Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Situationsanpassat ledarskap. Tonvikt på kunskap om och för skolan Tonvikt på kunskap i och för skolan Ömsesidig input Situationsanpassat ledarskap (SL)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Situationsanpassat ledarskap. Tonvikt på kunskap om och för skolan Tonvikt på kunskap i och för skolan Ömsesidig input Situationsanpassat ledarskap (SL)"— Presentationens avskrift:

1 Situationsanpassat ledarskap

2 Tonvikt på kunskap om och för skolan Tonvikt på kunskap i och för skolan Ömsesidig input Situationsanpassat ledarskap (SL) som ett kunskapsområde i och om skolan med och för skolan Problembaserad skolutveckling Skolforskning Skolans praktik

3 Kunskap om SL för skolan Kunskap i SL för skolan Forskning Skolans praktik Samtal om erfarenheter av SL från förra Bålstaträffen Samtal om erfarenheter av SL från Göteborg Nya reflektioner, slutsatser och lärdomar om SL Upplägg

4 Samtal om erfarenheter av SL från förra Bålstaträffen

5 Hur får man till en utvecklingskraft inifrån…….. utifrån?? Synen på vardagsarbetet påverkar hur arbetet med skolutveckling sker

6 Situationsanpassat ledarskap (Hersey & Blanchard) Relationsinriktad Sakinriktad Omogen: Kan inte, vill inteMogen: Kan och vill Instruera Handleda/Övertyga Konsultera/Samråda Delegera Leder och organiserar vi oss mer instruerande för att undvika inkompetens än att främja och lyfta fram kompetens? Uppmuntrar beroende istället för självständighet. Har vi drivit kompetensen under jorden?

7 1 1 Medarbetarna missnöjd Utifrån (övriga) nöjd Utifrån (övriga) missnöjda Medarbetarna nöjd 1010 1010 Angeläget att lägga till en dimension till: Hur medarbetarna skattar sin nöjdhet på verksamheten inifrån och utifrån

8 Hur är det på din enhet? Hur är det på din enhet? Inom vilken kvadrant skulle du placera dig? Inom vilken kvadrant skulle du placera dig? Hur skulle koordinaterna se ut? Hur skulle koordinaterna se ut? Varför jag sitter i den kvadranten jag gör? Förståelse fördjupa situationen Reflektioner/lärdomar som tillämpningar vilar i. Slutsatser ? + ? - !

9 Medarbetarna missnöjd Utifrån (övriga) nöjd Utifrån (övriga) missnöjda Medarbetarna nöjd Hitta utvecklingsfrågorna (problem). Behov av att väcka tankar, se andra perspektiv – vad gör att vi är nöjda? Delaktighet/samarbete. Fokus på uppdraget - helheten Ta längre tid på oss som ledare. Undersöka missnöjet och vardagsverksamheten, Tydlighet, information Satsa på mindre utvecklingsområden. Se vad missnöjet grundats eller startat i. Inflytande. Delaktighet – men också backa o ge plats, tydliggöra frirummet, visa på mål och visioner skapa gemensamma visioner. Reflektioner i grupperna, reaktioner från förra gången.

10 En ledare ”måste vara en person som vill utvecklas [och] vara öppen för sina medarbetares tankar och utveckling.” Och tydlighet handlar om att fatta beslut ”efter att ha lyssnat och gjort sin personal delaktig.” Ledaren måste börja i ”rätt ände” där hon/han skall veta om ” personalen behöver vara delaktig.” Ledaren skall vara ”intresserad och beredd på att ge något tillbaka. Ju mer insyn ledaren har desto mer ansvar kan ges till den anställde.” UTSAGOR, INDIVID 106 MEDSKAPANDE LEDARSKAP

