Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Snabbkurs i mykologi Torbjörn Kjerstadius Laboratoriemedicin Värmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Snabbkurs i mykologi Torbjörn Kjerstadius Laboratoriemedicin Värmland"— Presentationens avskrift:

1 Snabbkurs i mykologi Torbjörn Kjerstadius Laboratoriemedicin Värmland
Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset, Karlstad

2 Varför mykologi? Ytliga infektioner orsakade av svamp vanliga – t ex nagelsvamp Allvarliga/djupa infektioner ökar p g a användning av immunmodulerande läkemedel, transplantationer etc Viktigt att känna till eftersom svamp-infektioner ofta är svåra att diagnosticera och kräver speciell behandling

3 Mykologi Eukaryota celler – DNA, kromosomer, cellkärna, mitokondrier
Heterotrof – behöver komplexa kolkällor (andra än CO2). Har cellvägg (av chitin och glukan) Saknar klorofyll Saprofyter eller parasiter Beroende av död eller levande materia för näring Ca olika arter, varav ca 200 kan ge sjukdom hos människa

4 Mögelsvamp Vegetativ fas med hyfer som bildar mycel.
Asexuell (anamorf) förökning genom konidier (arthro-, blasto- & chlamydo-). Sexuell (teleomorf) förökning förekommer, (asco-, basidio- & zygosporer).

5

6 Jästsvamp Jästsvamp Runda, ovala eller avlånga celler som förökas genom knoppning (blastokonidier)

7 Dimorfa svampar Många svamparter kan förekomma både som mögelsvamp och jästsvamp. Beror på miljö, temperatur etc.

8

9 Klassifikation Klassifikation utifrån sexuellt förökningssätt.
Zygomycota – coenocystiskt thallus. Snabbväxande, hårigt. Asexuell via sporer, sexuellt: isogami, zygospor Ascomycota – Thallus regelbundna septa, konidier (asexuell), ascosporer i ascus (sexuell). Basidiomycota – Septerat thallus, dikaryota celler (t ex matsvamp). Komplicerad sexuell förökning En grupp saknar sexuell förökning – anamorfa svampar. Hit hör: Jäst och svart jäst Hyphomyceter (mögelsvamp som bildar konidier. Flertalet tillhör Ascomycota) Coelomyceter (mögelsvamp som bildar fruktkroppar där konidier produceras. Flertalet tillhör Ascomycota)

10 Hur identifierar vi mögelsvamp?
1. Utseende: Koloniutseende Mikroskopi 2. Miljökrav Näringsmedium Temperatur 3. Molekylärbiologi Bestämma DNA

11 Aspergillus fumigatus
SAB

12

13 Hur identifierar vi jäst?
Växtsätt på olika agarslag och vid olika temperatur Färgomslag på kromogent substrat Sockerassimilation (t ex API-remsa).

14

15

16

17 Svampinfektioner Hos friska individer ett fåtal som kan orsaka infektion (primärpatogena) Många kan orsaka infektion hos immunnedsatta (opportunister) Svampinfektioner ökar pga att allt fler utsätts för transplantation, cytostatika-behandling, HIV-infektion …

18 Indelning svampinfektioner
Ytliga svampinfektioner Koloniserar det yttre, keratiniserade hudlagret. Medför inget eller lite immunsvar. Ej destruerande Kutana mykoser Invaderar det yttre, keratiniserade hudlagret, naglar och hår. Subkutana mykoser I dermis, subkutan vävnad och ben. Som regel inokulerade genom skada Systemiska mykoser Ofta utgångna från lunga (inhalerade sporer) men kan engagera många organ.

