Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vardagsverksamheten sköts genom en Arbetsorganisation som skickar ner problemen som uppstår till en Utvecklingsorganisation som hämtar kraft och delar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vardagsverksamheten sköts genom en Arbetsorganisation som skickar ner problemen som uppstår till en Utvecklingsorganisation som hämtar kraft och delar."— Presentationens avskrift:

1 Vardagsverksamheten sköts genom en Arbetsorganisation som skickar ner problemen som uppstår till en Utvecklingsorganisation som hämtar kraft och delar lärdomar i Interna och externa nätverk

2 År 1År 2År 3År 4År 5 Utvecklingsorganisation Den pedagogiska verksamheten Arbetsorganisation Internt nätverk Externt nätverk Lärgrupper, lärledare, lärplaner Schema, arbetslag, arbetsplaner, tjänstefördelning ? ! ! ! ! ! ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ! ! ! ! ! !

3 Nätverksträffarna är mycket viktiga för… 2005 N=342 M 2006 N=349 M 2007 N=564 M 2008 N=470 M …att fördjupa min förståelse av PBS3,53,63,73,6 …att hålla PBS levande på hemmaplan3,43,53,43,5 …att få nya idéer3,6 3,7 …att få energi i skolutvecklingsarbetet3,53,6 3,7 …kontakter med andra skolor/kommuner3,4 3,33,4

4 Grundperspektiv Samstämmighet som grund för beslut om gemensamt görande Långsiktighet Dubbel-loopslärande Visar på behov av utveckling Drivkraft för utveckling Förändring Singel-loopslärande Akut. Operativ Variation och flerstämmighet som grund för lärande Ska undanröjas så fort som möjligt så att verksamheten kan fortsätta som förut. Dränerar skolan på energi Stabilitet UtvecklingsorganisationArbetsorganisation Styrning Styrning av tredje ordningen: Gemensam vägledande helhetsidé Styrning av första ordningen: Övervakning, kontroller, inspektioner Styrning av andra ordningen: Strukturer, planer Effektivitet Inre effektivitet: Kostnad per meritpoäng Yttre effektivitet: Kundnöjdhet Dynamisk effektivitet: Utvecklingspotential. Bra system för att upptäcka ”problem”. Fokuserar det man kan påverka. Gemensamt lärande. Helhetsidé. Genererar nya lärdomar om lärande. Lärande på alla nivåer

5 UtvecklingsorganisationArbetsorganisation Utvärdering och uppföljning Underlag för lärande Underlag för kontroll Kvalitet Resultat på standardiserade nationella prov, betyg Kvaliteter i kunskapsbildningen Återkoppling Vad har du gjort för att förverkliga skolans bärande pedagogiska helhetsidé? Vilka svårigheter har du mött när du försökt förverkliga skolans bärande pedagogiska helhetsidé? Ledarskap Planera och organisera medarbetarnas görande. Strukturer, medarbetarnas handlingsmönster, rycka ut vid enskilda händelser. Planera och organisera lärande om undervisning och lärande. Visioner, mentala modeller, helhetsidé

6 UtvecklingsorganisationArbetsorganisation Organisering Arbetsplaner Arbetslag Arbetslagsledare som implementerare av beslut i ledningsgruppen Lärplaner Lärgrupper Lärgruppsledare som kommunikatörer av lärgruppernas lärdomar Medarbetare Utförare av beslut Medskapare och huvudaktörer i kunskapsbildningen om lärande och undervisning Lönekriterier Elevresultat, meritpoäng,.. Bidrar till det gemensamma lärande


Ladda ner ppt "Vardagsverksamheten sköts genom en Arbetsorganisation som skickar ner problemen som uppstår till en Utvecklingsorganisation som hämtar kraft och delar."

Liknande presentationer


Google-annonser