Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka bärande tankar finns bakom att förstå världen när du studerar enskilda ämnen? SP Tvär 2002-2007 Mikael Svensson och Ann-Marie Skarrie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka bärande tankar finns bakom att förstå världen när du studerar enskilda ämnen? SP Tvär 2002-2007 Mikael Svensson och Ann-Marie Skarrie."— Presentationens avskrift:

1 Vilka bärande tankar finns bakom att förstå världen när du studerar enskilda ämnen? SP Tvär 2002-2007 Mikael Svensson och Ann-Marie Skarrie

2 SP Tvär Hulebäcksgymnasiet Samhäll-samhällinriktning Samhäll-samhällinriktning Tvärvetenskaplig projektform Tvärvetenskaplig projektform Två klasslärare med bred kompetens + 0,5 lärarresurs Två klasslärare med bred kompetens + 0,5 lärarresurs 40 elever 40 elever En sammanhållen klass i 3 år En sammanhållen klass i 3 år Central placering i skolan Central placering i skolan Matte, till stor del, och Moderna språk utanför projekt Matte, till stor del, och Moderna språk utanför projekt Skolutvecklingsprojekt- ledartjänster Skolutvecklingsprojekt- ledartjänster Semestertjänst med Semestertjänst med övertidsavlösning övertidsavlösning Lärar- och skolledarinitiativ Lärar- och skolledarinitiativ

3 Vem väljer SP Tvär? Medvetet val: Elever med ”pedagogföräldrar” Medvetet val: Elever med ”pedagogföräldrar” Softval: Softval: ”Verkar vara en slapp ”Verkar vara en slapp utbildning” utbildning” Omedvetet val: Omedvetet val: En ”ny” inriktning av samhällsprogrammet En ”ny” inriktning av samhällsprogrammet

4 Kursupplägg Samhäll - Samhällinriktning Valbara kurser Matte C, Engelska C och Samhäll C Individuella val Världskunskap Personlig utveckling Geografi B

5 Arbeta i projekt på SP Tvär Möjligheter Helhet, sammanhang (KASAM) Helhet, sammanhang (KASAM) Nära relation lärare och elev Nära relation lärare och elev Samarbete med föräldrar Samarbete med föräldrar Utgå från programmål, läroplanens fyra perspektiv (etiskt, historiskt, miljö och internationellt) och värdegrunden Utgå från programmål, läroplanens fyra perspektiv (etiskt, historiskt, miljö och internationellt) och värdegrunden Frångå timplan och ämneskurser Frångå timplan och ämneskurser Kunskap i sitt sammanhang Kunskap i sitt sammanhang Frihet – Inflytande - Stimulans – Ansvar – Elevaktivitet med handledning Frihet – Inflytande - Stimulans – Ansvar – Elevaktivitet med handledning Samarbete med mötet i närmiljön och världen –bibliotek, organisationer, företag, möten med/i andra kulturer Samarbete med mötet i närmiljön och världen –bibliotek, organisationer, företag, möten med/i andra kulturerProblem ”Ständigt på arbetet” ”Ständigt på arbetet” Ibland bara fokus på ett perspektiv Ibland bara fokus på ett perspektiv Tid för elever att tänka nytt och klara frihet/ansvar/planering och att problematisera Tid för elever att tänka nytt och klara frihet/ansvar/planering och att problematisera Bedömning av olika kurser i projekt Bedömning av olika kurser i projekt ”Kvackning” ”Kvackning” Konflikt mellan bredd och djup Konflikt mellan bredd och djup

6 Förmågor att utveckla på SP Tvär -fokus på färdigheter/verktygslåda och förståelse genom process Kritiskt tänkande Kritiskt tänkande Skapa frågeställningar, sovra information, använda flera källor, granska, värdera, analysera, se olika perspektiv Skapa frågeställningar, sovra information, använda flera källor, granska, värdera, analysera, se olika perspektiv Social förmåga Social förmåga Självkännedom, självtillit, ta initiativ och ansvar, empati, demokratiskt tänkande, flexibilitet, samarbete, hänsyn och respekt Självkännedom, självtillit, ta initiativ och ansvar, empati, demokratiskt tänkande, flexibilitet, samarbete, hänsyn och respekt Kommunikativ förmåga Kommunikativ förmåga Argumentera, lyssna, möta, skriva, agera Argumentera, lyssna, möta, skriva, agera Problemlösande förmåga Problemlösande förmåga Välja metod, förklara, redovisa olika perspektiv Välja metod, förklara, redovisa olika perspektiv Reflekterande/analyserande Reflekterande/analyserande Lära sig att lära Lära sig att lära Förmåga att se samband och sammanhang Förmåga att se samband och sammanhang Olika perspektiv, platser och tider Olika perspektiv, platser och tider Kreativ förmåga Kreativ förmåga Använda alla sinnen Använda alla sinnen

