Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MRSA och smittskyddslagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MRSA och smittskyddslagen"— Presentationens avskrift:

1 MRSA och smittskyddslagen
1 januari 2000: Anmälningspliktig sjukdom 1 juli 2004: Allmänfarlig sjukdom Smittspårning Förhållningsregler Informationsskyldighet Regelbundna återbesök Följsamhet till förhållningsregler SME-AB/nov-05/IH

2 MRSA Antibiotikaresistensen skiljer MRSA från MSSA (meticillin sensitiv S.A) MRSA behandlas med antibiotika som är mer biverkningsbehäftade och dyrare MRSA och MSSA ger samma typer av infektioner SME-AB/nov-05/IH

3 MRSA in the Nordic countries
SME-AB/nov-05/IH

4 Antalet MRSA-fall i SLL 2000 – 31 oktober 2005
Totalt antal patienter 1232 kända MRSA patienter Avlidna: 377 Utlandsboende: 32 Utomlänspatienter: 17 SME-AB/nov-05/IH

5 SME-AB/nov-05/IH

6 SME-AB/nov-05/IH

7 SME-AB/nov-05/IH

8 SME-AB/nov-05/IH

9 MRSA inom kommunal äldrevård
Smittspridning förekommer på flera äldreboenden årligen Många pensionärerna ofta på akutsjukhus Senaste ”utbrottet” hittills 8 patienter som smittats mars-september 2005 Många kommunala äldreboenden saknar vårdhygienisk kompetens/avtal SME-AB/nov-05/IH

10 Samhällsförvärvad MRSA
Ökar i många länder Sammhällsförvärvad MRSA i hög utsträckning PVL-toxinproducerande (Panton-Valentine leukocidin) PVL-toxin förekommer också hos meticillinkänsliga S.aureus I Örebro är 70% av samhällsförvärvad MRSA PVL-toxin positiva SME-AB/nov-05/IH

11 Hög mortalitet vid lunginflammation orsakad av PVL positiva Stafylococcer
Antal Ålder (median) Mortalitet PVL % PVL % Studie från Lyon, Gillet etal, Lancet 2002; 359(9308) SME-AB/nov-05/IH

12 SME-AB/nov-05/IH

13 Smittspårning MRSA på förskolor
8 förskolor undersökta barn per förskola (321 barn) 64 barn med sår eller eksem MRSA odlade (4-17, i medeltal 8 barn) Alla kontrollerade barn har varit MRSA negativa SME-AB/nov-05/IH

14 SME-AB/nov-05/IH

15 SME-AB/nov-05/IH

16 MRSA - slutsats Smittspridning inom slutenvården går ner
Smittspridning inom äldreomsorgen förekommer fortfarande Samhällssmittan ökar? Utlandssmitta ökar? Smittspridningen på förskola sannolikt liten PVL toxin positiva stammar hittas ffa. vid samhälls- och utlands förvärvad MRSA SME-AB/nov-05/IH


Ladda ner ppt "MRSA och smittskyddslagen"

Liknande presentationer


Google-annonser