS-listan (Sydsvenska handelskammaren nästa i tur?) http://www.lib.chalmers.se/bibliometri/ranking.xml http://www.lib.chalmers.se/bibliometri/ranking.xml

9 Nationellt samarbete Gemensam dataanskaffning (ekonomi!) Gemensam metodik (jämförbarhet!)

10 Vi gärna tar emot frågor och uppdrag av olika slag Upplärningsperiod: inga avgifter för uppdrag på institutionsnivå och däröver

11 Exempel på pågående arbete Täckningsstudie CPL-ISI Utvärdering av båda databaserna mot varandra Undersökningsperiod: 2006 87% av Chalmers vet artiklar täcktes av ISI 78% av artiklarna hade kommit in i CPL 2/3 av de artiklar som inte kommer in i CPL skrivna av författare som lämnat Chalmers (doktorander, gästforskare etc)

12 Hur många artiklar producerar vi?

13 Vilka är våra starka ämnen? ISI 2002-2006 Uppdelat i ISI:s Subject categories Antal artiklar från Chalmers Relativt citeringstal (jämfört med alla svenska artiklar inom ämnet) Andel av svenska produktionen

14 ISI Subject Category n citeringstal andel % Chemistry, Physical4971,1817,5 Physics, Condensed Matter4551,0019,5 Physics, Applied4430,9721,9 Engineering, Electrical & Electronic4261,1622,3 Materials Science, Multidisciplinary4260,9617,8 Physics, Multidisciplinary2440,9316,3 Engineering, Chemical2081,2128,3 Astronomy & Astrophysics1950,7914,9 Engineering, Mechanical1871,0122,9 Physics, Atomic Molecular Chemical1861,2111,4 Mechanics1781,0722,6 Physics, Fluids & Plasmas1701,0526,5 Chemistry, Multidisciplinary1640,7510,0 Optics1591,3014,2 Mathematics1580,9518,0 Environmental sciences1560,945,9 Biochemistry & Molecular biology1520,762,4 Computer Science, Theory & Method1440,8011,9 Energy & Fuels1401,1819,7


Ladda ner ppt "Chalmers publicering Bibliometri, statistik & CPL Chalmers fakultetsråd 16 okt. 2007 (modifierad nov 2007)"

Liknande presentationer


Google-annonser