Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neuropsykologisk utredning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neuropsykologisk utredning"— Presentationens avskrift:

1 Neuropsykologisk utredning
Pascal Borgström, Eva Larsson & Sylvia Mellfeldt Milchert Psykiatri Sydväst

2 ”Oh, I think more than a need in new instruments,
Professor Muriel D. Lezak, författare till neuropsykologernas handbok ”Neuropsychological Assessment”: ”Oh, I think more than a need in new instruments, we need good standardisation and a better understanding of what we are getting out of these instruments. I think that an instrument is as good as the person using the instrument and its only an observational technique, you know, and there is nothing magical about it.” Psykiatri Sydväst

3 Ansvar Utfallet av en utredning medför konsekvenser för patienten:
Rätten till LSS, korrekt diagnos, behandling, boende mm Vi får aldrig glömma att vi sysslar med myndighetsutövning Psykiatri Sydväst

4 Ansvar (fortsättning)
En utredning kan aldrig och bör aldrig forceras. Den måste få ta den tid den tar! Att vara två, läkare och psykolog, ger ett vidgat seende och viss ångestreduktion Handledning Psykiatri Sydväst

5 Vårt professionella ansvar
Vi psykologer kan aldrig lägga ansvaret på instrumenten Lästips: Internationella riktlinjer testanvändning Avsnitt: Etik & juridik Psykiatri Sydväst

6 Ett basbatteri bör bestå av:
Testbatteri för nivåbedömning Minnesprov Instrument som mäter exekutiva förmågor Test för uppmärksamhetsproblem Personlighetsinstrument Psykiatri Sydväst

7 Psykiatri Sydväst

8 för att uppnå erforderlig säkerhet i sina bedömningar
Allmänt är det så att den neuropsykologiskt mindre erfarna psykologen behöver använda fler instrument för att uppnå erforderlig säkerhet i sina bedömningar Psykiatri Sydväst

9 Av betydelse för utredningen
Neurokognitiva störningar bör ses i förhållande till ev. fynd vid neurologisk undersökning, EEG, CT, MR, SPECT och fynd som exempelvis B12-brist Medicinering kan ha neurokognitiva effekter Snus kan dölja symtom på ADHD… Kompetent tolk Funktionsdugliga glasögon och ev. andra hjälpmedel Neurologkonsult Psykiatri Sydväst

10 Testens betydelse Exempel
Avvikande beteenden kan skymma den kognitiva förmågan vid Aspergers syndrom och ADHD Aspergers syndrom i kombination med ADHD kan ge intryck av större socialförmåga och intellektuell kapacitet än patienten förfogar över Kognitiv begåvning < -1SD I samtalskontakten kan bilden vara påtagligt oklar Psykiatri Sydväst

11 LSS - inte bara ett matematiskt genomsnitt för diagnos!
Psykiatri Sydväst

12 Mångkulturell befolkning
Angeläget identifiera utvecklingsrelaterade störningar i flerkulturella miljöer Att förklara inlärningssvårigheter i barndomen som tecken på kulturella skillnader kan få förödande konsekvenser Psykiatri Sydväst

13 Svårigheter i nuet kan vara utvecklingsrelaterade men också bero på sådant som har tillkommit i
vuxen ålder Psykiatri Sydväst

14 Exempelvis kan uppmätta koncentrationssvårigheter, brister avseende arbetsminnesfunktioner och liknande bero på utvecklingsrelaterade störningar men även på psykotisk problematik, depression och ”lätta” hjärnskador i samband med till exempel trafikolyckor Psykiatri Sydväst

15 Testvärden från olika tidpunkter i patientens liv, till exempel testningar på BUP, av skolpsykolog och vid mönstringen ger underlag för att få en bild av förloppet och bidrar till att det blir möjligt tolka nuvarande begränsningar Psykiatri Sydväst

16 Oförklarliga nivåsänkningar hos invandrarpatienter - Pilotstudie Västra Stockholm 1997
Psykiatri Sydväst

17 Dissonanser - stanna upp!
Psykiatri Sydväst

18 Testet som standardiserat redskap
Standardiserade instruktioner Möjligheter till samspel under utredningsgången Kvantitativ & kvalitativ utvärdering Psykiatri Sydväst

19 Utreda i par – psykolog & läkare 1+1>2
Att använda MMPI-2-frågorna för fördjupad genomgång Kommunikation med patienten Kommunikation med läkare T.ex. suicidfrågor Psykiatri Sydväst

20 Återkoppling! Psykiatri Sydväst


Ladda ner ppt "Neuropsykologisk utredning"

Liknande presentationer


Google-annonser