Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Esma Idrizbegovic överläkare Hörsel- och Balanskliniken Tinnitus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Esma Idrizbegovic överläkare Hörsel- och Balanskliniken Tinnitus."— Presentationens avskrift:

1 Esma Idrizbegovic överläkare Hörsel- och Balanskliniken Tinnitus

2 2 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset En upplevelse av ljud utan att det finns en yttre källa Ett ljud i öronen eller i huvudet; ringande, brummande, hummande, tjutande ljud etc Även ljud från kroppen förekommer t.ex. pulsslag Tinnitus är ett symptom, inte en sjukdom Lindrig tinnitus mycket vanlig, svag tinnitus är ett normalt fenomen! Vad är Tinnitus?

3 3 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset I det ena eller båda öronen Hörs inne i huvudet Tinnitus - lokalisation Förekomst Förekommer även hos barn och ungdomar

4 4 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Muskulära spänningar Skador i rygg/nacke Bettproblem Störningar i hörsel- systemet Stress, ångest, oro, depression Orsaker/faktorer

5 5 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Mellanörat (ca 5% Henry at al., 2005) Innerörat - Buller ( Mrena et al., 2007, 18-22% Henry et al., 2005) - Åldersrelaterad hörselnedsättning (presbyacusis) - Plötslig hörselnedsättning / trauma - Meniere's sjukdom - Gifter / läkemedel (salicylates, aminoglycoside antibiotics, quinine or cisplatin, König et al., 2006) Tinnitus p.g.a. skador i det perifera hörselsystemet

6 6 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Små skador i hörselsnäckan (Lindblad, 2007) Personer med normal tonaudiogram kan ha icke-hörselrelaterad orsak till tinnitus Minskad effektivitet i de centrala hörselnervbanorna Tinnitus och normal hörsel

7 7 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Centrala hörselsnervsystemet Tinnitus – centrala hörselnervsystemet

8 8 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Förbindelser mellan nervbanor i hörselsystemet och från ansiktsmuskler/käkleder Tinnitus och somatisk modulation

9 9 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Förbindelser mellan de olika nervbanorna i hörsel-, känslosystemet och det autonoma nervsystemet (som styr hjärta, andning mm) Plasticiteten i CNS Hjärnan reagerar vid signaler som kan innebära hot / fara Neurofysiologisk modell (Jastreboff, 1990; Jastreboff and Hazell 1993)

10 10 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Medicinsk beskrivning – teoretisk grund vilken kan leda till perception av tinnitus Uppkomst av förändrade signaIer i det perifera hörselsystemet kan resultera i obalans i det centrala hörselsystemet och även i andra icke auditiva system (emotionella & autonoma system) i hjärnan upptäcks en förändrad aktivitet T

11 11 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Habituering fungerar ej TINNITUS PROBLEM Habituering – en naturlig, egenskap inom det CNS = Avtagande reaktion till upprepade stimuli Habituerings modell, Richard Hallam et., 1984, London

12 12 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset TINNITUS VÅRDPROGRAM Avsett för  personal på kliniken  remittenter  patienter m.fl.

13 13 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset TINNITUS VÅRDPROGRAM Målsättning  skapa gemensamma riktlinjer inom kliniken för utredning och behandling  ge en samlad information om tinnitus, orsaker och behandlingsalternativ inom kliniken  ge tydliga riktlinjer till remittenter  minska väntetider  tidigt ta reda på patientens besvär av tinnitus via frågeformulär samt genom dessa ge möjlighet till uppföljning  sprida kunskap

14 14 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Utredning / diagnostik Läkarmottagning, medicinsk och audiologisk utredning på Enheten för Diagnostik, Solna och Huddinge Audionommottagning för vuxna personer med tinnitus

15 15 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Vilka patienter skall till tinnitus – läkarmottagning? Remisser gällande ensidig tinnitus assymetrisk hörselnedsättning och tinnitus akut bullertrauma med tinnitus sudden deafness med tinnitus alla ungdomar upp till 20 år där det på remissen anges att personen har mycket svår tinnitus

