Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiatri Sydväst Neuropsykologisk utredning Pascal Borgström, Eva Larsson & Sylvia Mellfeldt Milchert 20081117.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiatri Sydväst Neuropsykologisk utredning Pascal Borgström, Eva Larsson & Sylvia Mellfeldt Milchert 20081117."— Presentationens avskrift:

1 Psykiatri Sydväst Neuropsykologisk utredning Pascal Borgström, Eva Larsson & Sylvia Mellfeldt Milchert 20081117

2 Psykiatri Sydväst Professor Muriel D. Lezak, författare till neuropsykologernas handbok ”Neuropsychological Assessment”: ”Oh, I think more than a need in new instruments, we need good standardisation and a better understanding of what we are getting out of these instruments. I think that an instrument is as good as the person using the instrument and its only an observational technique, you know, and there is nothing magical about it.”

3 Psykiatri Sydväst Ansvar Utfallet av en utredning medför konsekvenser för patienten: Rätten till LSS, korrekt diagnos, behandling, boende mm Vi får aldrig glömma att vi sysslar med myndighetsutövning

4 Psykiatri Sydväst Ansvar (fortsättning) En utredning kan aldrig och bör aldrig forceras. Den måste få ta den tid den tar! Att vara två, läkare och psykolog, ger ett vidgat seende och viss ångestreduktion Handledning

5 Psykiatri Sydväst Vårt professionella ansvar Vi psykologer kan aldrig lägga ansvaret på instrumenten Lästips: Internationella riktlinjer testanvändning www.psykologforbundet.se Avsnitt: Etik & juridikwww.psykologforbundet.se

6 Psykiatri Sydväst Ett basbatteri bör bestå av: Testbatteri för nivåbedömning Minnesprov Instrument som mäter exekutiva förmågor Test för uppmärksamhetsproblem Personlighetsinstrument

7 Psykiatri Sydväst

8 Allmänt är det så att den neuropsykologiskt mindre erfarna psykologen behöver använda fler instrument för att uppnå erforderlig säkerhet i sina bedömningar

9 Psykiatri Sydväst Av betydelse för utredningen Neurokognitiva störningar bör ses i förhållande till ev. fynd vid neurologisk undersökning, EEG, CT, MR, SPECT och fynd som exempelvis B 12 -brist Medicinering kan ha neurokognitiva effekter Snus kan dölja symtom på ADHD… Kompetent tolk Funktionsdugliga glasögon och ev. andra hjälpmedel Neurologkonsult

10 Psykiatri Sydväst Testens betydelse Exempel Avvikande beteenden kan skymma den kognitiva förmågan vid Aspergers syndrom och ADHD Aspergers syndrom i kombination med ADHD kan ge intryck av större socialförmåga och intellektuell kapacitet än patienten förfogar över Kognitiv begåvning < -1SD I samtalskontakten kan bilden vara påtagligt oklar

11 Psykiatri Sydväst LSS - inte bara ett matematiskt genomsnitt för diagnos!

12 Psykiatri Sydväst Mångkulturell befolkning Angeläget identifiera utvecklingsrelaterade störningar i flerkulturella miljöer Att förklara inlärningssvårigheter i barndomen som tecken på kulturella skillnader kan få förödande konsekvenser

13 Psykiatri Sydväst Svårigheter i nuet kan vara utvecklingsrelaterade men också bero på sådant som har tillkommit i vuxen ålder

14 Psykiatri Sydväst Exempelvis kan uppmätta koncentrationssvårigheter, brister avseende arbetsminnesfunktioner och liknande bero på utvecklingsrelaterade störningar men även på psykotisk problematik, depression och ”lätta” hjärnskador i samband med till exempel trafikolyckor

15 Psykiatri Sydväst Testvärden från olika tidpunkter i patientens liv, till exempel testningar på BUP, av skolpsykolog och vid mönstringen ger underlag för att få en bild av förloppet och bidrar till att det blir möjligt tolka nuvarande begränsningar

16 Psykiatri Sydväst Oförklarliga nivåsänkningar hos invandrarpatienter - Pilotstudie Västra Stockholm 1997

17 Psykiatri Sydväst Dissonanser - stanna upp!

18 Psykiatri Sydväst Testet som standardiserat redskap Standardiserade instruktioner Möjligheter till samspel under utredningsgången Kvantitativ & kvalitativ utvärdering

19 Psykiatri Sydväst Utreda i par – psykolog & läkare 1+1>2 Att använda MMPI-2-frågorna för fördjupad genomgång Kommunikation med patienten Kommunikation med läkare T.ex. suicidfrågor

20 Psykiatri Sydväst Återkoppling!


Ladda ner ppt "Psykiatri Sydväst Neuropsykologisk utredning Pascal Borgström, Eva Larsson & Sylvia Mellfeldt Milchert 20081117."

Liknande presentationer


Google-annonser