19 Ytliga svampinfektioner 1
Pityriasis versicolor Orsakas av Malassezia furfur. Ytlig infektion som ger pigmenterade hudförändringar hos vita och hypopigmen-terade hos färgade, Diagnos genom klinik, mikroskopi av hudskrap, odling

20 Kutana mykoser – kerationofila 1
Svampar som enbart angriper keratiniserad vävnad (hud, hår, naglar). De viktigaste finns i grupperna: Epidermophyton Microsporum Trichopyton Orsakar Tinea pedis, Tinea barbae, Tinea corporis/cruris, Tinea capitits

21 Kutana mykoser – kerationofila 2
Diagnostik: Skrapprov från hud, bitar av naglar, hårstrån. Direktmikroskopi med 20% NaOH eller blankofor Odling Viktigt med odling före ev behandling

22

23 Bild av Microsporon-art

24 Dermatofytinfektioner

25 Kutana mykoser 2 Jästsvamp (fr a Candida) som ger ytliga infektioner, ofta hos friska Muntorsk Vaginit Munvinkelragader Intertrigo Diagnostik: Ofta klinisk Direktmikroskopi av wet smear/skrap Odling

26 Bild av jästsvamp

27 Candida albicans

28 Candidoser

29 Subkutana mykoser 1 Ovanliga i Sverige
Inokulation via skada. Ofta spridning via lymfkärl. Ger granulom, böld, pus. Ofta kroniska Opigmenterade: Sporotrix schenkii Pigmenterade: Phialophora verrucosa, Fonsecaea pedrosoi, Rhinocladiella aquaspersa, Cladosporium carrione

30 Subkutana mykoser 2 Diagnostik: Behandling: Direktmikroskopi Odling
Ofta svår. För vissa finns fungerande medel, för andra krävs kirurgi.

31 Djupa mykoser 1 Coccidioides immitis
torra regioner i sydvästra USA och Latinamerika. sporer inhaleras (damm med arthroconider). 2/3 asymtomatisk infektion, övriga influensa-liknande sjukdom. ca 1% disseminerad, ofta fatal infektion.

32 Bilder Coccidioides immitis

33 Djupa mykoser 2 Histoplasma capsulatum
fr a USA. En variant finns i Afrika. Inhalation. Tas upp av makrofager i lungan. Svampen förökas intracellulärt. Ger lunginflammation och sprids sedan i reticuloendotelia systemet. Vid primärinfektion 99% symtomfria, övriga influensaliknande sjukdom. Kronisk caviterande lunghistoplasmos ses hos fr a rökande män. Disseminerad infektion hos barn, gamla och immunnedsatta (t ex AIDS)

34 Bild av Histoplasma capsulatum

35 Djupa mykoser 3 Blastomyces dermatitidis
Förekommer världsvitt, men mest i USA, Canada, Latinamerika. Sannolikt inhalationssmitta. Lunginfiltrat med feber, illamående, nattsvettningar, hosta och muskelvärk. Dissemination till alla organ, men hud tydligast med pyogranulom. Obehandlad hög mortalitet.

36 Bild av Blastomyces dermatitidis

37 Djupa mykoser 4 Paracoccidioides brasiliensis
Förekommer fr a i Latinamerika Inhalationssmitta Primär infektion i lungan. Disseminerar till mjälte, lever, mukösa membran och hud.

38 Opportunistiska djupa infektioner 1
Canidoser - orsakas av C albicans, C tropicalis, C parapsilosis, C (Torulopsis) glabrata m fl. Allvarliga infektioner hos immunnedsatta (transplanterade, cytostatikabehandlade, HIV-infektion) Sepsis Organinfektioner

39 Opportunistiska djupa infektioner 2
Cryptococcus neoformans Inhalationssmitta smittar via t ex fågelträck immunkompetenta inga symtom immunnedsatta spridning från lunga via blod till CNS där meningit utvecklas.

40 C neoformans tuschpreparat

41 Opportunistiska djupa infektioner 3
Mögelsvamp Allvarliga infektioner av t ex Aspergillus förekommer hos immunnedsatta.

42 Opportunistiska infektioner 3
Pneumocystis jiroveci (tidigare carinii) Inhalationssmitta hos immunkompetenta inga symtom hos immunnedsatta pneumoni, ofta multifokal långsam progress, start som ”konditions-nedsättning”. lågt pO2. Multipla lunginfiltrat på röntgen. Behandlas vanligen med högdos trim-sulfa.

43 Pneumocystis carinii

44 Behandling av svampinfektioner
Amfotericin B Konazolpreparat (Flucytosin) Caspofungin Flera nya medel under utprovning


Ladda ner ppt "Snabbkurs i mykologi Torbjörn Kjerstadius Laboratoriemedicin Värmland"

Liknande presentationer


Google-annonser