Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SP Tvär Mikael Svensson och Ann-Marie Skarrie

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SP Tvär Mikael Svensson och Ann-Marie Skarrie"— Presentationens avskrift:

1 SP Tvär 2002-2007 Mikael Svensson och Ann-Marie Skarrie
Vilka bärande tankar finns bakom att förstå världen när du studerar enskilda ämnen? SP Tvär Mikael Svensson och Ann-Marie Skarrie

2 SP Tvär Hulebäcksgymnasiet
Samhäll-samhällinriktning Tvärvetenskaplig projektform Två klasslärare med bred kompetens + 0,5 lärarresurs 40 elever En sammanhållen klass i 3 år Central placering i skolan Matte, till stor del, och Moderna språk utanför projekt Skolutvecklingsprojekt-ledartjänster Semestertjänst med övertidsavlösning Lärar- och skolledarinitiativ

3 Vem väljer SP Tvär? Medvetet val: Elever med ”pedagogföräldrar”
Softval: ”Verkar vara en slapp utbildning” Omedvetet val: En ”ny” inriktning av samhällsprogrammet

4 Kursupplägg Samhäll - Samhällinriktning Valbara kurser
Matte C, Engelska C och Samhäll C Individuella val Världskunskap Personlig utveckling Geografi B

5 Arbeta i projekt på SP Tvär
Möjligheter Helhet, sammanhang (KASAM) Nära relation lärare och elev Samarbete med föräldrar Utgå från programmål, läroplanens fyra perspektiv (etiskt, historiskt, miljö och internationellt) och värdegrunden Frångå timplan och ämneskurser Kunskap i sitt sammanhang Frihet – Inflytande - Stimulans – Ansvar – Elevaktivitet med handledning Samarbete med mötet i närmiljön och världen –bibliotek, organisationer, företag, möten med/i andra kulturer Problem ”Ständigt på arbetet” Ibland bara fokus på ett perspektiv Tid för elever att tänka nytt och klara frihet/ansvar/planering och att problematisera Bedömning av olika kurser i projekt ”Kvackning” Konflikt mellan bredd och djup

6 Förmågor att utveckla på SP Tvär -fokus på färdigheter/verktygslåda och förståelse genom process
Kritiskt tänkande Skapa frågeställningar, sovra information, använda flera källor, granska, värdera, analysera, se olika perspektiv Social förmåga Självkännedom, självtillit, ta initiativ och ansvar, empati, demokratiskt tänkande, flexibilitet, samarbete, hänsyn och respekt Kommunikativ förmåga Argumentera, lyssna, möta, skriva, agera Problemlösande förmåga Välja metod, förklara, redovisa olika perspektiv Reflekterande/analyserande Lära sig att lära Förmåga att se samband och sammanhang Olika perspektiv, platser och tider Kreativ förmåga Använda alla sinnen

7 Betygstankar Godkänd Beskriver Återger Uppfattar Gör iakttagelser
Utför Ger exempel på Diskuterar frågor Har en åsikt Använder ett basspråk med behov av utveckling Väl Godkänd Använder teorier och modeller Diskuterar orsaker och konsekvenser samt föreslår relevanta åtgärder Identifierar med säkerhet samband Lokaliserar och bedömer på egen hand Underbygger och förklarar personliga åsikter Förklarar källors trovärdighet Analyserar sin egen prestation enskilt och i grupp Använder ett i hög grad korrekt och delvis avancerat språk Driver handledning och process med hjälp av handledaren

8 Betygstankar forts… Mycket väl Godkänd
Tillämpar olika teorier och modeller Lokaliserar och bedömer på egen hand samt föreslår relevanta åtgärder Utvecklar färdigheter och metoder samt bedömer användbarheten Sätta in sin lilla fråga i ett större sammanhang (t ex demokrati) Använder ett korrekt och varierat språk Driver handledning och process på ett självständigt vis. Du är motor i samtalet.

9 2007 3 klasser igång 6 lärare + mattelärare NV-tvär år 2
Flera program efterfrågar idéer Flera studiebesök Väl fungerande arbetslag Fler pedagogiska diskussioner Alltid en kollega att bolla idéer och betygsätta elever med

10 Kommentarer om SP Tvär Hur påverkar SP Tvär Hulebäcksgymnasiets pedagogiska utveckling? Tar in världen utanför skolan på ett positivt sätt Lyfter fram betydelsen av att ha en helhetssyn inom de områden/projekt man arbetar med Inspirerar till helhetstänkande och samarbete mellan kurser och visar praktiskt att det går Det har rört om i grytan! Det har smittat av sig. Väckt nyfikenhet!

11 Vilka pedagogiska fördelar finns med arbetssätt och organisation på de traditionella programmen?
Trygg miljö för de elever som inte är vana att jobba självständigt Djupare kunskap inom ett begränsat område Ämneskompetenta lärare Du kan sköta dig själv som lärare och inte samarbeta om du inte vill Egentligen inga, tvärsättet mer krävande, men när det lyckas har arbetssättet fler fördelar

12 Vilka pedagogiska fördelar ser du med arbetssätt och organisation på SP Tvär?
Mer elevinflytande Mindre betygsstress, kurser ”smetas” ut Mer likt arbetslivet Större frihetsgrad för lärare och elever Mer gruppdynamik Elevernas omvärldsbild gynnas av att ämnena studeras tvärvetenskapligt Större flexibilitet Mer utvecklande, inte minst för läraren

13 Vill du veta mer eller fortsätta diskussionen?
Tel nr.:


Ladda ner ppt "SP Tvär Mikael Svensson och Ann-Marie Skarrie"

Liknande presentationer


Google-annonser