11 FÖRESKRIVANDE LEDARSKAP Det behövs en ledare som ”vågar” ta ”beslut”, ”tror” på sina beslut och tar ”rätt” beslut. Ledaren har det ”yttersta ansvaret” och ”måste klara av att hålla i alla trådar.” Det är ledaren som är ”skyldig om det händer något” och det är ”skönt som lärare att inte bara stå själv.” Ledaren skall ”ansvara för att läraren tar sitt ansvar [och] följer lagar och regler.” UTSAGOR, INDIVID 33

12 MEDSKAPANDE LEDARSTIL STÖD KUNSKAP LYHÖRDTYDLIG POSITIVT FÖR KVALITETEN

13 FÖRESKRIVANDE LEDARSTIL HANDLINGSKRAFTIG RÄTTVIS TILLIT POSITIVT FÖR KVALITETEN

14 64 Kan vara olika för olika arbetslag – behovet grundläggs på APT. Bra om arbetsledaren kan handleda utifrån sin kompetens. Närvarande chef med i barngrupp APT med pedagogisk diskussion Tydlig struktur Chefen tar hand om adm. uppg. tex. vikarieanskaffning. Handledning till arbetslaget VERKLIGHETSFÖRANKRING Chefen skall se till att det blir gjort Skulle behöva tydliga arbetsplaner Ledaren skall handleda, stämma av och se till att arbetet går vidare. Tex. vara med vid planeringsmöten och studiedagar Röd tråd genom allt vi gör Avsluta projekt för att kunna använda dem! Ledarens ansvar att styra upp det hela. Ibland bromsa, ibland motivera. Ledaren har ansvar för att den röda tråden finns i arbetet. Tydlig start och avslut motverkar stress. Jätteviktigt!! Upp till ledaren att stämma av och se till att vi arbetar åt rätt håll Vi har haft olika projekt. IT-,lust@it, IUP digital, (Trygghet, närvarande, delaktighet). Målstyrning. Ledaren skall ha en insyn i vad vi jobbar med. På så vis kan man gå vidare i sin utveckling. Ko:s policy, Röda tråden, hälsotemat, målstyrning, läroplan. Detta skall ju vara med. Detta sker inte om man inte har en tydlig och engagerad ledning. Viktigt att APT hänger ihop, att man pratat färdigt om olika ämnen/områden. Tex. målstyrning måste hela tiden finnas med. Aktuella ämnen skall tas upp. Hålla en röd tråd, inte en massa lösa grejer utan allt skall hänga ihop. Diskutera pedagogisk litteratur, målstyrning, Reggio Emilia, tex. eller inskolning. Vad säger forskningen? Alla led skall finnas med. Regeringen, riksdag, stadsdelen, vi själva. APT skall ge något! Fortbildning – läsa och diskutera. Vi har börjat med detta – bra. Nu – gruppinskolning. Studiebesök. 5 2 1 Chefen har för stort område nu. En chef per förskola vore idealet. Även problem med kök, städ och vaktmästarjobb. (Det är mycket som tillfaller den pedagogiska personalen nu). Vi har ändå arbete utanför barngruppen som kräver mycket planering Leda till att vi får mer tid i barngruppen Då ser ledaren vad vi behöver handledning i. USE kan tex. handleda. Har fått extraresurs nu. Vara inne en hel dag också säger chefen. Handledning utifrån specifika behov -Enskilda arbetslagsfrågor, utbrändhet - pedagogiska frågor - barn med speciella behov. Detta behöver ni hjälp med! Vi hinner knappt att vi behöver hjälpen. FÖREBYGGA att personal inte blir utbränd. Ledaren skall veta vilken kompetens som finns i området angående handledning – var den kan hämtas. En av pers. s. lärare har tex. varit här och föreläst. L-G har haft handledning ang. IT-IUP i grupper. Hur kan ledaren veta hur personalen agerar i sin verksamhet. Få en tydligare bild av oss. Skall leda till diskussion om ev. handledning. Se oss i vardagen i vardagen inte bara på APT. Viktigt för att ledaren ska kunna se likheter och skillnader mellan olika avdelningar. För chefens egen skull så att hon/han själv kan se var behoven finns. 4 Hur märks kollegan som inte är så verbal? Alla kom ju samtidigt så vi är ett sammansvetsat gäng. Här – lätt att se – annars svårt om ledaren inte ser oss i vårt arbete. 3

15 RESULTAT APT med pedagogisk diskussion Viktigt att APT hänger ihop, att man pratat färdigt om olika ämnen/områden. Tex. målstyrning måste hela tiden finnas med. Aktuella ämnen skall tas upp. Hålla en röd tråd, inte en massa lösa grejer utan allt skall hänga ihop. APT skall ge något! Fortbildning – läsa och diskutera. Vi har börjat med detta – bra. Nu – gruppinskolning. Studiebesök. 1 Diskutera pedagogisk litteratur, målstyrning, Reggio Emilia, tex. eller inskolning. Vad säger forskningen? Alla led skall finnas med. Regeringen, riksdag, stadsdelen, vi själva. Ko:s policy, Röda tråden, hälsotemat, målstyrning, läroplan. Detta skall ju vara med. KartaNyckelfras Utsaga (2191) KategoriIdeal/Praktik 64 APT med pedagogisk diskussion Diskutera pedagogisk litteratur… 93 -II--II- Alla led skall finnas med… 23 9: Kunskap med betydelse för vardagsverksamheten 2: Tydlighet med helhet, vision och inriktning 64 42 i SPSS!

16

17 KLUSTERNANALYS Lyhörd Kunskap Stöd Tydlig Handlingskraftig Resurs Rättvis Tillit FÖRESKRIVANDE LEDARE MEDSKAPANDE LEDARE RESURSORDNANDE

18 DEN EGNA UPPFATTNINGEN OMVÄRLDENS UPPFATTNING + + – – 20 23 1645 0 0

19 Medarbetaren är missnöjd Omvärlden är nöjd Omvärlden är missnöjd Medarbetaren är nöjd MEDSKAPANDE TYDLIG MED HELHET handlingskraftig medskapande TYDLIG MED HELHET ----------------------- föreskrivande TYDLIG MED DELAR HANDLINGSKRAFTIG FÖRESKRIVANDE TYDLIG MED DELAR handlingskraftig EN TOLKNING MED RÖRELSE I

20 Medarbetaren är missnöjd Omvärlden är nöjd Omvärlden är missnöjd Medarbetaren är nöjd SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP I RÖRELSE Stagnerar här, avsaknad av utvecklingskraft – passiviserad i föreskrivandet inkompetensskyddet ? Visar utåt ett kollektivt nöjdhetsskal av falsk självsäkerhet – beskyllarkultur (”harmoniträsk”) medskapande TYDLIG MED HELHET föreskrivande TYDLIG MED DELAR HANDLINGSKRAFTIG

21 Balans - risk för stagnation. Utvecklingskraft i ”missnöjet” Balans - risk för stagnation =”Harmoniträsk” Utvecklingskraft =”nöjd för vi är missnöjda” Hur som, verkar behovet av ledningsmetod vara olika

22 Hur skaffar man sig ett tillförlitligt underlag för var medarbetarna befinner sig i kvadranterna? Hur skaffar man sig ett tillförlitligt underlag för var medarbetarna befinner sig i kvadranterna? Hur skapar man utvecklingsrörelse? (missnöjdhet-problem står inte i lönekriterierna?) Hur skapar man utvecklingsrörelse? (missnöjdhet-problem står inte i lönekriterierna?)ErfarenheterReflektioner Slutsatser och lärdomar


Ladda ner ppt "Situationsanpassat ledarskap. Tonvikt på kunskap om och för skolan Tonvikt på kunskap i och för skolan Ömsesidig input Situationsanpassat ledarskap (SL)"

Liknande presentationer


Google-annonser