7 Betygstankar Godkänd Godkänd Beskriver Beskriver Återger Återger Uppfattar Uppfattar Gör iakttagelser Gör iakttagelser Utför Utför Ger exempel på Ger exempel på Diskuterar frågor Diskuterar frågor Har en åsikt Har en åsikt Använder ett basspråk med behov av utveckling Använder ett basspråk med behov av utveckling Väl Godkänd Väl Godkänd Använder teorier och modeller Diskuterar orsaker och konsekvenser samt föreslår relevanta åtgärder Använder teorier och modeller Diskuterar orsaker och konsekvenser samt föreslår relevanta åtgärder Identifierar med säkerhet samband Identifierar med säkerhet samband Lokaliserar och bedömer på egen hand Lokaliserar och bedömer på egen hand Underbygger och förklarar personliga åsikter Underbygger och förklarar personliga åsikter Förklarar källors trovärdighet Förklarar källors trovärdighet Analyserar sin egen prestation enskilt och i grupp Analyserar sin egen prestation enskilt och i grupp Använder ett i hög grad korrekt och delvis avancerat språk Använder ett i hög grad korrekt och delvis avancerat språk Driver handledning och process med hjälp av handledaren Driver handledning och process med hjälp av handledaren

8 Betygstankar forts… Mycket väl Godkänd Mycket väl Godkänd Tillämpar olika teorier och modeller Tillämpar olika teorier och modeller Lokaliserar och bedömer på egen hand samt föreslår relevanta Lokaliserar och bedömer på egen hand samt föreslår relevanta åtgärder åtgärder Utvecklar färdigheter och metoder samt bedömer användbarheten Utvecklar färdigheter och metoder samt bedömer användbarheten Sätta in sin lilla fråga i ett större sammanhang (t ex demokrati) Sätta in sin lilla fråga i ett större sammanhang (t ex demokrati) Använder ett korrekt och varierat språk Använder ett korrekt och varierat språk Driver handledning och process på ett självständigt vis. Du är motor Driver handledning och process på ett självständigt vis. Du är motor i samtalet. i samtalet.

9 2007 3 klasser igång 3 klasser igång 6 lärare + mattelärare 6 lärare + mattelärare NV-tvär år 2 NV-tvär år 2 Flera program efterfrågar idéer Flera program efterfrågar idéer Flera studiebesök Flera studiebesök Väl fungerande arbetslag Väl fungerande arbetslag Fler pedagogiska diskussioner Fler pedagogiska diskussioner Alltid en kollega att bolla idéer och betygsätta elever med Alltid en kollega att bolla idéer och betygsätta elever med

10 Kommentarer om SP Tvär Hur påverkar SP Tvär Hulebäcksgymnasiets pedagogiska utveckling? Hur påverkar SP Tvär Hulebäcksgymnasiets pedagogiska utveckling? Tar in världen utanför skolan på ett positivt sätt Tar in världen utanför skolan på ett positivt sätt Lyfter fram betydelsen av att ha en helhetssyn inom de områden/projekt man arbetar med Lyfter fram betydelsen av att ha en helhetssyn inom de områden/projekt man arbetar med Inspirerar till helhetstänkande och samarbete mellan kurser och visar praktiskt att det går Inspirerar till helhetstänkande och samarbete mellan kurser och visar praktiskt att det går Det har rört om i grytan! Det har rört om i grytan! Det har smittat av sig. Väckt nyfikenhet! Det har smittat av sig. Väckt nyfikenhet!

11 Vilka pedagogiska fördelar finns med arbetssätt och organisation på de traditionella programmen? Trygg miljö för de elever som inte är vana att jobba självständigt Trygg miljö för de elever som inte är vana att jobba självständigt Djupare kunskap inom ett begränsat område Djupare kunskap inom ett begränsat område Ämneskompetenta lärare Ämneskompetenta lärare Du kan sköta dig själv som lärare och inte samarbeta om du inte vill Du kan sköta dig själv som lärare och inte samarbeta om du inte vill Egentligen inga, tvärsättet mer krävande, men när det lyckas har arbetssättet fler fördelar Egentligen inga, tvärsättet mer krävande, men när det lyckas har arbetssättet fler fördelar

12 Vilka pedagogiska fördelar ser du med arbetssätt och organisation på SP Tvär? Mer elevinflytande Mer elevinflytande Mindre betygsstress, kurser ”smetas” ut Mindre betygsstress, kurser ”smetas” ut Mer likt arbetslivet Mer likt arbetslivet Större frihetsgrad för lärare och elever Större frihetsgrad för lärare och elever Mer gruppdynamik Mer gruppdynamik Elevernas omvärldsbild gynnas av att ämnena studeras tvärvetenskapligt Elevernas omvärldsbild gynnas av att ämnena studeras tvärvetenskapligt Större flexibilitet Större flexibilitet Mer utvecklande, inte minst för läraren Mer utvecklande, inte minst för läraren

13 Vill du veta mer eller fortsätta diskussionen? www.hule.harryda.se Tel nr.: 031-724 6679


Ladda ner ppt "Vilka bärande tankar finns bakom att förstå världen när du studerar enskilda ämnen? SP Tvär 2002-2007 Mikael Svensson och Ann-Marie Skarrie."

Liknande presentationer


Google-annonser