Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten Högskola och samhälle i samverkan Karlstad 4-6 maj 2011 Håkan Spjuth Verksamhetsledare, Grants.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten Högskola och samhälle i samverkan Karlstad 4-6 maj 2011 Håkan Spjuth Verksamhetsledare, Grants."— Presentationens avskrift:

1 Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten Högskola och samhälle i samverkan Karlstad 4-6 maj 2011 Håkan Spjuth Verksamhetsledare, Grants and Innovation Office Karlstads universitet

2 KARLSTADS UNIVERSITET Innovation ger tillväxt – Innovation är lika nödvändigt för en framgångsrik, modern ekonomi som vatten är för liv. EU:s forskningskommissionär Maire Geoghegan-Quinn, februari 2011

3 KARLSTADS UNIVERSITET Sverige bäst i Europa på innovation EU-kommissionens rapport från februari 2011 ”Innovation Union Scoreboard” –Sverige är det mest innovativa landet i EU –Sveriges styrkor Väl fungerande högre utbildning Goda forskningsmiljöer –Sveriges svagheter Låg andel investeringar i forskning och utveckling inom företagen Men EU som område tappar mark – hur kan lärosäten bidra till att höja Europas konkurrenskraft?

4 Tre satsningar vid Karlstads universitet som utvecklar universitetet, regionen och därmed nationen

5 KARLSTADS UNIVERSITET OECD utvärdering Under 2006 deltog Karlstad universitet och regionen som helhet i en OECD utvärdering och den kan ses som startskottet på den strategiska utvecklingen och därmed konkreta utvecklingsaktiviteter. Två tydliga rekommendationer var  Collaboration with other higher-ed institutes, enterprisis and other actors in the society in order to provide world- class education and research  How to better make use of the competence within the academy and how to improve the utilization of research, i.e be a important part of the swedish innovationsystem

6 KARLSTADS UNIVERSITET Utbildning Forskning Akademi Samhälle DR M.Wedgwood, Manchester Metropolitan University Yrkesrelevant utbildning Forskning som leder till tillämpning och innovation Akademisk utbildning Akademisk forskning Det moderna universitetet

7 KARLSTADS UNIVERSITET Utveckling av det moderna universitetet LEDNINGS- PROCESS SAMVERKANS- PROCESS NYTTIGGÖRANDE- PROCESS FORSKNING & UTBILDNING Samhälle och strategiska partners SAMHÄLLE OCH STRATEGISKA PARTNERS

8 KARLSTADS UNIVERSITET Nyckelaktörsprogrammet Åttaårigt program (juli-07 till juni-15) finansierat av Vinnova (Näringsdep) Syfte och målsättning –Utveckla förmågan (attityder, kultur, kompetens, metoder, processer, strukturer) så att universitetet blir en än viktigare aktör i det svenska innovations-systemet –Fokus på ledningsutveckling –Nyttiggörande av forskning –Samarbete med andra aktörer i samhället (extra fokus på SME)

9 KARLSTADS UNIVERSITET Innovationskontoret Fyrklövern Treårig (2009-2011) satsning från Utbildningsdepartementet med förhoppning/förväntan om förlängning Innovationskontoret stimulerar och stödjer nyttiggörande av forskning (utveckling av processer, metoder, kompetens) Särskilt fokus på tjänste- innovationer Unikt interregionalt samarbete

10 KARLSTADS UNIVERSITET Avtal mellan Region Värmland och Karlstads universitet Region Värmland och universitetet investerar 100 mkr (10 mkr var/år under 2010-2014) Konkreta projekt som främjar samverkan inom regionen, men framförallt, etablering av 10 professurer –Produktionsteknik, Fakultet T&N samt Stål & Verkstad –Energieffektivisering, Fakultet T&N samt The Paper Province –Materialvetenskap, Fakultet T&N samt Stål & Verkstad –Energisystem, Fakultet T&N samt Glava Energicenter –Användardriven förpackningsutveckling, Fakultet EKI (CTF) samt The Packaging Arena –Test av programvarusystem, Fakultet EKI samt Compare –Tjänstefiering inom verkstadsindustrin, Fakultet EKI (CTF) samt Stål & Verkstad –Utveckling och verifiering av molntjänster (Cloud computing), Fakultet EKI samt Compare –Skolutveckling, Fakultet Est&Fi samt utbildningsnämnder i Värmländska kommuner –Regional utveckling, Fakultet S&L samt Region Värmland samt alla kluster

11 KARLSTADS UNIVERSITET Utveckling av det moderna universitetet LEDNINGS- PROCESS SAMVERKANS- PROCESS NYTTIGGÖRANDE- PROCESS FORSKNING & UTBILDNING Samhälle och strategiska partners SAMHÄLLE OCH STRATEGISKA PARTNERS Nyckelaktörsprogrammet, innovationskontoret samt avtalet med RV bidrar till den fortsatta utvecklingen av det moderna universitetet Det moderna universitetet bidrar till den fortsatta utvecklingen av regionen och därmed nationen

12 KARLSTADS UNIVERSITET Hållbara och uthålliga satsningar Samarbetspartners och nationella organ (myndigheter) måste vara uthålliga i sina satsningar –De satsningar som görs måste vara uthålliga över tid för att de skall ge någon effekt, nationellt och regionalt –Nationella initiativ/satsningar måste vara utformade så att de bidrar till långsiktig regional utveckling och därmed nationell utveckling Lärosäten måste bygga hållbara strukturer och processer –Incitament och meriteringssystem (och andra stödsystem) som hanterar alla perspektiven (forskning-utbildning, akademi-samhälle) –Interna organisationer som kan balansera de akademiska och samhälliga perspektiven kopplat till både forskning och utbildning

13 KARLSTADS UNIVERSITET Ännu inga större förändringar genomförda, men, förändringsarbetet har påbörjats: Intern fördelningsmodell avseende forskningsanslag innehåller publikationer externa medel ”in-kind” tid i forskningsprojekt Incitamentsystem, meriteringssystem

14 KARLSTADS UNIVERSITET Intern organisation som “gränsgångare” Forsknings- och innovationsrådgivning - överblick utlysningar - stöd i ansöknings- processen - tidigt identifiera innovationsmöjligheter i forskningsprojekt - stöd i nyttiggörande-processen och brygga mot näringslivet Grants and Innovation Office Strategiska och långsiktiga externa relationer Regionalt Nationellt Internationellt Alumni och fundraising - utveckla och underhålla relationer - ansvar för metoder, processer och system

15 Utvecklas universitetet och därmed regionen ? Ja !

16 KARLSTADS UNIVERSITET In the area of Regional Innovation Strategies, we witnessed a number of significant achievements both in terms of regional cluster organisations, and overall regional architecture to connect different strategic players, both locally and internationally. The links between regional clusters and the University have developed substantially over the year. In terms of the strategic relationship between region and Karlstad University, one of the most important achievements over the last 12 months is the prospective appointments of professors partly financed by the Region Värmland with close links with the clusters. PURE, uppföljning av OECD utvärdering under 2010

17 KARLSTADS UNIVERSITET Mätningar bland klusterföretagen Resultat från mätningar genomförda inom projektet SLIM (interregprojekt Värmland, Dalarna, Gävleborg) Omgivade näringslivs attityd till samverkan med universitetet, andel som samarbetar –2008 : 78% –2009 : 83% Omgivade näringslivs attityd till samverkan med universitetet, andel som vill samarbeta –2008 : 94% –2009 : 97%

18 KARLSTADS UNIVERSITET Ledar- och medarbetarundersökningen 2009 Av de 70% som svarat anser: 79 % att en fortsatt satsning på moderna universitetet är viktigt för framtiden 88 % att det finns en positiv attityd till samverkan på universitetet 79 % att det moderna universitetet främjar samverkan 95 % att samverkan ger bättre forskning 85 % att forskningen bör sträva efter samhällsnytta 91 % att forskningen vid Karlstads universitet bidrar till samhällsnytta

19 Så, kan lärosäten ha en viktig roll i den regionala och nationella tillväxten ? Ja !

20 KARLSTADS UNIVERSITET MEN det handlar om långsiktiga KULTUR & ATTITYDFÖRÄNDRINGAR både inom och utanför akademin


Ladda ner ppt "Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten Högskola och samhälle i samverkan Karlstad 4-6 maj 2011 Håkan Spjuth Verksamhetsledare, Grants."

Liknande presentationer


Google-annonser