Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SME-AB/nov-05/IH MRSA och smittskyddslagen 1 januari 2000: Anmälningspliktig sjukdom 1 juli 2004: Allmänfarlig sjukdom Smittspårning Förhållningsregler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SME-AB/nov-05/IH MRSA och smittskyddslagen 1 januari 2000: Anmälningspliktig sjukdom 1 juli 2004: Allmänfarlig sjukdom Smittspårning Förhållningsregler."— Presentationens avskrift:

1 SME-AB/nov-05/IH MRSA och smittskyddslagen 1 januari 2000: Anmälningspliktig sjukdom 1 juli 2004: Allmänfarlig sjukdom Smittspårning Förhållningsregler –Informationsskyldighet –Regelbundna återbesök –Följsamhet till förhållningsregler

2 SME-AB/nov-05/IH MRSA Antibiotikaresistensen skiljer MRSA från MSSA (meticillin sensitiv S.A) MRSA behandlas med antibiotika som är mer biverkningsbehäftade och dyrare MRSA och MSSA ger samma typer av infektioner

3 SME-AB/nov-05/IH MRSA in the Nordic countries

4 SME-AB/nov-05/IH Antalet MRSA-fall i SLL 2000 – 31 oktober 2005 Totalt antal patienter 1232 31.10.05 806 kända MRSA patienter Avlidna: 377 Utlandsboende: 32 Utomlänspatienter: 17

5 SME-AB/nov-05/IH

6

7

8

9 MRSA inom kommunal äldrevård Smittspridning förekommer på flera äldreboenden årligen Många pensionärerna ofta på akutsjukhus Senaste ”utbrottet” hittills 8 patienter som smittats mars-september 2005 Många kommunala äldreboenden saknar vårdhygienisk kompetens/avtal

10 SME-AB/nov-05/IH Samhällsförvärvad MRSA Ökar i många länder Sammhällsförvärvad MRSA i hög utsträckning PVL-toxinproducerande (Panton-Valentine leukocidin) PVL-toxin förekommer också hos meticillinkänsliga S.aureus I Örebro är 70% av samhällsförvärvad MRSA PVL-toxin positiva

11 SME-AB/nov-05/IH Hög mortalitet vid lunginflammation orsakad av PVL positiva Stafylococcer AntalÅlder (median)Mortalitet PVL+1614.837% PVL-3370.16% Studie från Lyon,Gillet etal, Lancet 2002; 359(9308) 753-9.

12 SME-AB/nov-05/IH

13 Smittspårning MRSA på förskolor 8 förskolor undersökta 14-122 barn per förskola (321 barn) 64 barn med sår eller eksem MRSA odlade (4-17, i medeltal 8 barn) Alla kontrollerade barn har varit MRSA negativa

14 SME-AB/nov-05/IH

15

16 MRSA - slutsats Smittspridning inom slutenvården går ner Smittspridning inom äldreomsorgen förekommer fortfarande Samhällssmittan ökar? Utlandssmitta ökar? Smittspridningen på förskola sannolikt liten PVL toxin positiva stammar hittas ffa. vid samhälls- och utlands förvärvad MRSA


Ladda ner ppt "SME-AB/nov-05/IH MRSA och smittskyddslagen 1 januari 2000: Anmälningspliktig sjukdom 1 juli 2004: Allmänfarlig sjukdom Smittspårning Förhållningsregler."

Liknande presentationer


Google-annonser