Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resursteamet Stöd och Omsorg Piteå Kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resursteamet Stöd och Omsorg Piteå Kommun"— Presentationens avskrift:

1 Resursteamet Stöd och Omsorg Piteå Kommun
Autism/ Asperger

2 Orsaker till autismspektrastörningar:
Bakomliggande orsaker ofullständigt klarlagda, liksom vid de flesta psykiatriska diagnoser, men man vet att genetiska faktorer har stor betydelse. annorlunda hjärnutveckling i fosterstadiet annorlunda konstruerad hjärna

3 Autism/Asperger begränsning av förmågan till ömsesidig kontakt
Personer med autism har stora svårigheter att bearbeta och förstå information så att de får helhet och sammanhang i sina upplevelser. De har också bristande förmåga att förstå och leva sig in i andra människors tankar, känslor och behov. Symtomen brukar delas in i tre huvudgrupper; begränsning av förmågan till ömsesidig kontakt begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation och begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen.

4 Aspergers syndrom Diagnos inom autismspektrumet.
Funktionsnedsättningen innebär ett annorlunda sätt att tänka och uppfatta och bemöta sin omgivning. Begåvningen ligger inom normalvariationen – men ojämn.

5 Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt
Minst två av följande: Påtagligt bristande förmåga att använda varierade icke-verbala beteenden Oförmåga att utveckla kamratrelationer, adekvat för utvecklingsnivån Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra Brist på social eller emotionell ömsesidighet

6 Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera
Minst ett av följande: Försenad talutveckling, eller talar inte alls (gör inga försök att kompensera m andra kommunikationssätt) Nedsatt förmåga att inleda el upprätthålla samtal med andra Stereotypt tal m många upprepningar Brist på varierad spontan låtsaslek, el socialt imitativt lekbeteende som är adekvat för utvecklingen

7 Begränsande repetitiva och stereotypa mönster, intressen och aktivteter
Minste ett av följande: Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma i intensitet och fokusering Oflexibel fixering vid specifika oändamålsenliga rutiner eller ritualer Stereotypa och upprepande motoriska manér Enträgen fascination inför delar av saker

8 Kognitiva funktioner Bakom de symptom som är typiska för
personer med Autism/AS finns kognitiva avvikelser: Mentalisering el empati – theory of mind, intellektuellt o affektivt medlidande, ”egocentriskt” förhållningssätt Central koherens – börjar med detaljer helhet, fastnar ofta i detaljer, svårt abstrahera o få sammanhang o överblick Exekutiva funktioner – funktioner som styrs fr pannloben, ändamålsenligt beteende, hantera nya situationer, fatta beslut, lösa problem, välja o hålla fast vid en strategi, flexibilitet, kontrollera impulser, uthållighet, jfr erfarenheter och planera framåt

9 SVÅRIGHETER Tidsuppfattning Se helheter Theory of Mind
Bistrande automatisering Socialt samspel (ex oskrivna regler) Rutinstyrd, oflexibel Annorlunda perception Sömnsvårigheter Stresskänslighet Låg tolerans för frustrationer Långsamhet – svårt att prestera under tidspress Sviktande arbetsprestationer

10 RESURSER?! God förmåga att se detaljer Konkret, logiskt tänkande
Rak, ärlig, bokstavlig kommunikation Konkret, ofta visuellt tankemönster ”Annorlunda” känsloliv, glädjeämnen och sorger, avspeglar sig inte på utsidan! Specialintressen Förmåga till djup koncentration ffa i intresseområdet

11 STÖD ”Säg vad du tänker och mena vad du säger”
Entydig information i logisk ordning (skriftlig, punkform, bild etc.) Förutsägbarhet Håll vad du lovar! Minimera intryck, ex i miljön Motivation intresse Tid: hjälpmedel, struktur och strategier

12 Lästips: ”Aspergers syndrom – har jag verkligen det” Gunnel Norrö
”Asperger syndrom – och sedan?” Gunilla Gerland ”Autism och asperger syndrom” Uta Frith ”Autismspektrumstörningar hos vuxna” Lena Nylander ”Att leva med autism/apserger syndrom – Vad innebär funktionshindret” Riksföreningen autism ”En riktig människa” Gunilla Gerland ”Hjälpmedelsboken” Gunilla Gerland ”När tålamodsburken rinner över – om att ritprata” Gunnel Lundkvist ”Sociala berättelser och seriesamtal” Birgitta Andersson ”Ungdomar med aspergers syndrom – att mötas i samtal” Diana Lorenz ”Vardagsstöd” Anna Sjölund ”Vägledning” Birgitta Andersson Hemsidor: Riksföreningen autism Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna


Ladda ner ppt "Resursteamet Stöd och Omsorg Piteå Kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser