Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cerut Centrum för forskning om regional utveckling cerut.kau.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cerut Centrum för forskning om regional utveckling cerut.kau.se."— Presentationens avskrift:

1 Cerut Centrum för forskning om regional utveckling cerut.kau.se

2 Vision Cerut skall vara en regionalt välkänd, nationellt respekterad och internationellt uppmärksammad centrumbildning inom forskningsområdet regional utveckling. cerut.kau.se

3 Vad är Cerut? En mötesplats och arena för forskare och företrädare för offentliga myndigheter, organisationer och företag. Ett centrum för att samla och vidareutveckla forskningen om regional utveckling vid Karlstads universitet. cerut.kau.se

4 Ceruts uppgift Att skapa och utveckla kunskaper kring regionala utvecklingsfrågor i bred dialog med det omgivande samhället. cerut.kau.se

5 Sprida kunskap www.cerut.kau.se Ceruts nyhetsblad Seminarier och konferenser Publicering av forskningsrapporter. cerut.kau.se

6 Länsstyrelsen och Cerut - exempel Regionala utvecklingsinitiativ inom besöksnäringen (2002) Det började med en idé - 5 lokala utvecklingsinitiativ i Sunne (2003) Värmlands relationer till och samarbete med Norge (2004) Bredband – attityder och förväntningar (2005) Värmlänningars syn på sin livsmiljö (2006) Processutvärdering av det regionala tillväxtprogrammet (2007) Arvikafestivalen / Galaxen (2008) Mer företagare än bonde – Landsbygdsprogrammet (2009) Den globala finanskrisen och Värmland (2010) Samhällsentreprenörskap (2011) cerut.kau.se

7 Läs mer på www.cerut.kau.se cerut.kau.se

8

9 ”BERÄTTELSE” Uppföljning och utvärdering Varselsamordnaruppdraget Bokslut Det gemensamma komihåget För framtida bruk I krisens spår… cerut.kau.se

10 Rapportens disposition Inledning Strukturkriser… Det finns ingen krisfri framtid Varselsamordnaruppdraget Värmland ska gå stärkt ur krisen Lokala exempel Avslutning och reflektioner cerut.kau.se

11 Samtalen Med: Varselsamordnarna Regionala aktörer Arvika och Hagfors cerut.kau.se Om: Hur började krisen? Hur yttrade den sig? Motkrafterna? Varselsamordnarupp- draget? Regeringens agerande? Före och efter krisen? Krisen och RUP- arbetet?

12 Fenomenet ”KRIS” Finns många olika slags… Hör inte det normala till, men är vanliga Före – under – efter Problem och möjligheter Förlorare och vinnare Regler och resurser Diskussion om framtiden och stora frågor Ha kriser i åtanke… cerut.kau.se

13 ”Med nästan masochistisk känslighet hade han ängslat sig igenom de flesta kriser” - om Tage Erlander i Underbara dagar framför oss. En biografi om Olof Palme, Henrik Berggren cerut.kau.se

14 Småföretagen och krisen 2008 v2008 h2009 v2009 h2010 v2010 h Svag efterfrågan 12 22 40 37 23 18 Brist på arbetskraft 23 15 8 12 21 Svårt att få extern finansiering 9 6 11 6 13 6 Vill ej växa 19 22 21 14 13 De viktigaste tillväxthindren för småföretagen i Vämlands län, procent Källa: Småföretagsbarometern

15 Lokala exempel Arvika och Hagfors cerut.kau.se

16 Arvika Varför industriskola? Arbetslösa skulle få nytt arbete genom att gå kompetenshöjande utbildningar Bevara och utveckla kompetens för industrin i Värmland cerut.kau.se

17 Montörsutbildning Certifiering av montörer Lean Production -Produktionssystem -Övningskoncept för lean principer KY-utbildning -Ex Produktionsteknik -Ex Logistik Svets Certifiering av svetsare Metoder och verktyg Metoder och verktyg för produktionstekniskt arbete Teknik College Gymnasial utbildning Truckutbildning Certifiering av svetsare Verksamhetsutveckling -Ledarskapsutbildning -Gruppledarutbildning -Teamutveckling Kärnämnen Svenska, Engelska, Matematik, Svenska för invandrare El-utbildning -Fordonsteknik -Underhåll/Maskin -Elektronik IT-utbildningArbetsplatsförlagd praktik NC-utbildning Utbildning i nivåer -Operatörer -Beredare -Bearbetare Produktkännedom Källa: tillvaxtverket.se

18 Hagfors Varför konjunkturavdrag? Undgå varsel - Åldersstrukturen skulle rubbas - Kompetens skulle försvinna cerut.kau.se

19 Konjunkturavdraget Tidsperiod 2009-03-01 – 2009-06-30 = 4 månader 10 % dras av på ordinarie månadslön Studier 8 h/v – Offensiv satsning på kompetens- utveckling, friskvård och hälsa Vid eventuellt varsel upphör överenskommelsen omedelbart och alla återgår till 100 % lön Om konjunkturen förbättras kan överenskommelsen brytas tidigare efter lokal förhandling cerut.kau.se

20 Gemensamma nämnare: Initiativtagande Samverkan Snabb mobilisering cerut.kau.se

21 Tidigare kriser och den nuvarande - en summarisk jämförelse 1890-talet: Den brittiska banken Baring Brothers spekulerar bort stora pengar i Sydamerika. Banken går omkull och en global kreditåtstramning slår ut mängder av industriföretag. Nya verkstadsföretag växer fram i en andra industriell revolution. cerut.kau.se

22 1930-talet: Den stora depressionen med börskraschen 1929. Krisen började i USA och spred sig till övriga världen. Massarbetslöshet drev så småningom fram stora infrastruktursatsningar från regeringar för att få fart på ekonomin. cerut.kau.se

23 1970-talet: Oljekrisen 1973 avbröt en närmast kontinuerlig högkonjunktur sedan andra världskriget. Två år tidigare bröt det finansiella växelkurssystemet Bretton Woods samman. Effekten på världsekonomin blev flera år av recession, stora statliga budgetunderskott, hög inflation och stigande arbetslöshet. cerut.kau.se

24 Den aktuella krisen: En kraftig ökning av konsumtionskrediter på den amerikanska marknaden Spekulationsekonomi som kulminerade hösten 2008 Investmentbanken Lehman Brothers går i konkurs och utlöser en bank- och finanskris såväl i USA som i en rad andra länder Krisen i den amerikanska bilindustrin ger återverkningar globalt Euroländerna enas om en gemensam europeisk åtgärdsplan. Betydande nationella finansproblem i PIIGS- länder cerut.kau.se

25 Varselsamordnaruppdraget Kraftsamling som sällan skådats En dörr in Dialogmöten, kommunbesök och rapporter till regeringen Gemensamma bilder Någon hopplöshet var det aldrig tal om cerut.kau.se

26 Värmland ska gå stärkt ur krisen Fler varsel och ökad arbetslöshet Förstärkt statsbidrag till kommunerna Satsningar inom utbildningsområdet Företagen påverkades Tanken om kriser mer närvarande i ….. Projektkulturen Differentiering – minskad sårbarhet Krisen - en början på något större? cerut.kau.se

27 Krisen pekar för Värmlands del på Behovet av robusthet och differentiering i det lokala och regionala näringslivet Behovet av utbildning och kompetensutveckling Behovet av flexiblare regler och mer regionalt inflytande över resurser Behovet av ett väl förankrat regionalt tillväxtarbete cerut.kau.se

28 Nya problem – nya kriser – nya lösningar Livsmedelskrisen Klimatkrisen Vattenkrisen ? - krisen cerut.kau.se

29 Tack för uppmärksamheten! cerut.kau.se

30


Ladda ner ppt "Cerut Centrum för forskning om regional utveckling cerut.kau.se."

Liknande presentationer


Google-annonser