16 16 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Riktlinjer till remittenter Trumhinnestatus Debut av tinnitus: akut eller successivt insättande Lokalisation: ensidig (hö/vä), dubbelsidig, i hela huvudet osv. Duration Kontinuerlig/intermittent Besvärsgrad avseende - sömn och koncentration - ev. påverkan på dagliga livet / livssituation Tidigare sjukdomar: öronsjukdomar och andra sjukdomar Tidigare kontakt med sjukvård/annan vårdgivare för tinnitus och eventuell behandling Aktuella mediciner Pågående behandlingskontakter (exempelvis psykiater, psykolog, sjukgymnast) Eventuella audiogram bifogas

17 17 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Utredning / diagnostik Grundlig anamnes: tinnitusdebut, karaktär, lokalisation, ev. hörselproblem, bullerexp., ljudkänslighet, ev. problem med sömn, koncentration, käkleder, bett, psyk., övriga sjd, mediciner, o.s.v. Öron och halsstatus Hörselutredning: Ton- och talaudiometri; Obehagsnivå för toner; Impedans- och Hjärnstamsaudiometri v.b. Undersökning av bett- och/eller käkledsproblem Ev. auskultation av halskärl Blodprov (vid behov) Blodlipider, thyreoidea, etc. Radiologiskutredning: MR-hjärna, DT

18 18 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Frågeformulär för vuxna Syfte att ta reda på individens upplevelse av besvär att utvärdera effekt av behandling - Tinnitus Handicap Inventory (THI) (Newman et al., 1996) - HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) vid behov (Zigmond and Snaith, 1983) - BAS

19 19 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Frågeformulär BAS

20 20 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 20 Tinnitus vårdprogram, Hörsel- och Balanskliniken THI : max 100 Besvärsgrad:  38Lindrig 39-56Måttlig 57-100Svår THI : max 100 Besvärsgrad:  38Lindrig 39-56Måttlig 57-100Svår 4 2 0 Frågeformulär THI

21 21 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 21 Tinnitus vårdprogram, Hörsel- och Balanskliniken Ångest: 0-6Ingen besvärande ångest 7-10Mild till måttlig ångest  10 Förekomst av ev. ångest- störning Depression: 0-6Ej deprimerad 7-10Nedstämdhet >10Risk för depressionsstillstånd som kan kräva läkarbehandling Ångest: 0-6Ingen besvärande ångest 7-10Mild till måttlig ångest  10 Förekomst av ev. ångest- störning Depression: 0-6Ej deprimerad 7-10Nedstämdhet >10Risk för depressionsstillstånd som kan kräva läkarbehandling Frågeformulär HADS

22 22 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Tinnitus - Sammanfattning  ett symptom  viktigt att identifiera/utreda orsaker och faktorer som påverkar besvär av tinnitus  ge information/kunskaper  ge aldrig negativ rådgivning!  avmystifiera tinnitus

23 23 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset TINNITUS - blir oftast bättre med tiden! Hjärnan slutar reagera på upprepade stimuli = HABITUERING

24 24 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Multidisciplinärt omhändertagande Distriktsläkare Kunskap och information

25 TACK! FRÅGOR?

26 26 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset TINNITUS – ofta ger husläkaren första hjälpen… ” Kropp och själ hänger ihop. I stället för tårar värker ryggen, snurrar huvudet, susar öronen.” Ur Kryheten 4/2001 Eva Åstrand, Husläkare i Åkersberga

27 27 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Utredning vid Enheten för Diagnostik Många söker hjälp! LÄKARMOTTAGNING för de flesta personer med tinnitus (alla barn och ungdomar) AUDIONOMMOTTAGNING(NYTT!) vid känd tinnitus och känd hörselnedsättning Utredning sker genom hörseltester, anamnes och frågeformulär (NYTT!), där personen får beskriva sin besvärsgrad av tinnitus. Information ges. Ev. remittering vidare.

28 28 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Två former: 2) Objektiv tinnitus 2) Objektiv tinnitus- ett ljud som kan höras utanför huvudet 1) Subjektiv tinnitus- 1) Subjektiv tinnitus- ljud som bara kan höras av individen själv - ‘fantom’ ljud

29 29 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Koncentration  Sömn  Trötthet  Arbetskapacitet  Kommunikation  Sociala kontakter  Livskvalite´  Tinnitus - konsekvenser Aktivitet  Delaktighet 


Ladda ner ppt "Esma Idrizbegovic överläkare Hörsel- och Balanskliniken Tinnitus."

Liknande presentationer


Google-annonser