Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskap och sekularisering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskap och sekularisering"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskap och sekularisering

2 Framsteg Antika/kristna traditionen—guldåldersmyten: ursprungligt tillstånd/paradisnedgång Upplysningen: ”primitivt” samhälle—förändring—framsteg (optimism) Ch. Perrault: striden mellan de gammalmodiga och de moderna (1687)

3 Locke/Condillac Kunskapens ursprung: erfarenhet (jf traditionens och uppenbarelsens roll) Primära och sekundära kvaliteter Abstraktionen Idéer fungerar som tecken för verkligheten Kunskap: idéernas överensstämmelse/oförenlighet antingen inbördes eller med den kända världen - intuitiv (reflexion) - demonstrativ - baserad på sinnesförnimmelser

4 Kunskap Kunskap: idéernas överensstämmelse/oförenlighet antingen inbördes eller med den kända världen Kunskap: - intuitiv (reflexion) - demonstrativ - baserad på sinnesförnimmelser

5 Locke/Condillac Condillac:
- populariserar Lockes kunskapsfilosofi; inga medfödda idéer - radikaliserar Lockes sensualism: alla förmågor är inlärda (även förmågan att lära sig) Condillacs staty: utsatt för sinnesintryckmedvetandeförnuftspråk Condillac—ingen materialist

6 ”Människan en maskin” La Mettrie:
- mekanisk förklaring (men se också ”Människan en växt”) - kritik av Descartes (ingen dualism, själ/kropp; monism, bara kropp/maskin) La Mettries materiebegrepp: rörelse-, förnimmelseförmåga (jf nervsystemets funktioner)

7 Människan och naturen Hélvetius ”Om människan”
- utgångspunkten: människan som ”tabula rasa” - uppfostran är avgörande D’Holbachs ”Naturens system” - ”ateismens bibel”; - materien och rörelsen; - påverkad av Epikuros och Lucretius; - naturen: en moralisk storhet : ”Naturen säger till människan, att hon är fri, att ingen makt på jorden kan ta ifrån henne de friheter och rättigheter hon har: relgionen skriker till människan att hon är en slav, fördömd av Gud att sucka hela sitt liv i prästerna järngrepp.”

8 Jordens ålder Buffon - vulkanutbrott och lava som tidmätare
- Newtons hypotes: jorden kan ha brutits loss ur solen: ”en rödhet kula av järn, en tum i diameter, utsatt i det fria, skall nästan förlora all sin värme på en timme; men ett större klot av rödhet järn, liket vår jord, det vill säga for i diameter, skall knappast kallna inom ett lika stort antal dagar, eller på mer än år”. - Buffons experiment med glödande järn; kulor av olika storlekar (1770-talet); jordens ålder: år.

9 Förändring Hooke: jordbävningar orsakade av den underjordiska elden
Hookes mikroskop: fossilen hade samma struktur som levande fibrer Neptunisterna: jordytan hade formats genom avlagring i vatten eller kristallisation (jämn process) Celsius: ”vattuminskningstriden”

10 Förändring Vulkanisterna—förändring genom vulkanutbrott
Uniformitarianism (James Hutton): empirisk geovetenskap byggd på iakttagelser; förändring—en långsam process genom sedimentering


Ladda ner ppt "Vetenskap och sekularisering"

Liknande presentationer


Google-annonser