Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldrepsykiatri (utom demenssjukdomar) i SLL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldrepsykiatri (utom demenssjukdomar) i SLL"— Presentationens avskrift:

1 Äldrepsykiatri (utom demenssjukdomar) i SLL
Fokusrapport Karin Sparring Björkstén Med Dr överläkare Specialist i psykiatri och geriatrik Studierektor i Psykiatrin i Sydöst

2 Fokusrapport om äldrepsykiatri utom demenser
Geriatriken, inte psykiatrin beställde utredningen Utredningen gäller hela SLL Jag var ensamutredare En eloge till Göran Selander

3 Uppdraget uppdraget kom från geriatriken
att inventera vilken äldrepsykiatrisk sjukvård (utom demens) som fanns i SLL föreslå åtgärder arbetet utfördes under 2002 rapport inlämnades jan 2003

4 Intervjuer och studiebesök
Psykiatrin Geriatriken Allmänmedicin Enheter med äldrepsykiatrisk verksamhet Pensionärorganisationer Stadsmissionen Gamlebo litteraturstudier

5 JURIDIK Intervju med Enhetschef Kerstin Fälldin, Överförmyndarnämnden i Stockholm 29/1-03 Rättsförluster därför att vården ej kan juridik!!!  egna uppgifter LPT-vård för dementa och psykiskt sjuka äldre måste lösas på ett juridiskt korrekt sätt och med en värdig vård för de svårast sjuka.

6 Stockholm stad sätter kronofogden på äldre som glömmer att betala räkningarna Skall vi behandla gamla människor så ???

7 Varför äldrepsykiatri – räcker det inte med den vård som finns ?

8 40-talisterna åldras

9

10 Hur vanliga är psykiska sjukdomar hos äldre?

11 Depression Population Studie Personer >65 år
Nio europeiska forskningscentra 12,3 % Copeland (1999) Personer >65 år bosatta i Liverpool 11,3 Copeland (1987) Patienter >65 år i primärvård i Sverige 13,3 Gottfries (1997) Patienter >70 år i primärvård i Linköping 12 % Olafsdottir (2001) 85-åringar bosatta i Göteborg 12,6 % Skoog (1993) Patienter på “nursing homes” i USA Svår depression % Lättare depression % Katz (1989) Nyintagna på äldrevårdsinstitutioner Mannheim och Camden Mannheim 34,6 % Camden 47,9 % Weyerer (1995) Patienter på “nursing homes” Australien Svår depression 6,7 % Medelsvår depression 6,7 % Mild depression 6,1 % Philips (1991)

12 Ångest Population Studie
Personer >65 år i eget boende i Connecticut 5 % Weissman (1985) 85-åringar bosatta i Göteborg 10,5 % Skoog (1993) Patienter >70 år i primärvård i Linköping 11 % Olafsdottir (2001) Geriatriska sjukhuspatienter >70 år i Oslo Kvinnor 41 % Män 47 % Kvaal (2001)

13 Mycket höga siffror för ångest och depression hos sjukhemsklientel
Somatiska sjukdomar ökar risken för depression Depression försämrar prognos för många somatiska sjukdomar Obehandlade depressioner och ångest gör människor mer vårdkrävande

14 Population Studie psykos Schizofreni
Personer >65 år i eget boende i Connecticut 0,3 % Weissman (1985) Personer >65 år England 0,1 % Copeland (1987) Psykos 85-åringar bosatta i Göteborg 4,7 % Skoog (1993) Patienter >70 år i primärvård i Linköping 1 % Olafsdottir (2001)

15 Psykospatienter Mentalsjukhuset lades ned Många lämnades vind för våg
Psykospatienter har jättestor överdödlighet i självmord och somatiska sjukdomar Somliga lever ensamma i djup misär Det finns ingen särskild vård för äldre schizofrena

16 Begår äldre självmord ?

17 Självmord i Stockholms län 1980-2000 SM-tal = antal självmord per år och 100 000 invånare.
Totalt År Antal SM-tal 1980 43 20,2 191 40,2 174 51,9 94 42,8 502 40,4 1990 37 16,9 140 27,1 145 40,0 109 42,6 431 31,8 2000 22 11,0 95 16,4 98 21,9 69 26,7 284 19,1

18 Vetenskapliga studier från Göteborg (Margda Waern)
Har visat att äldre som har tagit sitt liv ofta har tagit antidepressiva Det har inte räckt Depressionsbehandling är mycket mer än tabletter T ex samtal, anhörigsamtal, slutenvård, ECT, och mycket annat

19 ECT-behandling Effektivaste behandlingen mot depression
Särskilt bra hos äldre Livräddande vid djupa depressioner Snabb effekt I Stockholm verkar det vara hopplöst att ge äldre patienter ECT på många sjukhus

20 Skandaler i massmedia Många massmedia-skandaler kring vanvård handlar om äldrepsykiatriska patienter Med lättillgänglig äldre-psykiatri hade en del skandaler kunnat undvikas De svåraste äldrepsykiatriska patienterna kräver särskild kompetens och team-arbete

21 anhöriga Måste ha en bra äldreomsorg för att orka jobba
Äldrepsykiatriska patienter är mycket tunga för anhöriga

22 Hur mycket vård får äldre för sina psykiska sjukdomar ?

23 Ju äldre man blir desto mindre psykiatrisk vård får man
Fördelning mellan vårdgrenar, öppen resp. slutenvård 2002 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 65 80 90 65 80 90 Tre åldersgrupper i öppen resp. slutenvård Geriatrik Kirurgi Medicin Primärvård Psykiatri Privatläk Övriga Ju äldre man blir desto mindre psykiatrisk vård får man

24 Slutsatser Psykiska sjukdomar hos äldre är folksjukdomar
Ju äldre och somatiskt sjukare-desto mer psykiskt sjuk Ju äldre man blir desto mindre psykiatrisk vård får man

25 VILKEN ÄLDREPSYKIATRISK VERKSAMHET FINNS ?
Sluten och öppen vård, kommunalt samarbete äldrepsykiatriska enheten, Norra Stockholms psykiatri (St Göran med omnejd)  Liljeholmens äldrepsykiatriska mottagning  Östermalms äldrepsykiatriska mottagning   Södertälje har äldrepsykiatrisk verksamhet med väl utbyggt samarbete med kommunen Äldrepsykiater utan team SSO

26 SAKNAS Stora delar av länet har ingenting alls
Äldrepsykiatriska vårdplatser finns endast på S:t Göran Ingen samlad organisation

27 Äldrepsykiatri är ett särskilt kompetensområde
I flera länder är det en egen specialitet Man måste kunna både somatik och psykiatri Man måste kunna mycket om organiska hjärnsjukdomar Man måste ha bra samarbete med kommunens äldreomsorg och med anhöriga

28 Det behövs en röd matta in i vården för äldsta psykiskt sjuka

29 FÖRSLAG

30 SLL bör göra en strategisk satsning på äldrepsykiatrin I samarbete med universiteten I SLL

31 FÖRSLAG Ett antal Äldrepsykiatriska öppenvårdsteam i hela SLL
Äldrepsykiatriska vårdplatser (helst avdelningar) på några sjukhus Ett Äldrepsykiatriskt kompetenscentrum

32 EKONOMI Ingen tänker släppa några resurser
Beställ särskilda resurser för äldrepsykiatri Inför Hälsoekonomisk expertis från början gör ÄP utvärderingsbar genom vissa gemensamma rutiner, vårdprogram, skattnings-skalor, etc

33 ÄLDRE-PSYKIATRISKT CENTRUM
strategisk satsning på äldrepsykiatrin samla kompetens äldrepsykiatriskt centrum och nätverk bred kompetens sjukvårdsansvar utbildningsansvar stark förankring inom forskningen

34 ÄLDREPSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDSTEAM
läkare med äldrepsykiatrisk kompetens sjuksköterskor mentalskötare psykologer kuratorer arbetsterapeuter läkarsekreterare

35 ÄLDREPSYKIATRISKT ÖPPENVÅRDSTEAM
Lättillgänglig och obyråkratisk Korta väntetider Konsultationer primärvård Konsultationer geriatrik Samarbete med kommunen Kommunala boenden Fortbildning Baseras i närsjukvårdsområdena

36 PRIMÄRVÅRD OCH ALLMÄNPSYKIATRI
Basansvaret kvar i primärvården Allmänpsykiatrin måste också ta äldre patienter Geriatriken fortsätter naturligtvis också ta äldre patienter Äldrepsykiatriska team skall kunna återemittera patienter efter bedömning och behandling

37 SLUTENVÅRD det måste finnas vårdplatser för psykiskt sjuka äldre !!!!!
helst särskilda avdelningar Tvångsvård och ECT måste finnas för äldre blanda ej dementa och icke dementa vården skall inte kunna välja bort psykiskt sjuka äldre

38 Utbildning Stort behov av utbildning och fortbildning för allehanda vårdyrken Utbilda kommunal personal Auskultera Praktik och ”randutbildning” Arrangera kurser

39 Information till Allmänheten
lättillgänglig information föredrag tryckt information internet ljudkasetter offentliga föreläsningar telefonfrågor Kan samordnas från äldrepsykiatriskt centrum

40 Låt oss skapa den äldrepsykiatri som vi själva skulle vilja ha när vi blir gamla
Allt vad I viljen att människorna skola göra Eder, det skolen I och göra dem; ty detta är lagen och profeterna. Bergspredikan, Matt 7:12


Ladda ner ppt "Äldrepsykiatri (utom demenssjukdomar) i SLL"

Liknande presentationer


Google-annonser