Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.orebro.se Projektet Insatser för unga med dålig psykisk hälsa Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.orebro.se Projektet Insatser för unga med dålig psykisk hälsa Örebro."— Presentationens avskrift:

1 www.orebro.se Projektet Insatser för unga med dålig psykisk hälsa Örebro

2 www.orebro.se Bakgrund Ungdomar som inte kommer till skolan eller annan sysselsättning Ungdomar som riskerar att få eller har psykisk ohälsa Avsaknad av verksamheter som kan ge ett långsiktigt stöd

3 www.orebro.se Målet med projektet Hjälpa och stödja ungdomar att bryta isolering i hemmet och komma tillbaka till skola eller annan sysselsättning Minska framtida vård- och behandlingskostnader

4 www.orebro.se Målgrupp Ungdomar mellan 16-20 år Utan sysselsättning Isolerade i olika utsträckning

5 www.orebro.se Syftet med projektet Ta fram och pröva en arbetsmodell utifrån ungdomarna och familjernas behov. På sikt tillhandahålla en mer anpassad och effektiv arbetsmodell.

6 www.orebro.se Arbetsmodellen Ingång Kartläggningsfas Utvecklingsfas Avslutningsfas

7 www.orebro.se Ingång Öppen ingång KIA G-skola SAMBA Socialkontor Första kontakt med familj Familjen kontaktas av kurator Tid för infomöte i hemmet bokas Informationsmöte Ungdomen Vårdnadshavare Andra viktiga personer Kurator Lösningsfokuserat förhållningssätt Familjearbete Systemteori

8 www.orebro.se Kartläggningsfas Livslinje Kartl. formulär Utvärdering Brukarinflytande Transparens Databaser Internet Egna Kollegor Handledning Sammanställning av dessa delar till en arbetsmodell Ungdom/ Vårdnadshavare ForskningProfessionellaAnalys Kartläggning Arbetshypotes Sökning av relevant forskning Kunskaper och kliniska erfarenheter Analys utifrån kartläggn.fasens tre delar

9 www.orebro.se Utvecklingsfas Teori Brukarinflytande Transparens Single case design Samtalsdesign (systemteori) Möten och studiebesök Uppföljning Anpassas efter behov ArbetsmodellInterventionerSamverkan Förslag på interventioner Genomför.plan Samtal Praktiska delar Nätverk kring ungdom Andra aktörer

10 www.orebro.se Avslutningsfas Nyckelpersoner i befintliga verksamheter Sammanfattning, återkoppling och utvärdering >12 månader, uppföljningssamtal Utsluss Avslut Efterarbete Efter uppfyllt mål

11 www.orebro.se Tips på källor www.riksdagen.se www.socialstyrelsen.se Statens folkhälsoinstitut: www.fhi.se Psykiatriskt forskningscentrum: www.orebroll.se/sv/Forskning/Forskningsomraden/PFC/ www.orebroll.se/sv/Forskning/Forskningsomraden/PFC/ Intresseföreningar Tidskrifter inom området t ex Socionomen Örebro Universitet: www.oru.se/ub/ Sökord: psykiatri, socialpsykiatri, stöd, sysselsättning, behandling

12 www.orebro.se

13

14

15

16

17 Diskussion Hur skulle du kunna implementera det här på din arbetsplats?

18 www.orebro.se Tack för oss! Annika Wahlstedt 019-21 47 11 annika.wahlstedt@orebro.se Cecilia Jakobsson 019-21 46 13 cecilia.jakobsson@orebro.se


Ladda ner ppt "Www.orebro.se Projektet Insatser för unga med dålig psykisk hälsa Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser